De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.

Werkvoorbereider

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 juni 2023
Uren: 36
Het prioriteren en plannen van onderhoudswerkzaamheden in het onderhoudsbeheersysteem. Het opstellen van ramingen voor onderhoudswerk, het uitvragen en beoordelen van offertes en het aanvragen van de benodigde vergunningen of meldingen. Op de juiste wijze doorlopen van aanbestedingsprocedures.


Bekijk vacature

Medewerker salarisadministratie

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 19 juni 2023
Uren: 24
Je voert dagelijkse mutaties via Workforce van ADP uit en doet controles. Als er collega’s komen met vragen over salarissen kan je die goed beantwoorden. Ondertussen zorg je dat jouw kennis up-to-date is en ben je scherp op eventuele verbeteringen die we kunnen maken in bijvoorbeeld onze processen.


Bekijk vacature

Specialist monitoring en waterinformatie

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 26 juni 2023
Uren: 36
Je gaat samenwerken in een compact en groeiend team dat onderdeel uitmaakt van de unit Advies en Strategie. Samen met het monsterloket en de adviseur waterkwaliteit of hydroloog zorg je voor de coördinatie, organisatie en uitvoering van monitoring, databeheer en analyses op die data.


Bekijk vacature

Medewerker operationele ondersteuning

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 21 juni 2023
Uren: 36
Je zorgt ervoor dat je collega’s van Toezicht en Handhaving hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Je koopt materialen in en zorgt ervoor dat apparatuur regelmatig gekalibreerd en gekeurd wordt. De overige tijd besteed je aan werkzaamheden buiten, neemt monsters en verricht waterkwaliteits- metingen.


Bekijk vacature

Uitvoerder / Werkvoorbereider beheer en onderhoud (watersysteem)

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Rouveen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 19 juni 2023
Uren: 36
Je brengt kennis in op het gebied van beheer en onderhoud van het watersysteem (groen en blauw). Je coördineert en stuurt de onderhouds- werkzaamheden aan richting de eigen onderhoudsdienst en onze aannemer(s). Je bent een belangrijke schakel tussen de beleidsmakers en onze collega’s buiten.


Bekijk vacature

Senior adviseur watersysteeminrichting (technisch manager)

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 20 juni 2023
Uren: 36
Afstemming en verbinding leggen tussen vakdisciplines (o.a. ecologie, hydrologie, civiel, beheer/onderhoud) en met omgeving/stakeholders. Ontwerpen van watersysteem- en gebiedsinrichtingen, inclusief kostenramingen. Opstellen van technische uitvragen en inhoudelijk expertise bij aanbestedingen.


Bekijk vacature

Gebiedsadviseur District Boven Aa

Aa en Maas
Standplaats: Deurne
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 juni 2023
Uren: 36
Als gebiedsadviseur verken je ontwikkelingen en belangen in jouw gebied en brengt deze in kaart. Je vangt signalen op, weegt af, zet deze door in de organisatie en draagt zorg voor acties. Hieronder valt ook adviseren van portefeuillehouder over onze rol en inbreng in diverse bestuurlijke gremia.


Bekijk vacature

Programma / projectcontroller Sterke Lekdijk

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 22 juni 2023
Uren: 32-36
Je bent verantwoordelijk voor de derde lijnscontrol volgens het Three Lines of Defence-model (na verificatie/validatie binnen het eigen deelproject en audits door het programmateam). Je onder- steunt en adviseert de ambtelijke opdrachtgever, de concern controller en het dagelijks bestuur.


Bekijk vacature

Privacy officer

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 15 juni 2023
Uren: 18
Als privacy officer kijk je mee met verschillende projecten en werkzaamheden en geeft advies over alle dingen die met privacy te maken hebben. Je denkt vooral mee met wat er wel kan, in plaats van te wijzen naar wat niet mag. Je houdt proactief in de gaten wat er om je heen gebeurt.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager Hoogwaterbeschermings- programma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 21 juni 2023
Uren: 36
Je gaat fungeren als Omgevings- manager voor één van de IPM-projectteams binnen het Hoogwater- beschermingsprogramma. Je bent verantwoordelijk voor aansturen en vormgeven van omgevingsmanagement voor een aantal dijktrajecten waarvoor jouw IPM-projectteam verantwoordelijk is.


Bekijk vacature

Data analist

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 juni 2023
Uren: 36
Opstellen van aanpak om data te verkrijgen over of ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. Verwerken van verkregen data, deze omzetten tot begrijpbare informatie en hierover advies geven. Opstellen van automatische rapportages. Het ondersteunen van self service analytics. Beheren van datastromen.


