De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20191120
Ervaren Specialist grondverwerving
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 december 2019
Uren: 36
Samen met een team van enthousiaste, ambitieuze collega’s ben je in je werkgebied verantwoordelijk voor het verwerven van de voor het waterschap noodzakelijke gronden. Je legt contacten met grondeigenaren, onderhandelt over aankoop en ruiling van gronden en onderzoekt zo nodig alternatieven.


Bekijk vacature
Technisch manager
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 09 december 2019
Uren: 36
Je geeft sturing aan de vertaling van technische aspecten als nieuwe veiligheidsnormen, innovaties, beleidsveranderingen en ontwerprichtlijnen naar kaders en uitgangspunten voor de dijkversterkingsprojecten. Je zorgt voor de inhoudelijke onderbouwing bij keuzes.


Bekijk vacature
Manager projectbeheersing waterveiligheid
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 09 december 2019
Uren: 36
Het waterschap is gestart met het inrichten en uitvoeren van IPM-gestuurde, grote waterveiligheidsprojecten. Een project zoals Meanderende Maas, waarbij de dijk tussen Ravenstein en Lith wordt verbeterd, slaagt alleen met een strakke planning en beheersing. En dat is exact waar jij goed in bent.


Bekijk vacature
Data-expert waterveiligheid
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 09 december 2019
Uren: 36
Alle projecten en processen rondom waterveiligheid draaien op een basis van data. Zonder zorgvuldige gegevens en berekeningen kunnen wij niet tijdig ingrijpen in (dreigende) situaties. Denk hierbij aan overstromingen of schade aan landbouw, natuur en economie door extreme droogte.


Bekijk vacature
Administratief juridisch medewerker
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 06 december 2019
Uren: 24
Het betreft een tijdelijke functie voor 3,5 jaar. Je zorg voor de volledige ondersteuning van onze grondverwervers/rentmeesters. Je werkzaamheden bestaan hierbij onder andere uit het opbouwen van de werkdossiers (onteigenings-proof) en het opstellen van diverse soorten overeenkomsten.


Bekijk vacature
Inkoop adviseur
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 december 2019
Uren: 36
Je bent procesbegeleider. Je begeleidt aanbestedingen en trekt hierin samen op met de inhoudelijk deskundigen vanuit jouw accounts. Je pakt een adviserende rol en weet waar nodig creatief te handelen binnen de kaders van de wet. Je neemt actief deel aan (project)overleggen.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur Programmabureau Blue Deal
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Detachering / Uitzendbasis
Sluitingsdatum: 01 december 2019
Uren: 16
Je werkt samen met een communicatieadviseur van de Unie van Waterschappen aan het uitvoeren van het communicatiebeleid. Je helpt de waterschapsmedewerkers met het gebruik van de juiste communicatiemiddelen. We zoeken bij voorkeur iemand die vanuit vanuit een waterschap bij ons wordt gedetacheerd.


Bekijk vacature
Medewerker Communicatie/ Evenementen
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 november 2019
Uren: 24
Je organiseert en coördineert uiteenlopende evenementen en bijeenkomsten. Je faciliteert bij de programmaopstelling, externe sprekers, catering, locatie, techniek, etc. Ook treed je op als gastvrouw/-heer bij evenementen en bijeenkomsten. Iets voor jou?


Bekijk vacature
Senior Juridisch adviseur
Delfland
Standplaats: Delft en Vlaardingen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 december 2019
Uren: 36
Je bent een belangrijk speler in het multidisciplinaire Contractmanagementteam. Je behandelt vraagstukken voor interne als externe stakeholders. Verder vallen o.a. onder jouw verantwoordelijkheden: vanuit jouw juridische expertise draag je bij aan een effectieve samenwerking in de PPS met Delfluent.


Bekijk vacature
Trainee Waterschapstalent
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 januari 2020
Uren: 32
Hoe vind je het om als trainee ervaring op te doen die het begin van je loopbaan een kickstart geeft en de basis vormt voor een veelbelovende carrière? Ben je analytisch sterk, ondernemend, omgevingsgericht en zet je je graag in voor een belangrijk maatschappelijk doel? Word dan trainee.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur Financiële Dossiers
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 24
Wij zoeken een stevige adviseur die graag zijn/haar bijdrage wilt leveren aan diverse dossiers op financieel-economisch terrein zoals verslaggevingsvoorschriften, BBP-systematiek voor bedrijfsvergelijking en overige onderwerpen? Wij zoek bij voorkeur iemand vanuit een waterschap.


