De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.

Lid Rekenkamer Waterschap Limburg

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 03 juni, 2022
Uren: 0-4
Samen met de voorzitter en het andere lid van de rekenkamer en in afstemming met het algemeen bestuur bepaal je de onderzoeksagenda. Je initieert nieuwe onderzoeksonder- werpen. Geeft opdrachten aan de ambtelijk secretaris om onderzoeks- opzetten te schrijven en selecteert externe bureaus.


Bekijk vacature

Technisch medewerker vastgoed

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 07 juni, 2022
Uren: 36
Je werkt zelfstandig transacties uit. Dat zijn aankopen, verkopen, ruilingen maar ook het vestigen van kwalitatieve verplichtingen, huren van werkstroken. Je hebt contact met de stakeholders stelt overeenkomsten op en handelt deze i.o.m. de adviseur Vastgoed of zijn plaatsvervanger af.


Bekijk vacature

Backoffice medewerk(st)er Vastgoed

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 01 juni, 2022
Uren: 36
Je biedt (administratieve) onder- steuning aan ons team Vastgoed. Je hebt contact met stakeholders en rentmeesters over administratieve zaken. Afspraken maken/agendabeheer rondom Vastgoed overleggen inclusief zorgdragen voor de verslaglegging. Je maakt en beheert onze Vastgoed- dossiers.


Bekijk vacature

Plv. Programmamanager Hoogwaterbescher- mingsprogramma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 07 juni, 2022
Uren: 36
In de rol van (plv.) programmamanager stuur je samen met de programma- directeur het programmateam als open en toegankelijke manager daadkrachtig aan en geef je leiding en richting aan de organisatie, rapportages, financiering en uitvoering van het programma.


Bekijk vacature

Senior Adviseur Riolering

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 juni, 2022
Uren: 36
Je bent de inhoudelijk expert op het gebied van hydraulische modellering (uitvoeren en beoordelen statische en dynamische modellering, sparring over uitgangspunten en maatstaven om aan te toetsen). Je begeleidt en beoordeelt het verzamelen van de benodigde informatie voor de onderzoeken.


Bekijk vacature

Senior adviseur inkoop en aanbesteding

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 juni, 2022
Uren: 32-36
Je adviseert over bijvoorbeeld de te volgen procedure en beantwoord je vragen vanuit de organisatie. Je begeleidt als senior adviseur Europese, nationale of meervoudige onderhandse aanbestedingen. Je adviseert over innovatieve aanbestedingsprocedures en/of (bouw)contractvormen.


Bekijk vacature

Senior adviseur inkoop

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juni, 2022
Uren: 36
Je adviseert over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken op tactisch en strategisch niveau en begeleidt aanbestedingen binnen met name grond-, weg- en waterbouw. Hierbij heb je oog voor de speerpunten van onze uitvoeringsstrategie ‘Impact realiseren met inkopen en aanbesteden’.


Bekijk vacature

Databeheerder en monitoring waterkwantiteit

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 26 juni, 2022
Uren: 32-36
Functioneel beheren van Water Informatie Systeem (FEWS-WIS) en Hydronet applicatie. In FEWS-WIS worden tijdreeksen omtrent waterkwantiteit beheerd. Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het zorgen dat de data in het FEWS-WIS wordt vastgelegd, ontsloten wordt en van goede datakwaliteit is.


Bekijk vacature

Projectleider slimme keten

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 13 juni, 2022
Uren: 36
In team werk je aan het op orde brengen en houden van assetdata. Je voert als projectleider slimme keten regie op bestaande revisiewerkzaamheden en voert verbeteringen in werkproces door. Je bent vraagbaak voor collega’s over revisiewerkzaamheden en vertaalt beleid naar praktische uitvoering.


Bekijk vacature

Senior Reliability Engineer

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 juni, 2022
Uren: 32-36
Roadmap opstellen over ontwikke- lingen op gebied van reliability engineering voor komende jaren, incl. kennisontwikkeling binnen organisatie. Zorgen voor uniformiteit en afstemming binnen RE kennisveld zoals methodieken, standaarden (blauwdruk) en werkprocessen, met verbinding binnen groep.


