Vakgroepleider control, financiën en inkoop

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 07 november, 2021
Uren: 36
Als vakgroepleider geef je op inspirerende wijze leiding en ben je HRM-verantwoordelijke voor 35 medewerkers van je vakgroep. Je geeft sturing aan een ontwikkeltraject van vakgroep control, financiën en inkoop met als doel eigenaarschap en verantwoordelijkheden bij de juiste medewerkers te leggen.


Bekijk vacature

Rentmeester/ grondverwerver

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 november, 2021
Uren: 32-36
Je bent in het noordelijk deel van het beheergebied van de Dommel intern en extern verantwoordelijk voor alle aspecten rondom grondzaken. Dit betreft zowel het beheer als het beschikbaar krijgen van gronden. Dit doe je voor diverse processen, waarbij het zwaartepunt ligt bij inrichtings- projecten.


Bekijk vacature

Gebiedsbeheerder

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 05 november, 2021
Uren: 36
Je voert het operationele beheer in het veld uit. Je bent dan ook vooral buiten te vinden, voert peilbeheer uit en treedt op als eerste aanspreekpunt. Je weet wat er buiten speelt en hebt goed zicht op het functioneren van primaire (A-watergangen) en secundaire water- systeem (de B-watergangen).


Bekijk vacature

Senior procesoperator voor NieuWater B.V. én Waterschap Vechtstromen

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 08 november, 2021
Uren: 36
Bij NieuWater ben je verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van instal- laties. Je bent in staat om onderhouds-, kalibratie- en optimalisatiewerkzaam- heden van elektrotechnische en werktuigkundige aard uit te voeren. Bij het waterschap zorg je ervoor dat installaties goed blijven functioneren.


Bekijk vacature

Juridisch Adviseur

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 november, 2021
Uren: 32-36
Juridische advisering (strategisch en tactisch niveau) op o.m. het gebied van contractenrecht, vastgoed en publiek-private rechtelijke samenwerking. Het verkleinen van de kans op geschillen bij de rechter door op een proactieve wijze te adviseren in besluitvormings- processen.


Bekijk vacature

Adviseur ecologie/biodiversiteit

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 november, 2021
Uren: 36
Iemand met passie voor water en een brede interesse op vakgebied ecologie en biodiversiteit. Een uitdagende functie voor iemand die met plezier een vakinhoudelijke bijdrage levert! Je bent nieuwsgierig en bereid nieuwe kennis op te doen. Je houdt van het goede gesprek.


Bekijk vacature

Medewerker Communicatie

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 oktober, 2021
Uren: 20
Als communicatiemedewerker werk je aan een gevarieerd pakket van communicatieactiviteiten. Je realiseert online en offline communicatiemidde- len, behandelt informatieaanvragen en organiseert excursies en bijeenkom- sten. Verder werk je mee aan project- communicatie en publiekscampagnes.


Bekijk vacature

Bestuurssecretaresse

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 08 november, 2021
Uren: 36
Je beheert de agenda van de dijkgraaf, onderhoudt interne en externe contacten en stelt prioriteiten bij maken van afspraken. Je voert diverse andere secretariaatswerkzaamheden uit, zoals het ondersteunen van het portefeuilleoverleg, beheren van de mailbox, het verwerken van in- en uitgaande post.


Bekijk vacature

(Geo)Hydroloog

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 november, 2021
Uren: 28-36
Je werkt als specialist of (deel)projectleider mee aan diverse projecten met geohydrologische component én raakvlak met andere disciplines. Voorbeelden zijn grondwatermodellering- en analyse voor projecten en adviezen of eco-hydrologische advisering met betrekking tot natuurherstel.


Bekijk vacature

HR Medewerker

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 01 november, 2021
Uren: 36
Je ondersteunt de HR-adviseurs. Je beheert de centrale HRM-mailbox en bent bereikbaar voor praktische vragen over cao, arbeidsvoorwaarden, oplei- dingsaanvragen of verzuim. Je bent verantwoordelijk voor een gedeelte van de HR-administratie zoals personeels- dossiers, arbeidscontracten en mutaties.


Bekijk vacature

Senior Functioneel Beheerder Procesautomatisering/ Procesinformatisering

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 november, 2021
Uren: 36
Je volgt en analyseert de ontwikkelin- gen voor deprocesautomatisering en -informatisering. En je draagt bij aan verdere ontwikkeling en implementatie van visie op de procesautomatisering en -informatisering en monitort, bewaakt en ondersteunt implementa- tie met advies over verbetervoorstellen.


Bekijk vacature

Senior Rentmeester / Beheerder Grondzaken

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 oktober, 2021
Uren: 32-36
Als rentmeester heb je een rol bij de realisatie van projecten, door proactief en aan de voorkant mee te denken en te adviseren. In deze functie adviseer je intern, zowel ambtelijk als bestuurlijk, over juridische aspecten bij grond- transacties en andere zaken van privaatrechtelijke aard.


