De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20170625
Vakspecialist Gegevensbeheer
Waterschap Limburg
Standplaats: Sittard
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 10 juli, 2017
Uren: 36
Je gaat werken aan effectief gegevensbeheer in een zeer dynamische omgeving, waarbij er sprake is van een groot aantal dijkverbeteringsprojecten, een nadere beoordeling van onze keringen, de verdere doorontwikkeling van het fusieproces en tal van technologische ontwikkelingen.


Bekijk vacature
Senior medewerker geo-informatie
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 03 juli, 2017
Uren: 36
Het team Gegevensbeheer Water is verantwoordelijk voor het beheer van gegevens van de primaire processen. In deze functie houd jij je bezig met complexe geo-ICT werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de juiste werking van systemen binnen dit taakveld.


Bekijk vacature
Projectbegeleider
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 26 juni, 2017
Uren: 36
Je maakt deel uit van het projectteam bij grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Je beoordeelt technische ontwerpen op uitgangspunten van beheer en onderhoud en adviseert over de keuze van aanbesteding. Je ziet toe op een goede overdracht van het project aan beheer en onderhoud.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker Zuiveringen
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 26 juni, 2017
Uren: 36
Je houdt van ondernemen en bent in staat om je kennis te vertalen naar projecten. Onderzoek doen en je technische kennis inzetten om maatschappelijke vragen te beantwoorden zijn uitdagingen die je met enthousiasme oppakt.


Bekijk vacature
Medewerker Waterkeringen
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 14 juli, 2017
Uren: 36
Vond jij tijdens je opleiding de waterkeringen altijd al interessant? Of wil jij je gaan specialiseren? Dan is deze functie misschien wel wat voor jou! Door een aantal dijkverbeteringen die afgelopen tijd zijn uitgevoerd zijn er heel wat dijkvakken in beheer bij gekomen.


Bekijk vacature
Onderhoudsmonteur
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 04 juli, 2017
Uren: 36
Je bent werkzaam in de regio Ede op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de objecten van de watersystemen. Je verzorgt het technisch onderhoud aan de installaties in de regio en controleert de goede werking van de installaties


Bekijk vacature
Beleidsvertaler Natuurontwikkeling
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 15 juli, 2017
Uren: 36
Ben jij op de hoogte van de nieuwe Natuurwet? Of heb je affiniteit met dit onderwerp? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! Je ondersteunt medewerkers en aannemers met de flora en faunachecks en de jaarlijkse evaluatie van de onderhoudsbestekken.


Bekijk vacature
PR-adviseur
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 27 juni, 2017
Uren: 36
Je bent onze woordvoerder en bent primair verantwoordelijk bent voor de contacten met de media. Daarnaast speel je een coördinerende rol op het gebied van social media. De rol binnen het waterschap is onderscheidend omdat je contact hebt met de directieraad en het bestuur van het waterschap.


Bekijk vacature
Junior Technisch Manager
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 13 augustus, 2017
Uren: 36
Als junior technisch manager werk je aan dijk- en kadeverbeteringsprojecten. Je werkt daarbij nauw samen met interne en externe partijen. Je bewaakt de onderlinge technische raakvlakken tussen de projecten en vertaalt technische eisen en wensen naar specificaties en adviezen.


Bekijk vacature
Senior manager projectbeheersing
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 11 augustus, 2017
Uren: 36
Waterschap Rivierenland heeft een grote opgave in het landelijke Hoogwaterbeschermingprogramma. Het zijn grote, complexe projecten die het waterschap risicodragend uitvoert en waarbij goede projectbeheersing van essentieel belang is.


Bekijk vacature
Muskus- en beverratbestrijder
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 08 juli, 2017
Uren: 36
Het doel van de afdeling Muskusrattenbeheer is het voorkomen van beschadigingen aan waterkeringen, het leveren van een bijdrage aan veiligheid en het terugdringen van de muskusrattenpopulatie tot minimaal een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.


Bekijk vacature
Teamleider Bedrijfsbureau
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 14 augustus, 2017
Uren: 36
Als leidinggevende van het bedrijfsbureau opereer je als ‘spin in het web’. Als teamleider voor de medewerkers, maar vooral ook vanwege de vele ondersteunende werkzaamheden voor de werkzaamheden in de buitendienst en de afstemming van het werk met collega’s van andere afdelingen.


Bekijk vacature
Projectmedewerker Elektrotechniek
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 25 juni, 2017
Uren: 36
De projectmedewerker is lid van een projectteam. Je technische aandachtspunt is de elektrotechnische installatie van hoofdzakelijk rioolwaterzuiveringsinstallaties. Je functioneert in een intern team en werkt samen met elektrotechnische adviseurs en installateurs.


Bekijk vacature
Leerling-onderhoudsmedewerker
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 25 juni, 2017
Uren: 32
Binnen de unit Onderhoud zijn er mogelijkheden voor jongeren om door middel van een leer- arbeidsovereenkomst ervaring op te doen en een gekwalificeerde opleiding af te ronden of een opleiding op hoger niveau te volgen.


