Werkvoorbereider Waterbeheer

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 januari, 2021
Uren: 32-36
Je vertaalt planmatig beheer en onderhoud van watergangen en -keringen naar bestekken, werk- beschrijvingen en werkplanningen, in nauwe samenwerking met de opzichters waterbeheer. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestekken. Je stelt ze zelf op en coördineert.


Bekijk vacature

Contractmanager

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 03 januari, 2021
Uren: 36
Je bent als contractmanager binnen een IPM-team verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersing richting verschillende marktpartijen (aannemer en ingenieursbureau). Je zorgt dat de eisen van techniek en omgeving goed vertaald worden in het contract.


Bekijk vacature

Monteur werktuigbouwkunde

Rivierenland
Standplaats: Sleeuwijk/Groot-Ammers en Zaltbommel/Geldermalsen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 17 december, 2020
Uren: 36
Voorkomen van storingen door corrigerend onderhoud en/of geplande onderhoudswerkzaamheden en renovaties uit te voeren. Optimaliseren van technische voorzieningen door installatieverbetering en verzorgen werkzaamheden voor nieuwbouw van installaties. Assisteren bij uitvoeren elektrotechnisch werk.


Bekijk vacature

Werktuigbouwkundige/ monteur

Scheldestromen
Standplaats: Eindewege, Zuid-Beveland
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 04 januari, 2021
Uren: 36
Je verzorgt zelfstandig het mechanisch onderhoud aan pompen, motoren en andere componenten van onze installaties en je hebt een belangrijke rol bij het oplossen van mechanische storingen, modificeren en vervangen van procescomponenten. Je voert preventief en correctief mechanisch onderhoud uit.


Bekijk vacature

Contractmanager

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 14 december, 2020
Uren: 36
Als contractmanager ben je multidisciplinair inzetbaar in alle fasen – van verkenning tot en met realisatie – van projecten. Je gaat aan de slag met contractbeheersing, toetsingen, relatiemanagement, risicomanage- ment- en beheer, voortgangsbewaking, besluitneming en rapportages.


Bekijk vacature

Senior Adviseur Projectbeheersing

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 december, 2020
Uren: 36
Aan jou de taak om bijtijds (dreigende) risico’s te spotten en tijdig bij te sturen om deze te voorkomen. Je bouwt samen aan structuur, houdt overzicht en bewaakt de planning, risico’s en inzet van middelen van HWBP-projecten. Ook lever je een bijdrage op de andere beheersaspecten zoals kwaliteit.


Bekijk vacature

Vakspecialist Civiele Techniek

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 20 december, 2020
Uren: 32-36
Je gaat aan het werk bij het Cluster Realisatie en Onderhoud in het team Civiele techniek. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.Bekijk vacature

Basisoperator waterzuivering

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 10 december, 2020
Uren: 36
Als basisoperator optimaliseer je het zuiveringsproces/installatieonderdelen, beheer je het proces door het nemen en analyseren van monsters in overleg met senior operator en regiekamer. Je voert proces-, service- en onderhouds-werkzaamheden uit en ondersteun je collega’s bij beheer en onderhoud.


Bekijk vacature

Allround personeelsadviseur

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 december, 2020
Uren: 36
Je adviseert en ondersteunt de managers op het gebied van personele vraagstukken, zoals arbeidsrechtelijke kwesties, functiebeschrijvingen- en waarderingen, ziekteverzuim en opleidingsvraagstukken. Je sluit aan bij in- en externe overlegvormen over ontwikkelingen binnen het HR-vakgebied.


Bekijk vacature

Senior Vakspecialist Civiele Techniek

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 09 december, 2020
Uren: 36
Je komt te werken bij het Cluster Realisatie en Onderhoud in het team Civiele Techniek. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.


Bekijk vacature

Adviseur regulering en vergunningen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 december, 2020
Uren: 36
Je staat in nauw contact met initiatiefnemers en overheidsinstanties, maar ook met je collega’s van andere afdelingen en adviseert hen over de (on)mogelijkheden. Je bent de contact- persoon voor aantal gemeenten die vallen binnen ons werkgebied. Je voert zelfstandig technische beoordelingen uit.


