De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190111
Beleidsadviseur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 21 januari, 2019
Uren: 24-32
Je gaat aan de slag met onderwerpen als landbouw, water, klimaat en bodem. Je vertegenwoordigt de waterschappen in het projectteam Nationaal Strategisch plan (NSP) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Je wordt trekker van de wateropgave.


Bekijk vacature
Senior systeembeheerder
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 januari, 2019
Uren: 32-36
Je bekijkt of alle openstaande calls in Topdesk en bijzonderheden adequaat binnen het team worden opgepakt. Indien nodig agendeer of escaleer je issues. Je zorgt voor adequaat beheer en support van alle werkzaamheden op het gebied van systeembeheer.Bekijk vacature
Medior systeembeheerder
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 januari, 2019
Uren: 32-36
Bij de start van jouw werkdag haal je in Topdesk openstaande calls op en bekijkt of er nog bijzonderheden zijn. Indien nodig agendeer of escaleer je issues. Je zorgt voor adequaat beheer en support van de ICT systemen en applicaties. Je beheert apparatuur en programmatuur.


Bekijk vacature
Technisch manager
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 januari, 2019
Uren: 28,8
Als Technisch Manager Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (afgekort: GHIJ) verzamel je klanteisen en randvoorwaarden en stel je uitgangspunten op, waarbij de afstemming met de beheerafdeling belangrijk is. Je vertaalt ze in een ontwerp, vraagspecificatie en een gerealiseerde waterkering of oever.


Bekijk vacature
Recruiter
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 13 januari, 2019
Uren: 32
Als recruiter bij het hoogheemraadschap heb je een duidelijk doel: topkandidaten binnenhalen voor diverse functies binnen de hele organisatie. Jij bent enthousiast en ondernemend. Talent in de markt herken je moeiteloos.


Bekijk vacature
Ervaren Adviseur Geotechniek
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 31 januari, 2019
Uren: 36
Je voorziet intern en extern aanvragers van advies op het gebied van dijktoetsingen, dijkversterkingen en regionale boezemkeringen, in zowel de planfase als de realisatiefase. Jij zet je in om tot de allerbeste oplossingen te komen en gaat net dat stukje verder.


Bekijk vacature
Assistent-Projectleider
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 14 januari, 2019
Uren: 36
Als assistent-projectleider ben je werkzaam in de projectteams van de afdeling Grondzaken en Inrichting. Samen met een ervaren projectleider en een projectteam zorg je er voor dat de projecten waar je aan werkt gerealiseerd worden binnen gestelde tijd, budget, kwaliteit en randvoorwaarden.


Bekijk vacature
P&O Medewerker
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 14 januari, 2019
Uren: 20
Als P&O medewerker fungeer jij als aanspreekpunt voor je collega's bij diverse HR-gerelateerde vragen. In deze functie ben jij samen met twee andere P&O medewerkers de spin in het web voor het cluster HR. Je biedt administratieve ondersteuning aan een aantal HR-adviseurs.


Bekijk vacature
Teamleider Kwaliteit
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 11 januari, 2019
Uren: 32
Je zorgt voor een teamvisie die een samenhang laat zien tussen de disciplines van kwaliteit, zodanig dat de organisatie in control is op het behalen van de organisatiedoelen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Daarbij wordt voldaan aan het Brabantse Delta Kwaliteitsmodel en klanttevredenheid.


Bekijk vacature
Afdelingshoofd District Boven Aa
Aa en Maas
Standplaats: Deurne
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 12 januari, 2019
Uren: 36
Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de producten en diensten en het resultaatgericht aansturen en ontwikkelen van de afdeling. Je geeft leiding aan een divers samengesteld team van circa 20 medewerkers.


Bekijk vacature
Leden bezwarencommissie
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 15 januari, 2019
Uren: Minimaal 4 uur per maand
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt gemiddeld vier maal per jaar hoorzittingen. De commissie adviseert na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden het algemeen bestuur, het college van dijkgraaf en heemraden of de dijkgraaf over de te nemen beslissing.


Bekijk vacature
Directeur Ontwikkeling
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 21 januari, 2019
Uren: 36
Je bent samen met de andere directieleden verantwoordelijk voor de organisatiebrede visievorming, de (strategische) advisering aan het bestuur, het stellen van kaders, de integrale aansturing van de organisatie en de interactie met strategische partners op strategisch niveau.


Bekijk vacature
Ontwerper/constructeur werktuigbouwkunde
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 13 januari, 2019
Uren: 36
Je inspecteert en rapporteert over de werktuigbouwkundige staat van objecten. Ook adviseer je over de (economische) restlevensduur, vervanging en/of alternatieve oplossingen en je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het bijhouden van de vaktechnische standaard.Bekijk vacature
Senior Projectleider
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 11 januari, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de portefeuille die omgevingsmanagement omvat, waarbij je verantwoording aflegt aan de projectmanager. Als omgevingsmanager is het belangrijk dat je zowel kan sturen als inhoudelijke kennis hebt. In deze functie heb je met veel verschillende partijen te maken.


Bekijk vacature