De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190419
Deelprojectleider techniek / Technisch Manager
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 mei, 2019
Uren: 36
Je maakt deel uit van het kernteam conform het Integraal Projectmanagement Model (IPM). Samen met dit kernteam geef je sturing aan de totale bundel van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de technische aspecten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van waterbouwkundige werken.


Bekijk vacature
Medewerker Grondzaken
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 06 mei, 2019
Uren: 30
Je ondersteunt de adviseurs grondzaken in alle voorkomende zaken rond onroerende zaken en je voert zelfstandig eenvoudige transacties uit. Je handelt aministratief juridische taken af, stelt zelfstandig contracten en overeenkomsten op en voert eenvoudige transacties uit met grondeigenaren.


Bekijk vacature
Coördinator Complexe plannen
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 mei, 2019
Uren: 36
Het accent van je werkzaamheden ligt op de inbreng van Delfland in instrumenten voor de fysieke leefomgeving en ruimtelijke (plan)processen van met name provincie en rijk. Je vervult de rol van coördinator voor de inbreng van Delfland in complexe plannen van derden.


Bekijk vacature
Werkvoorbereider E&W
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 06 mei, 2019
Uren: 36
Jij bent de spil als het gaat om het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig (E&W) onderhoud aan onze installaties. Als jij je werk goed doet, weten we dat ons watersysteem technisch goed kan functioneren. Herken jij jezelf hierin en wil jij jouw talent inzetten voor ons werk?


Bekijk vacature
Teamleider bedrijfsbureau & grondzaken
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 02 mei, 2019
Uren: 36
Je wordt teamleider van een team zelfstandig opererende professionals. Je geeft richting aan dit team en stuurt samen met de andere teamleiders op de resultaten van de hele afdeling. Het ontwikkelen van de medewerkers en hun capaciteiten en verantwoordelijkheden staan centraal.


Bekijk vacature
Procesleiders Landbouw, Energietransitie, Waterkwantiteit
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 mei, 2019
Uren: 24 - 36
Voor het team Proces & Relatie zoeken wij drie procesleiders binnen de thema’s Landbouw, Energietransitie en/of Waterkwantiteit. Een procesleider brengt Rijnlandse belangen in bij ontwikkelingen van derden, het vormgeven van Rijnlandse processen en bestuurlijke thema’s.


Bekijk vacature
Projectleider
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 mei, 2019
Uren: 36
Als projectleider voer je zelfstandig monodisciplinaire projecten uit op het gebied van waterkeringen. Daarnaast word je ook ingezet als rolhouder bij het IPM-team waterkeringen of als directievoeder UAV. Ook kun je buiten de reguliere werktijden worden ingezet als wachtdienstmedewerker.


Bekijk vacature
Projectleider Omgeving
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 mei, 2019
Uren: 36
Als projectleider in de rol van omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om de projectdoelen te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden. Denk hierbij aan het opstellen van een omgevingsstrategie inclusief een communicatieplan.


Bekijk vacature
Beheerder Grondzaken
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 17 mei, 2019
Uren: 32 - 36
We zoeken een Rentmeester / Beheerder Grondzaken /Taxateur. Binnen het team Grondzaken houd je je bezig met onze grondeigendommen en het vastgoed. Je vervult een coördinerende rol als het gaat om de grondzaken in onze grote projecten.


Bekijk vacature
Trainee GIS-medewerker / landmeter keringen
Hunze en Aa's
Standplaats: Veendam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 06 mei, 2019
Uren: 36
Wij zoeken iemand die vanuit de basisopleiding onder begeleiding werkervaring wil opdoen en wil doorgroeien. Je verzamelt en verwerkt gegevens in het beheerregister van alle keringen. Je verwerkt gegevens over vergunningen, projecten en meer.


Bekijk vacature
Teamhoofd Projecten
Hunze en Aa's
Standplaats: Veendam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 mei, 2019
Uren: 36
Je geeft zelfstandig leiding aan een team van 16 professionals. Je bevordert het projectmatig werken vanuit de filosofie van PMC (projectmatig creëren). In de rol als faciliterende manager wordt van je verwacht om te fungeren als katalysator om te komen tot succesvolle projecten (smeerolie).


Bekijk vacature
Procesoperator
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 april, 2019
Uren: 36
Je draagt zorg voor de bedieningswerkzaamheden vanuit de centrale procesruimte en in samenwerking met de beheerder lokaal in het veld. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proces en de uiteindelijke effluentkwaliteit. Ook registreer en evalueer je storingen.


Bekijk vacature
Teamleider buitendienst
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Weerwille en Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 mei, 2019
Uren: 36
Wij hebben in de aanbieding: Collega's die passie hebben voor het waterwerk en het gebied. Groot gebied met infrastructuur dat onderhouden moet worden. Afwisselende werkzaamheden met volop uitdagingen. Collega's die samen met jou een goede buitendienst willen neerzetten waar ze trots op zijn.


