Innovatietechnoloog

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbsoch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 januari, 2022
Uren: 32-36
Innoveren is een belangrijk onderdeel van ons werk en onze strategie. Je signaleert en anticipeert op ontwikke- lingen, innovaties en technologieën. Je haalt die buitenwereld naar binnen en levert technologische inbreng in complexe innovatie- en beleids- projecten voor de afvalwaterketen.


Bekijk vacature

Coördinator duurzame ontwikkeling

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 februari, 2022
Uren: 36
Je gaat aan de slag voor heel Aa en Maas vanuit de afdeling Advies Zuiveren. Dit specialistische team houdt zich bezig met strategische ontwikkeling en innovaties voor behandeling van rioolwater, zuiveringsslib en reststoffen. Grote uitdagingen zijn het verbeteren van de zuiveringsprocessen.


Bekijk vacature

Projectondersteuner-Secretariele ondersteuner

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 31 januari, 2022
Uren: 21,6
Als spin in het web ben je de olie in de radertjes waardoor processen soepel verlopen. Je handelt alle financiële en administratieve taken rond het team af en beheert agenda’s. Samen met het afdelingshoofd zorg je dat jouw collega’s kunnen floreren. Je bent handig met allerlei Informatiesystemen.


Bekijk vacature

Senior projectleider in de rol van Omgevingsmanager

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 31 januari, 2022
Uren: 32-36
Je bent verantwoordelijk voor integrale omgevingsmanagement en omgevingsteam. Je werkt samen met projectteam (IPM), betrokken interne en externe adviseurs en bestuurders. Je bent betrokken bij integrale planvormingsprocessen in een complexe politieke omgeving voorafgaand aan de start bouwprojecten.


Bekijk vacature

Systeembeheerder ICT Infrastructuur

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 31 januari, 2022
Uren: 36
Als ervaren en breed georiënteerde systeembeheerder zorg je dat alles up en running blijft. Je treedt handelend op als zich problemen aandienen. Dit doe je samen met collega systeem- beheerders, applicatiebeheerders en leveranciers, Hierbij streef je voortdurend naar optimaliseren inrichting.


Bekijk vacature

Gebiedsadviseur District Raam

Aa en Maas
Standplaats: Cuijk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 februari, 2022
Uren: 36
Je gaat bouwen aan netwerken met allerlei relevante externe partijen in het Land van Cuijk. Je verkent ontwikkelingen en belangen in het gebied en brengt deze in kaart. Je her- en erkent signalen, weegt deze af, adviseert collega’s en onderneemt actie. Je bent trekker van het gebiedsteam Raam Zuid.


Bekijk vacature

Beleidsmedewerker grond en baggerspeciedepots

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 januari, 2022
Uren: 28,8
Je implementeert veranderde wet- en regelgeving in kwaliteitsmanagement- systeem en in operationele processen van grond- en baggerspeciedepots. Je beheert kwaliteitsdocumenten, registraties en werkprocessen en houdt ze up-to-date. Je stelt risicoanalyses, beheersmaatregelen en interne controles op.


Bekijk vacature

Adviseur Projectbeheersing

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 januari, 2022
Uren: 36
Als adviseur projectbeheersing geef je onafhankelijke en professionele adviezen aan zowel de projectleiders als aan de opdrachtgevers van waterschapsprojecten binnen de waterketen, het watersysteem en de bedrijfsvoering. Je werkt bij verschillende projecten.


Bekijk vacature

Specialist Grondzaken

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 januari, 2022
Uren: 36
Afspraken die grondverwervers maken met de grondeigenaren werk je uit in een overeenkomst. Heeft de verkopende partij nog vragen na ontvangst van het document? Dan beantwoord je deze zo goed mogelijk. Je checkt eventueel bij de grondverwerver de gemaakte afspraken en spart over de situatie.


Bekijk vacature

Vakspecialist elektrotechniek energiefabriek

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 28 januari, 2022
Uren: 36
Je draagt bij aan innovatie, wijziging, uitbreiding en nieuwbouw van de installaties. Je draagt actief zorg voor de veiligheid van de installatie en de collega’s die met de installatie werken en zorgt voor de naleving van de geldende normen en wetgeving. Ook ben je vraagbaak voor collega’s.


Bekijk vacature

Handhaver

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 30 januari, 2022
Uren: 36
Je houdt je bezig met het afhandelen van meldingen en klachten, ook buiten kantoortijd en vanuit deelname in een wachtdienst. Je voert controles en inspecties uit voorhandhaving van de Keur, Waterwet, Activiteitenbesluit en andere regelgeving. Je doet voorstellen om illegale situaties te saneren.


