De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.

MONTEUR WERKTUIGBOUW

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 14 maart 2024
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van keuringen, reparaties, inspecties, aanpassingen en storingen. Je hebt ervaring met diverse pompinstallaties en kennis van pneumatiek/hydrauliek. inspecteert installaties en houdt dit bij in het onderhoudsmanagementsysteem en rapporteert afwijkingen.


Bekijk vacature

Senior Beleidsadviseur

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 april 2024
Uren: 32-36
Je adviseert op strategisch niveau over hydrologische vraagstukken bij ruimtelijke ontwikkelingen en werkt hierbij nauw samen met de Senior Specialist Hydrologie. Je adviseert betrokken collega’s en werkgroepen bij deze vraagstukken. Je bent de trekker van het thema Water en Bodem Sturend.


Bekijk vacature

Campus Recruiter

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 14 maart 2024
Uren: 32-36
Begeleiden gehele recruitmentproces, van intake tot sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken. Opzetten en uitdragen van een campus recruitment plan, inclusief stage- en traineebeleid. Inventariseren van starters-, stage- en traineeplaatsen binnen de organisatie (inclusief werk-leertraject).


Bekijk vacature

HR medewerker

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 20 maart 2024
Uren: 20
Voor medewerkers en leidinggevende ben je het eerste aanspreekpunt voor uiteenlopende vragen over onze cao, regelingen en procedures en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Naast de administratieve component ondersteun je de meerdere HR Adviseurs bij lopende processen en procedures.


Bekijk vacature

Beleidsmedewerker Emissiebeheer

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 21 maart 2024
Uren: 36
Advisering over impact van stoffen zoals meststoffen en micro- verontreinigingen (zoals gewasbeschermingsmiddelen en microplastics) op oppervlaktewater en het ontwikkelen van oplossingen met stakeholders om deze impact te verminderen. Het vertalen van nieuwe wet- en regelgeving in praktisch beleid.


Bekijk vacature

(Junior) Adviseur Civiele Techniek

Vechtstromen
Standplaats: Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo en Emmen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 maart 2024
Uren: 36
Je ontwerpt, realiseert, in een projectteam met technische vakspecialisten, op een duurzame wijze rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, afvalwatertransportleidingen en andere waterschapswerken. Zo zorg je op jouw manier voor schoon, veilig en voldoende water.


Bekijk vacature

Systeembeheerder

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 13 maart 2024
Uren: 36
Jouw werk is momenteel vooral de overstap van onze systemen naar de cloud, met name Microsoft 365. Je bouwt mee aan deze transitie en helpt mee met bedenken van oplossingen voor eventuele problemen die kunnen ontstaan bij zo’n transitie. Je houdt je bezig met het dagelijks beheer van onze systemen.


Bekijk vacature

COÖRDINATOR PRIMAIRE EN SECUNDAIRE WATERKERINGEN

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 maart 2024
Uren: 36
Je coördineert en bewaakt de kwaliteit van de jaarlijkse rapportage zorgplicht primaire waterkeringen binnen ons waterschap. Je stemt af met andere waterschappen en Rijkswaterstaat over de wijze van rapporteren van de zorgplicht en adviseert de opgave- manager waterveiligheid hierover.


Bekijk vacature

Adviseur Areaalbeheer

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 maart 2024
Uren: 36
Je bent vanuit areaalbeheer ‘linking-pin’ voor (beekherstel)projecten en de ‘Water in Balans’- projecten. De collega's van diverse projecten weten jou te vinden en je zorgt dat beheer en onderhoud goed wordt vertegen- woordigd in het project. Belangrijke rol in opstarten nieuwe (asset)projecten.


Bekijk vacature

Financieel adviseur

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 36
Het voorbereiden, controleren en afgeven van beschikkingen is jouw belangrijkste taak. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen waterschappen aanvragen in bij de programmadirectie HWBP. Je bent vraagbaak voor vereisten vanuit de Regeling subsidies Hoogwater- bescherming.


