Stage Emissiereductie lachgas

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Stage
Functietype: Stage
Sluitingsdatum: 30 augustus, 2021
Uren: 36
Voor de emissiereductie van lachgas (N2O) onderzoek je allerlei onderwerpen. Je gaat onder andere aan de slag met het verminderen van de vorming van lachgas in grote rioolwaterzuiveringsinstallaties. Je onderzoekt of eerdere positieve resultaten reproduceerbaar zijn op andere installaties.


Bekijk vacature

Systeembeheerder ICT

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 22 augustus, 2021
Uren: 36
Als systeembeheer zorg jij ervoor dat de ICT-infrastructuur van Zuiderzeeland stabiel blijft draaien. En dat het altijd actueel is; bijgewerkt naar de laatste standaarden. Dat doe je samen met 2 collega’s.


Bekijk vacature

Senior media- en communicatieadviseur

Waterschap Limburg
Standplaats:
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 augustus, 2021
Uren: 36
Jij professionaliseert online en offline media en voert regie op inhoud en kwaliteit. Jej vervult een voortrekkersrol ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van het corporate communicatiebeleid.


Bekijk vacature

Een (plaatsvervangend) lid voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Vrijwilligerswerk
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 augustus, 2021
Uren: 0
Ben jij een maatschappelijk betrokken jurist met werkervaring binnen een bestuursrechtelijke context? Zou jij je naast jouw huidige baan graag in willen zetten voor een schone en veilige leefomgeving? Word dan (plaatsvervangend) lid voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.


Bekijk vacature

Vakspecialist Documentaire Informatie Voorziening

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 06 september, 2021
Uren: 27
Jij bent samen met het team verantwoordelijk voor het proces van opnemen, beheren en beschikbaar stellen van informatie. Je ondersteunt gebruikers met betrekking tot digitaal documentbeheer en de vorming van digitale zaken in het zaaksysteem.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Energietransitie

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 augustus, 2021
Uren: 32 - 36
Je werkt aan een (actualisatie) voor beleid voor de verschillende soorten initiatieven op het gebied van duurzame energie en je coördineert de uitwerking van de (vergunnings)kaders. Ook neem je actief deel aan de RES-processen met de programmateams en relevante werkgroepen.


Bekijk vacature

Financieel projectondersteuner

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 september, 2021
Uren: 18
Als financieel projectondersteuner werk je nauw samen met projectleiders en andere projectmedewerkers van het proces realisatie watersysteem. Je bent hun eerste aanspreekpunt als het gaat om financiële vraagstukken die binnen de projecten een rol spelen.


Bekijk vacature

Senior adviseur Waterkwaliteit

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 september, 2021
Uren: 36
Het borgen van de juiste waterkwaliteit is voor Delfland van groot belang. Als senior adviseur waterkwaliteit zet jij je hier dagelijks voor in. Jij weet dat wat we doen ertoe doet en krijgt er daarom ook energie van om mensen in beweging te krijgen om samen de kwaliteitsdoelen te realiseren.


Bekijk vacature

Senior ecoloog

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 september, 2021
Uren: 36
Als senior ecoloog kom je op voor het ecologische belang van het water. Dit doe je in een dichtbebouwde regio waar veel verschillende belangen aanspraak maken op hetzelfde water. Jij verbindt en denkt in mogelijkheden. Want water is voor ons allemaal!


Bekijk vacature

Strategisch adviseur Water

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 12 september, 2021
Uren: 36
Als strategisch adviseur water sta je midden in de organisatie en maak jij met je werk organisatie breed impact. Zo lever je een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van strategische doelen en (complex) strategisch beleid ten aanzien van waterinhoudelijk en organisatie brede onderwerpen.


Bekijk vacature

Projectleider

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 22 augustus, 2021
Uren: 36
Wij zoeken een projectleider met elektrotechnische expertise. Ben jij de enthousiaste technisch specialist, met veel verstand van elektrotechniek en procesautomatisering, die 800.000 inwoners en ruim 25.000 bedrijven van Midden- en West-Brabant van goed watermanagement wilt voorzien? Reageer dan!