Bekijk vacature

Directievoerder

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 november, 2021
Uren: 36
Deze baan is uniek: je werkt zowel binnen als buiten en met water, grond en de omgeving, en natuurlijk – dat is bij HDSR vanzelfsprekend – leuke, toffe collega’s! Je draagt actief bij aan de realisatie van onze projecten en vormt samen met de toezichthouder een eenheid op de bouwplaats.


Bekijk vacature

Senior (geo)data specialist

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 november, 2021
Uren: 36
Als senior (geo)data specialist muteer, valideer en ontsluit je waterschaps- informatie. Je stemt zelfstandig de aan- en uitlevering van gegevens af met de in- en externe gebruikers en voert data (GIS) analyses uit. Je verbetert en optimaliseert datastromen, o.a. door inzet van scripts middels FME.


Bekijk vacature

Senior technisch manager (waterbouw)

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 31 oktober, 2021
Uren: 36
Je verzamelt, al dan niet samen met omgevingsmanager, bij waterschap, gemeenten, provincies en belangen- organisaties alle informatie en wensen/eisen nodig voor een goed technisch ontwerp. Belangrijk hierbij is dat ook de beheerorganisatie betrokken wordt om een goede overdracht te waarborgen.


Bekijk vacature

Vergunningverlener

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 november, 2021
Uren: 32-36
Je gaat aan de slag als vergunning- verlener binnen de afdeling Planadvies & Vergunningen: een energieke, dynamische en jonge club die wil blijven verbeteren en leren. Als een bedrijf, burger of gemeente werkzaam- heden wil uitvoeren bij dijk of langs watergang wordt contact opgenomen met jou.


Bekijk vacature

Teamleider vergunningen, toezicht en handhaving (periode van een jaar)

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 36
Als teamleider VTH investeer je in (door)ontwikkeling van team en afdeling op basis van de afdelingsvisie, help je individuele medewerkers in hun groei en ontwikkeling en borg je continuïteit. Je bent lid van het managementteam van afdeling VTH en levert actieve bijdrage aan behalen van ambitities.


Bekijk vacature

Muskusratbestrijder

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 27 oktober, 2021
Uren: 36
Je speurt naar muskus- en beverratten en vangt ze in diverse grondsoorten en gebieden. Je vervaardigt en repareert vangmiddelen en onderhoudt mate- rialen. Je werkt vanuit een effectieve vangstrategie en handelt meldingen en klachten af en verzorgt zelfstandig de administratie van gegevens.


Bekijk vacature

Medewerker procesoperator zuiveringen

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 24 oktober, 2021
Uren: 32-36
Je volgt, controleert en optimaliseert de zuiveringen in samenwerking met de procesoperator in de centrale proces- kamer het zuiveringsproces op correcte werking. Je bedient de installaties, voert inspecties uit volgens looproutes, controleert het procesverloop en de werking van de installaties.


Bekijk vacature

Procestechnoloog

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 32-36
Je bent met twee collega technologen de dagelijkse sparringpartner voor onze Zuiveringsmedewerkers, Procesope- rators en Proces-analist. Samen zorg je ervoor dat operationele bedrijfsvoering van onze 16 rioolwaterzuiveringen (rwzi's) betrouwbaar en soepel verloopt. Je bent een strategisch denker.


Bekijk vacature

Leerling-technicus (BBL-traject)

Aa en Maas
Standplaats: Deurne
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 01 november, 2021
Uren: 36
Je gaat aan de slag in het team Boven Aa. Op maandagochtend starten we gezamenlijk met een teamoverleg waarin onder andere de storingen en knelpunten van de afgelopen week besproken worden. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van alle installaties.


Bekijk vacature

Onderhoudsmedewerker

De Dommel
Standplaats: Tilburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 26 oktober, 2021
Uren: 36
Je levert belangrijke bijdrage aan betrouwbaarheid van onze installaties. Je voert verzorgend onderhoud uit van de installaties, zoals inspecteren en smeren van installaties, voornamelijk in de regio Tilburg. Tevens assisteer je monteurs en operators bij het uitvoeren van de werkzaamheden.


Bekijk vacature

Junior Technoloog

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 36
Je doet analyses en maakt rapportages voor de middellange termijn op de efficiënte werking van zuiveringen en geeft adviezen en verbetervoorstellen. Je bent eerste aanspreekpunt voor de beheerders bij procesverstoringen en zal na een gedegen inwerkperiode ook deelnemen aan de storingswachtdienst.


Bekijk vacature

Operationeel beheerder (2 fte)

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 36
Je zorgt voor de bediening van gemalen, stuwen en andere peilregulerende kunstwerken. Je bent verantwoordelijk voor alle inspecties van watersysteem en waterkeringen (dijken). Als het spannend wordt tijdens wateroverlast en droogte, ben je in staat om samen met je collega’s de rust te bewaren.