Bekijk vacature
Hydroloog
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 26 juni, 2017
Uren: 36
Als hydroloog rapporteer en adviseer je vanuit je expertise in de planvorming, projectrealisatie en peilbesluiten. Je ondersteunt het actueel houden van de modellen van het watersysteem en je voert trendanalyses uit over deelgebieden. Je draagt bij aan watersysteemanalyses en beleidsdossiers.


Bekijk vacature
Regioadviseur Watersysteem
Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 03 juli, 2017
Uren: 36
Je adviseert over ruimtelijke plannen, samenwerkingsprojecten, waterplannen of overname van stedelijk water. Je werkt daarnaast nauw samen met initiatiefnemers en adviseert over locatiekeuzes, ambities, kansen en bedreigingen voor het watersysteem.


Bekijk vacature
Medewerker Belastingen
Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 30 juni, 2017
Uren: 36
Je controleert en verwerkt bevolkings- en vastgoedgegevens (WOZ / Kadaster / GBA) in het pakket Key2Belastingen. Je signaleert problemen in de verwerking en overlegt en rapporteert hierover. Maakt analyses voor het optimaliseren van de (complexe) mutatieverwerking in databestanden.


Bekijk vacature
Assetmanager afvalwaterketen en zuiveren
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 26 juni, 2017
Uren: 36
Je hebt ervaring met het realiseren van veranderingsprocessen in ambtelijke/bestuurlijke organisaties, met het opstellen van (strategische) assetmanagementplannen en de uitvoering daarvan. Tevens heb je goede kennis van en ervaring met proces- en projectmanagementtechnieken.


Bekijk vacature
ICT Servicedesk medewerker
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 04 juli, 2017
Uren: 36
Je vormt als eerste aanspreekpunt voor vragen ‘het gezicht’ van onze afdeling. Je bent servicegericht en speelt zorgvuldig en adequaat in op vragen en meldingen. Je taken bestaan daarnaast uit het verzorgen van de administratieve kant van de servicedesk.


Bekijk vacature
Projectleider ICT
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 26 juni, 2017
Uren: 36
Als projectleider ICT ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van ICT-projecten. Je maakt en beoordeelt plannen van aanpak, begrotingen en ontwerpen. Je coördineert en begeleidt de in- en externe projectmedewerkers.


Bekijk vacature
Werkervaringsplaats junior personeelsconsulent
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 30 juni, 2017
Uren: 30
Als junior personeelsconsulent vorm je de schakel tussen de personeelsconsulenten en de medewerkers van de personeel- en salarisadministratie. In die rol verricht je zelfstandig werkzaamheden in het digitale personeel- en salarissysteem (ADP).


Bekijk vacature
Senior projectleider
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 13 juli, 2017
Uren: 36
De projectenafdeling Bouwprojecten voert regie over de technische projecten voor het waterschap. Dat betekent het opstellen van een programma van eisen en een plan van aanpak, waarna het project met externe kennis en kunde wordt uitgewerkt en uitgevoerd.


Bekijk vacature
Projectmanager
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 03 juli, 2017
Uren: 36
Je geeft leiding aan interdisciplinaire projectteams ter voorbereiding en realisatie van grote, complexe bouwprojecten, zoals stuwen, sluizen, zuiveringen, gemalen en (pers)leidingen, waarbinnen ook onderzoekstrajecten kunnen voorkomen.


Bekijk vacature
Senior Engineer Procesautomatisering
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 03 juli, 2017
Uren: 36
Waternet is volop bezig met het automatiseren van onze afvalwaterinstallaties, drinkwaterinstallaties en rioolgemalen en poldergemalen. Waternet is op zoek naar een ervaren senior engineer Procesautomatisering die het bestaande team komt versterken.


Bekijk vacature
Installatieoperator
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 27 juni, 2017
Uren: 36
Als installatieoperator C ben je medeverantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van alle technische installaties. Je levert een bijdrage aan de bedrijfsvoering door het houden van dagelijkse controlewerkzaamheden. Daarnaast voorkom en verhelp je eerstelijnsstoringen.


Bekijk vacature
Scrummaster
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 36
Digitalisering binnen Waternet vindt plaats binnen domeinen. De kerntaak van de digitale domeinen is het realiseren van toonaangevende digitale dienstverlening. De domeinen zijn een verandermodel waarbij gewerkt wordt met de Agile Scrum project- en voortbrengingsmethode.


Bekijk vacature
Senior Adviseur Procesautomatisering
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 03 juli, 2017
Uren: 36
Waternet is volop bezig met het automatiseren van afvalwaterinstallaties, drinkwaterinstallaties en rioolgemalen en poldergemalen. Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur Procesautomatisering die het bestaande team komt versterken.


Bekijk vacature
Senior medewerker project- en procescontrol
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 30 juni, 2017
Uren: 36
Als senior medewerker project- en procescontrol ben je verantwoordelijk voor het actief geven van inzicht op project en procesniveau in de besteding van publieke gelden, gelden van derden en de geplande en gerealiseerde productie. Je stelt rapportages op en analyseert deze.


