Hoe is het om bij een waterschap te werken? Waterschappers geven hier een kijkje in hun wereld. Meer weten? Op ons YouTube-kanaal zijn filmpjes te bekijken over waterschapsberoepen.

Peilbeheerder


Een flinke hoosbui in de vakantie? Dan gaat de werktelefoon weer aan. Midden in de nacht inloggen in het systeem van je werk? Dat is de normaalste gang van zaken. Het zijn fanatiekelingen, de peilbeheerders van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Bekijk beroep

Gemaalbeheerder


Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft duizenden gemalen, die het water in hun gebied op peil houden. Ruud Bomert onderhoudt als gemaalbeheerder bij het waterschap 27 gemalen, van heel groot tot piepklein.

Bekijk beroep

Hydroloog


Heleen Westerhof heeft altijd kaplaarzen in haar auto liggen. Voor haar werk als hydroloog bij waterschap De Dommel trekt ze vaak de natuur in. Ze houdt zich onder meer bezig met het verbeteren van watersystemen.

Bekijk beroep

Zuiveringstechnicus


Wat ga je doen als je gek bent op scheikunde, biologie en wiskunde, maar niet in een ziekenhuis, voor de klas of in de ICT wilt werken? Petra Liebrand koos voor een carrière als zuiveringstechnicus op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bekijk beroep

Milieu-inspecteur


Eén van de meest waterrijke gebieden van ons land is Friesland. Een reguliere werkdag van milieu-inspecteur Riens Buwalda brengt ons langs allerlei plekken waar water direct invloed heeft op de leefomgeving van de Friezen.

Bekijk beroep

Innovator


Waterschappen zoeken voortdurend naar manieren om beter, goedkoper en duurzamer te kunnen werken. Marlies Kampschreur is innovator bij waterschap Aa en Maas. Zij zorgt ervoor dat vernieuwende ideeën een plek krijgen bij waterschapsprojecten.

Bekijk beroep

Dijkgraaf


Hetty Klavers is dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland. Dit waterschap omvat de provincie Flevoland, dat werd bedacht op een tekentafel en volledig door mensenhanden is gevormd. Het gebied zou zonder goed waterbeheer niet kunnen bestaan.

Bekijk beroep

Muskusrattenvanger


Waterschappen willen voorkomen dat de muskusrat schade toebrengt aan dijken en andere waterkeringen. Daarom worden de dieren bestreden. Erik Blokland is al sinds 1991 muskusrattenvanger bij waterschap Rivierenland.

Bekijk beroep

Crisiscoördinator


Droogte, extreme neerslag, olielozingen, stroomstoringen, blauwalg: de waterschappen willen overal op voorbereid zijn. Daarom hebben zij mensen in dienst, die gespecialiseerd zijn in crisisbeheersing.

Bekijk beroep

Bestuurder


Zoals een gemeente een burgemeester en wethouders heeft, zo heeft een waterschap een dijkgraaf en bestuursleden. Agnes van Zoelen is al 16 jaar actief als bestuurder bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Bekijk beroep