Senior elektrotechnicus

De Dommel
Standplaats: Eindhoven/Mierlo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 10 oktober, 2021
Uren: 36
Analyseren en oplossen van storingen, samenwerken met leveranciers en andere vakdisciplines. Zorgen voor technische en administratieve werkvoorbereiding, planning en afstemming met derden. Buiten werktijd meedraaien in wachtdienst-rooster waarbij je kunt worden opgeroepen om storingen te verhelpen.


Bekijk vacature

Adviseur Financiën

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 oktober, 2021
Uren: 32-36
Ondersteunen van de organisatie en het bestuur van Rijnland op het brede terrein van financiën. Je bent de verbindende schakel tussen verschil- lende organisatieonderdelen en de sparringpartner van management en bestuur. Je levert bijdrage aan de producten binnen de Planning & Control-cyclus.


Bekijk vacature

Inkoop Adviseur

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 oktober, 2021
Uren: 32-36
Begeleiden van aanbestedingen en hierin optrekken met inhoudelijk deskundigen vanuit jouw accounts. Je pakt adviserende rol en weet waar nodig creatief te handelen binnen de kaders van de wet. Actief deelnemen aan (project)overleggen: door jouw inkoopexpertise komen we tot optimale inkoopstrategie.


Bekijk vacature

Technicus

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 10 oktober, 2021
Uren: 36
Bij ons team Zuiveringen kun je jouw technische kennis en ervaring inzetten en er voor zorgen dat de mensen in ons beheergebied veilig kunnen wonen en werken. Als technicus verzorg je het technisch beheer en onderhoud op zuiveringen en rioolgemalen. Je verricht operationele technische werkzaamheden.


Bekijk vacature

Beheerder Waterkeringen

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 32-36
Binnen assetteam Waterkeringen ben je verantwoordelijk voor opstellen én actueel houden van vereisten waaraan onze waterkeringen moeten voldoen. Onderdeel hiervan zijn richtlijnen op basis waarvan onze eigen organisatie, maar ook particuliere eigenaren, waterkeringen moeten beheren en onderhouden.


Bekijk vacature

Specialist Procesautomatisering

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 36
Je voert programmeer-, service- en onderhoudswerkzaamheden uit op gebied van procesautomatisering (o.a. PLC). Ook beheer en configureer je de CAW (SCADA) applicatie. Je werkt samen met je collega’s van team CAW en het ingenieursbureau aan het optimaal functioneren van de applicatie.


Bekijk vacature

Senior manager projectbeheersing

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 01 oktober, 2021
Uren: 36
Je stuurt specialisten (op gebied van risicomanagement, planning, kosten- deskundigheid, financiën, etc.) binnen het projectbeheersingsdomein inhoudelijk aan. Je stelt betrouwbare voortgangsrapportages op en je legt tijdig de benodigde stuurinformatie aan het project- en programmateam voor.


Bekijk vacature

Projectplanner

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 oktober, 2021
Uren: 36
Je werkt aan mede opstellen en beheren van projectoverstijgende plan op gebied van planningsmanagement en (gestandaardiseerde) planningstem- plates en opstellen, actualiseren en beheren van projectplanning, waar- onder het analyseren (doorlooptijden, relaties) van aangeleverde plannings- informatie.


Bekijk vacature

Assetengineer WTB en Atex coördinator

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 september, 2021
Uren: 36
Je hebt het mandaat als Atex coördinator voor het opstellen van beleid, het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit bij explosieve atmosferen. Je doet voorstellen tot bijstelling van het Atex beleid.


Bekijk vacature

Adviseur waterketen (rioleur)

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 september, 2021
Uren: 36
Je voert verbeterstudies uit en door metingen en data-analyse uit te voeren kom je tot advies en concrete acties. Onbekend terrein op het vakgebied ontdek je graag en je weet deze zoektocht om te zetten naar (inno- vatieve) projecten. Ook neem je deel aan samenwerkingsverbanden met gemeenten.