Bekijk vacature
Onderhoudsmedewerker groen (Waterschapsvakman)
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
Als waterschapsvakman verricht je machinaal en handmatig onderhoud aan watergangen, waterkeringen, kleine kunstwerken, infrastructuur en beplanting. Tevens onderhoud je zowel mechanisch als handmatig waterbodems, taluds etc.


Bekijk vacature
Gebiedsmanager/ Afdelingshoofd
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
Als ervaren en bevlogen afdelingshoofd hoeven we jou weinig te vertellen over het inhoudelijk aansturen van een team en de taken die bij gedegen projectmanagement horen. Natuurlijk heb je affiniteit met water, veiligheid en techniek, maar jouw mensen zijn de deskundige professionals.


Bekijk vacature
GIS specialist
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 18-36
Wij zijn op zoek naar een GIS-collega die kennis heeft van en ervaring heeft met het Esri GIS platform en die invulling kan geven aan één of beide van deze twee aandachtgebieden: Functioneel beheer GIS en GIS-analist/applicatiebeheerder.Bekijk vacature
Senior medewerker digitaal informatiebeheer (DIV)/ beleidsmedewerker
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 november 2019
Uren: 36
Je coördineert de werkzaamheden van het team op het gebied van informatiebeheer en accountmanagement en bent een klankbord voor je collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied, zoals nieuwe wet- en regelgeving, en je vertaalt deze naar praktische toepassingen binnen het informatiebeheer.


Bekijk vacature
Medewerker DIV
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 november 2019
Uren: 36
Dit ga je doen: advisering en ondersteuning aan medewerkers over digitaal documentbeheer en de vorming van digitale dossiers. Geven van individuele trainingen en groepstrainingen en instructie over het gebruik van MyCORSA NxT en andere applicaties waarin documenten worden beheerd.Bekijk vacature
Operationeel Adviseur Bedrijfsbureau Zuiveren
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 december 2019
Uren: 36
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de adviseur die wij zoeken is zorgdragen dat het proces van transporteren en zuiveren van afvalwater zo min mogelijk wordt verstoord. De adviseur is de schakel tussen Zuiveren, Projecten & Onderhoud.


Bekijk vacature
Tactisch adviseur Bedrijfsbureau Zuiveren-Veiligheid en Milieu
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 december 2019
Uren: 36
Je houdt je o.a. bezig met: het coördineren/input leveren van milieu- en veiligheidsaspecten in de afvalwaterketen, het bewaken, implementeren en borgen van de belangen van Zuiveren binnen het assetmanagement en het (mede)opstellen van de rapportage Zuiveren voor het bestuur.Bekijk vacature
Communicatieadviseur bestuur
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 november 2019
Uren: 36
Samen met collega’s adviseer je en geef je vorm aan de positionering van Rijnland en van twee of drie individuele bestuursleden. Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadviezen aan de bestuurders en de organisatie bij bestuurlijk complexe vraagstukken en besluiten.Bekijk vacature
Juridisch adviseur
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 december 2019
Uren: 32-36
Je adviseert medewerkers gevraagd en ongevraagd over privaatrechtelijke en publiekrechtelijke juridische zaken. Je vult je rol op zodanige wijze in dat de kans op geschillen bij de rechter wordt verkleind door je op een proactieve wijze te mengen in besluitvormingsprocessen.


Bekijk vacature
Projectmanager
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
Als projectmanager heb je een rol binnen het proces Bouwen en draag je bij aan het programma Waterveiligheid. Vanuit het proces Bouwen worden alle investeringsprojecten van het waterschap die gerelateerd zijn aan het watersysteem, de waterkeringen en de waterzuiveringen voorbereid en uitgevoerd.


Bekijk vacature
Monteur (assistent beheerder zuiveringen)
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: r.w.z.i. Meppel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
In deze functie assisteer je de beheerder bij het dagelijks operationeel beheer van installaties, de bewaking van het zuiveringsproces en de behandeling van zuiveringsslib. Je ondersteunt hierbij door ter plekke het proces in de gaten te houden en afwijkingen te signaleren.