Bekijk vacature

Coördinator grondverwerving

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 januari, 2022
Uren: 36
Je zorgt dat de strategische grondvoorraad van het waterschap op orde is, denkt mee over een goede oplossing als een verwerving achterloopt op schema en zorgt zo nodig dat dossiers onteigeningsproof zijn. Je zorgt een dag per week op de projectlocatie voor goede afstemming met de projectleider.


Bekijk vacature

Specialist systems engineering

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 14 februari, 2022
Uren: 36
Met jouw kennis van en ervaring met herleidbaar ontwerpen implementeer je systems engineering in onze uiteenlopende bouwprojecten. Denk aan een verbouwing van een rioolgemaal, de aanleg van een dijk of het toepassen van een innovatief concept om grondstoffen te winnen uit afvalwater.


Bekijk vacature

I-adviseur IT

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 januari, 2022
Uren: 36
Je levert een bijdrage aan beleidsvraagstukken waardoor de organisatie haar richting op het gebied van IT kan bepalen. Je bent aanspreekpunt van het domein IT infrastructuur, bepaalt hierin samen met iedereen de roadmap voor IT infrastructuur en voert binnen het domein de regie op alle projecten.


Bekijk vacature

Systeemontwerper/ database administrator

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 31 januari, 2022
Uren: 36
De functie is tijdelijk voor twee jaar. Samen met twee systeemontwerpers/ database-administrators ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en actueel houden van databases en het onderhouden van eigen ontwikkelde applicaties en tools. Je onderzoekt welke eigen applicaties onderhouden moeten worden.


Bekijk vacature

Adviseur energietransitie

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 januari, 2022
Uren: 36
Als adviseur energietransitie zie je kansrijke samenwerkingen in de regio en werkt dit met behulp van businesscases uit tot een concreet advies richting organisatie en bestuur. Je ontwikkelt samen met externe partijen plannen en projecten op het gebied van energietransitie.


Bekijk vacature

Technisch Onderhoudsspecialist

Aa en Maas
Standplaats: Dinther
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 31 januari, 2022
Uren: 36
Als technisch onderhoudsspecialist ben je de rechterhand van je bedrijfs- leider en de spil tussen mensen, techniek en proces. Samen ben je verantwoordelijk voor de beschikbaar- heid en betrouwbaarheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Je stelt o.a. de meerjarenonderhouds- planning op.


Bekijk vacature

Specialist HRM

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 20 januari, 2022
Uren: 32-36
Wij zijn op zoek naar een HRM collega die verbindend werkt. De komende jaren krijgt werving en selectie verder vorm en staat de ontwikkeling van arbeidsmarktcommunicatie op de planning. Je ondersteunt leidinggevenden bij de in-, door- en uitstroom . Dit doe je samen met de andere specialist HRM.


Bekijk vacature

Senior technicus elektrotechniek

Brabantse Delta
Standplaats: Rilland
Dienstverband: Vaste aanstelling
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 28 januari, 2022
Uren: 36
Jij bent degene die onze waterzuiveringen, gemalen, stuwen, bruggen, noodvoorzieningen en gereedschappen controleert op prestaties en functioneren, je legt deze informatie vast en stelt hiervoor rapportages op. We denken dat het nog beter kan, dus verbeter- en vervangingsvoorstellen verwelkomen wij.


Bekijk vacature

Manager projectbeheersing waterveiligheid

Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 13 februari, 2022
Uren: 36
Het waterschap werkt momenteel aan twee grote IPM-gestuurde dijkversterkingsprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze projecten kunnen alleen slagen met een strakke planning en beheersing. En dat is exact waar jij goed in bent. Je bouwt aan structuur en houdt het overzicht.


Bekijk vacature

Teamleider Applicatiebeheer

Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 25 februari, 2022
Uren: 36
Samen met het team Applicatiebeheer (9 FTE) ben je verantwoordelijk voor het beheer en verder ontwikkelen van de belangrijkste applicaties van het waterschap. Je inspireert je teamleden om het beste uit zichzelf te halen. Je coacht en stimuleert de applicatiebeheerders in hun eigen ontwikkeling.