Bekijk vacature

Senior adviseur bedrijfsvoering

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juni, 2022
Uren: 32-36
Je geeft strategisch en operationeel financieel en bedrijfsvoering advies aan het managementteam en de begelei- dingsteams van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en waar nodig ook aan het programmabestuur. Je komt steeds tot eenduidige oplossingen.


Bekijk vacature

Contractmanager Sterke Lekdijk

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 juni, 2022
Uren: 32-36
Voor contracten die je onder je hoede hebt, ben je aanspreekpunt. Samen met je contractteam bewaak je de looptijd, inhoud en uitvoering en stem je raakvlakken met andere deelprojecten goed op elkaar af. Je anticipeert alvast op (uitvoerings)risico’s en geeft extra aandacht aan kritische processen.


Bekijk vacature

Aanspreekpunt Inspecteren

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 07 juni, 2022
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van watersysteem en waterkeringen. Je voert preventieve onderhouds- en knelpunteninspecties uit, bedient stuwen en neemt waterpeilen op. Je bent als inspecteur het eerste aanspreekpunt van het waterschap in de omgeving.


Bekijk vacature

Medewerker procesoperator zuiveren

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 05 juni, 2022
Uren: 32-36
Bedienen van installaties, uitvoeren van inspecties volgens looproutes, controleren van procesverloop en de werking van de installaties met behulp van geautomatiseerde besturings- systemen. Controleren, signaleren en analyseren van afwijkingen in de water- en sliblijn. Verstoringen los je zelf in.


Bekijk vacature

Procescoördinator peilbeheer

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juni, 2022
Uren: 36
Je richt je op operationele/tactische vraagstukken over de optimalisatie, uniformering en coördinatie van het peil- en keringenbeheer en de automatisering van de installaties die daarbij gebruikt worden. Je coördineert, adviseert en houdt toezicht op de uitvoering van het peilbeheer.


Bekijk vacature

Dataspecialist Waterbeheer

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 03 juni, 2022
Uren: 36
Je zorgt dat het beheerregister watersysteem (waterkwaliteit, waterwantiteit en waterkeringen) gevuld is en blijft met actuele, betrouwbare en complete data. En om dat te bereiken onderhoud je contact met de stakeholders in de dataketen. Je stuurt het projectteam Beheerregister aan.


Bekijk vacature

Medewerker Groenbeheer

Vallei en Veluwe
Standplaats: Barneveld (rayon Zuid)
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 30 mei, 2022
Uren: 32
Wil je als Medewerker Groenbeheer jezelf verder ontwikkelen én tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame wereld van morgen? Duik in de wereld van Waterschap Vallei en Veluwe. Je verricht werkzaamheden op het gebied van groenonderhoud volgens instructie.


Bekijk vacature

Vakspecialist groenbeheer

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 01 juni, 2022
Uren: 36
Je bent samen met collega’s op kantoor en in buitendienst verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van beplan- ting langs onze wegen. Je werkt voornamelijk op ons hoofdkantoor in Middelburg en ook regelmatig in het veld. Je hebt contact met diverse overheidsorganisaties en aan-nemers/leveranciers.


Bekijk vacature

Financieel medewerker

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 23 mei, 2022
Uren: 36
Je ondersteunt de financiële afdeling op alle fronten. Je helpt mee met de boekhouding, kent de systemen als geen ander en bent de vraagbaak voor collega’s. Je bent hier samen met collega’s verantwoordelijk voor en houdt je bezig met o.a. crediteuren, debiteuren en maand-/jaarafsluitingen.


Bekijk vacature

Coördinator waterwerken

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 mei, 2022
Uren: 36
Je coördineert technische beheer en totaaloverzicht over alle waterwerken voor actieve waterbeheersing (gemalen, stuwen, inlaten, vispassages en sluizen) in ons hele beheergebied. Je analyseert inspectieresultaten en vertaalt deze naar maatregelen om de asset in de gewenste conditie te krijgen.


