De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190917
Beleidsadviseur subsidies
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 oktober 2019
Uren: 28.8
Door het werven en beheren van subsidies draag je bij aan duurzame en innovatieve ontwikkelingen op onze afvalwaterzuiveringsinstallaties en in ons watersysteem. Dit doe je door het adviseren over en het zoeken naar mogelijke subsidies voor de werkzaamheden van Waterschap Zuiderzeeland.


Bekijk vacature
Senior Beleidsadviseur Klimaatadaptatie
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 16 oktober 2019
Uren: 36
Je houdt nieuwe (beleids)ontwikkelingen goed in de gaten en beoordeelt het effect daarvan op de taken van het waterschap. Je schrijft beleidsvoorstellen en -adviezen. Je zorgt ervoor dat de directeur en bestuurder goed zijn voorbereid om de juiste beslissingen te kunnen nemen.Bekijk vacature
Procesoperator Energiefabriek
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 september 2019
Uren: 36
Je optimaliseert, samen met andere operators, CRK en technoloog, het zuiverings- en slibgistingsproces en de installatieonderdelen. Je levert een bijdrage aan innovatie, wijziging, uitbreiding en nieuwbouw van de installaties. Je stuurt het proces aan door het nemen en analyseren van monsters.


Bekijk vacature
Senior adviseur waterketen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 september 2019
Uren: 36
Je werkt mee aan richting geven, adviseren en enthousiasmeren binnen de keten ‘waterketen’. Je voert berekeningen uit, toetst plannen, wint data in bij gemeenten en verwerkt deze in geometrische programma’s.


Bekijk vacature
Technicus werktuigbouwkunde
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 september 2019
Uren: 36
Je voorkomt storingen door corrigerend onderhoud en/of geplande onderhoudswerkzaamheden en renovaties uit te voeren. Je optimaliseert technische voorzieningen door installatieverbetering en het verzorgen van werkzaamheden voor nieuwbouw van installaties.


Bekijk vacature
Adviseur slimmer werken
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 18 september 2019
Uren: 36
Door thema’s als klimaatverandering staan we de komende jaren voor grote opgaven. De kunst is slim in te spelen op deze complexe ontwikkelingen volgens een werkwijze die bij deze tijd past, zoals in multidisciplinaire teams en volgens de agile- en lean-methodes. Jij draagt hier actief aan bij.


Bekijk vacature
Strategisch adviseur
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 19 september 2019
Uren: 32-36
Je werkt aan de gezamenlijke opgaaf (programma’s, WBP en veranderopgaven) en zoekt strategisch samenwerking in de organisatie en met partners die nodig is om de opgaaf te realiseren. Je hebt een verbindende/aanjagende rol in de relatie tussen (lange termijn) ontwikkelingen, bestuur en organisatie.


Bekijk vacature
Adviseur Crisisbeheersing
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 oktober 2019
Uren: 36
Je maakt afspraken met in- en externe partijen over de aanpak van crises, die je vastlegt in documenten, zoals crisisplannen en werkinstructies. Je zorgt dat de laatste ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing een plek krijgen in procedures.Bekijk vacature
Procesmedewerker Waterzuivering
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 03 oktober 2019
Uren: 36
Je voert zelfstandig, maar in samenspraak met de senior procesoperators, de proces-, service- en onderhoudswerkzaamheden uit. Je controleert de procesapparatuur en signaleert storingen die je waar mogelijk en in samenspraak met collega’s oplost.Bekijk vacature
Cultuurtechnisch medewerker
Brabantse Delta
Standplaats: Heijningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 september 2019
Uren: 36
Je voert onderhoudswerkzaamheden uit aan watergangen en kunstwerken: handmatig of machinaal met een kraan of maaiboot. Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het maaien van kreken en sloten, het herstellen van oevers en stuwen, snoeiwerk en het plaatsen van noodpompen.


