De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.

Servicemanager

Aquon
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 december, 2022
Uren: 36
Als Servicemanager vertaal je vraagstukken vanuit de waterschappen naar AQUON door. Je bent het schakelpunt tussen de verschillende afdelingen en zorgt ervoor dat het gehele proces rondom vragen van de klanten soepel verloopt. Je bent communicatief vaardig, administratief sterk en dienstverlenend.


Bekijk vacature

Privacy en Information Security Officer CISO

Aquon
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 16 december, 2022
Uren: 24-32
Als Privacy en Information Security Officer is het jouw uitdaging om AQUON blijvend te beschermen tegen informatiebeveiligingsrisico’s en adequaat toezicht te houden op omgang met persoonsgegevens. Je initieert en stuurt binnen de organisatie actief zodat AQUON zowel aan AVG als BIO blijft voldoen.


Bekijk vacature

Senior Analist Chemie

Aquon
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 december, 2022
Uren: 30-36
Je bent vakinhoudelijk het aanspreekpunt en ondersteunt het team door middel van advies. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een professionele Senior Analist met de ambitie om actief mee te werken aan zowel productie als de continue methode- en efficiëntieverbetering van AQUON.


Bekijk vacature

Adviseur Communicatie

Aquon
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 december, 2022
Uren: 24-36
De kracht van communicatie begrijp je als geen ander. Je verstaat je vak en voorziet in strategisch, tactisch en operationeel advies over inzet van communicatie. Je coacht collega’s waar nodig en je bent sparringpartner voor het management. Natuurlijk heb je een heldere visie op communicatie.


Bekijk vacature

Uitvoerend ecoloog

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 december, 2022
Uren: 36
Bij de start van projecten, bijvoorbeeld de renovatie van een gemaal of de aanleg van een natuurvriendelijke oever, adviseer je de projectleiders welke ecologische onderzoeken nodig zijn. Denk aan quickscans, natuurtoetsen en ontheffings- aanvragen. Ook help je hen met het uitbesteden daarvan.


Bekijk vacature

Medewerker grondzaken

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 16 december, 2022
Uren: 28-32
Als medewerker grondzaken houd je je bezig met o.a. een bijdrage leveren aan ons Servicedesk Grondzaken, waarbij je verantwoordelijk bent voor de teamtelefoon en mailbox en dagelijkse administratieve werkzaamheden op het gebied van verkoop, verhuur, (reguliere) pacht en openbare inschrijvingen.


Bekijk vacature

Junior adviseur waterveiligheid

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 december, 2022
Uren: 36
Als junior adviseur waterveiligheid weet je vraagstukken te doorgronden met hulp van jouw teamleden en overzie je hoe dit past binnen bestaande beleidskaders. Je denkt mee over particuliere initiatieven zoals de herbouw van een woonboerderij naast een dijk, maar ook over grote projecten.


Bekijk vacature

MT-lid Programma Waterbeleid

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 09 januari, 2023
Uren: 36
Als MT-lid ben je verantwoordelijk voor het creëren van een gezamenlijke visie en strategie van de organisatie. Op de beleidsterreinen van het programma waterbeleid draag je zorg voor de realisatie en de verdere ontwikkeling van het programma waterbeleid.


Bekijk vacature

Procescoördinator (bewaking zuiveringsproces)

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 09 januari, 2023
Uren: 36
Als procescoördinator ligt jouw focus op het gehele proces op onze zuiveringsinstallaties. Je bent verantwoordelijk voor coördinatie, bijsturing en optimalisatie van het zuiveringsproces met focus op bepaalde regio in ons werkgebied. Dit doe je met behulp van geautomati- seerde besturingssystemen.


Bekijk vacature

Adviseur Waterveiligheid

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 15 december, 2022
Uren: 36
Adviseren van het bestuur en collega’s hoe om te gaan met waterveilig- heidsonderwerpen die binnen het waterschap of landelijk (zoals bij Unie van Waterschappen of het Hoogwater- beschermingsprogramma) spelen, waarbij je het belang van het waterschap en het landelijke belang probeert te verenigen.


