Senior adviseur communicatie

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 03 mei, 2021
Uren: 36
Je adviseert op bestuurlijke dossiers: van waterkwaliteit tot innovatie en van risicocommunicatie tot wateroverlast. Je adviseert bestuurders, directie en management en begeleidt collega’s bij de verdere realisatie en implementatie van adviezen. Je bent verantwoordelijk voor communicatieadvisering.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur gebiedscoördinatie

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 03 mei, 2021
Uren: 36
Je coördineert jouw voorverkenningen die leiden tot onze Water Op Maat projecten, de projecten waarin we onze eigen watersysteemopgaven (KRW, NBW, etc.) zo optimaal/integraal mogelijk combineren. Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.


Bekijk vacature

Gis-specialist (geo-medewerker) 2 FTE

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 14 mei, 2021
Uren: 36
Je zorgt dat geografische informatie over waterstaatkundige objecten, vooral watergangen of keringen, aansluit op de wensen van de klant. Je onderhoudt de kernregistratie over de werkelijke toestand van deze objecten in het GIS en levert daaruit o.a. het product legger voor werkprocessen.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager Verkenningsfase

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 10 mei, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor een goedlopend gebieds- en participatie- project, haalt ideeën, wensen en (klant)eisen op bij stakeholders en brengt deze in bij het project en/of programma. Je bent de spil binnen integrale gebiedsprocessen en acteert op diverse niveaus met stakeholders.


Bekijk vacature

Lokaal beheerder

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 28 april, 2021
Uren: 36
Signaleren en melden van werkzaamheden en gebreken. Verwerken van gegevens in onderhoudssysteem (OBS) en verstrekken van informatie. Voorbereiden van onderhoudswerk- zaamheden. Voeren van overleg (binnen gestelde kaders) met in en externe partijen over afspraken omtrent de realisatie van plannen.


Bekijk vacature

Junior Adviseur Financiën

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 mei, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de vastlegging in, controle op en rapportage in het financiële systeem SAP, voor een goede verwerking van de inkopen in SAP, samen met de inkoopadviseur en voor de memoriaal- posten. Ook doe je voorbereidende werkzaamheden op financieel gebied.


Bekijk vacature

Coördinator/Vakspecialist Civiele Techniek

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 april, 2021
Uren: 36
Als coördinator/vakspecialist ben je een generalist die weet heeft van meerdere zaken binnen de Civiele Techniek. Vanuit deze rol ben je graag een aanspreekpunt van het team en kun je vanuit jouw expertise snel en weloverwogen keuzes maken met betrekking tot stabiliteit, duurzaamheid en levensduur.


Bekijk vacature

HR-medewerker

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 23 april, 2021
Uren: 28-32
Je levert brede administratieve ondersteuning in samenspraak met HR-adviseurs en senior HR-medewerker. Samen met je collega’s van HR-beheer ben je hierbij verantwoordelijk voor voeren van de gehele personeels- administratie. Je houdt je bezig met o.a.
adviseren en ondersteunen van (lijn)management.


Bekijk vacature

Gegevensbeheerder

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 27 april, 2021
Uren: 36
Je bent degene die het werk verdeelt. Je weet welke tekeningen, handleidingen en documenten (gegevens) bij welke asset horen, wanneer zij geüpdatet moeten worden, wie ze in gebruik heeft etc. Zodra een project start ben je verantwoordelijk voor de intake met projecten.


Bekijk vacature

Monsternemers

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 23 april, 2021
Uren: 36
Als monsternemer voer je bemonste- ringen uit op de rioolwaterzuiveringen volgens vastgestelde werkprocedures (exclusief de eilanden). Je maakt bemonsteringsinstallatie klaar voor de nieuwe bemonsteringscyclus. Je lost eenvoudige storingen op en voert eerstelijns onderhoudswerkzaamheden uit.


Bekijk vacature

Systems engineering specialist

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbsoch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 26 april, 2021
Uren: 36
Als SE-specialist ben je verantwoorde- lijk voor het inrichten en de borging van Systems Engineering (SE) binnen projecten en maakt dit onderdeel van onze werkwijze. Je ondersteunt projectteams bij het toepassen van SE. Je coacht en leidt medewerkers van de afdeling op, op het gebied van SE.


