Waterveiligheid

Wist je dat meer dan de helft van ons land regelmatig onder water zou lopen zonder onze dijken en duinen? Waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. Dat doen ze door het versterken van de dijken en door ruimte te maken voor rivieren.

De waterschappen onderhouden de dijken. De dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn om het water van de zee en de rivieren tegen te houden. Waterschappen beheren zo’n 18.000 kilometer aan dijken. Ze versterken de dijken, dammen kades en pompen water weg als het te hoog staat.

Maar soms is het handiger om het water juist níet tegen te houden en de rivier de ruimte te geven om te overstromen. Door naast de rivier nevengeulen aan te leggen en uiterwaarden waar het water in kan stromen. Dat is goed voor de natuur én de veiligheid van de mensen die in de omgeving wonen.


Veilige dijken

waterveiligheid

Een groot gedeelte van Friesland ligt onder zeeniveau. Veilige dijken zijn daarom erg belangrijk. Wetterskip Fryslân beheert ongeveer 210 kilometer […]Lees meer

Muskusrattenbestrijding

waterveiligheid

Muskusratten graven graag. Maar daarmee brengen ze schade toe aan dijken en kades. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De […]Lees meer

Gezonde visstand

schoon water, waterveiligheid

Een gezond en leefbaar watersysteem is mede afhankelijk van de visstand. Een gezonde visstand ontstaat als de vissen hun leefgebieden […]Lees meer

Regionaal waterbeheer

voldoende water, waterveiligheid

Samen met bewoners, gebruikers en partnerorganisaties uit het gebied werkt waterschap Vechtstromen aan een mooier Reggedal, waar iedereen van kan meegenieten. […]Lees meer

Ruimte voor de Rivier

waterveiligheid

Samenwerken om inwoners van Nederland te beschermen tegen overstromingen: daar draait het bij Ruimte voor de Rivier om. De rivier […]Lees meer

Zwakke schakels

waterveiligheid

Wonen in Zeeland lijkt zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken en duinen blijft het niet lang droog. Sterke waterkeringen zijn dan […]Lees meer