Bekijk vacature

Milieukundig adviseur waterketen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 januari, 2023
Uren: 36
Als milieukundig adviseur waterketen bedenk je de strategie over de te volgen weg bij milieuvraagstukken die al onze zuiveringseenheden raken, denk aan zeer zorgwekkende stoffen, legionella, bodembescherming etc. Hierbij werk je samen met assetengineers, proces- technologen en assetregisseurs.


Bekijk vacature

Basisoperator waterzuivering

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 17 januari, 2023
Uren: 36
Als basisoperator waterzuivering ondersteun je het proces door het nemen en analyseren van monsters in overleg met de procesoperator, de regiekamer en technoloog. Je zorgt voor veiligheid van de installatie en de medewerkers op die installatie en draagt zorg voor uitvoering dagelijks proces.


Bekijk vacature

Senior technisch manager waterbouw

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 januari, 2023
Uren: 36
Als senior technisch manager waterbouw verzamel je, al dan niet samen met omgevingsmanager, bij het waterschap, de gemeenten, provincies en belangenorganisaties alle informatie en wensen/eisen die nodig zijn voor goed technisch ontwerp. Belangrijk hierbij is dat beheerorganisatie wordt betrokkken.


Bekijk vacature

Assistent gebiedsbeheerder

Rivierenland
Standplaats: Groot-Ammers
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 14 januari, 2023
Uren: 36
Als assistent gebiedsbeheerder waarborg je handhaving van de Keur van het waterschap en correcte naleving van verleende vergunningen en akkoord bevonden meldingen. Je signaleert problemen zoals een verstopte duiker of een kapotte stuw. Je weet vragen uit het gebied helder te beantwoorden.


Bekijk vacature

Vakspecialist Muskus- en beverrattenbestrijding

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 19 december, 2022
Uren: 36
Je vangt en bestrijdt muskus- en beverratten in onze watergangen. Je voert zelfstandig de administratie uit van vangmiddelen en vangsten in een daarvoor ingerichte app. Je handelt klachten en meldingen af van inwoners over rattenoverlast in en om onze watergangen. Je maakt en repareert vangmiddelen.


Bekijk vacature

Assistent projectleider

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 december, 2022
Uren: 36
Samen met de projectleiders zorg je voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de onderhoudswerk- zaamheden aan watergangen (baggeren). Dit is een unieke kans om in elke fase van het project betrokken te zijn en direct invloed te hebben op het watersysteem.


Bekijk vacature

Adviseur waterkwaliteit

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 december, 2022
Uren: 32-36
Je ontwikkelt inhoudelijk beleid op gebied van waterkwaliteit en adviseert jouw collega’s, het (dagelijks) bestuur en externen. Om je een beeld te geven: je geeft waterkwaliteitsadvies voor grote projecten zoals de aanleg rijksweg A16 en A20. Je stelt ook samen met collega’s integrale plannen op.


Bekijk vacature

GIS Dataverwerker 

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 19 januari, 2023
Uren: 36
Je bent bezig met verwerken en ordenen van gegevens die op diverse manieren binnen komen. Een gedeelte van deze gegevens ga je verwerken en opnieuw naar buiten sturen op de manier die past bij vraagstuk. Om behoeftes te kennen, vind je het leuk om met je collega’s hierover het gesprek aan te gaan.


Bekijk vacature

Senior projectleider watersystemen

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 31 december, 2022
Uren: 32-36
Je werkt met je projectteam (IPM) aan verschillende investeringsprojecten binnen het waterschap. De projecten bestaan uit de totale breedte van werkzaamheden van het waterschap. Denk hierbij aan de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel en het stedelijk baggeren in gemeenten.


Bekijk vacature

Senior Beleidsadviseur Water

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 december, 2022
Uren: 36
Als Senior beleidsadviseur Water lever je een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleidsdoelen en complexe beleidsprocessen voor 'waterinhoudelijke' onderwerpen. Je neemt initiatief in het vormgeven hiervan. Je zorgt voor een logisch verband tussen thema’s.


Bekijk vacature

Senior adviseur Waterkwaliteit

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 december, 2022
Uren: 36
Als Senior adviseur Waterkwaliteit ben je de trekker van (onderzoeks)projecten die bijdragen aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Daarnaast werk je aan ecologische watersysteem- analyses en vertaal je deze in adviezen over maatregelen, onderzoek en monitoring.


