De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20200925
Beleidsadviseur Waterketen
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 12 oktober 2020
Uren: 36
Je neemt deel aan afvalwaterteams, waarin we per zuiveringskring werken aan optimalisatie en modernisering van de (afval)waterketen (overeenkomstig het Bestuursakkoord Water). Je brengt vakkennis in op het gebied van stedelijk waterbeheer, riolering en afvalwatertransportsystemen.


Bekijk vacature
Senior heffingstechnoloog
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 19 oktober 2020
Uren: 36
Je adviseert over de hoogte van de zuiveringsheffing voor grotere en voornamelijk complexe industriële bedrijven in onze regio. Dit doe je op basis van jouw eigen objectieve analyses van bedrijfsactiviteiten, data, processen en technieken in relatie tot afvalwaterverontreiniging.


Bekijk vacature
Vakspecialist Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 12 oktober 2020
Uren: 36
Als vakspecialist DIV ben je binnen het cluster Mens en Organisatie Onder- steuning verantwoordelijk voor com- plexe werkzaamheden en vraagstukken binnen het taakveld en vervul je een initiërende rol. Je adviseert over kwaliteits- en systeem- ontwikkeling.


Bekijk vacature
Manager Projectbeheersing
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 19 oktober 2020
Uren: 36
Binnen het proces Bouwen ga je aan de slag op de vakgebied van project-beheersing. Je wordt ingezet op meerdere projecten die van verschil- lende aard kunnen zijn. In deze projecten bewaak en beheers je continu de aspecten tijd, geld, kwaliteit en informatie en spiegel je dit aan afgesproken kaders.


Bekijk vacature
Directiesecretaris/- adviseur
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 14 oktober 2020
Uren: 36
Je bent adviserend, maar soms ook sturend in complexe onderwerpen die voorgelegd worden ter besluitvorming. Je adviseert directie en collega’s over organisatiebrede onderwerpen. Daarin hou je het overzicht en zorg je voor goede afstemming met alle belang- hebbenden.


Bekijk vacature
Secretaresse/secretaris
Brabantse Delta
Standplaats: Nader te bepalen: Breda/Boxtel/Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 oktober 2020
Uren: 24
Je houdt meerdere ballen in de lucht. De omgeving waarin je werkt is politiek gevoelig en dynamisch. Je voert secretariële en administratieve werkzaamheden uit voor de NBWB. Het is belangrijk dat jij goed in staat bent om op de juiste manier met vertrou- welijke informatie om te gaan.


Bekijk vacature
Strategisch adviseur facilitair
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 12 oktober 2020
Uren: 36
Je adviseert over de optimalisatie en doorontwikkeling van alle facilitaire aandachtsgebieden zoals werkplek, kantoor, beveiliging, hospitality, huisvesting en vastgoeddiensten. Aandachtsgebieden die komende periode prioriteit hebben, zijn verduurzaming van het wagenpark en de bedrijfsgebouwen.


Bekijk vacature
Secretaris van de dijkgraaf
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 oktober 2020
Uren: 36
Je bent aanspreekpunt voor de dijkgraaf. Je ondersteunt, denkt mee en bewaakt de agenda van de dijkgraaf. Je organiseert en faciliteert (bestuurlijke) vergaderingen en bijeenkomsten. Je hebt oog voor protocol en regelt tijdig wat hiervoor nodig is. Daarnaast verricht je secretariële ondersteuning.


Bekijk vacature
Adviseur Waterkwaliteit en Emissies
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 19 oktober 2020
Uren: 24-28,8
Vanuit je expertise zoek je verbinding binnen de organisatie en met externe partijen. Binnen je functie ben je verantwoordelijk voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van activi- teiten en projecten die bijdragen aan een goede waterkwaliteit. Dit doe je zowel in samenwerking met je collega’s.


Bekijk vacature
Teamleider civiele techniek en bouwkunde
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 oktober 2020
Uren: 32-36
Je voert functionele managementtaken uit, zoals realiseren van taak- en doelstellingen, organiseren van personeelsbezetting, werkverdeling, functionerings- en ontwikkelge- sprekken en persoonlijke coaching/-advies. Je zorgt o.a. voor (door)- ontwikkeling van het team civiele techniek en bouwkunde.


Bekijk vacature
Senior vakspecialist elektrotechniek en automatisering
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 september 2020
Uren: 36
(Mede) opstellen van de projectopzet en randvoorwaarden. Voorbereiden en uitvoeren van de projecten. Maken van functionele en technische ontwerpen, ook stel je een programma van eisen op. Beoordelen van het programma van eisen, bestekken, offertes en begrotingen.


Bekijk vacature
Manager projectbeheersing
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 oktober 2020
Uren: 36
Je bewaakt binnen het integraal projectmanagementteam de kwaliteit van grote projecten. Je begeleidt audits en stuurt op risico’s op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Je werkt nauw samen met je projectteamleden: de projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager en contract- manager.


Bekijk vacature
Basisoperator waterzuivering
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 oktober 2020
Uren: 36
Je optimaliseert het zuiveringsproces en installatieonderdelen. Je beheert het proces door het nemen en analyseren van monsters in overleg met senior operator en regiekamer. Je voert proces-, service- en onderhouds- werkzaamheden uit.


Bekijk vacature
Vergunningverlener
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 oktober 2020
Uren: 36
Je voert vooroverleg met klanten. Je toetst aanvragen aan wet- en regelgeving en beleid en beoordeelt aanvragen en schrijft vergunningen, brieven en adviezen. Je denkt mee over beleid, projecten en programma’s en je adviseert andere overheden.


Bekijk vacature
Innovatiecoördinator
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 september 2020
Uren: 36
Als dé Innovatie Coördinator ben je verantwoordelijk voor de kennis- en innovatieprocessen binnen de projecten van het Hoogwater- beschermingsprogramma. Je neemt op innovatiegebied het voortouw en neemt je directe HWBP, je collega’s en alle alliantiepartners daarin mee.


Bekijk vacature
Adviseur Arbo
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 september 2020
Uren: 36
Je adviseert de organisatie over arbeidsomstandigheden. Je levert een actieve bijdrage in interne en externe werkgroepen/commissies op het gebied van Arbeidsomstandigheden. Je voert Risico-Inventarisaties & -Evaluaties, Taak Risico Analyses en werkplek- audits uit.


Bekijk vacature
Directeur Hoogwaterbeschermings- programma (HWBP)
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 30 september 2020
Uren: 36
De directeur HWBP is primair verantwoordelijk voor de aansturing van het programma HWBP. Hij/zij redeneert vanuit de strategische en integrale maatschappelijke opgaven binnen het hoogwaterveiligheids- programma en is in staat dit te vertalen richting het bestuur en stakeholders.


Bekijk vacature