Bekijk vacature

Facilitair Medewerker

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 02 april 2024
Uren: 32-36
Als facilitair medewerker bij waterschap Brabantse Delta ondersteun je collega's bij hun waterwerk. Collega's kunnen bij jou terecht voor hun facilitaire vragen. Je helpt bij juiste gebruik vergaderruimten, stuurt deschoonmaakploeg aan en zorgt ervoor dat er altijd voldoende kantoorartikelen zijn.


Bekijk vacature

Medewerker DIV (Documentaire Informatievoorziening)

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 01 april 2024
Uren: 22
Als medewerker DIV (Documentaire Informatievoorziening) bij waterschap Brabantse Delta werk je mee aan de verdere digitalisering van de organisatie. Je levert vanuit jouw specialisme een bijdrage aan het verder vormgeven van het kwaliteitssysteem voor het (digitaal) informatiebeheer.


Bekijk vacature

Specialist Hydrologie

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 36
Als specialist hydrologie bij waterschap Brabantse Delta onderzoek je vraagstukken op het gebied van hydrologie, modelleren en data-analyse. Je maakt goed afgewogen beleidsadviezen op het gebied van hydrologie. Het beleid weet je ook goed te vertalen naar de uitvoering.


Bekijk vacature

Facilitair medewerker gebouwenbeheer

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Vanuit de beheerfunctie ondersteun je onze facilitair specialist bij zijn beheertaken op het gebied van gebouwenbeheer. Je ondersteunt bouwkundig specialist bij het bouwkundig en werktuigbouwkundig onderhouden van de molens, ons monumentale pand in Delft en diverse monumentale dienstwoningen.


Bekijk vacature

Senior Opzichter Waterkeringen

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 maart 2024
Uren: 36
Je coördineert de contracten met aannemers en dijkpachters, die het beheer en onderhoud van de dijken uitvoeren. Je doet de directievoering UAV van de bestekken en beoordeelt onder andere ingediende planningen en termijnen, ook leid je de bouw- vergaderingen conform de UAV.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Facilitair (focus vervoersmobiliteit)

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 12 maart 2024
Uren: 36
Je pakt verschillende onderwerpen binnen facilitair management beleidsmatig op, maar in je dagelijkse werkzaamheden zal de focus in eerste instantie vooral liggen op vervoersmobiliteit en het wagenpark. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met de aanbestedingen van contracten en opstellen van een visie.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Kunstwerken WS

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 36
Je bent goed in het opstellen van beleidsdocumenten, waarbij je jouw vertaal- en verbindingskracht inzet. Er zijn landelijk en internationaal veel ontwikkelingen op het gebied van watersysteem kunstwerken, die je vertaalt naar het beleid voor ons waterschap.


Bekijk vacature

Vergunningverlener

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 maart 2024
Uren: 24-36
Als vergunningverlener kom je te werken in het team Vergunningen en Klantinformatie. Dit is een team van 20 betrokken collega’s en we groeien! Het team Vergunningen geeft advies aan initiatiefnemers, verleent vergunningen en beoordeelt gemelde activiteiten op basis van beleid en richtlijnen.


Bekijk vacature

Projectbeheerser

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 28-36
Binnen het IPM-model vervul je als projectbeheerser de rol van Manager Projectbeheersing in projectteams. Dit doe je voor de voorbereiding en de realisatie van de opgaven van onze programma’s. Je bent verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het project.


Bekijk vacature

Vakspecialist hydrologische modellering

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 maart 2024
Uren: 36
Als vakspecialist hydrologische modellering heb je kennis en ervaring in het gebruik van hydrologische modellen, zowel grondwatermodellen als oppervlaktewatermodellen. Je bent in staat om deze in te zetten voor hydrologische analyses en bent hierin dienstverlenend.


Bekijk vacature

Landmeter

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 08 maart 2024
Uren: 36
Je verricht alle voorkomende landmeetwerkzaamheden, zoals situatiemetingen, kunstwerk-metingen en metingen van dwarsprofielen. en je voert landmeetkundige controles uit op de geodetische inwinning en verwerkt de terrestrische metingen in de centrale database.


Bekijk vacature

Procesondersteuner bestuurszaken

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 30
Je gaat je bezig houden met diverse taken voor het proces. Je zorgt voor de nodige secretariële en administratieve ondersteuning van het bestuur en het team. Je plant bijeenkomsten in agenda’s, zorgt dat werkafspraken vastliggen en worden opgevolgd.