Bekijk vacature

Omgevingsmanager

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 22 augustus, 2021
Uren: 32-36
Ben jij dé enthousiaste en ervaren Omgevingsmanager die ervoor zorgt dat onze projecten in goede samenwerking verlopen met interne en externe stakeholders? Wij bieden een uitdagende werkplek waarbij je vanuit jouw expertise in omgevingsmanagement een positieve maatschappelijke impact kan hebben.


Bekijk vacature

Stagair communicatie

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Stage
Functietype: Stage
Sluitingsdatum: 07 augustus, 2021
Uren: 36
Als één van onze communicatie- middelen willen we verhalen van o.a. onze collega’s en inwoners van ons gebied inzetten om het werk van het waterschap onder de aandacht te brengen (storytelling). Je zorgt dat aangeleverde issues worden omgezet in ‘stories’ voor verschillende media.


Bekijk vacature

Adviseur groenbeheer

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 augustus, 2021
Uren: 36
Je bent een onmisbare schakel tussen diverse collega’s uit verschillende disciplines binnen het proces. Dat houdt in dat je op een overtuigende wijze gesprekken kunt voeren met zowel de buitendienst- als de beleidsmedewerkers. Je maakt hierbij de vertaalslag om het werk buiten uitvoerbaar te houden.


Bekijk vacature

Assistent gebiedsbeheer

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Je signaleert en verhelpt storingen in het oppervlaktewaterbeheer en geeft opdracht tot herstelwerkzaamheden aan watergangen, duikers en terreinen. Je waarborgt handhaving van regelgeving van het waterschap en correcte naleving van verleende vergunningen. Je onderhoudt diverse contacten.


Bekijk vacature

Adviseur waterketen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 september, 2021
Uren: 36
Wil je als waterketenexpert meer uit je werk halen? Met jouw kennis van en ervaring met onder andere BRP- en GRP-processen, de Omgevingswet en tactische planvorming ga je mee- werkend richting geven, adviseren en enthousiasmeren binnen ‘waterketen’. Uitvoeren berekeningen en toetsen van plannen.


Bekijk vacature

Teammanager Programmabegeleiding en Communicatie

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Je maakt deel uit van het MT bestaande uit 3 teammanagers en 2 directieleden en bent verantwoordelijk voor het aansturen van een team van 7 project- begeleiders en 7 communicatieadvi- seurs. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de resultaten binnen de expertisege- bieden.


Bekijk vacature

Toezichthouder Gemalen en Stuwen

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 30 augustus, 2021
Uren: 36
Je bent spin in het web rondom de uitvoeringswerkzaamheden gemalen en stuwen. Je bereidt de uitvoering samen met de aannemer en collega’s van het waterschap tot in de puntjes voor. Tijdens de ontwerpfase betrekken we jou daarom al om mee te denken in ontwerp en inventarisatie uitvoerings- risico’s.


Bekijk vacature

Specialist hoogwaterbescherming

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 september, 2021
Uren: 36
Je ondersteunt ons bestuur en management met adviezen. Je draagt bij aan planning/control van de unit. Je draagt bij aan adequate kennisopbouw over hoogwaterbescherming. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus. Je adviseert in dijkversterkingsprojecten en bij complexe vergunningen.


Bekijk vacature

Medewerker flora en fauna

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 16 augustus, 2021
Uren: 36
Je controleert de toepassing van wet- en regelgeving van natuur en ecologie bij de uitvoering van waterschapswerken. Ook adviseer je diverse vakgroepen en aannemers op het gebied van Flora & Fauna. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het inbrengen van actuele kennis over Flora & Fauna.


Bekijk vacature

Gebiedsbeheerder

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 03 september, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor algehele regie van beheerwerk, peilbeheer en de directievoering bestekken in het gebied en geeft functioneel leiding aan mede- werkers binnen het gebiedsteam. Je ondersteunt teamleider in de HR-rol en levert bijdrage aan de teamont- wikkeling.