Bekijk vacature

Beleidsmedewerker ecologie

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 36
We zijn op zoek naar een collega die meerdere ballen hoog kan houden. Binnen het takenpakket valt onder andere geven van ecologisch advies in diverse (interne) projecten. Hierbij kan het gaan om beekherstel, aanleg vismigratievoorzieningen, maar ook baggerprojecten en complexe beheervraagstukken.


Bekijk vacature

Dataverwerker/tekenaar

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 29 oktober, 2021
Uren: 36
Je bent een belangrijke schakel in het op orde krijgen en houden van onze asset-informatie. Je zorgt voor de verwerking, het beschikbaar stellen en het aanpassen van tekeningen, schema´s en verdere documentatie van (technische) objecten van het water- schap. Vanuit projecten komen opleverdossiers.


Bekijk vacature

Informatieanalist

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 01 november, 2021
Uren: 32-36
Je slaat bruggen tussen onze gebruikers (business), informatie en techniek. Door jouw communicatieve vaardigheden en analytisch vermogen ben je in staat de wensen van de gebruikers te vertalen, de gegevens- stromen van applicaties te beschrijven en de onderlinge samenhang in beeld te brengen.


Bekijk vacature

Assetmanager watersys- teem en vastgoed

Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 oktober, 2021
Uren: 36
Je identificeert opgaven voor het beheer en onderhoud van waterlopen, waaronder de vaarwegen. Daarnaast adviseer je het bestuur van AGV over reglementswijzigingen en de overname van taken en bevoegdheden van andere overheden. Ten slotte regisseer je het vastgoedbeheer van Waternet.


Bekijk vacature

Assetmanager regelgeving en assets

Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 oktober, 2021
Uren: 36
Je hebt initiërende en trekkende rol om ervoor te zorgen dat watersysteem en daarbij behorende assets optimaal worden beschermd. Je benut wet- en regelgeving van het waterschap. Samen met afdeling vergunningen, toezicht en handhaving zorg je ervoor dat nieuwste inzichten worden opgenomen.


Bekijk vacature

Coördinator gebouw- en terreinbeheer

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en begeleiding van de medewerkers en aannemers die het gebouw/terrein-gebonden onderhoud uitvoeren. Je ondersteunt de teamleider bij de planning, prioritering, verdeling, controle en bewaking van de voortgang van de werkzaamheden.


Bekijk vacature

Onderhoudsbeheerder civiele en bouwkundige objecten

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 15 november, 2021
Uren: 36
Je stelt projectaanpak en -planning op van uit te voeren civieltechnische en bouwkundige onderhouds- en inspectiewerkzaamheden en je voert incidenteel zelf een inspectie uit. Je beoordeelt inspectieresultaten en vertaalt die naar activiteiten die je opneemt in onderhoudswerk- omschrijvingen.


Bekijk vacature

Juridisch adviseur handhaving

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 november, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor onze juridische kwaliteit en verzorgt bestuursrechtelijke handhavings- beschikkingen. Je handelt bezwaarschriften af en vertegen- woordigt het waterschap in (hoger) beroepszaken. Ook ben je adviseur en sparringpartner voor collega’s en bestuur.


Bekijk vacature

Klaarmeester

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 36
Als klaarmeester (in regio Leeuwarden) zorg je voor het optimaal functioneren van onze rioolwaterzuiverings- installaties en de daarbij behorende persleidingen en gemalen. Je doet verbetervoorstellen voor de proces- voering en de veiligheid en bent opdrachtgever voor uitvoeren en afronden onderhoud.


Bekijk vacature

Junior bestuursadviseur

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2021
Uren: 36
Je adviseert en ondersteunt twee jaar het bestuur en bent sparringpartner voor beleidsadviseurs. Je hebt een belangrijke procesversterkende rol in de beleidsketen. Je faciliteert het goede bestuurlijke gesprek, stelt de juiste vragen en zorgt voor refelectie op scherpte tijdens overleggen.


Bekijk vacature

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), domein II

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 01 november, 2021
Uren: 32-36
Aan afwisseling geen gebrek! Je spoort op, houdt toezicht en je reageert op meldingen/signalen. Je ziet erop toe dat regels die we als organisatie hebben opgesteld worden nageleefd. Is dat niet het geval, dan treed je handhavend op en stel je zo nodig een proces-verbaal of boeterapport op.


Bekijk vacature

Muskusrattenbestrijder

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 01 november, 2021
Uren: 36
Je krijgt een bestrijdingsgebied toegewezen waarin je verantwoordelijk bent om de populatie muskusratten op een zo laag mogelijk niveau te krijgen en te houden. Je voert zelfstandig digitaal de administratie van de vangsten en rapporteert deze aan de rayonleider. Je maakt en repareert vangmiddelen.


Bekijk vacature