Bekijk vacature

Waterschapsvakman (maai-veegboot)

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Broekland
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Je werkt onder leiding van teamleider en technisch specialist van de onderhoudsregio zuid. Je werkt veel zelfstandig, maar je staat altijd in verbinding met je collega waterschapsvakmannen met wie je werkzaamheden deelt, afstemt en uitwisselt. Het is belangrijk dat je snel en goed kan schakelen.


Bekijk vacature

Creatieve Communicatiemedewerker

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Vanuit de redactie ondersteun je met jouw online en contentexpertise één of meerdere communicatieadviseurs in team Communicatie. Samen met de adviseur bepaal je de (online) strategie voor onderwerpen en werk je bijpassende content uit. Daarbij moedigen we eigen initiatief en nieuwsgierigheid aan.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager watersysteem

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 maart 2024
Uren: 36
Je bent als Omgevingsmanager de schakel tussen de omgeving en het waterschap in een project. Je onderhoudt relaties en behartigt de belangen van onze organisatie en de omgeving. Hierbij zorg je met jouw inspanningen voor draagvlak voor het project.


Bekijk vacature

Projectleider/partnership manager Vietnam

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 maart 2024
Uren: 36
Je vervult ten minste tot eind 2030 de rol van partnership manager voor het Blue Deal programma 'Blue Dragon' in Vietnam. Tevens leid je voornamelijk complexe watersysteemprojecten, zoals de herinrichting van gebieden en uitvoering van KRW-opgaven.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Facilitair met focus op gebouwenbeheer

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Je bent de verbindende persoon tussen het beleid en de uitvoering. Jouw taak is onder andere het zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste plekken, als gebouwen en assets als gemalen en sluizen, Voor het aspect fysieke beveiliging bedenk je oplossingen en systemen.


Bekijk vacature

Medewerker Klant Contact Centrum

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 2-24
Als Medewerker KCC verricht je frontofficetaken en de daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden. Je staat burgers, bedrijven, instellingen en belanghebbenden van ons waterschap te woord. Ook zorg je voor een juiste registratie en afhandeling van deze gesprekken.


Bekijk vacature

Projectplanner

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 14 maart 2024
Uren: 32-36
Een bijdrage leveren aan opstellen van het jaarplan. Opstellen, actualiseren en beheren van projectplanningen in MS Project, inclusief vertaling van de risico’s in de tijd. Toetsen van de (deterministische) Planningen van aannemers en hier strak op sturen. Fungeren als aanspreekpunt voor vakgebied.


Bekijk vacature

Medewerker veiligheidskunde

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn/Amersfoort/Ede
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 36
Als Medewerker veiligheidskunde ben je het vaste aanspreekpunt voor jouw regio. Je beantwoordt vragen over het beleid en checkt of dat beleid effectief is. Natuurlijk doe je dat in samen- werking en steeds sparrend met je teamgenoten die in andere regio’s actief zijn.


Bekijk vacature

Adviseur afvalwatertransport

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Als adviseur binnen het team afvalwatertransport heb je een breed palet aan werkzaamheden. Zo voer je onderzoeken uit, stel je adviezen op, adviseer je collega’s en je bent aanspreekpunt voor vragen over afvalwatertransport. Je voert systeemanalyses uit, verzamelt hiervoor de benodigde data.


Bekijk vacature

Directievoerder

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Als directievoerder is het jouw prioriteit om praktische problemen snel op te lossen tijdens uitvoering van projecten, om zo de voortgang te verbeteren. Dit doe je als volgt. Projectbeheer: Je fungeert als vertegenwoordiger van opdrachtgever, staat ‘naast’ de projectleider en stuurt projecten aan.


Bekijk vacature

Tekenaar

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Als tekenaar zorg je voor de verwerking, het beschikbaar stellen en het aanpassen van tekeningen, schema´s en verdere documentatie van de technische objecten van het water- schap. Vanuit de projecten komen opleverdossiers, die gecontroleerd en in het online pakket verwerkt worden.