Bekijk vacature
Waterketentechnoloog
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 06 mei, 2019
Uren: 36
Je takenpakket is boeiend en breed; optimalisaties, onderzoeken, metingen, analyses, modellering, berekeningen, studies, rapportages, milieuvergunningen etc. Dit alles voor de de gehele afvalwaterketen. Ook beginnend 'waterketentechnologen' kunnen solliciteren.


Bekijk vacature
Technisch applicatiebeheerder
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 09 mei, 2019
Uren: 36
Je beheert onze documentmanagementsystemen en alle applicaties daaromheen. Het gaat met name om het Microsoft office 365 platform. Je houdt je bezig met het releasemanagement van onze virtuele desktop. Ook beheer je in de basis applicaties: je zorgt dat ze werken.


Bekijk vacature
Coördinator Procesautomatisering
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 mei, 2019
Uren: 36
Binnen de afdeling Ontwerp en Realisatie ben je functioneel verantwoordelijk voor de coördinatie van het nieuwe taakveld procesautomatisering, elektrotechniek en werktuigbouwkunde (PEW). Een groot deel van je werk uit de tactische planvorming rondom procesautomatisering.


Bekijk vacature
Zuiveringstechnicus
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 06 mei, 2019
Uren: 36
Je zorgt voor het dagelijks onderhoud en controleert het functioneren van de mechanische en elektrotechnische installatie. Je krijgt hiervoor een opleiding. Je signaleert storingen en afwijkingen en lost deze op. Ook zorg je voor een optimaal rendement van het zuiverings- en slibverwerkingproces.


Bekijk vacature
Senior Projectmanager
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 12 mei, 2019
Uren: 32 - 36
Je leidt diverse complexe en multidisciplinaire projecten. In eerste instantie binnen het programma waterketen (zuiveren). Je draagt actief bij aan- en stimuleert verdere ontwikkeling en positionering van de afdeling en bent sparringpartner voor het MT. Ook richt je de projectorganisatie in.


Bekijk vacature
HR-adviseur
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 april, 2019
Uren: 32-36
Als HR-businesspartner denk je mee en adviseer je managers over de manier waarop de doelstellingen en de ambitie van het waterschap kunnen worden behaald. Je adviezen betreffen het gehele HR-werkveld, zoals strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en (loopbaan)ontwikkeling.


Bekijk vacature
Senior adviseur waterbeheer
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 mei, 2019
Uren: 28,8 - 36
Je werkt als adviseur Waterbeheer over de totale breedte van het vakgebied. Je zet voor de hele organisatie je specialistische kennis in bij vraagstukken zoals zoetwatervoorziening, hoogwaterbescherming, wateroverlast, watersysteemanalyses, monitoring, oppervlakte- en grondwaterbeheer.


Bekijk vacature
Opdrachtgever projecten
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 april, 2019
Uren: 36
Dankzij jou schoon, veilig en voldoende water. Realiseren van de opgedragen projecten binnen de bestuursprogramma’s watersysteem, waterketen en besturen en organiseren. Zo zorg jij op jouw manier voor schoon, veilig en voldoende water. Help jij ons een aantrekkelijke leefomgeving te realiseren?


Bekijk vacature
Digitale kickstarter
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 april, 2019
Uren: 36
De 'digitale kickstarter' die wij zoeken is iemand die voorop wil lopen in het toepassen van nieuwe technologieën en methodieken en die samen met collega’s uit de primaire bedrijfsprocessen het verschil wil maken. Met het doel om het waterschap en onze klanten vooruit te helpen.


Bekijk vacature
Adviseur Waterveiligheid
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 april, 2019
Uren: 36
Je bent als adviseur C een waardevolle toevoeging in het team voor Waterveiligheid en Geotechniek. Je voert technische toetsingen uit en beoordeelt waterkeringen waarbij de techniek centraal staat (Wettelijke Beoordeling Instrumentarium WBI). Je ondersteunt collega’s bij het uitbrengen van advies.


Bekijk vacature
Teamcoordinator Kennis
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 april, 2019
Uren: 32-36
In een tijdperk van Digitale Transformatie coördineer jij het onderzoek en de kennis(ontwikkeling) in het waterschap. Samen met je team zorg je voor richting en strategie. Ook breng je vakinhoudelijk ook de nodige kwaliteiten mee. Herken jij jezelf hierin en wil jij jouw talent inzetten?


Bekijk vacature
Databeheerder Monitoring waterkwantiteit
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 april, 2019
Uren: 32
Je weet het belang van goede monitoring voor het voetlicht te brengen en bekijkt vraagstukken vanuit de inhoud. Jij wordt DE functioneel én databeheerder van FEWS van ons waterschap. Je beheert monitoringsdata en controleert deze op consistentie. En meetpuntconfiguratie kunnen wij aan jou overlaten.


Bekijk vacature
Senior vakspecialist elektrotechniek
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 15 mei, 2019
Uren: 36
Samen met het projectteam werk je aan de nieuwbouw en renovatie van rioolwaterzuiveringen, gemalen, stuwen en andere objecten. Met betrekking tot de elektrotechniek en de technische automatisering ben jij de spil in het project.


Bekijk vacature