Hoe is het om bij een waterschap te werken? Waterschappers geven hier een kijkje in hun wereld. Meer weten? Op ons YouTube-kanaal zijn filmpjes te bekijken over waterschapsberoepen.
Peilbeheerder
Peilbeheerder

Een flinke hoosbui in de vakantie? Dan gaat de werktelefoon weer aan. Midden in de nacht inloggen in het systeem van je werk? Dat is de normaalste gang van zaken. Het zijn fanatiekelingen, de peilbeheerders van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Bekijk beroep
Gemaalbeheerder
Gemaalbeheerder

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft duizenden gemalen, die het water in hun gebied op peil houden. Ruud Bomert onderhoudt als gemaalbeheerder bij het waterschap 27 gemalen, van heel groot tot piepklein.

Bekijk beroep
Hydroloog
Hydroloog

Heleen Westerhof heeft altijd kaplaarzen in haar auto liggen. Voor haar werk als hydroloog bij waterschap De Dommel trekt ze vaak de natuur in. Ze houdt zich onder meer bezig met het verbeteren van watersystemen.

Bekijk beroep
Zuiveringstechnicus
Zuiveringstechnicus

Wat ga je doen als je gek bent op scheikunde, biologie en wiskunde, maar niet in een ziekenhuis, voor de klas of in de ICT wilt werken? Petra Liebrand koos voor een carrière als zuiveringstechnicus op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bekijk beroep
Milieu-inspecteur
Milieu-inspecteur

Eén van de meest waterrijke gebieden van ons land is Friesland. Een reguliere werkdag van milieu-inspecteur Riens Buwalda brengt ons langs allerlei plekken waar water direct invloed heeft op de leefomgeving van de Friezen.

Bekijk beroep
Receptionist
Receptionist

Heb je vragen over waterbeheer in jouw omgeving? Dan bel je het waterschap. Als je in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa's woont, dan is de kans groot dat je Anneke Kingma aan de telefoon krijgt.

Bekijk beroep
Dijkgraaf
Dijkgraaf

Hetty Klavers is dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland. Dit waterschap omvat de provincie Flevoland, dat werd bedacht op een tekentafel en volledig door mensenhanden is gevormd. Het gebied zou zonder goed waterbeheer niet kunnen bestaan.

Bekijk beroep
Innovator
Innovator

Waterschappen zoeken voortdurend naar manieren om beter, goedkoper en duurzamer te kunnen werken. Marlies Kampschreur is innovator bij waterschap Aa en Maas. Zij zorgt ervoor dat vernieuwende ideeën een plek krijgen bij waterschapsprojecten.

Bekijk beroep
Muskusrattenvanger
Muskusrattenvanger

Waterschappen willen voorkomen dat de muskusrat schade toebrengt aan dijken en andere waterkeringen. Daarom worden de dieren bestreden. Erik Blokland is al sinds 1991 muskusrattenvanger bij waterschap Rivierenland.

Bekijk beroep
Inspecteur zeeweringen
Inspecteur zeeweringen

In waterschap Scheldestromen wordt het leven gevormd door de zee. Adri Louwerse en Jan de Buck gaan voor het waterschap elke dag op pad om de zeeweringen te inspecteren. Ze zijn voor hun werk altijd onderweg.

Bekijk beroep
Crisiscoördinator
Crisiscoördinator

Droogte, extreme neerslag, olielozingen, stroomstoringen, blauwalg: de waterschappen willen overal op voorbereid zijn. Daarom hebben zij mensen in dienst, die gespecialiseerd zijn in crisisbeheersing.

Bekijk beroep
Bestuurder
Bestuurder

Zoals een gemeente een burgemeester en wethouders heeft, zo heeft een waterschap een dijkgraaf en bestuursleden. Agnes van Zoelen is al 16 jaar actief als bestuurder bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Bekijk beroep