Bekijk vacature

Manager Uitvoering

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 30 september, 2021
Uren: 32-36
Je stuurt 14 teamleiders aan in het stimuleren van een goede samenwer- king tussen de teams, en het stimuleren van de optimalisatie van processen, resultaatgerichtheid en asset manage- ment. Deze teams zijn 'asset service provider': ze leveren alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren.


Bekijk vacature

Adviseur Beheer programma overige keringen

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 12 oktober, 2021
Uren: 36
Je adviseert en werkt samen met projectorganisatie, programmamanager, projectleiders en ook senior adviseurs beheer, regiobeheerders en gebieds- beheerders op gebied van waterveilig- heid en wateroverlast. Je verzorgt de verbinding tussen de processen Realisatie watersysteem en Beheer watersysteem.


Bekijk vacature

Senior applicatiebeheerder

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 11 oktober, 2021
Uren: 32-36
Je draagt primair zorg voor applicaties continuïteit (beschikbaarheid, perfor- mance, veiligheid en bedrijfszeker- heid). Naast beheertaken monitoren, meldingen en wijzigingen neem je deel aan projecten voor realiseren van nieuwe functionaliteiten en integraties. Je coördineert installatie patches.


Bekijk vacature

Muskusrattenbestrijder

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 01 november, 2021
Uren: 36
Je krijgt een bestrijdingsgebied toegewezen waarin je verantwoordelijk bent om de populatie muskusratten op een zo laag mogelijk niveau te krijgen en te houden. Je voert zelfstandig digitaal de administratie van de vangsten en rapporteert deze aan de rayonleider. Je maakt en repareert vangmiddelen.


Bekijk vacature

Projectleider

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 36
Jouw belangrijkste taken: initiëren, verkennen, maken van plannen en uitvoeren. Het maakt eigenlijk niet uit om welke fase van een project het gaat, je bent thuis in allemaal; leveren van bijdrage aan het interne Hoogwater- beschermingsprogramma: zorgen dat de organisatie daarop ingespeeld raakt.


Bekijk vacature

Specialist datakwaliteit

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 september, 2021
Uren: 36
Je levert bijdrage aan het opstellen van Data missie, -visie en -strategie om data management activiteiten richting te geven. Samen met manager Datama- nagement toets je jaarlijks of missie, visie en strategie nog valide zijn of bijgesteld moeten worden. Je organiseert het data gesprek met managers.


Bekijk vacature

Medior-analist chemie

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Alle
Sluitingsdatum: 26 september, 2021
Uren: 36
Als medior-analist chemie voer je zelfstandig laboratoriumonderzoek uit binnen het vakdiscipline anorganische chemie. Je bent binnen het labora- torium verantwoordelijk voor validatie van methoden en medeverantwoorde- lijk voor innovatie. Je brengt ontwikke- lingen en trends in analyses in beeld.


Bekijk vacature

Zuiveringsbeheerder

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Echten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 11 oktober, 2021
Uren: 36
Je draagt zorg voor het dagelijks operationeel beheer van installaties, de bewaking van het zuiveringsproces en rioolgemalen. Je bewaakt het proces en signaleert afwijkingen. De orde, netheid en veiligheid op de locatie en de naleving van de vergunningen maakt onderdeel uit van je functie.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Bedrijfsvergelijkingen/ Projectleider

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 september, 2021
Uren: 32-36
Je coördineert het proces van bedrijfsvergelijkingen, van vaststellen van de leer- en inzichtbehoefte tot en met rapportage van de resultaten, in nauwe samenwerking met collega’s binnen en buiten de Unie van Water- schappen. Je verzorgt interne en externe rapportage en publicatie van de resultaten.


Bekijk vacature

Projectondersteuner

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 28
Jouw belangrijkste taken: bewaken en op orde houden van projectdossiers; er op letten dat (financiële) processen binnen het team goed worden doorlopen en dat er niks wordt vergeten; maken van verslagen en bijhouden afspraken; ondersteunen bij digitale verwerking van facturen en ingekomen post.


