De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20191018
Adviseur Plantoetsing en Vergunningverlening 10 (Adviseur stedelijk water)
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 november 2019
Uren: 36
Je verzorgt integrale adviezen aan gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus in ruimtelijke plannen met als uitdaging in te spelen op de voorgenoemde thema’s. Je behandelt zelfstandig complexe aanvragen voor watervergunningen op basis van de keur.Bekijk vacature
Adviseur Plantoetsing en Vergunningverlening 09 (Adviseur stedelijk water)
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 november 2019
Uren: 36
Je verzorgt integrale adviezen aan gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus in ruimtelijke plannen met als uitdaging in te spelen op de voorgenoemde thema’s. Je behandelt aanvragen voor watervergunningen op basis van de keur.Bekijk vacature
Inkoop assistent
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 06 november 2019
Uren: 36
Je brengt contractmanagement en het bestelproces binnen Rijnland naar een hoger niveau Je vormt en archiveert (inkoop)dossiers. Je verstrekt stukken op aanvraag.
Je bent key-user contracten van het financieel systeem (eerste aanspreekpunt voor gebruikersvragen van collega’s en gesprekspartner).


Bekijk vacature
(Coördinator) Procesvoerder Centrale Proceskamer
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 november 2019
Uren: 36
Je bent regisseur om de positie en taken van de centrale proceskamer door te ontwikkelen samen met CPK-leden. Je brengt onze nieuwe werkwijze van sturen op afstand en centrale procesvoering verder en ontwikkelt hiervoor samen met de CPK-leden en coördinatoren een gezamenlijke aanpak.


Bekijk vacature
Procesoperator Centrale Proceskamer
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 november 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het creëren van overzicht, het optimaliseren van het zuiveringsproces in één van de zuiveringsclusters van Rijnland op het gebied van zuiveringsproces, energiebesparing, grondstoffenverbruik en slibafvoer.


Bekijk vacature
Toezichthouder peilbeheer en toezicht
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 18 november 2019
Uren: 36
Je bent hét aanspreekpunt voor peilbeheer in je gebied. Zo schouw je watergangen, stel je peil- en stuwstanden in en controleer je die en los je problemen op. Je houdt toezicht op werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend en je adviseert verschillende interne afdelingen over o.a. projecten.


Bekijk vacature
Junior Adviseur Waterveligheid
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 04 november 2019
Uren: 36
Je beschikt over een relevante afgeronde wo-opleiding met betrekking tot het vakgebied, bijvoorbeeld civiele techniek, aardwetenschappen, geotechniek, waterbouw of vergelijkbaar. Je hebt affiniteit met de ontwikkelingen binnen de waterveiligheid.Bekijk vacature
Specialist beoordeling waterveiligheid
Scheldestromen
Standplaats: Midelburg
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 11 november 2019
Uren: 28-36
Je voert de wettelijke beoordeling van de waterkeringen uit volgens het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) en het ontwerpinstrumentarium (OI), handleidingen, achtergrondrapporten en programmatuur voor dijk- en duinberekeningen. Je past het WBI en het OI toe.


Bekijk vacature
Adviseur onderhoud en inspectie waterveiligheid
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 11 november 2019
Uren: 28-36
Je stelt (meerjaren)onderhouds- en inspectieplannen op voor de primaire en regionale waterkeringen en kunstwerken. Je levert een bijdrage aan de analyse van inspectieresultaten voor de primaire en regionale waterkeringen en kunstwerken.


Bekijk vacature
Adviseur veiligheidsanalyses waterveiligheid
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 11 november 2019
Uren: 28-36
Je stelt veiligheidsanalyses op voor waterkeringsprojecten (met name voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma) op basis van de toetsresultaten Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Je levert input voor de planning/benodigde capaciteit voor het opstellen van veiligheidsanalyses.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 oktober 2019
Uren: 32-36
Ben jij een stevige adviseur met een helikopterblik? Ben je op de hoogte van huidige trends en ontwikkelingen in het communicatievak? En weet jij jouw communicatieadvies op een natuurlijke manier te koppelen aan de inhoud van je beleidscollega’s? Dan zoeken we jou!


Bekijk vacature
Projectondersteuner/ Secretaresse
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 oktober 2019
Uren: 28
Als spin in het web ben je de olie in de radertjes waardoor processen soepel verlopen binnen de afdeling. Je bent dus ook eerste aanspreekpunt voor de afdelingscollega’s (ca. 35) en het afdelingshoofd. Je bent handig met allerlei informatiesystemen van waaruit je collega’s op weg helpt.


Bekijk vacature
Secretarieel medewerker
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 15 november 2019
Uren: 20
Jij weet als geen ander: een efficiënte werkdag vraagt om goed agendabeheer, anticiperen en handelen als dat nodig is. Je denkt in scenario’s, waardoor je vooraf al precies weet hoe je moet handelen als zich onverwachte situaties voordoen.


Bekijk vacature
Gebiedsbeheerder watersysteem (District Beneden Aa)
Aa en Maas
Standplaats: Loosbroek
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 oktober 2019
Uren: 36
Je hebt een belangrijke rol in het proces toekomstbestendig onderhoud. Voor meer info check onze site. Je coördineert het dagelijks waterbeheer en onderhoudswerk, dat zowel in eigen beheer als door externen (aannemers) wordt uitgevoerd. Je bent als directievoerder opdrachtgever en sparringpartner.