Bekijk vacature
Opzichter Watersysteem
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 september 2019
Uren: 36
Je bent eerste aanspreekpunt van het rayon voor operationele zaken voor zowel interne als externe vragen. Vanuit je expertise geef je schriftelijke adviezen over o.a. verbetering van werkwijzen en oplossen van knelpunten. Je ondersteunt collega’s bij digitale vraagstukken.Bekijk vacature
Financieel adviseur
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 september 2019
Uren: 36
Als financieel adviseur geef je strategisch financieel advies, maak je je hard voor efficiëntere financiële processen, stel je beleids- en verantwoordingsplannen op en geef je presentaties aan management, directie en bestuur.Bekijk vacature
Financieel specialist
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 september 2019
Uren: 18
Als financieel specialist coördineer je de financiële administratie, draag je bij aan een transparante financiële verantwoording en verbind je op een effectieve manier mensen en processen.Bekijk vacature
Senior beleidsadviseur waterketen
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 september 2019
Uren: 36
In de rol van senior beleidsadviseur werk je primair aan de opgaven van het programma waterketen. Hierbij is het van belang niet los te staan van de brede context van de doelen en opgaven binnen en buiten het waterschap, zoals onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn.


Bekijk vacature
Procesoperator
Brabantse Delta
Standplaats: Oosterhout
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 september 2019
Uren: 36
Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse proces- en bedrijfsvoering van een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. Jij bent aanspreekpunt in het proceswerkveld bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen.


Bekijk vacature
Woordvoerder
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 september 2019
Uren: 18-24
Je bent verantwoordelijk voor communicatie rond HWBP naar samenwerkingspartners, waterprofessionals en pers/media over de enorme opgave/complexiteit van projecten en onze unieke samenwerking en voor alle facetten van HR, waarbij je zorgt voor continuïteit en kwaliteit van het menselijk kapitaal;Bekijk vacature
HR-businesspartner
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 september 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor communicatie rond HWBP naar samenwerkingspartners, waterprofessionals en pers/media over de enorme opgave/complexiteit van projecten en onze unieke samenwerking en voor alle facetten van HR waarbij je zorgt voor continuïteit en kwaliteit van het menselijk kapitaal.Bekijk vacature
Adviseur subsidieverlening
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 september 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de beheersingsactiviteiten rondom het programma (scope, tijd en geld), rapportage en verantwoording (kwartaalrapportage, begroting) en adviseert over specifieke beheersingsaspecten, risicomanagement, planning, kostenraming en Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming.Bekijk vacature
Senior adviseur Techniek en Innovatie (3 fte)
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 oktober 2019
Uren: 36
Je komt te werken in het team Techniek, Kennis en Innovatie (TK&I) van ongeveer 14 mensen. Het team is verantwoordelijk voor alle technische en inhoudelijke vraagstukken op het gebied van waterveiligheid (dijkontwerpen), duurzaamheid, marktbenadering en het opleidingsprogramma.Bekijk vacature
Administrateur
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 september 2019
Uren: 36
Zorgen voor beheer en inrichting van de financiële administratie. Zorg dragen voor de juistheid, volledigheid én actualiteit van de gegevens in de financiële administratie. Analyse & advies met betrekking tot ontwikkelingen binnen vakgebied/organisatie.Bekijk vacature
Onderhoudstechnicus
Rijnland
Standplaats: Woonplaats
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 september 2019
Uren: 36
Je voert onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit. Je verricht controles en signaleert (gevraagd en ongevraagd) over gebreken. Je draagt actief oplossingen aan over verbeteringen.Bekijk vacature
Functioneel beheerder Wonderware
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 13 oktober 2019
Uren: 36
Als Functioneel Beheerder wil jij dat de organisatie (maar ook externe partijen) eenvoudig toegang heeft tot betrouwbare data en informatie uit de procesautomatisering van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi).


Bekijk vacature
Systeem- en netwerkbeheerder
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 september 2019
Uren: 32-36
Samen met 5 collega technische beheerders beheer en ontwikkel je netwerk, systemen en ICT-infrastructuur, zodanig dat de informatievoorziening van het waterschap Brabantse Delta een hoge continuïteit en goede performance heeft. De ICT-infrastructuur is ook klaar voor toekomstige ICT-ontwikkelingen.


Bekijk vacature
Vakspecialist Procesautomatisering
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 januari 2020
Uren: 36
Als vakspecialist Procesautomatisering kan je vanuit je technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten. Je houdt je bezig met de balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid en levensduurkosten van de zuiveringen en gemalen.


Bekijk vacature