Bekijk vacature

Strategisch adviseur vergunningen

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 maart 2024
Uren: 36
Je regisseert de vergunningendossiers in de afvalwaterketen en stemt hierover af met de bevoegde gezagen. Dit gaat over de verschillende water- en milieubelastende activiteiten binnen de afvalwaterketen, waarbij ook ruimtelijke ordening, bouw- en natuurvergunningen een rol kunnen spelen.


Bekijk vacature

Vergunningverlener

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 maart 2024
Uren: 36
Je behandelt vergunningaanvragen en meldingen en geeft advies over waterstaatkundige projecten. Je toetst de aanvragen niet alleen aan wettelijke kaders, maar ook aan technische en omgevingsaspecten. Hierbij houd je de belangen van zowel de organisatie als de omgeving scherp in de gaten.


Bekijk vacature

Coördinator Bedrijfsvoering

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 18 maart 2024
Uren: 36
Je neemt contractmanagement voor je rekening en geeft hier duidelijke invulling aan. Je bent verbinder tussen afdelingen Afvalwaterketen en Bedrijfsvoering. Samen met de inkoopadviseur doorloop je aanbestedingsprocedures. Je voert contractevaluaties, klantbeoordelingen en contractwijzigingen uit.


Bekijk vacature

Technicus werktuigbouwkunde

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 06 maart 2024
Uren: 36
In de rol van technicus werktuigbouwkunde houd je, samen met je collega’s, rioolwater- zuiveringsinstallaties, poldergemalen en stuwen in de Betuwe en Rijk van Maas en Waal draaiende. Door corrigerend onderhoud en/of geplande preventieve onderhoudswerk- zaamheden voorkom je storingen.


Bekijk vacature

Assetmanager Gemalen

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 32-36
Raadplegen van verschillende informatiebronnen om een compleet beeld te krijgen van de technische staat van de assets en zorgen dat dit up-to-date is en blijft. Het ontwikkelen van tools en het maken van analyses in samenwerking met onze technische specialisten in het veld en op kantoor.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur waterveiligheid (2x)

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 maart 2024
Uren: 30-32
Je signaleert vroegtijdig ontwikkelingen binnen jouw beleidsterrein in politiek-bestuurlijke context, vertaalt deze en adviseert daarover. Je organiseert de inhoud en voert regie op het proces om te komen tot visie, strategie. Het betreft een vaste en een tijdelijke functie.


Bekijk vacature

Adviseur Elektrotechniek en Procesautomatisering

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Je zorgt voor de juiste adviezen die maken dat procesautomatisering een grote stap verder wordt gebracht. De betekenis en uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je technische systemen in de elektro-, besturings- en procestechniek doorgrondt. Je adviseert over software met leveranciers.


Bekijk vacature

Ambtelijk secretaris OR

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 maart 2024
Uren: 12-16
Je zorgt ervoor dat de OR haar werk goed kan uitvoeren. Zo zet je je actief in voor het voorbereiden van verschillende overleggen, ben je aanspreekpunt en adviseur voor de WOR-bestuurder, doe je de verslaglegging van vergaderingen, bewaak je processen en procedures


Bekijk vacature

Adviseur Procesautomatisering

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Het adviseren van de assetmanagers waterketen, watersysteem en waterveiligheid over de PA in hun assets. Het adviseren van de de informatie-voorzieningslijn (zoals CIO en architecten) over PA-aspecten. Onderdeel zijn van de tactische werkprocessen van assetmanagement, zoals risicomanagement.


Bekijk vacature

Senior adviseur Waterhuishouding, peilbesluiten

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 maart 2024
Uren: 36
Je houdt je voornamelijk bezig met het opstellen van peilbesluiten. Je inventariseert informatie over peilgebieden, maakt op basis daarvan een analyse en vertaalt resultaten in een afweging over de begrenzing van peilgebieden, het te hanteren peil en de vorm van het peilbeheer.


Bekijk vacature

Adviseur klimaatneutraliteit

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Verantwoordelijk voor energiemanagement van het waterschap. Hier hoort het beheer bij van onze installaties die duurzame energie opwekken zoals zonne-installaties en windmolens. Je bent onze inhoudelijke kennisdrager voor diverse energiethema’s (bv. waterstof en netcongestie).