Bekijk vacature

Teamleider Vergunningen

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 21 juni 2023
Uren: 36
Met diverse vergunningen zorgen we ervoor dat onze werkzaamheden kunnen doorgaan zonder dat het watersysteem of waterveiligheid in het gedrang komt. Jouw team van ongeveer 20 mensen is dus van groot belang voor het hele waterschap en de inwoners van ons gebied.


Bekijk vacature

OPGAVEMANAGER STRATEGIE EN OMGEVING

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 juni 2023
Uren: 36
Je speelt met de opgave in op relevante toekomstige ontwikkelingen. Je werkt daarbij op vernieuwende manier continu aan de vertaling daarvan naar de opgave(n) en neemt anderen daarin mee. Je bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de visie, realisatie en het verder vormgeven van de opgave(n).


Bekijk vacature

Adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 12 juni 2023
Uren: 32-36
Je voert watersysteemanalyses uit volgens de methode van ecologische sleutelfactoren. Je hebt veel overleg met collega’s en externen. Je schrijft heldere beleidsstukken met praktisch uitvoerbare adviezen. Je borgt de kwaliteit van je eigen werk, dat van collega’s en van externe adviesbureaus.


Bekijk vacature

Adviseur interne communicatie

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 15 juni 2023
Uren: 32
Je adviseert collega’s over communicatievraagstukken op gebied van informatievoorziening, organisatieontwikkeling & HRM. Het werken binnen onze dynamische, complexe omgeving maakt jouw vak interessant en uitdagend. Je bent gericht op het aangaan van stevige verbinding met interne opdrachtgevers.


Bekijk vacature

Coördinator grondverwerving

Rivierenland
Standplaats: Hybride: Tiel - thuis
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 juni 2023
Uren: 36
Je zorgt dat strategische grondvoorraad van het waterschap op orde is, denkt mee over een goede oplossing als een verwerving achterloopt op schema en zorgt zo nodig dat dossiers onteige- ningsproof zijn. Je stelt onder meer grondverwervingsstrategieën en (financiële) meerjarenplanningen op.


Bekijk vacature

Machinist groenvoorziening

Rivierenland
Standplaats: Betuwe
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 11 juni 2023
Uren: 36
Als machinist groenvoorziening ga je tijdens het maaiseizoen, van mei tot en met november, vanaf het water aan de slag met alle voorkomende groen- onderhoudswerkzaamheden. Je pakt van december tot en met april samen met collega’s diverse snoei- en zaagwerkzaamheden op, bijvoorbeeld aan bomen.


Bekijk vacature

Senior Projectleider Waterkwaliteit

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 16 juni 2023
Uren: 36
Je werkt in het programma Waterkwaliteit en je draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in ons gebied. Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in samenwerking met onze partners in het gebied is onze uitdaging. Je bent onderdeel van een werkgroep van projectleiders.


Bekijk vacature

Procesoperator dagdienst

Delfland
Standplaats: Vlaardingen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 17 juni 2023
Uren: 36
Als procesoperator draag je bij aan onze doelstelling schoon water. Je komt te werken in een (groeiend) team van 9 procesoperators en draagt zorg voor veilige en continue bedrijfsvoering van het transporteren en zuiveren van afvalwater. Je hebt een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid.


Bekijk vacature

Afdelingsmanager Waterveiligheid & Wegen

Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 18 juni 2023
Uren: 36
Je hebt visie op relevante thema's voor de toekomst van jouw afdeling: meerlaagsveiligheid, data gestuurd beheer en onderhoud en dijkver- sterkingsprogramma's (rekening houdende met klimaatveranderingen). Als eindverantwoordelijke zorg je ervoor dat de afdeling op alle vlakken soepel draait.


Bekijk vacature

Adviseur Geo-informatie

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 15 juni 2023
Uren: 36
Je beoordeelt nieuwe ontwikkelingen, inzichten en innovaties en zoekt uit wat dit voor mogelijkheden biedt voor onze organisatie, producten en diensten. Je signaleert en analyseert vraagstukken en schat gevolgen in. Vanuit je kennis en ervaring binnen het vakgebied los je complexe vraagstukken op.


Bekijk vacature

Teamleider Zuiveringstechniek

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 12 juni 2023
Uren: 36
Als teamleider geef je integraal leiding aan een team van ongeveer 12 zuiveringstechnici. Dat betekent zorgen voor de ontwikkeling en de resultaten van het team. Je stuurt op het uitvoeren van operationele taken en streeft naar optimalisatie daarvan. Je kijkt vooruit en werkt planmatig.