Bekijk vacature

Senior beleidsadviseur Waterketen

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 mei, 2022
Uren: 36
Je vertegenwoordigt waterschap in complexe samenwerkingsverbanden. Je onderhoudt breed netwerk, zowel intern als extern en werkt aan verschillende projecten, waaronder het aanpassen van onze zuiveringen om medicijnresten te zuiveren uit het water. Je werkt samen met gemeenten.


Bekijk vacature

Leerling Elektrotechnicus (BBL)

De Dommel
Standplaats: Tilburg
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 13 juni, 2022
Uren: 36
Je zorgt samen met je collega’s van het proces Onderhoud waterketen voor de ongestoorde werking van alle elektrotechnische componenten van de installaties binnen het werkgebied van Waterschap De Dommel. Daarnaast leer je hoe je oorzaken van storingen kan analyseren.


Bekijk vacature

Communicatie- medewerker

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 mei, 2022
Uren: 36
Je zorgt voor content op onze social kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter), de website, folders en informatieborden. Je monitort media, beantwoordt vragen (webcare) en organiseert excursies en bijeen- komsten. Verder werk je mee aan projectcommunicatie en publiekscampagnes.


Bekijk vacature

Specialist Waterveiligheid

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 juni, 2022
Uren: 36
Je bent bezig met (geotechnisch) beoordelen van onze waterkeringen aan daarvoor gestelde veiligheidseisen, het ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van diverse technische en innovatieve onderzoeken en het inwinnen van gegevens om de sterkte van onze waterkeringen realistischer in beeld te brengen.


Bekijk vacature

Toezichthouder Facilitaire Zaken

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 20 mei, 2022
Uren: 32-36
Je bent flexibel in het werk dat je doet. Je bent verantwoordelijk voor zelfstandig voorbereiden, prioriteren en uitvoeren planmatige controles van activiteit bouwen, groenvoorziening, bestrating, glasbewassing, etc. Je werkt resultaatgericht op de controles en houdt toezicht op naleving contract.


Bekijk vacature

Management ondersteuner

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 mei, 2022
Uren: 36
Je bent spin in het web en drijvende kracht achter de programmadirectie. Jouw belangrijkste taak is de ondersteuning van directie en managementteam. Door jou loopt het programma op rolletjes. Je beheert agenda’s, bereidt dossiers voor en zorgt ervoor dat overleggen en bijeenkomsten worden gepland.


Bekijk vacature

Senior adviseur programmabeheerser

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 mei, 2022
Uren: 36
Je bent lid van een integraal begeleidingsteam voor de projecten en verantwoordelijk voor begeleiding van beheerders op het onderdeel project- beheersing. Hierbij ligt de focus op het gebied van risicomanagement, planningsmanagement, financieel management, kwaliteitsmanagement en documentmanagement.


Bekijk vacature

COÖRDINATOR KUNSTWERKEN ACTIEVE WATERBEHEERSING

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 mei, 2022
Uren: 36
Je coördineert het technische beheer en het totaaloverzicht over alle kunstwerken actieve waterbeheersing (gemalen, stuwen, inlaten, vispassages en sluizen) in ons hele beheergebied. Je analyseert inspectieresultaten en vertaalt deze naar maatregelen om de asset in de gewenste conditie te krijgen.


Bekijk vacature

Financieel medewerker

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 02 juni, 2022
Uren: 36
Je ondersteunt de financiële afdeling op alle fronten. Je helpt mee met de boekhouding, kent de systemen als geen ander en bent de vraagbaak voor collega’s. Je bent hier samen met collega’s verantwoordelijk voor en houdt je bezig met o.a. crediteuren, debiteuren en maand-/jaarafsluitingen.


Bekijk vacature

Senior Planner Ingenieursbureau

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juni, 2022
Uren: 32-36
Je bent de expert op het gebied van sturing op tijd van onze grond- en waterbouwprojecten. Op strategisch niveau stel je zowel deterministische als probabilistische planningen op voor de projecten en maak je de voortgang, risico’s, scope en capaciteit inzichtelijk. Je maakt portfolio analyses.