Bekijk vacature

Vergunningverlener Water

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 32-36
Je brengt initiatiefnemer en waterschap bij elkaar, zonder elkaars belangen uit het oog te verliezen. Hierbij zoek je naar (alternatieve) mogelijkheden en denk je met de initiatiefnemer mee. Als iets niet mogelijk is, wat kan er dan wel? Je adviseert andere overheden over o.a.(afvalwater)lozingen.


Bekijk vacature

WATERBOUWER

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 03 maart 2024
Uren: 36
Je werkt in een ploeg samen met de kraanmachinist en de waterbouwer hoofdzakelijk aan stuwen, inlaten, keringen, dammen en beschoeiingen. Je werkt volgens onderhoudsplannen. Je stelt verbeteringen voor in het onderhoudsproces.


Bekijk vacature

Medewerker Groenonderhoud

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 36
Als medewerker groenonderhoud ga je een unieke functie binnen ons waterschap vervullen! Het is namelijk jouw taak om in het hele gebied te speuren naar waterplanten die het watersysteem ernstig kunnen verstoren. Je verwijdert waterplanten nauwgezet (met de hand) en registreert de vindplaatsen.


Bekijk vacature

Data scientist

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 maart 2024
Uren: 36
In jouw rol als data scientist ga je aan de slag met data uit diverse bronnen. Je houdt je bezig met heel veel verschillende typen data, zoals geo-data, financiële en planningsdata, risico’s en voortgangsinformatie met betrekking tot het Hoogwater- beschermingsprogramma.


Bekijk vacature

Communicatieadviseur

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 maart 2024
Uren: 36
Samen met een senior communicatieadviseur ga je ons werk voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van ons gebied goed onder de aandacht brengen. Denk hierbij aan reguliere interne en externe communicatie, projectcommunicatie en bewustwordingscampagnes.


Bekijk vacature

Medewerker calamiteitenzorg

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 maart 2024
Uren: 36
Je helpt mee in de organisatie van oefeningen in relatie tot de calamiteitenorganisatie van Delfland. Je houdt goed contact met alle belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Als specialist hou je het overzicht en breng je structuur aan. Je organiseert documentatie, oefeningen en trainingen.


Bekijk vacature

Adviseur Waterveiligheid

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 24-36
Je stelt plannen van aanpak op en bewaakt de voortgang van taken die deels worden uitbesteed. Je bewaakt de contractuele kant en vertaalt onderzoeksresultaten naar leesbare rapportages en deelt deze informatie met collega’s, management en bestuurders.


Bekijk vacature

Handhaver

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 32-36
Als handhaver ben je onze ogen en oren bij burgers en bedrijven. Bij vergunningen die zijn verleend of meldingen die worden gedaan, controleer je de naleving op wet- en regelgeving. Nog veel leuker is dat je met jouw kennis van civiele techniek en/of waterkwaliteit voorlichting geeft.


Bekijk vacature

Toezichthouder

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 07 maart 2024
Uren: 32-36
Als toezichthouder binnen het team toezicht, handhaving en data ben je onze ogen en oren in het gebied. Je voert controles uit op verschillende werkzaamheden die ons watersysteem raken. Denk aan het aanleggen van dammen en duikers in onze sloten of bouwwerkzaamheden op of rond de keringen.


Bekijk vacature

Contractbeheerder

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 05 maart 2024
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de beheersing van de contracten binnen BZP, denk hierbij aan inkopen als gasdetectiemeters, werkkleding, als ook het contract met in- en verkopen bij de energiebedrijven etc. De beheersing houdt in dat je inzicht creëert in de belangrijke data van de contracten.


Bekijk vacature

Vakspecialist Inspecteren

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 09 maart 2024
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van watersysteem en waterkeringen. Je voert preventieve onderhouds- en knelpunteninspecties uit, bedient stuwen en neemt waterpeilen op. Je bent als inspecteur het eerste aanspreekpunt van het waterschap in de omgeving.


Bekijk vacature

Communicatieadviseur

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 maart 2024
Uren: 32-36
Je adviseert, coacht en faciliteert projectteams en andere afdelingen op het gebied van communicatie. Je stelt communicatieplannen op voor projecten en draagt bij aan de uitvoering. Hierbij werk je samen met de bestuur communicatieadviseurs, communicatieadviseurs en de contentadviseurs.