Bekijk vacature

TECHNISCH APPLICATIEBEHEER GIS (GEOGRAFISCHE INFORMATIESYSTEEM)

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 16 juni 2023
Uren: 36
Je beheert en ontwikkelt de technische GIS-omgeving. Je kunt IT-problemen vertalen naar goede technische oplossingen en ondersteunt bij ICT-projecten op gebied van GIS. Je maakt technische ontwerpen, beheer- documentatie en werkinstructies en ontwikkelt nieuwe oplossingen binnen de Oracle-database.


Bekijk vacature

Gebiedsbeheerder

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 09 juni 2023
Uren: 36
Je zorgt voor de bediening van gemalen, stuwen en andere peilregulerende kunstwerken. Je bent verantwoordelijk voor alle inspecties van watersysteem en waterkeringen. Als het spannend wordt tijdens wateroverlast en droogte, ben je in staat om samen met je collega’s de rust te bewaren in het werk.


Bekijk vacature

Specialist watersysteem (objectbeheer; civiel en/of werktuigbouwkunde)

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 21 juni 2023
Uren: 36
Plannen opstellen voor meerjarig onderhoud van onze watersysteem- objecten. Opdrachtgever voor de jaarlijkse onderhoudscyclus (technische onderzoeken en inspecties). Inhoudelijke sparring- partner bij het maken van brede investeringsafwegingen. Goed samenwerken met collega’s van verschillende teams.


Bekijk vacature

Manager planproducten Hoogwaterbeschermings- programma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 12 juni 2023
Uren: 36
Je begeleidt de totstandkoming van planproducten en bijbehorende studies, inclusief de benodigde stappen binnen het HWBP (trajectaanpak en ingangs- toets). Je verzorgt de strategische planprocedures in afstemming met de initiatiefnemers en bevoegde gezagen. Je geeft advies aan verschillende teams.


Bekijk vacature

Senior Projectleider / Technisch Manager

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 09 juni 2023
Uren: 36
Je staat aan het roer van een technisch team dat bestaat uit interne specialisten zoals hydrologen, ecologen en externe deskundigen. Je gaat aan de slag met twee of drie complexe inrichtingsprojecten voor het watersysteem. Hierbij draag je zorg voor technische, functionele invulling van het project.


Bekijk vacature

Business Consultant Informatievoorziening

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 juni 2023
Uren: 36
Ben je altijd up to date over de nieuwste ontwikkelingen en trends en wil je jouw adviserende skills inzetten om het Waterschap De Dommel de juiste richting in te laten koersen? Je vertaalt de nieuwste ideeën voor informatie- voorziening naar projecten en business cases.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Voldoende Water

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 juni 2023
Uren: 36
De droogteproblematiek is een ontzettend belangrijk thema in Brabant en deze schreeuwt om een transitie. Als beleidsadviseur werk je samen met het team Strategie, Beleid & Innovatie om hier uitvoering aan te geven, zodat wij niet droog komen te staan! Help je mee deze transitie te realiseren?


Bekijk vacature

Adviseur inkoop en aanbesteding

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 juni 2023
Uren: 36
Je adviseert over bijvoorbeeld de te volgen procedure en beantwoordt vragen daarover vanuit de organisatie. Je begeleidt als adviseur Europese, Openbare en meervoudige onderhandse aanbestedingen van de verschillende processen. Je adviseert over en ondersteunt bij innovatieve aanbestedingsprocedures.


Bekijk vacature

Senior vergunningverlener

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 juni 2023
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van adviesvragen over indirecte lozingen. Je handelt waterkwaliteitsvergunningen zelfstandig af en draagt bij aan een actueel vergunningenbestand. Je handelt Keurwatervergunningen zelfstandig af. Je beoordeelt MRA’s (Milieu Risico Analyses) en VR’s.


Bekijk vacature

Salarisadministrateur

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 09 juni 2023
Uren: 36
Verwerken en implementeren cao en wettelijke voorschriften in de personeels- en salarisadministratie. Verwerken en controleren van salarismutaties waaronder betalingen aan derden en declaraties. Financieel afwikkelen van de salarissen o.a. tijdig aanleveren van betaalbestanden en journaalposten.


Bekijk vacature

Jurist Omgevingsrecht

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 juni 2023
Uren: 32
Toetsen van projectplannen en adviseren over de toepassing van water- en omgevingsrecht in de breedste zin van het woord. Voeren van rechterlijke en bezwaarprocedures over projectplannen, watervergunningen en handhavingsbesluiten. Bijhouden van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.