Bekijk vacature

Specialist Geotechniek

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 01 september, 2021
Uren: 36
Je voert hoogte- en stabiliteitsbere- keningen uit. Je volgt de ontwikkeling van kennis van waterkeringen. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus. Je levert een bijdrage bij het opstellen van ontwerp- en contract- specificaties. Je adviseert in dijkverbe- teringsprojecten.


Bekijk vacature

Contractmanager ICT

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 11 augustus, 2021
Uren: 32-36
Je treedt als intermediair op tussen Waterschap Rivierenland en leverancier en je bewaakt de afstemming tussen behoeftes van collega’s en de contract- afspraken met de leverancier. Je monitort en waarborgt kwaliteit én continuïteit van gecontracteerde dienstverlening en onderhandelt over contracten.


Bekijk vacature

Senior coördinator grondverwerving

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2021
Uren: 36
Je bent een ervaren bruggenbouwer tussen de externe grondverwervers, de (interne) opdrachtgevers en allerlei publieke en private eigenaren en of initiatiefnemers. Je schrijft een strategisch plan waar iedereen mee uit de voeten kan en levert input in ontwerp van de dijk vanuit het vastgoedbeleid.


Bekijk vacature

Senior adviseur bedrijfsvoering

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 augustus, 2021
Uren: 32-36
Je vervult de financiële (strategische en operationele) adviesfunctie voor het managementteam en de begeleidings- teams van de programmadirectie en daar waar nodig ook voor het Programmabestuur. Je vormt vanuit feiten, analyse en argumenten, alles overwegende, een éénduidige oplossing of advies.


Bekijk vacature

Risicomanager

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 32
Weet je de juiste vragen te stellen waardoor risico’s geïdentificeerd worden en maatregelen genomen kunnen worden? Met jouw advies en kennis geef je binnen het HWBP structuur aan het risicomanagement en creëer je een collectief bewustzijn ten aanzien van risico’s en de beheersing ervan.


Bekijk vacature

Functioneel Beheerder Zaaksysteem

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 08 augustus, 2021
Uren: 36
Je houdt je bezig met beheer van een cruciaal onderdeel van de organisatie: het Zaaksysteem. Een systeem dat de ruggengraat vormt voor diverse werkprocessen, op afdelingen zoals Vergunningverlening en Handhaving, Klant Contact Centrum en Juridische Zaken. In dit systeem is gehele proces geborgd.


Bekijk vacature

Procesoperator C

Scheldestromen
Standplaats: Rioolwaterzuivering Oostburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 30 augustus, 2021
Uren: 36
Je zorgt voor het ongestoord transporteren van afvalwater door afvalwatertransportleidingen en van oppervlaktewater via stuwen, polder- en uitwateringsgemalen. Dit doe je samen met een team collega’s. Je hebt een belangrijke rol bij oplossen van storingen. Je assisteert bij diverse werkzaamheden.


Bekijk vacature

Junior Adviseur Financiën

HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Je werkt samen met de Adviseur Financiën/Referentiebeheer voor 2 uitdagende programma’s (HWBP en HWBP-2). Hierbij ben je medeverant- woordelijk voor het invoeren, beheren en bewaken van de financiën in onder andere SAP. Je komt te werken in het subteam Backoffice.


Bekijk vacature

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), domein II

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 31 augustus, 2021
Uren: 36
Je spoort op, houdt toezicht en je reageert op meldingen/signalen. Je ziet erop toe dat de regels die we als organisatie hebben opgesteld, worden nageleefd. Is dat niet het geval, dan treed je handhavend op en stel je zo nodig een proces-verbaal, bestuurlijke strafbeschikking of een boeterapport op.


Bekijk vacature

Beleidsmedewerker waterkwantiteit (hydroloog)

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 augustus, 2021
Uren: 32 (voor 3 jaar)
Je werkt aan realiseren van doelen uit ons Waterbeheerprogramma voor thema Voldoende water. Je werkt o.a. aan programma's in landelijk gebied, zoals watertekort/wateroverlast en peilbesluiten. Je kunt praktijk en beleid verbinden. Je bent in staat in- en extern zelfstandig analyses uit te voeren.