Bekijk vacature

Systeembeheerder netwerk/infra

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 03 maart 2024
Uren: 36
Verantwoordelijk voor het beheren en toezien op alle aspecten van het operationeel houden van de betreffende IT-componenten. Zorgen voor upgrade/update processen van netwerkinfrastructuurcomponenten. De overeengekomen serviceniveaus bewaken en nadenken over monitoringsmogelijkheden.Bekijk vacature

Medewerker Salarisadministratie

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 06 maart 2024
Uren: 32
Je maakt alle collega’s blij met jouw nauwkeurigheid. Omdat je samen met een aantal andere collega’s verantwoordelijk bent voor tijdig uitbetalen van salarissen. Je bent betrokken bij het genereren van rapportages, maakt bij bijzondere personele situaties berekeningen.


Bekijk vacature

Medewerker communicatie/- evenementen

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 maart 2024
Uren: 24
Tijdelijk van april/mei tot en met december. Je organiseert en coördineert uiteenlopende evenementen, waaronder netwerk- en informatiebijeenkomsten, bestuurlijke en ambtelijke congressen en klankbordgroepen. Je faciliteert bij de programmaopstelling. Denk hierbij aan zaken als externe sprekers.


Bekijk vacature

Directievoerder onderhoud water

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 maart 2024
Uren: 36
Het opstellen van verschillende bestekken, de aanbesteding daarvan en het contractmanagement. Je zorgt voor een accurate financiële administratie waarmee je ook input kan leveren voor de P&C cyclus. Je maakt afspraken met gemeenten en andere stakeholders voor de uitvoering/evaluatie onderhoudswerk.


Bekijk vacature

Strategisch Adviseur Omgeving

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 maart 2024
Uren: 36
Je coördineert de programmatische samenwerking met bestaande netwerken over de condities van complexe samenwerkingsvormen. Je legt nieuwe verbindingen om relevante ontwikkelingen te identificeren en brengt over de implicaties daarvan voor de organisatie (ongevraagd) advies uit.


Bekijk vacature

Trainee Procescoach

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 maart 2024
Uren: 32-36
Je werkt samen met collega procescoaches aan processen en verbeteringen die je onder aansturing van de regiegroep ‘Sturen op Bedrijfsvoering’ gaat doen. Je bent het loket voor procesverbeteringen. Je voert impactanalyses uit bij nieuwe ontwikkelingen. Periode is 2 jaar.


Bekijk vacature

Adviseur Hydro(geo)logie

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 april 2024
Uren: 32-36
Beoordeling vergunningaanvraag waarbij uitstralingseffecten worden verwacht, bijvoorbeeld een grond- wateronttrekking. Voorstel doen voor inrichten meetnet met grondwater- peilbuizen voor project dat vernatting beoogt. Beleidskaders opstellen over hoe ‘water en bodem sturend’ toe te passen.


Bekijk vacature

Business controller

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 april 2024
Uren: 32-36
Spin in het web. Je bent proactief en durft te staan voor je mening. Je werkt richtinggevend en constructief met teammanagers, opdrachtgevers en andere (interne) klanten aan financiële (beleids)vraagstukken. Je bent in staat om grotere geheel te overzien en vindt het leuk om verbinding te leggen.


Bekijk vacature

Specialist waterketen

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 maart 2024
Uren: 36
Je bent het eerste aanspreekpunt als het gaat om het technisch functioneren van onze rwzi’s, rioolgemalen en persleidingen (kortweg onze assets). Dit doe je vanuit je assetmanagementrol van objectbeheerder. Hiervoor werk je nauw samen met de bedrijfsvoerders en de onderhoudsmedewerkers.


Bekijk vacature

Muskus- en Beverratbestrijder

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 02 maart 2024
Uren: 36
Je krijgt bestrijdingsgebied toegewezen waarin je verantwoordelijk bent om de populatie muskus- en beverratten tot 0 terug te brengen. Je voert zelfstandig de administratie van vangmiddelen en vangsten in een app. Je maakt en repareert vangmiddelen en handelt de klachten/meldingen van inwoners af.


Bekijk vacature