Bekijk vacature

Directievoerder/werk- voorbereider civiele techniek

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 10 juni 2023
Uren: 32-36
Je clustert en plant de werkzaamheden in die in het onderhoudsbeheers- systeem staan en voorbereid moeten worden. Dit doe je in nauw overleg met de interne klant. Je zorgt dat de benodigde capaciteitsbehoefte inzichtelijk is en maakt SMART afspraken met de (interne) leverancier.


Bekijk vacature

Specialist Geo-informatie regionale keringen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 16 juni 2023
Uren: 36
Je werkt nauw samen met de informatiemanager en GIS-specialisten, gebieds- en dijkbeheerders, landmeters van de afdeling Beheer en Onderhoud en andere partijen binnen het water- schap. Je bewaakt de inwinnings- processen, hoe gegevensstromen naar buiten worden uitgezet en hoe ze worden ontsloten.


Bekijk vacature

Toezichthouder beheer en onderhoud regionale keringen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 16 juni 2023
Uren: 36
Bij de voorbereiding van werkzaamheden inventariseer je de werkzaamheden die aan de regionale keringen moet uitvoeren om ze veilig en stabiel te houden. Samen met de werkvoorbereider bereid je het bestek werk voor door onder andere het bezoeken van aangrenzende eigenaren.


Bekijk vacature

Werkvoorbereider beheer en onderhoud regionale keringen

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 16 juni 2023
Uren: 36
Je zorgt voor het op orde houden van de regionale waterkeringen in de breedste zin van het woord. Denk daarbij aan het maken van bestekken voor o.a. het aanpassen en beheren van regionale keringen zoals het maaionderhoud, plaatsen van beschoeiingen en damwanden, klein grondwerk zoals ophogingen.


Bekijk vacature

Risicomanager

Rivierenland
Standplaats: Hybride: Tiel - thuis - projectlocaties
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 juni 2023
Uren: 36
Als risicomanager organiseer je risicosessies, waarin je (de impact van) risico’s bij een project bespreekt en nieuwe informatie ophaalt. Je verwerkt alle informatie in een dossier, waarin je de risico’s, beheersmaatregelen en concrete acties voor leden van het projectteam vastlegt.


Bekijk vacature

Muskusrattenbestrijder

Rivierenland
Standplaats: Diverse locaties (Hollandse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Rivierenland)
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 11 juni 2023
Uren: 36
Speuren naar muskus- en beverratten en vangen in diverse grondsoorten en gebieden. Beheren en vervaardigheden van vangmiddelen. Inzetten van effectieve vangstrategie. Afhandelen van meldingen en klachten en verzorgen van de administratie van gegevens. Afstemmen met teamleider waar je wordt ingezet.


Bekijk vacature

Adviseur waterveiligheid en geotechniek

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 juni 2023
Uren: 36
Je voert hoogte-, piping- en stabiliteitsberekeningen uit. Je maakt ondersteunende kaarten in ArcGIS. Je adviseert bij dijkversterkingen en vergunningen. Je adviseert bij werkzaamheden om onze legger- en beheerregister actueel te houden. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus.


Bekijk vacature

Information Security Officer Procesautomatisering

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 juni 2023
Uren: 36
Je ondersteunt en adviseert het management bij de implementatie van ons informatiebeveiligingsbeleid van de procesautomatisering. Je weet wat de vereisten en nieuwe ontwikkelingen zijn en vertaalt dit naar concrete acties en aanbevelingen voor ons. Je hebt de nodige contacten buiten Delfland.


Bekijk vacature

Functionaris gegevensbescherming

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 18 juni 2023
Uren: 18
Je ziet toe op toepassing en naleving van de AVG, WPG en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Je voert audits uit en rapporteert aan management, directie en bestuur. Je actualiseert het beleid en toetst op de naleving van de (veranderende) wet- en regelgeving waarbij je ontwikkelingen volgt.


Bekijk vacature

Stagiair(e) Helpdesk ICT

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Stage
Sluitingsdatum: 01 augustus 2023
Uren: 24-32
Je werkt samen met 4 directe collega’s in team Beheer, Infrastructuur en Applicaties van ons waterschap. Je gaat werkzaamheden verrichten op onze helpdesk en ondersteunt medewerkers op ICT-gebied. Dagelijks ondersteun je collega’s zodat ze probleemloos digitaal en virtueel kunnen blijven werken.


Bekijk vacature

Manager Projectbeheersing Dijkversterking

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 12 juni 2023
Uren: 32-36
Je stuurt specialisten (op gebied van planning, kostendeskundigheid, financiën, etc.) binnen het projectbeheersingsdomein inhoudelijk aan en levert zelf ook producten op (planning, kostenramingen). Je stelt betrouwbare voortgangsrapportages op en je legt tijdig de benodigde stuurinformatie voor.


Bekijk vacature