Bekijk vacature

Adviseur waterkwaliteit

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 augustus, 2021
Uren: 36
Je hebt een passie voor water en alles wat daarin leeft. Of het nu gaat om extreme droogte of verontreiniging van het water, door jouw watersysteem- analyses kom je tot de kern van het probleem. Je weet daarbij de disciplines ecologie, hydrologie en chemie met elkaar te verbinden.


Bekijk vacature

Operational security officer

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Je ontwikkelt beleid en procedures op het gebied van informatiebeveiliging. Je ondersteunt de security officer (CISO) bij het opstellen van het beveiligingsjaarplan, geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit je vakgebied, geeft traingen en organiseert sessies voor collega's.


Bekijk vacature

Senior adviseur programmeren

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 september, 2021
Uren: 36
Je voert de regie op het programma waterveiligheid. Dit doe je door te coördineren, aan te jagen en te faciliteren in de processen en de samenwerking hiertussen. Je bent in staat om beleidsdoelstellingen, plannen en ideeën op het gebied van water- veiligheid te beoordelen en te prioriteren.


Bekijk vacature

Projectmanager POW (IPM rol)

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 september, 2021
Uren: 36
Je werkt aan waterveiligheidsprojecten die maatschappelijke relevantie en politiek-bestuurlijke impact hebben. Met jouw kwaliteiten en competenties weet e belangen te verbinden en resultaten te boeken in projecten met dynamiek op zowel politiek-bestuurlijk als technisch-veiligheidskritisch gebied.


Bekijk vacature

Senior adviseur ecologie

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Je hebt passie en brede interesse in het vakgebied ecologie. Wij zoeken iemand die zowel binnen de afdeling als binnen de organisatie de verbinding legt en anderen weet te motiveren en te stimuleren. Belangrijk is dat je een visie hebt op het vakgebied, op wat er over 3 tot 5 jaar staat te gebeuren.


Bekijk vacature

Medior Hydroloog

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Afhankelijk van de hydrologische vraag werk je mee aan het realiseren van (Water Op Maat-)projecten, adviseer je collega afdelingen en lever je advies bij vergunningaanvragen. Jouw model- berekeningen zijn een belangrijke basis voor het onderbouwen van onderzoeks- resultaten en geven van adviezen.


Bekijk vacature

Senior Modern Workplace Engineer

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 08 augustus, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor onderhouden/verbeteren van onze moderne IT-werkplek, met laptops, smartphones, tablets, thin clients en achterliggende virtuele werkplek- en cloud-infrastructuren (750 werk- plekken). Je werk bestaat uit mix van dagelijkse beheerwerkzaamheden en afhandelen incidenten.


Bekijk vacature

Beleidsondersteunend medewerker ecologie

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 augustus, 2021
Uren: 32
Je hebt een belangrijke rol in praktische ondersteuning en begeleiding van beheer, denk hierbij aan ecologisch advies voor onderhoud van watergangen en waterkeringen, ook beheer van watersysteem. Advies over natuurontwikkeling en -wetgeving, ecologisch onderhoud, invasieve exoten, vismigratie.


Bekijk vacature

Strategisch risicomanager

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 augustus, 2021
Uren: 36
Je stuurt op de continue ontwikkeling en verdere verbreding van het vakgebied risicomanagement binnen de vakgroep projectbeheersing waarbij het van elkaar leren en kennismanage- ment belangrijke pijlers zijn. Je kent verschillende in- en externe stake- holders van het waterschap.


Bekijk vacature

Projectleider

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor opstellen projectcontracten, bestuurlijke kredietaanvragen, voortgangs- rapportages en vergunningaanvragen. Je structureert projectdoelen, risico’s en randvoorwaarden helder en inzichtelijk en je anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving en in verschillende fases.


Bekijk vacature

Specialist hydrologie

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 36
Het gezamenlijk ontwikkelen, beheren en toepassen van beslissingsonder- steunende systemen (in FEWS) en overstromingsmodellen (in D-Hydro en Tygron). Je begeleidt inzet van adviesbureaus. Op termijn komt hier mogelijk ook het grondwatermodel bij (Modflow). Het toepassen van de modelinstrumenten.


