Klimaat en de stad

Klimaatverandering betekent extremer weer: vaker hevige buien en langere periodes van hitte en droogte. Die hebben allerlei negatieve gevolgen in de stad, zoals gezondheidsrisico’s en schade aan gebouwen en wegen. Klimaatadaptatie is alles wat we doen om deze gevolgen tegen te gaan.

Waterorganisaties en gemeentes nemen al veel maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress in jouw omgeving te voorkomen en te zorgen voor schoon water. Denk aan water sturen door een verhoging van een straat, meer gras en groen aanleggen en regenwater opvangen. Zo houden we de stad leefbaar. Maar om het waterprobleem blijvend op te lossen en de stad klimaatbestendig te maken, is er meer nodig. Daarvoor is de hulp van elke inwoner nodig. Samen maken we het verschil! Je vindt hier ideeën wat je kunt toen.

Video’s

Klimaatverandering: is het blauw-groene dak de oplossing voor de verdichtende stad?
Meer ruimte voor water: hoe worden we weerbaar tegen extremer weer en koesteren we het water?
Klimaatteststraat Den Dungen: kunnen we door andere bestrating de anti-verdrogingsmaatregelen versnellen?
Waterplein Rotterdam: hoe kan droogte en wateroverlast worden opgelost in de stad?
Klimaatadaptieve oplossingen: hoe goed
werken wadi’s?
Aanpassen aan het veranderende klimaat: hoe maak ik mijn tuin watervriendelijker?

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is oorspronkelijk ontwikkeld voor het VO, maar kan ook gebruikt worden door het mbo. Met dit lesmateriaal, waaronder kaarten en opdrachten, kunnen studenten zelf ontdekken wat zij kunnen doen tegen de gevolgen van klimaatverandering in de stad.

Gevolgen klimaatverandering

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? Kijken naar droogte, laat deze inspiratiekaart de processen zien die leiden tot droogtesituaties. Je kijkt naar de gevolgen van droogte en de mogelijkheden om deze gevolgen te beperken. We kijken naar de gevolgen voor verschillende gebruikers, inclusief de gevolgen voor studenten als inwoners. Niet alle gevolgen zijn overal in Nederland van toepassing, want droogte heeft voor verschillende bodemtypes uiteenlopende gevolgen. Dat betekent dat droogte in Brabant andere gevolgen heeft dan droogte in Friesland.

Rainproof

Er valt nogal wat regen in Nederland. Gemiddeld 873 mm per jaar! Wat gebeurt er met al dat water? Hoe vangen we hoosbuien op?

Jij kan in jouw eigen buurt aan de slag om overlast van regen te voorkomen of om ermee om te gaan. Benieuwd hoe?

> Download de infographic ‘De rainproof buurt’ (A4 formaat)

Bron: rainproof.nl

Klimaateffectatlas

Door klimaatverandering worden de zomers heter en de winters zachter en natter. Bovendien stijgt de zeespiegel en nemen de weersextremen toe. Dit betekent dat piekneerslagen, hitte en droogte intenser kunnen zijn en vaker kunnen voorkomen.

De Klimaateffectatlas geeft je een eerste indruk van de gevolgen van klimaatverandering voor je eigen gebied. Komt bijvoorbeeld jouw straat onder water te staan bij een extreme bui? Kijk op klimaateffectatlas.nl.

Aanvullend lesmateriaal op dit onderwerp