Bekijk vacature
Teamleider (regio Apeldoorn)
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 oktober 2019
Uren: 36
Als teamleider maak je deel uit van de afdeling Beheer Waterketen en Onderhoud Technische Installaties (BWK/OTI). Een groot deel van je tijd zet je je in voor de HR-taken. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerkers binnen jouw team, je investeert in persoonlijk leiderschap.


Bekijk vacature
Senior-adviseur fysieke leefomgeving
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 oktober 2019
Uren: 32
Je brengt proactief het belang van Delfland in bij grote, maar ook kleinere, complexe projecten zoals nieuwe wegen (bijv. A13-A16-Rotterdam), tunnels of stedelijke ontwikkelingen. Hierbij vervul je de rol van samenwerkingspartner en onderhandelaar. Je begeleidt deze planprocessen.


Bekijk vacature
Juridisch adviseur
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 november 2019
Uren: 36
Je komt te werken in het team Programmabeheersing. Het team bestaat uit 15 gedreven professionals met verschillende expertises. Het is verantwoordelijk voor alle beheersingsactiviteiten rondom het programma (scope, tijd en geld) en de rapportage en verantwoording (kwartaalrapportage, begroting).


Bekijk vacature
Zuiveringstechnicus (regio Ede)
Vallei en Veluwe
Standplaats: Ede
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 oktober 2019
Uren: 36
Als zuiveringstechnicus werk je in het hele beheersgebied van het waterschap Je bedient en beheert de aan jou toegewezen zuiveringstechnische installaties en controleert of ze goed werken. Je voert het zuiveringsproces uit, waarbij eerstelijns onderzoeken kunnen worden verricht.


Bekijk vacature
Procestechnoloog (2fte)
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 oktober 2019
Uren: 36
De werk-privé balans staat hoog in het vaandel bij WSHD, jij komt daarom de organisatie binnen op een tijd die jou op dat moment schikt (werktijden zijn tussen 07.00 uur en 19.00 uur). Vervolgens pak je een lekker kopje (Fairtrade) koffie en gaat over tot de orde van de dag samen met jouw collega's.


Bekijk vacature
Verduurzamen vastgoed waterschap Aa en Maas
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 07 november 2019
Uren: 36
Alle kantoren van Aa en Maas (hoofdkantoor, districten, zuiveringen) en overige gebouwen in het veld (gemalen, stuwen) inventariseren op het energiegebruik en de besparingsmogelijkheden. Met de kantoren toewerken naar een A-label.


Bekijk vacature
Coördinator Grondzaken en Vastgoed
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 november 2019
Uren: 36
Je hebt een breed takenpakket, dat bestaat uit een mix van strategie, inhoudelijke toetsing en aansturing. Je bent het aanspreekpunt voor het bestuur en externe partners (bijvoorbeeld de provincie) op jouw vakgebied en vertegenwoordigt het waterschap en jouw team daarbij.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur Projecten
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 21 oktober 2019
Uren: 32
Als adviseur projectcommunicatie geef je advies over de communicatiestrategie binnen projecten, zoals dijkverstevigingen en onderhoudsprojecten en faciliteer je in de uitvoering ervan. Je bewaakt de uitvoering van de communicatiekalender van de diverse projecten.Bekijk vacature
Senior Programmabeheerser
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 november 2019
Uren: 36
In je rol als programmabeheerser ben je lid van een integraal begeleidingsteam voor de projecten van de beheerders. In die rol ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de beheerders op het onderdeel projectbeheersing. Hierbij ligt de focus op het gebied van risico- en planningsmanagement.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker Waterkeringen (0,8 FTE)
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 18 oktober 2019
Uren: 28,8
Je gaat je vooral bezighouden met het ondersteunen en uitvoeren van de toetsing van waterkeringen. Je gaat je specialiseren op het raakvlak van waterkeringen en de Legger Delfland. Je adviseert op vergunningverlening en verwerkt aanpassingen die hieruit voortkomen in de Legger Delfland.


Bekijk vacature
Manager Projectbeheersing
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 21 oktober 2019
Uren: 36
Je vervult de IPM-rol in de projectbeheersing van dijkversterkingsprojecten, voornamelijk binnen het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Je bent daarmee verantwoordelijk voor de inrichting en facilitering van de projecten op basis van planning, budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing.


Bekijk vacature
Programma controller
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 29 oktober 2019
Uren: 32-36
Je draagt bij aan een beheerste uitvoering van het HWBP (‘Wij zijn als Alliantie in control’). Je bent eindverantwoordelijk voor toezicht op de governance en op de integrale beheersing van het programma, dat je op een zodanige wijze inricht dat er sprake is van een ‘in control’ situatie.


Bekijk vacature
Technicus Elektrotechniek en Procesautomatisering
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 oktober 2019
Uren: 36
Je verhelpt complexe storingen in besturingen en PLC’s. Je voert renovaties en in bedrijfsstellingen uit. Je verricht storingsanalyses, inspecties en metingen, voert constructie- en installatiewerkzaamheden uit en stelt opleveringsrapportages op.Bekijk vacature
Voorzitter en leden bezwaarschriftencie.
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 18 oktober 2019
Uren: aantal keer per maand
Profiel voor de functie van lid van de commissie: kennis van en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur. Aanvullend profiel voor de functie van voorzitter van de commissie: academisch werk- en denkniveau met een afgeronde studie Nederlands Recht.
Bekijk vacature
Vakspecialist Procesautomatisering
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 januari 2020
Uren: 36
Als vakspecialist Procesautomatisering kan je vanuit je technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten. Je houdt je bezig met de balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid en levensduurkosten van de zuiveringen en gemalen.


Bekijk vacature