De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20181216
Verbinder programma Aquathermie
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 januari, 2019
Uren: 16-24
Samen met de programmamanager voer je het plan van aanpak de komende 3 jaar uit. Je bent trekker van één van de 4 sporen (Praktijk, Onderzoek, Governance en Communicatie). Je stelt een werkplan op en verzamelt inbreng van relevante partijen. Je zoekt mogelijkheden voor (co) financiering.


Bekijk vacature
Ondersteuner programma Aquathermie
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 januari, 2019
Uren: 16-24
De programmaondersteuner helpt de teamleden om hun werk goed te kunnen doen. Je bent een aanpakker en organisator die het team helpt over overzicht te houden en het uitvoeren van praktische taken op zich neemt. Je bent de spil van het programmabureau.


Bekijk vacature
Senior adviseur communicatie
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 07 januari, 2019
Uren: 36
Als senior communicatieadviseur ga je aan de slag met communicatieadvies op diverse (bestuurlijke) dossiers: van waterkwaliteit tot innovatie en van risicocommunicatie tot wateroverlast. Je adviseert bestuur, directie en management op deze dossiers en begeleidt collega’s in verdere realisatie en imp


Bekijk vacature
Adviseur crisisbeheersing
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 07 januari, 2019
Uren: 36
Als senior adviseur crisisbeheersing werk je actief mee aan beleidsontwikkeling, -advisering en uitvoering op het brede terrein van crisisbeheersing. Dat betekent het stevig neerzetten van calamiteitenzorg in de organisatie.


Bekijk vacature
Adviseur hydrologie
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 07 januari, 2019
Uren: 36
Als adviseur hydrologie richt je je op de realisatie van de uitvoeringsprojecten in het Limburgse watersysteem. Denk aan projecten rond de beken, zoals beekherstel, droogtebestrijding en het voorkomen van wateroverlast.


Bekijk vacature
Teamleider Beheer en Onderhoud
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: Geen-datum
Uren: 36
Je geeft sturing aan een team van adviseurs, die samen de tactische laag vormen op het gebied van waterbeheer, dijkbeheer, peilbeheer en wegbeheer. Jij zorgt ervoor dat de adviezen over aanpassingen aan onze wateren, dijken, stuwen en wegen vanuit beheer en onderhoud wordt uitgewerkt.


Bekijk vacature
Technisch beheerder procesautomatisering
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 januari, 2019
Uren: 36
Je volgt en analyseert de ontwikkelingen in technisch beheer en procesautomatisering. Je onderhoudt de kennis van processen en activiteiten van Watersystemen en Waterketen. Ook draag je bij aan de ontwikkeling en implementatie van de visie op procesautomatisering.


Bekijk vacature
Stagiair Proces Flow Diagrammen
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum:
Uren: 36
We zoeken een stagiair op MBO-niveau (civiele techniek, werktuigbouw, procestechniek). Je inventariseert en stelt Proces Flow Diagrammen op van al onze Rioolwaterzuiveringsinstallaties en bijbehorende transportstelsels.
Bekijk vacature
Mbo stagiair(e) ICT
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2018
Uren: 24-36
Als stagiair op de ICT ServiceDesk ben je verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning van medewerkers en bestuurders. Dit bestaat onder meer uit het verwerken van meldingen in TOPDesk, installeren van en uitleg geven over laptops, tablets en mobiele telefoons, oplossen van storingen.


Bekijk vacature
Leer/werkplek procestechniek
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 31 december, 2018
Uren: 36
De afdeling Zuiveren van het hoogheemraadschap van Rijnland beheert 20 afvalwaterzuiverings-installaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.


Bekijk vacature
Senior Engineer WTB
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 28 december, 2018
Uren: 36
Je hebt ruime ervaring met het werken in multidisciplinaire projectteams. Jij bent eindverantwoordelijk voor jouw vakdiscipline in alle fasen van het project, van initiatief tot en met de nazorgfase. Je stuurt in grotere projecten een werktuigbouwkundig team aan.


Bekijk vacature
Cateringmedewerker
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum:
Uren: 10
Dit is een functie in het kader van de Participatiewet. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het bereiden van belegde broodjes, salades, dranken etc. Daarnaast help je bij voorkomende werkzaamheden in het bedrijfsrestaurant en bedien je onze gasten.


Bekijk vacature
BBL-plek cultuurtechniek
Vallei en Veluwe
Standplaats: Barneveld
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 01 januari, 2019
Uren: 36
Onderhoud aan en inspectie van beschoeiingen, watergangen en waterkeringen. Onderhoud aan landschappelijke beplanting, waterpartijen en oeverstroken, zowel in het buitengebied als in de dorpen en steden. Inventarisaties en verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen.


Bekijk vacature
BBL-plek cultuurtechniek
Vallei en Veluwe
Standplaats: Baarn
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 01 januari, 2019
Uren: 36
Onderhoud aan en inspectie van beschoeiingen, watergangen en waterkeringen. Onderhoud aan landschappelijke beplanting, waterpartijen en oeverstroken, zowel in het buitengebied als in de dorpen en steden. Inventarisaties en verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen.


Bekijk vacature