Bekijk vacature

Junior adviseur Ecologie

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 augustus, 2021
Uren: 28-36
Je geeft inhoudelijk ecologisch advies in plannen en projecten van het waterschap. Dit doe je in samenwerking met ecologen van het waterschap en partijen buiten het waterschap, zoals onderzoekers, terreinbeheerders, burgers en agrariërs. Je komt te werken in een team van ecologen en hydrologen.


Bekijk vacature

Projectmanager waterveiligheid

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 32-36
Je bent als ‘opdrachtnemer’ integraal verantwoordelijk voor realisatie project binnen tijd, geld, kwaliteit (GROKIT). Je werkt met het projectteam (IPM), betrokken interne en externe adviseurs en bestuurders. Je bent betrokken bij integrale planvormings- processen in complexe politieke omgeving.


Bekijk vacature

Subsidiecoördinator

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 augustus, 2021
Uren: 28
Je bent ‘spin in het web’ die het subsidieverwervingsproces regisseert binnen de gehele breedte van de organisatie. Je verbindt doelen en projecten met subsidiemogelijkheden. Je initieert samenwerking met partners, lobbyt proactief en onderhoudt contacten met subsidiegevers.


Bekijk vacature

Monteur werktuigbouwkunde

Rivierenland
Standplaats: Sleeuwijk/Groot-Ammers en Zaltbommel/Geldermalsen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 20 augustus, 2021
Uren: 36
Samen met collega’s uit het team houd je rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, bruggen en sluizen in de Alblasserwaard en het Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Beneden Linge draaiende. Als monteur help je mee bij oplossen van storingen. Met gerichte inpectie van apparatuur.


Bekijk vacature

Subsidiecoördinator

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 augustus, 2021
Uren: 28
Je bent ‘spin in het web’ die het subsidieverwervingsproces regisseert binnen de gehele breedte van de organisatie. Je verbindt doelen en projecten met subsidiemogelijkheden. Je initieert samenwerking met partners, lobbyt proactief en onder- houdt contacten met subsidiegevers.


Bekijk vacature

Financial controller

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 09 augustus, 2021
Uren: 36
Je geeft inhoudelijk sturing aan het opstellen van begroting en jaar- rekening met coördineren van het proces van het opstellen van de begroting en jaarrekening. Je bent contactpersoon richting accountant en voert zelfstandig een aantal werk- zaamheden voor begroting en jaarrekening uit.


Bekijk vacature

Senior beleidsadviseur grondwater

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2021
Uren: 32-36
De watertransitie ga je mee vorm geven. Binnenkort wordt het nieuwe Bestuursconvenant Grondwater getekend. Daar ga je uitvoering aan geven door praktisch grondwaterbeleid te maken. Het gaat dan om het evalueren van het bestaande beleid en het vernieuwen en ontwikkelen van beregeningsbeleid.


Bekijk vacature

Jurist

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 augustus, 2021
Uren: 36
Je vertaalt complexe informatie naar begrijpelijke taal. Je bent direct in je communicatie (in woord en geschrift) en durft hierbij gevraagd, maar ook ongevraagd advies te geven. Je hebt oog voor politieke ontwikkelingen en verhoudingen binnen organisaties en bent bestuurlijk sensitief.


Bekijk vacature

Directievoerder

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 10 augustus, 2021
Uren: 32-36
Je vormt samen met de toezichthouder een eenheid op de bouwplaats bij grotere projecten. Bij kleinere projecten vervul je beide rollen. Je geeft geza- menlijk leiding aan uitvoeringsproces, onder regie van projectleider of technisch manager. Als directievoerder ben je beheerder van het contract.


Bekijk vacature

Adviseur Reststoffen

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 22 augustus, 2021
Uren: 36
Je draagt bij aan de ambities van het waterschap rondom duurzaamheid en een circulaire economie. Je bent als budgethouder verantwoordelijk voor het contractbeheer en de financiële administratie. Je werkt vanuit de bedoeling en weet onze unit- en organisatiedoelen te vertalen naar jouw eigen taken.


Bekijk vacature