Bekijk vacature

Privacy Officer

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 december, 2022
Uren: 36
Je maakt het verschil door op een verfrissende wijze aanjager te zijn bij de verdere implementatie van privacy thema’s. Je probeert daarbij een abstracte wet om te zetten naar concrete praktijk. Je ondersteunt het management bij de uitvoering van het privacy beleid en je bent eerste aanspreekpunt.


Bekijk vacature

Maintenance Engineer Watersysteem

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 december, 2022
Uren: 36
Je stelt meerjarige onderhoudsplannen op in het kader van de Lange termijn Asset Planning (LTAP). Je beheert en doet verbetervoorstellen voor het onderhoudsbeheersysteem. Je werkt nauw samen met de afdeling Beheer en Programmering Assets (BPA) en vertaalt tactische doelen naar werkbare plannen.


Bekijk vacature

Senior Inkoop Adviseur

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 december, 2022
Uren: 36
Je bent een sparringpartner binnen het inkoopteam en draagt actief en constructief bij aan de gezamenlijke kennisontwikkeling binnen het inkoopteam. Tot slot draag je als adviseur bij aan het aantoonbaar rechtmatig uitgeven van belastinggeld. De inkooptrajecten variëren.


Bekijk vacature

Afdelingshoofd Handhaving

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 12 december, 2022
Uren: 36
Als leidinggevende ben je integraal verantwoordelijk voor kwantiteit en kwaliteit van geleverde producten en diensten en het ontwikkelen en resultaatgericht aansturen van de afdeling. Je geeft leiding aan een team van ca. 25 medewerkers. Het team wordt gekenmerkt door samenwerking en gedrevenheid.


Bekijk vacature

Medewerker Muskusrattenbeheer

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 12 december, 2022
Uren: 36
De waterschappen zetten innovatieve middelen in om de muskusrat op te sporen en te bestrijden. Jouw belangrijkste taken: bestrijden van muskusratten, beverratten en mollen; beheren en vervaardigen van vangmiddelen; registeren van vanggegevens; speuren, samen met collega’s.


Bekijk vacature

Medewerker Servicedesk

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 05 december, 2022
Uren: 24-32
Samen met je collega’s zet je de toon als het gaat om professionele en gastvrije dienstverlening! Via telefoon, mail of direct aan de balie zijn jullie het visitekaartje. Deze afwisselende functie bestaat uit drie kerngebieden: receptie, service meldpunt en eerste klant- contact.


Bekijk vacature

Adviseur elektrotechniek & procesautomatisering

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 december, 2022
Uren: 32-36
Als expert op gebied van elektro- techniek en/of procesautomatisering (EPA) adviseer je projectteams die nieuwe installaties bouwen of renoveren. Je werkt bijvoorbeeld aan rioolwaterzuiveringen, persstations, rioolgemalen, stuwen en gemalen. Je organiseert en stemt af met diverse andere processen.


Bekijk vacature

Adviseur monitoring watersysteem

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 december, 2022
Uren: 36
Binnen proces Programmeren & Monitoren ga je onderdeel uitmaken van de agile taakgroep die zich bezig houdt met monitoring van water- kwantiteit. Je draagt hiervoor bij aan meetnetbeheer, datakwaliteit en het verzorgen van informatieproducten op maat voor diverse doelgroepen.


Bekijk vacature

Chief Information Security Officer (CISO)

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 december, 2022
Uren: 36
Als CISO ben je specialist op gebied van informatieveiligheid en heb je toezichthoudende rol. Je definieert het informatiebeveiligingsbeleid en initieert werkende beveiligings- en calamiteitenorganisatie en bijbehorend project portfolio, overeenkomstig met de risicobereidheid van de organisatie.


Bekijk vacature

Senior juridisch medewerker vergunningverlening, toezicht en handhaving

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 december, 2022
Uren: 32-36
Als senior juridisch medewerker VTH ben je de spin in het web waar het gaat om juridische vraagstukken. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je gevraagd en ongevraagd juridisch advies geeft aan collega’s uit het team VTH. Je behandelt zienswijzen en bezwaar- en beroepsprocedures.