Bekijk vacature

Procesoperator C

Scheldestromen
Standplaats: rwzi Sint Maartensdijk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 06 mei, 2021
Uren: 36
Je zorgt voor het ongestoord transporteren van afvalwater door afvalwatertransportleidingen en van oppervlaktewater via stuwen, polder- en uitwateringsgemalen. Je hebt een belangrijke rol bij het oplossen van storingen. Je assisteert bij diverse werkzaamheden op de rioolwater- zuiveringen.


Bekijk vacature

Senior technisch manager – programmateam HWBP

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 23 april, 2021
Uren: 36
Je bepaalt met programmateam HWBP mede koers en strategie voor het dijkversterkingsprogramma. Je geeft sturing aan vertaling van technische aspecten als nieuwe veiligheids-normen, innovaties, beleidsveran- deringen en ontwerprichtlijnen naar kaders en uitgangspunten voor dijkversterkingsprojecten.


Bekijk vacature

Teammanager ICT

Brabantse Delta
Standplaats: Noord-Brabant
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 08 mei, 2021
Uren: 36
Samen met de manager Facilitair en ICT en de servicecoördinator ga je aan de slag om het team ICT als echte serviceverlener efficiënt en effectief vorm te geven en verder door te ontwikkelen. Samen met jouw team draag je bij aan de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie.


Bekijk vacature

Senior Procesoperator Zuiveren (2 FTE)

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 21 april, 2021
Uren: 36
Je zorgt ervoor dat zuiveringsinstal- laties, slibverwerking en rioolgemalen goed blijven functioneren. Je signaleert storingen en afwijkingen en helpt mee om het zuiveringsproces te verbeteren. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je het proces monitort, analy- seert en bijstuurt.


Bekijk vacature

Teamleider Onderhoud

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 29 april, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor en geeft sturing aan de buitendienstmede- werkers in het beheergebied. Je draagt zorg voor alle voorkomende HRM-taken en stuurt op de doelstellingen van de unit. Je bent continu met jouw mede- werkers in gesprek en voert de continue dialoog.


Bekijk vacature

Medewerker dienstverlening en telefonie

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 21 april, 2021
Uren: 28-32
Je bent eerste aanspreekpunt voor inwoners en bezoekers op het hoofd- kantoor. Je beantwoordt berichten en vragen van inwoners via onze multi- channel kanalen. Je maakt deel uit van het projectteam implementatie klant contact center en denkt mee om de dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen.


Bekijk vacature

Projectmanager dijk- en kadeversterkings- projecten

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 20 april, 2021
Uren: 36
Je bent boegbeeld van de projectorganisatie. Hierin stuur je medewerkers functioneel aan van zowel Waterschap Rivierenland als het adviesbureau en de aannemer. Je bent verantwoordelijk voor opleveren van het gewenste projectresultaat, binnen de afgesproken tijd én volgens de afgesproken kwaliteit.


Bekijk vacature

Operational security officer

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 21 april, 2021
Uren: 36
Je vertegenwoordigt ons bij Het Waterschapshuis waarbij je met je collega waterschappen en Rijkswater- staat gemeenschappelijk beleid informatiebeveiliging ontwikkelt. Je bentverantwoordelijk voor het maken van het IB-beleid, het daar uit voortvloeiende informatie- beveiligingsplan en maatregelen.


Bekijk vacature

ICT Servicedeskmedewerker

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Stage
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 21 april, 2021
Uren: 36
Bij de ICT ServiceDesk zorg je voor het bereikbaar zijn van de ICT-omgeving en neem je verstoringen en vragen aan. Je bepaalt de prioriteit van de afhandeling van verstoringen, vragen en verwerkt deze of zorgt ervoor dat deze verwerkt worden. Tevens bewaak je dat de afhandeling op tijd is afgerond.


