Voldoende water

Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen aan. Bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en het water af te voeren als het veel regent.

Want het mag niet overstromen als het veel regent, maar het moet ook niet te droog worden. Hoe zorg je daarvoor?

Waterschappen leggen bijvoorbeeld extra waterbergingsgebieden aan. Dat zijn gebieden waar het water opgeslagen kan worden. Zo kan het water hierheen worden afgevoerd als er te veel water is. En kan het water worden gebruikt in droge tijden. Ook bepalen waterschappen hoe hoog het waterpeil in hun gebied mag zijn.


Voldoende water

voldoende water

De natuur op de Strabrechtse Heide is de afgelopen decennia verdroogd. Dit heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren […]Lees meer

Energie en grondstoffen

schoon water, voldoende water

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, hebben de waterschappen de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek bedacht. […]Lees meer

Natuurvriendelijk waterbeheer

voldoende water

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die ook rekening houden met de natuur en het landschap. Planten en dieren voelen zich hier […]Lees meer

Water en de stad

voldoende water

Langs de oevers van de Vecht werkt waterschap Vechtstromen aan een rivierenlandschap: het Vechtpark. Het Vechtpark verbindt de stad Hardenberg […]Lees meer

Regionaal waterbeheer

voldoende water, waterveiligheid

Samen met bewoners, gebruikers en partnerorganisaties uit het gebied werkt waterschap Vechtstromen aan een mooier Reggedal, waar iedereen van kan meegenieten. […]Lees meer

Waterberging

voldoende water

Waterbergingsgebieden zijn gebieden die onder water kunnen worden gezet als er te veel water is. Het gebied Panjerd-Veeningen in waterschap […]Lees meer