Bekijk vacature

Brug- en sluiswachter

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Bodegraven
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 01 juni, 2022
Uren: 36
De sluis Bodegraven is niet alleen een sluis, maar ook een van onze belang- rijkste afvoerpunten van water van Oude Rijn. Je bedient de sluis en de bijbehorende brug over de Oude Rijn van 1 april tot 1 november tussen 8.00-20.00 uur. Bijvoorbeeld de ene week 3 dagen van 12 uur en de andere week 4.


Bekijk vacature

Specialist Procesautomatisering

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 06 juni, 2022
Uren: 36
Als Specialist Procesautomatisering (PA) ben je onze applicatiedeskundige op het gebied van procesauto- matisering. Je bent verantwoordelijk voor beschikbaarheid, stabiliteit, performance en het versterken van de digitale weerbaarheid van onze PA-applicaties en voor onze water- zuiveringslocaties.


Bekijk vacature

Operator Procestechniek Waterzuiverings- installaties

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 02 juni, 2022
Uren: 36
Je beheert aan jou toegewezen technische installaties. Je controleert voortgang proces en voert controles uit. Ook grijp je in als dat nodig is. Klein onderhoud voer je zelf uit en groter werk wordt door collega’s van onderhoud gedaan. Je signaleert tekortkomingen en doet verbetervoorstellen.


Bekijk vacature

Technisch Tekenaar

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 31 mei, 2022
Uren: 32-36
Je verzorgt in opdracht van de projectleider of technisch manager het tekenwerk voor verschillende projecten van het Ingenieursbureau. Je werkt mee aan projecten voor aanleg, onderhoud en innovaties van de dijken, stuwen, gemalen. Uitwerken van project- opdrachten in schets- of definitie ontwerpen,


Bekijk vacature

Directievoerder

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 29 mei, 2022
Uren: 36
Je draagt actief bij aan de realisatie van onze projecten en vormt samen met toezichthouder een eenheid op de bouwplaats bij grotere projecten. Bij kleinere projecten vervul je beide rollen. Je geeft gezamenlijk leiding aan het uitvoeringsproces, onder regie van o.a. de projectleider.


Bekijk vacature

Junior adviseur Keringen (waterveiligheid)

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 juni, 2022
Uren: 36
Je ondersteunt senior en specialisten in hun werkzaamheden. Je geeft specialistisch advies aan diverse processen, met name aan vergunningen en bouwen (projecten), zoals bij dijkverbetering, verbetering kunst- werken, beoordeling keringen, monitoring keringen en voert geotechnische berekeningen uit.


Bekijk vacature

Junior Personeelsconsulent

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 mei, 2022
Uren: 18
Je bent de rechterhand van vier Personeelsconsulenten en vormt de schakel tussen hen en het Personeels- beheer. Je zorg ervoor dat alle administratie rondom personeels- mutaties (zoals correspondentie, declaraties en verzuimmeldingen) vlekkeloos opgesteld en correct verwerkt wordt.


Bekijk vacature

Senior beleidsadviseur Energie en Klimaat

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 mei, 2022
Uren: 36
Je neemt deel aan diverse (externe) werkgroepen op het gebied van energie en je adviseert zowel het bestuur als de organisatie op het gebied van energie- neutraliteit en klimaatneutraliteit. Met jouw kennis en ervaring adviseer je bij het uitvoeringsprogramma Energie- neutraal.


Bekijk vacature

Middelbare Veiligheidskundige

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 mei, 2022
Uren: 30
Als veiligheidskundige vertaal en implementeer je de sectorale arbocatalogi, wetgeving en ons beleid naar een praktische invulling op de werkvloer. Je doet dit in overleg met onze managers en samen met de medewerkers. De veiligheidsaspecten binnen het waterschap zijn zeer divers.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Waterkering

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 mei, 2022
Uren: 36
Je bent, namens het programmateam Waterveiligheid, inhoudelijk aanspreekpunt voor en opsteller van beleids(vraag)stukken op het gebied van onze waterkeringen. Je bent een belangrijke schakel voor het vertalen van externe ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid naar het waterschap.