Bekijk vacature
Manager Bouwen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
Samen met tien collega managers werk je aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en de organisatievisie ‘Buiten Gewoon Doen’. Samen met de secretaris-directeur en de drie programmadirecteuren werk je vanuit je proces aan de realisatie van programmadoelen die in overleg met ons bestuur gesteld


Bekijk vacature
Directievoerder
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de civieltechnische uitvoering van werken zoals reconstructie van waterkeringen, wegen en/of bruggen. Je richt de uitvoering in mede op basis van toezichtplan. Je bewaakt, samen met de toezichthouder, de naleving van het contract i.r.t. financiën, planning en kwaliteit.


Bekijk vacature
Projectleider
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van projectcontracten, bestuurlijke kredietaanvragen, voortgangsrapportages en vergunningaanvragen. Vanaf de ontwerpfase tot en met de nazorgfase stuur je mede op de beheeraspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie.


Bekijk vacature
Beheerder wegen
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 december 2019
Uren: 36
Je werkt samen in een team met inspecteurs en beheermedewerkers aan het planmatig beheren en onderhouden van de wegen in de Krimpenerwaard. Het team zorgt voor de monitoring en het dagelijks en buitengewoon onderhoud van de wegen.


Bekijk vacature
Technisch manager
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 december 2019
Uren: 36
Jouw verantwoordelijkheden zijn het formuleren en afstemmen van technische eisen voor reconstructie van wegen en bruggen. Een bijdrage leveren aan ontwerpen en het toetsen van ontwerpen en/of bestekken. Het voorbereiden, opdracht geven en toetsen van relevante onderzoeken.Bekijk vacature
Procesoperator B
Scheldestromen
Standplaats: Terneuzen
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 22 november 2019
Uren: 36
Je controleert en stuurt de zuiverings- en slibverwerkingsprocessen en neemt en analyseert afvalwater- en slibmonsters. Je coördineert de aan- en afvoer van hulpstoffen en restproducten en lokaliseert en verhelpt storingen. Je voert mechanisch en elektrotechnisch onderhoud uit.


Bekijk vacature
Senior specialist procesautomatisering
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 december 2019
Uren: 36
Je voert programmeer-, service- en onderhoudswerkzaamheden uit op het gebied van procesautomatisering. Je ondersteunt je collega’s van de afdelingen Technische Projecten, Technische Installaties en Beheer en Onderhoud.Bekijk vacature
Tijdelijk Projectondersteuner Programmabureau Blue Deal
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 01 december 2019
Uren: 26
De projectondersteuner helpt alle teamleden om hun werk goed te kunnen doen. Wegens zwangerschapsverlof van onze projectondersteuner zijn we op zoek naar een tijdelijke vervanger van half januari 2020 tot 1 juni 2020. We zoeken een aanpakker en organisator die het team helpt overzicht te houden.


Bekijk vacature
Senior inkoop adviseur
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad en Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 november 2019
Uren: 32
Je adviseert binnen jouw accounts bij Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken op tactisch en strategisch niveau, bijv. over marktconsultaties bij diensten, leveringen en werken en uitvoering Europese, Nationale en MVO-aanbestedingen.


Bekijk vacature
Coördinator procesautomatisering
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 november 2019
Uren: 36
Je bent de functionele trekker en coördinator van de procesautomatisering beheergroep. Je geeft functionele sturing aan de PA ICT vak(beheergroep), zodat er een gestructureerde (op ITIL gebaseerde) werkwijze ontstaat, waarmee beheer, onderhoud en ontwikkeling wordt geborgd.Bekijk vacature
Zuiveringstechnicus (regio Harderwijk)
Vallei en Veluwe
Standplaats: Harderwijk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 december 2019
Uren: 36
Als zuiveringstechnicus werk je in het hele beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Je bedient en beheert de aan jou toegewezen zuiveringstechnische installaties en controleert of ze goed werken. Je voert het zuiveringsproces uit, waarbij eerstelijns onderzoeken kunnen worden verricht.


Bekijk vacature
Vakspecialist Procesautomatisering
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 januari 2020
Uren: 36
Als vakspecialist Procesautomatisering kan je vanuit je technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten. Je houdt je bezig met de balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid en levensduurkosten van de zuiveringen en gemalen.


Bekijk vacature