Bekijk vacature

Tactisch peilbeheerder

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 december, 2020
Uren: 36
Jij stelt de tactische plannen voor peilbeheer op en beheert ze, waaronder het stuwenboek, een plan voor referentiewaterstanden en het tactisch plan ‘Optimaal Waterbeheer in de Landbouw’. Daarnaast stel jij scenario’s op die ondersteunend zijn in het maken van keuzes in het peilbeheer.


Bekijk vacature

Systeembeheerder

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 07 december, 2020
Uren: 36
Als systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer en mede ontwikkelen van de moderne ICT-omgeving en werkplek. Je lost (tweedelijns) incidenten op en voert (complexe) wijzigingen door. Je hebt passie voor geavanceerde technologie en het beheer daarvan en adviseert vanuit je kennisgebied.


Bekijk vacature

Adviseur stedelijk water

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 januari, 2021
Uren: 36
De route die ons afvalwater aflegt kent voor jou geen geheimen. Je snapt hoe de transportsystemen werken en met elkaar samenhangen. Je kent de hydraulische aspecten en de ontwikkelingen in het vakgebied. Jij bent degene die dat namens ons waterschap (samen met gemeenten) in goede banen gaat leiden.


Bekijk vacature

Onderhoudsmonteur Elektrotechniek

Vallei en Veluwe
Standplaats: Amersfoort
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 08 december, 2020
Uren: 36
Je gaat aan de slag op waterzuiveringsinstallaties (regio Amersfoort). Je hoeft niet het hele land door, maar hebt de afwisseling van verschillende werkplekken. Onze zuiveringsinstallaties zijn voorzien van de nieuwste techniek op gebied van waterzuivering. Een specialisme waar veel bij komt kijken.


Bekijk vacature

Systeembeheerder

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 06 december, 2020
Uren: 36
Je beheert de ICT-systemen en configureert het Windows serverpark, controleert de diverse systemen, voert geplande werkzaamheden uit en lost storingen op. Je coördineert de activiteiten van projecten zoals migratie naar de Microsoft cloud, MS Azure en de upgrade van systemen.


Bekijk vacature

Vakspecialist bouw en civiel

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 14 december, 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van een project in teamverband binnen de afdeling door het maken en controleren van ontwerpen, bestekken en kosten- ramingen voor het civieltechnische gedeelte van zowel zuiverings- technische als voor waterbeheer- singsprojecten.


Bekijk vacature

Beheerder ondergrondse infrastructuur

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 07 december, 2020
Uren: 18
Je houdt je bezig met vraagstukken op het gebied van ondergrondse leidingen, zoals: het verkennen van knelpunten bij de huidige en nieuwe ondergrondse infrastructuur en het aandragen van oplossingen, het opstellen van advies- en beheerplannen voor het manage- ment en veiligheid en vergunningen.


Bekijk vacature

Adviseur vergunningverlening (fs10)

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 januari, 2021
Uren: 36
Je bent binnen het cluster Areaalbeheer verantwoordelijk voor beoordeling van en advisering over complexe aanvragen, verzoeken en/of meldingen gericht op veranderingen nabij en op de waterkeringen en watersystemen. Je signaleert, volgt en analyseert ontwikkelingen in het vakgebied.


Bekijk vacature

Vakspecialist vergunningverlening (fs10)

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 januari, 2021
Uren: 36
Je bent binnen het cluster Areaalbeheer verantwoordelijk voor beoordeling van en advisering over (complexe) aan- vragen, verzoeken en/of meldingen gericht op verande- ringen nabij en op waterkeringen en watersystemen. Je hebt regelmatig overleg met initiatiefnemers (aanvragers) en collega-overheden.


Bekijk vacature

Vakspecialist vergunningverlening (fs9)

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 januari, 2021
Uren: 36
Je bent binnen het cluster Areaalbeheer verantwoordelijk voor beoordeling en advisering over aanvragen, verzoeken en/of meldingen gericht op verande- ringen nabij en op waterkeringen en watersystemen. Je hebt regelmatig overleg met initiatiefnemers (aanvragers) en collega-overheden.


Bekijk vacature