Bekijk vacature

Strategisch Omgevingsmanager

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 25 mei, 2022
Uren: 36
Je bent aanspreekpunt voor de gemeente(n) waar je verantwoorde- lijkheid voor hebt, om de opgave en projecten van Delfland te koppelen aan kansen in de fysieke leefomgeving. Je vertaalt deze kansen naar projecten voor Delfland. Je stuurt projectleiders binnen de aan jou toegewezen gemeente(n) aan.


Bekijk vacature

Zuiveringstechnicus 2

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 23 mei, 2022
Uren: 36
Met het team van zuiveringstechnici van het hele beheergebied draag je zorg voor de prestaties van de assets en werk je samen aan beheer en ontwikkeling. Je zorgt voor het dagelijks onderhoud en controleert het functioneren van de mechanische en elektrotechnische installatie.


Bekijk vacature

Junior contractmanager

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 30 juni, 2022
Uren: 36
Binnen proces Bouwen ga je aan de slag op vakgebied van inkoop en contract- management. Je wordt ingezet op meerdere (GWW) projecten die verschillend van aard kunnen zijn. Aanvankelijk start je met projecten die beperkt in omvang en complexiteit zijn. Buiten de projecten zijn er andere uitdagingen.


Bekijk vacature

Senior projectleider in de rol van contractmanager

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 30 juni, 2022
Uren: 24-36
In de uitvoering ben je verantwoordelijk voor de contractbeheersing met onder meer VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. Je hierbij samen met andere IPM-disciplines. Je zorgt voor een optimale kennisuitwisseling met en ondersteuning van de projectmanager bij issues.


Bekijk vacature

Juridisch medewerker (civiel)

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 mei, 2022
Uren: 32-36
Als juridisch medewerker met de focus op civielrecht behandel je zelfstandig (eenvoudige) aansprakelijkstellingen. De civielrechtelijke juridische beleidsmedewerkers zijn verant- woordelijk voor de complexere zaken, maar zullen jou daar wel bij betrekken en regelmatig een beroep op jou doen.


Bekijk vacature

Coordinator erfgoed en digitaal archief

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 mei, 2022
Uren: 36
Je zorgt er voor dat het cultuur- historisch erfgoed van ons waterschap in goede staat verkeerd. Dit zijn onder andere monumenten, beelden en kaarten. Ook zorg jij er voor dat deze (ten minste) voldoen aan de wettelijke eisen. Je volgt relevante ontwikke- lingen en beoordeelt het belang ervan.


Bekijk vacature

Senior toezichthouder (aandachtsgebied industrie)

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 01 juni, 2022
Uren: 36
Je werkt met allerlei afdelingen samen om vraagstukken op te lossen. Ook als er calamiteiten zijn, treed je direct op. Als toezichthouder zorg je ervoor dat wet- en regelgeving nageleefd wordt. Onder andere door proactief in de auto te stappen om binnengekomen meldingen te controleren.


Bekijk vacature

Senior toezichthouder (aandachtsgebied industrie)

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 01 juni, 2022
Uren: 36
Als toezichthouder zorg je ervoor dat wet- en regelgeving nageleefd wordt. Onder andere door proactief in de auto te stappen om binnengekomen meldingen te controleren. Zie je gebreken of overtredingen, dan spreek je mensen hierop aan en/of neem je de nodige maatregelen.


Bekijk vacature

Beleidsmedewerker Vergunningen

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 juni, 2022
Uren: 36
Je zorgt ervoor dat de industriële lozingen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu en dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving (o.a. de Waterwet en de Wabo). Je houdt je voornamelijk bezig met (complexe) initiatieven en lozingsactiviteiten op het riool of oppervlaktewater.


Bekijk vacature

Adviseur Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 augustus, 2022
Uren: 36
Je bezoekt projectteams om ze hands-on te helpen om duurzaamheid verder te brengen en kunt ze uitleggen wat ervoor nodig is om bijvoorbeeld te werken conform de Aanpak Duurzaam GWW of het toepassen van DuboCalc berekeningen. Daarnaast lever je input voor het duurzaamheidsplan van het HWBP.


Bekijk vacature