Bekijk vacature

Innovator

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 36
Je richt je op o.a. ontwikkeling van nieuwe initiatieven en samenwer- kingen om bij te dragen aan toekomstige uitdagingen (ideeën, proeftuin, pilots, demo’s, verkenningen, etc.). Je draagt bij aan strategisch beleid waarbij je mede aanjager/ont- wikkelaar bent van innovatiebeleid.


Bekijk vacature

Strategisch adviseur water en klimaat

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 36
Als strategisch adviseur heb je een sleutelrol in de strategie- en beleidsontwikkeling voor een toekomstbestendig waterbeheer in een voortdurend veranderende omgeving. Een belangrijk dossier waar je je mee bezig gaat houden is grondwater: de ontwikkeling van een toekomstbe- stendig grondwaterbeheer.


Bekijk vacature

Applicatiebeheerder (GIS specialist) voor het GEO platform

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn en thuis
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 36
Jouw hoofdactiviteiten zullen bestaan uit ontwikkelen, beheren en ondersteunen mobiele en webapps via ArcGIS Portal en ArcGIS online en applicatiebeheer van het GEO platform. Voorbeelden zijn: ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Workflow Manager. Aanspreekpunt gebruikers geo-infrastructuur.


Bekijk vacature

Senior adviseur bedrijfsvoering

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 32-36
Je vervult de financiële (strategische en operationele) adviesfunctie voor het managementteam en de begeleidings- teams van de programmadirectie. Je rapporteert over de voortgang, knel- punten, risico’s en mogelijke beheers- maatregelen van het HWBP-programma.


Bekijk vacature

Projectleider peilbesluiten

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 24 september, 2021
Uren: 32-36
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het peilbesluit. Hierbij combineer je inhoudelijke analyses van het watersysteem met een participatie- proces in het gebied. Je stuurt project- medewerkers aan die je ondersteunen bij verzamelen van de benodigde informatie en het maken van analyses.


Bekijk vacature

(Strategisch) Adviseur Inkoop en Aanbesteden

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 september, 2021
Uren: 32-36
Je kijkt verder dan alleen de volgende deal. Je hebt namelijk een maatschap- pelijk relevante rol waarbij je ook bijdraagt aan een duurzame en circulaire samenleving. Je bent deskundig in het aanbestedingsvak en bent daarom een essentiële schakel in onze aanbestedingstrajecten.


Bekijk vacature

Zuiveringstechnicus

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 36
Je zorgt voor het dagelijks onderhoud en controleert functioneren van de mechanische en elektrotechnische installatie. Je krijgt hiervoor een interne opleiding. Je signaleert storingen en afwijkingen en lost deze op. Je bent geïnteresseerd om te zoeken naar nieuwe methodes als het gaat om metingen.Bekijk vacature

Projectleider B

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 36
Aan de hand van proces project- management draag je adequaat bij aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. Je levert mede een bijdrage aan het afstemmen met projectleider(s) en beleidsmedewerkers over wensen voor producten en diensten. Je overlegt met projectleiders en beleidsmede-werkers.


Bekijk vacature

Senior projectleider

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 36
Aan de hand van het proces projectmanagement bereid je projecten adequaat voor. Je bent verantwoordelijk voor aantal belangrijke resultaten/mijl- palen van een project. Je zorgt voor optimale personele bezetting met eigen én/of ingeleend personeel en je geeft professioneel leiding.


Bekijk vacature

Specialist datakwaliteit

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 september, 2021
Uren: 36
Je levert een bijdrage aan het opstellen Data missie, -visie en -strategie om de data management activiteiten richting te geven. Samen met de manager Datamanagement toets je jaarlijks of de missie, visie en strategie nog valide zijn of bijgesteld moeten worden. Je organi- seert het data gesprek.


Bekijk vacature

Adviseur ruimtelijke plannen

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 oktober, 2021
Uren: 36
Als adviseur ruimtelijke plannen ben je er samen met het team verantwoorde- lijk voor dat het waterbelang expliciet en op evenwichtige wijze wordt meegenomen bij nieuwe ontwikke- lingen in ons werkgebied. Dit doe je onder meer door het opstellen van adviezen over ruimtelijke plannen: de watertoets.