Bekijk vacature

Programmeur/Senior besturings- en elektrotechniek

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 26 april, 2021
Uren: 36
Binnen het team van PA-beheer houd je je bezig met alle operationele beheerprocessen, die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de vele procesautomatiseringsinstallaties (hardware, netwerken, systeem- en applicatiesoftware). Je helpt storingen oplossen en knelpunten te voorkomen.


Bekijk vacature

Vakspecialist bouw en civiel

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 26 april, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van een project in teamverband binnen de afdeling door het maken en controleren van ontwerpen, bestekken en kosten- ramingen voor het civieltechnische gedeelte van zowel zuiverings- technische als voor waterbeheersings- projecten.


Bekijk vacature

Technisch adviseur beoordelen waterveiligheid

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 april, 2021
Uren: 36
Je voert de wettelijke beoordeling van de waterkeringen uit volgens het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBl) en het ontwerpinstrumentarium (Ol), handleidingen, achtergrondrap- porten en programmatuur voor dijk-, duin- en kunstwerkberekeningen. Je levert input voor de Veiligheids- analyses.


Bekijk vacature

Beheerder Toekomstig Waterbeheer Veenweide

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 19 april, 2021
Uren: 36
Je vormt een belangrijke schakel tussen het programma Bodemdaling Veenweide en de gebiedsteams. De verschillende projecten van het programma zitten nu nog in een pilotfase. Je gaat zorgen voor een soepele overgang van die pilots naar het reguliere waterbeheer. Je zoekt actief het gesprek op.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 april, 2021
Uren: 36
De rol puntsgewijs: sparringpartner zijn voor de IPM-rolhouder omgevings- management en zelfstandig projecten oppakken; vertegenwoordigen van zowel de omgeving als van Rijnland in de projecten; verzamelen van eisen en wensen bij interne en externe stake- holders en alert zijn op ontwikkelingen.


Bekijk vacature

Programmeur/Senior besturings- en elektrotechniek

Aa en Maas
Standplaats: s-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 26 april, 2021
Uren: 36
Binnen het team van PA-beheer houd je je bezig met alle operationele beheerprocessen, die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de vele procesautomatiseringsinstallaties (hardware, netwerken, systeem- en applicatiesoftware). Je helpt storingen oplossen en knelpunten te voorkomen.


Bekijk vacature

Projectleider

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 19 april, 2021
Uren: 36
Je gaat de rol van technisch manager binnen het IPM team Waterkeringen vervullen. Het IPM-team Waterkeringen valt onder team Realisatie en verzorgt binnen de afdeling Waterkeringen en Wegen de projecten buitengewoon onderhoud aan de primaire en regionale waterkeringen binnen ons beheer- gebied.


Bekijk vacature

Vakspecialist bouw en civiel

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 26 april, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van een project in teamverband binnen de afdeling door het maken en controleren van ontwerpen, bestekken en kosten- ramingen voor het civieltechnische gedeelte van zowel zuiverings- technische als voor waterbeheer- singsprojecten


Bekijk vacature

IT architect

Brabantse Delta
Standplaats: Noord-Brabant
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 19 april, 2021
Uren: 32-36
Opstellen en onderhouden project- en domeinarchitectuur en verbinden met de enterprisearchitectuur. Vertalen van en adviseren over de implementatie van de organisatiestrategie. Uitvoeren en onderhouden stakeholdermanagement. Vertalen van omgevingsontwikkelingen naar relevantie.


Bekijk vacature

Specialist waterveiligheid

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 26 april, 2021
Uren: 36
Als specialist waterveiligheid werk je in de volle breedte aan waterveiligheid en veilige keringen in ons beheergebied. Dat betekent dat je Waterschap Zuiderzeeland helpt bij het in stand houden van de keringen. Je weet daar namelijk alles van! Je beoordeelt keringen en geeft technische adviezen.


Bekijk vacature

Databeheerder Elektrotechniek

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 18 april, 2021
Uren: 32-36
Je houdt je bezig met het beheren van alle elektrotechnische gegevens binnen het team bedrijfsbureau zodat deze toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Het dataplatform ontwikkel en onder-houd je en je geeft advies over gebruik ervan. Daarnaast lever je een bijdrage aan opstellen van databeleid.


Bekijk vacature