Schoon water

Waterschappen zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken. En daar heb jij iedere dag mee te maken. Als jij de wc doorspoelt, komt het water in het riool terecht. En dat water gaat weer op de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen. Daar wordt het water ‘schoongemaakt’, zodat het weer terug kan naar de rivieren.

Ook meten en bewaken de waterschappen waterkwaliteit. Ze maaien oevers en baggeren sloten, zodat het water niet te troebel wordt en blijft doorstromen. En natuurlijk doen ze er alles aan om vervuilende stoffen uit het water te houden. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.

Fijn voor mensen, natuur en economie.


Schoon water

schoon water

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt de rivier de Vecht schoon. Ook al was het misschien niet direct te zien, […]Lees meer

Energie en grondstoffen

schoon water, voldoende water

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, hebben de waterschappen de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek bedacht. […]Lees meer

Water en recreatie

schoon water

De Blauwe Verbinding is een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water en functioneert als waterberging en als […]Lees meer

Gezonde visstand

schoon water, waterveiligheid

Een gezond en leefbaar watersysteem is mede afhankelijk van de visstand. Een gezonde visstand ontstaat als de vissen hun leefgebieden […]Lees meer

Biologische waterzuivering

schoon water

Nereda is een biologische zuiveringstechnologie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. In Epe bouwde waterschap Vallei en Veluwe de eerste Nereda-installatie ter wereld voor […]Lees meer

Van rioolwater naar puur water

schoon water

In de Puurwaterfabriek in Emmen wordt gezuiverd rioolwater getransformeerd tot ultrapuur water. Ultrapuur water is zo zuiver dat er zelfs […]Lees meer