Bekijk vacature

Servicemonteur Elektrotechniek

Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Beverwijk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 21 januari, 2022
Uren: 36
Als servicemonteur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van elektrotechnisch onderhoud aan zuiveringsinstallaties, riool- of peilgemalen, boezemobjecten en calamiteitenpompen. In deze functie werk je hands-on en pak je alle soorten werkzaamheden op.


Bekijk vacature

Meewerkend voorman ICT Servicedesk

Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 19 januari, 2022
Uren: 36
Samen met je Servicedesk-collega's bied je eerstelijnsondersteuning voor gebruikers bij problemen met systemen, applicaties en apparatuur. Je houdt de technische infrastructuur operationeel en vervangt waar nodig apparatuur. In deze rol ben je de aanvoerder en het aanspreekpunt van de Servicedesk.


Bekijk vacature

Informatieanalist

Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 19 januari, 2022
Uren: 36
Samen met het team Financiën zorg je voor het moderniseren en digitaliseren van Planning & Control producten. Samen met de functioneel beheerder en data beheerder ben je verantwoordelijk voor de financiële applicatie (U4F). Je bewaakt onder andere de kosten, kwaliteit en voortgang.


Bekijk vacature

Financieel medewerker

Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 19 januari, 2022
Uren: 28,8
Je ondersteunt de financiële afdeling op alle fronten. Je helpt mee met de boekhouding, en bent de vraagbaak voor collega’s. Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor de boekhouding, houdt je bezig met crediteuren, debiteuren, maand-/jaarafsluitingen, en nog veel meer.


Bekijk vacature

Manager Publiekszaken

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 23 januari, 2022
Uren: 36
Als lid van het Management Overleg speel je een belangrijke rol in het samenbrengen van onze ambities en de uitvoering. Je geeft direct leiding aan de teamleiders en het cluster. Je brengt meerwaarde aan door vanuit betrokkenheid en interesse dichtbij de medewerkers van de afdeling te staan.


Bekijk vacature

Programmamanager Waterkwaliteit & Ecologie

STOWA
Standplaats: Amersfoort
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 21 januari, 2022
Uren: 32-36
Als Programmamanager Waterkwaliteit en Ecologie draag je bij aan ontsluiten van kennis en ontwikkelen van instrumenten voor analyseren van ecologisch functioneren van water- systemen. Concreet omvat je afwisse- lende takenpakket onder meer koppelen waterkwaliteitsdoelen aan andere beheeropgaven.


Bekijk vacature

Programmamanager Waterveiligheid

STOWA
Standplaats: Amersfoort
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 21 januari, 2022
Uren: 32-36
Jouw afwisselende takenpakket als Programmamanager Waterveiligheid omvat meer zorgen dat je verschillende behoeftes van waterbeheerders ophaalt, waarna je draagvlak creëert om onder- zoeksprojecten te formuleren, aan te sturen en uit te voeren. Met proactief vertalen van de inhoud naar praktijk.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager waterbeheer

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 januari, 2022
Uren: 36
Je geeft vorm aan omgevingsstrategie voor participatie met stakeholders in gebiedsprocessen. Je werkt samen met gebiedsheemraden (leden dagelijks bestuur) in omgevingsproces met stakeholders en belanghebbenden. Je zorgt voor aansturen, organiseren en begeleiden/uitvoeren omgevings- management.


Bekijk vacature

Muskusrattenbestrijder

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 25 januari, 2022
Uren: 36
Eerst volg je een interne opleiding van ongeveer een jaar in verschillende rayons. Na de interne opleiding volgt een landelijke opleiding Muskusratten- bestrijder. Dat is voor een deel theorie, maar het merendeel van het vak leer je buiten in het veld. Je kan in ons hele werkgebied worden ingezet.


Bekijk vacature

Technisch Adviseur Klimaatneutraal

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 20 januari, 2022
Uren: 32-36
Voor emissiereductie in het zuiveringsproces werk je samen met regio’s aan verminderen van koolstofdioxide, lachgas en methaan uit onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Je vervolgt onderzoek hoe vorming van lachgas verminderd kan worden, waarbij je toepassing kunstmatige intelligentie verkent.


Bekijk vacature

Muskusrattenbestrijder

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 25 januari, 2022
Uren: 36
Eerst volg je een interne opleiding van ongeveer een jaar in verschillende rayons. Na de interne opleiding volgt een landelijke opleiding Muskusratten- bestrijder. Dat is voor een deel theorie, maar het merendeel van het vak leer je buiten in het veld. Je kan in ons hele werkgebied worden ingezet.


Bekijk vacature