Bekijk vacature
Netwerkbeheerder
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 30 juni, 2017
Uren: 36
Als netwerkbeheerder ben je verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de netwerk-infrastructuur van Waternet. Om deze beschikbaarheid te borgen, ben je verantwoordelijk voor het technisch optimaal- en veilig functioneren van de diverse netwerkonderdelen (switches, routers, firewalls, etc.)


Bekijk vacature
Medewerker Planadvies
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 02 juli, 2017
Uren: 36
Je werkt op de afdeling Waterplannen en besturing. Deze afdeling zorgt ervoor dat de belangen van het oppervlaktewater en waterkeringen, grondwater, afvalwater en drinkwater zo goed mogelijk worden behartigd. Je bent centraal aanspreekpunt voor gemeenten, provincie en andere partijen.


Bekijk vacature
Installatieoperator D
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 04 juli, 2017
Uren: 36
Team bemaling beheert, bedient en bewaakt ruim 1270 grote en kleine rioolgemalen en verricht eerstelijnsonderhoud. Als installatieoperator zorg je voor de continuïteit en kwaliteit van de rioolgemalen. Het werken met procedures en toezicht houden op ARBO- en milieuwetgeving is belangrijk.


Bekijk vacature
Stage ecologische verbindingszones
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 13 juli, 2017
Uren: In overleg
De stageopdracht behelst het uitvoeren van één of twee inventarisatieronden in voorjaar en zomer in een ecologische verbindingszone. Behalve planten kunnen indien mogelijk en gewenst ook amfibieën en libellen worden geïnventariseerd.


Bekijk vacature
Programmamanager ‘Water in Balans’
Waterschap Limburg
Standplaats: Sittard
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 03 juli, 2017
Uren: 32 - 36
'Water in Balans' is het actieprogramma wateroverlast van waterschap Limburg. Doel van dit programma is het totale Limburgse watersysteem klimaatrobuust inrichten. Het is een nieuw programma dat inhaakt op de klimaatverandering en voor het grootste deel nog in de voorbereidingsfase is.


Bekijk vacature
Adviseur Veiligheid en Gezondheid
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 26 juni, 2017
Uren: 36
We zoeken een ‘allround’ adviseur die in staat is om externe ontwikkelingen (Arbowet en –regelgeving) te vertalen naar beleidsvoorstellen en deze te implementeren middels concrete actieplannen. Je bent bekend met het opstellen van risico-inventarisaties , –evaluaties en incidentregistraties.


Bekijk vacature
Trainee inkoopadviseur
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 07 juli, 2017
Uren: 36
Je voert op termijn zelfstandig complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten uit voor werken, leveringen en diensten. Deze trajecten begeleid je ook. Ook werk je samen met de projectleiders de inkoopstrategie uit. Daarnaast adviseer je je collega's en ontwikkel je inkoop- en aanbestedingsbeleid.


Bekijk vacature
Senior inkoopadviseur
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 08 juli, 2017
Uren: 36
Je begeleidt complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, adviseert de interne klant en beantwoordt vragen en draagt proactief bij aan de ontwikkeling van beleid. Je zorgt voor kwaliteit en streeft continu naar verbetering van de dienstverlening. Ook beschik je over een prettige dosis lef.


Bekijk vacature
Adviseur Watersysteem (2 fte)
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum:
Uren: 36
Je staat voor de uitdaging om het beheer en onderhoud van het watersysteem en de waterkeringen verder te professionaliseren. Je treedt op als interne opdrachtgever, organiseert een deel van de technische bedrijfsvoering en levert een bijdrage aan de managementrapportages.


Bekijk vacature
Teamleider Beheer
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 juni, 2017
Uren: 36
Je stuurt een team aan dat verantwoordelijk is voor het beheer van het watersysteem en de waterkeringen. Je coacht en begeleidt je medewerkers en houdt gesprekken in het kader van de HRM-gesprekscyclus. Ook volg je de ontwikkelingen die relevant zijn voor beheer.


Bekijk vacature
Stagiair BTW Financiën en Administratie
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 30 juni, 2017
Uren: 36
Het team voert de financiële en niet-financiële administraties zoals financieel beheer, debiteuren- crediteuren administratie, projectadministratie en salarisadministratie. We zijn het kenniscentrum op financieel en administratief gebied. De fiscale kennis willen we verder ontwikkelen.


Bekijk vacature
MBO stage ICT
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 24-36
Als stagiair op de ICT ServiceDesk ben je verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning van medewerkers en bestuurders. Dit bestaat onder meer uit het aannemen en verwerken van meldingen in TOPDesk, het te woord staan van klanten en het installeren van en uitleg geven over verschillende devices.


Bekijk vacature
HBO stage civiele techniek
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 24-36
Je helpt mee met het ontwerpen en uitwerken van installaties op het gebied van het transport en het zuiveren van afvalwater, zoals het ontwerpen van civieltechnische installaties in zowel Autocad als Revit (3D), het uitwerken van deze installaties tot tekeningen benodigd voor de bouw ervan, en het houden van toezicht op de bouw.


Bekijk vacature