Bekijk vacature

Contractmanager technisch onderhoudscontracten

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 december, 2022
Uren: 32-36
Je voert zelfstandig van A tot Z contractmanagement uit voor de technische onderhoudscontracten voor de uitvoerende teams binnen Onderhoud. Je houdt je bezig met de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersing richting verschillende marktpartijen.


Bekijk vacature

Strategisch adviseur juridische zaken

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 december, 2022
Uren: 36
Je bent de specialist die nieuwe visies, strategieën en oplossingsrichtingen onderbouwt met juridische argumenten en kanttekeningen. Je vertaalt beleidsdoelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, naar uitvoerbare juridische kaders. Externe juridische ontwikkelingen en effecten analyseer je.


Bekijk vacature

Adviseur Omgevingsmanagement

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 december, 2022
Uren: 32-36
Als omgevingsadviseur ben je de enthousiaste verbinder en vertegenwoordig je het projectbelang bij zowel interne als externe stakeholders en andersom. Door je in ieders schoenen te verplaatsen weet je in alle projectfasen wat voor hen belangrijk is en hoe je dit kunt borgen in het project.


Bekijk vacature

Technicus

Aa en Maas
Standplaats: Oijen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 11 december, 2022
Uren: 36
Je verricht 1e en 2e lijns onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van rioolgemalen, zuiveringsinstallatie en slibverwerkingsinstallatie. Verder begeleid je (externe) onderhouds- technici bij installeren en in bedrijf stellen van installaties.


Bekijk vacature

Assistent gebiedsbeheerder

Rivierenland
Standplaats: Zaltbommel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 december, 2022
Uren: 36
Als assistent gebiedsbeheerder onderhoud je contact met personen en instanties in jouw regio, zoals gemeenten, agrariërs, terreinbeheerders en bewoners. Je waarborgt handhaving van de Keur van het waterschap en correcte naleving van verleende vergunningen en akkoord bevonden meldingen.


Bekijk vacature

Programmamanager HR

A&O fonds Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 december, 2022
Uren: 32-36
Je volgt ontwikkelingen op diverse HR-thema’s, zowel binnen als buiten de sector, op de voet. Je weet deze te vertalen naar innovatieve projecten binnen de sector. Samen met fondsmanager ben je verantwoordelijk voor afstemming met bestuur en uitvoeren van het jaarlijkse programma van het fonds.


Bekijk vacature

Assistent management & procesondersteuning

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 04 december, 2022
Uren: 24-32
Als management assistent ben je de spin in het web, je ondersteunt en ontzorgt. Je werkomgeving is project gestuurd en dynamisch. Je bent verantwoordelijk voor ondersteuning van manager Bouwen en twee team managers van het proces Bouwen. Je gaat op de juiste manier met vertrouwelijke informatie om.


Bekijk vacature

Manager bedienen ofwel Manager operations

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 04 december, 2022
Uren: 36
Je bent integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en het opleveren van de afgesproken producten op het gewenste kwaliteitsniveau. Je handelt hierbij vanuit de missie, bedrijfswaarden, doelstellingen en kaders van het waterschap. Ook initieer en realiseer je procesverbeteringen.


Bekijk vacature

Onderhoudstechnicus werktuigbouw

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 04 december, 2022
Uren: 32-36
Lopen van onderhoudsrondes op afvalwaterzuiveringen, rioolgemalen, poldergemalen en persleidingen, samen met collega’s. Bijzonderheden verwerk je in het computerprogramma. Uitvoeren van correctieve werkzaamheden, voortkomend uit periodiek onderhoud. Smeren alle voortkomende bewegende delen.


Bekijk vacature

Maaibootmachinist/onder- houdsmedewerker

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 15 december, 2022
Uren: 36
Als maaibootmachinist/onderhouds- medewerker houd je je werk bij in verschillende mobiele applicaties, zoals de maai-app. Je ondersteunt bij voorbereidingen en toezichthouden. Denk bijvoorbeeld aan het signaleren en registreren van overtredingen op de Keur van het waterschap.


Bekijk vacature