Bekijk vacature

Hogere veiligheidskundige

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 36
Je werkt binnen het proces Bouwen met ingehuurde aannemers. Je adviseert op basis van het beleid. Je toetst de V&G Bouw en de Machine Richtlijn in alle fasen van het project (voorbereiding, ontwerp, uitvoering tot en met oplevering). Daarnaast borg je het beleid van veiligheid, gezondheid en milieu.


Bekijk vacature

Managementassistent

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 28
Je ondersteunt het afdelingsmanage- ment en bent het aanspreekpunt voor programmaleiders en overige collega’s (ongeveer 60% van je tijd). De rest van je werkweek (ongeveer 40%) werk je als projectondersteuner mee aan inter- nationale samenwerking (Blue Deal Ethiopië).


Bekijk vacature

Adviseur waterkwaliteit

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 oktober, 2021
Uren: 36
Je richt je op adviezen over de waterkwaliteitszaken en toezicht daarop. Verder houd je je bezig met het opstellen van de watervergunningen die betrekking hebben op water- kwaliteit en het afhandelen van de adviesaanvragen van de omgevings- diensten inzake indirecte lozingen.


Bekijk vacature

Adviseur subsidieverwerving

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 oktober, 2021
Uren: 36
Je houdt overzicht op beleid, programma’s, projecten en activiteiten van de organisatie en verbindt deze met subsidiemogelijkheden. Je voert de regie over het totaal aan aangevraagde en gerealiseerde subsidies en rappor- teert over de bereikte resultaten. Je coacht en begeleidt collega’s.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur planning & control

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 36
Je hebt een belangrijke rol in de totstandkoming van de begroting, de jaarrekening en de bestuurs- en managementrapportages. Je bewaakt de kwaliteit van de P&C-producten en helpt deze door te ontwikkelen. Als accounthouder geef je advies aan verschillende afdelingen.


Bekijk vacature

Contractmanager

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 oktober, 2021
Uren: 32-36
Je werkt steeds aan meerdere en heel verschillende projecten: groot en klein. Denk aan de bouw van een volledig nieuwe waterzuiveringsinstallatie, het ontwikkelen van nieuwe concepten om grondstoffen uit afvalwater te winnen, maar ook aan onderhoud van een rioolgemaal.


Bekijk vacature

Senior databeheerder

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 september, 2021
Uren: 36
Als senior databeheerder muteer, valideer en ontsluit je waterschaps- informatie. Je stemt zelfstandig de aan- en uitlevering van gegevens af met de in- en externe gebruikers. Je voert data (GIS) analyses uit en verbetert en optimaliseert datastromen, o.a. door inzet van scripts middels FME.


Bekijk vacature

Ervaren rentmeester/ grondverwerver

De Dommel
Standplaats: Noord-Brabant
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 36
Je bent in jouw werkgebied zowel intern als extern verantwoordelijk voor alle aspecten rondom grondzaken. Dit betreft zowel het beheer als het beschikbaar krijgen van gronden. Dit doe je voor diverse processen binnen het waterschap, waarbij het zwaarte- punt ligt bij de inrichtingsprojecten.Bekijk vacature

Ervaren rentmeester/ grondverwerver

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 september, 2021
Uren: 36
Samen met een team van enthousiaste en ambitieuze collega’s ben je in jouw werkgebied zowel intern als extern verantwoordelijk voor alle aspecten rondom grondzaken. Dit betreft zowel het beheer als het beschikbaar krijgen van gronden. Dit doe je voor diverse processen binnen het waterschap.


Bekijk vacature

Coördinator ICT Gebruikersondersteuning

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 september, 2021
Uren: 32-36
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor telefonisch en on-site support voor de 1450 gebruikers van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam). Het is jouw doel om het servicepunt verder te professionaliseren.


Bekijk vacature