TEMPLATE/srv/vhosts/uvw/waterschappen.nl/wp-content/themes/waterschappen/template-vacature2016.php
De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20171213
Medewerker Handhaving Waterwet
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 05 januari, 2018
Uren: 36
Je houdt toezicht op en handhaaft wet- en regelgeving voor agrarische bedrijven. Je verzorgt rapportages en correspondentie, treedt handhavend op en wijst overtreders op de wettelijke bepalingen en regelingen. Onderdeel van de functie is de schouw van watergangen en waterkeringen.


Bekijk vacature
Senior medewerker Handhaving
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 18 december, 2017
Uren: 36 / In overleg
Je draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele handhavingstraject en het vervolgtraject. Je biedt ondersteuning bij de planning en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Daarnaast geef je vanuit jouw senioriteit adviezen en voorlichting over handhaving.


Bekijk vacature
Handhaver
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 18 december, 2017
Uren: 36 / In overleg
Je controleert op ongewenste situaties en de naleving van gerelateerde wet- en regelgeving. Je treedt, indien nodig, handhavend op en wijst overtreders op de wettelijke bepalingen en regelingen. Natuurlijk lever je met jouw kennis ook een bijdrage in het bedenken van oplossingen en alternatieven.


Bekijk vacature
Financieel beleidsmedewerker
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 07 januari, 2018
Uren: 36
Je bent het financieel geweten van de organisatie. Je stelt je kritisch op en denkt constructief mee met je collega’s die de verantwoordelijkheid hebben voor grote maatschappelijke opgaven in het beheergebied van het waterschap. Daarbij horen ook verantwoorde financiële keuzes.Bekijk vacature
Projectinitiator Energieneutraal en Duurzaam
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: %
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 36
Waterschap Aa en Maas wil in 2030 energieneutraal zijn. Je enthousiasmeert en stimuleert derden tot duurzame initiatieven voor energieopwekking op locaties van het waterschap. Daarnaast adviseer je over en initieer je initiatieven voor energieopwekking door het waterschap zelf.


Bekijk vacature
Secretaresse
Aa en Maas
Standplaats: Cuijk
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 01 januari, 2018
Uren: 19
Je zorgt voor het agendabeheer van de afdeling en het afdelingshoofd, legt afspraken vast en bewaakt deze. Je ontvangt bezoekers, faciliteert bijeenkomsten en verzorgt correspondentie en digitale archivering. Je bereidt externe en interne vergaderingen voor, notuleert en volgt afspraken op.


Bekijk vacature
Rayonbeheerder
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de vastgestelde peilen in jouw rayon. Hiervoor controleer je de actuele waterstanden en corrigeer je deze indien nodig door de bediening van gemalen, stuwen en inlaten of het laten uitvoeren van onderhoud.


Bekijk vacature
HR-adviseur
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 27 december, 2017
Uren: 36
Je maakt deel uit van een team dat werkt aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de organisatie. Jouw functie is enorm breed: van strategie tot operatie. Van het actief delen van jouw visie op HR tot de uitvoering van onze HR-dienstverlening.


Bekijk vacature
Tekenspecialist werktuigbouwkunde
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 03 januari, 2018
Uren: 36
Je stelt werktuigbouwkundige tekeningen en schema’s op met AutoCad in de diverse fasen van een project. Je draagt proactief bij aan het ontwerp, stelt lay-outs op waarbij de geselecteerde machines worden ingepast in de civieltechnische constructies.


Bekijk vacature
Adviseur programmering en projectbeheersing
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 07 januari, 2018
Uren: 36
Als adviseur speel je een belangrijke rol in de meerjarige programmering, planning en beheersing van de inrichtingsopgaven van het waterschap. Je werkt samen in een interdisciplinair programmamanagementteam aan de vertaling van thematische doelen en opgaven naar gebiedsgerichte projecten.


Bekijk vacature
Functioneel beheerder historian
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 03 januari, 2018
Uren: 36
In deze functie ben je de schakel tussen de gebruikers en de applicatiebeheerder en de technisch beheerder. Je zorgt dat gegevens correct en gevalideerd worden opgeslagen en beheerd. Je analyseert en maakt gebruik van de nieuwste tools die ter beschikking worden gesteld.


Bekijk vacature
Freelance bedrijfsarts
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 18 december, 2017
Uren: 4
De grootste uitdagingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit zijn het beheersbaar houden van de werkdruk, ervoor zorgen dat medewerkers fit, vitaal en gemotiveerd blijven en met plezier en bevlogenheid hun werk doen.


Bekijk vacature
Procesmanager
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 08 januari, 2018
Uren: 36
Als procesmanager speel je in op ontwikkelingen en participeer je in integrale, gebiedsgerichte processen. Je coördineert de inbreng van opgaven, doelen en belangen van het waterschap en zorgt voor borging daarvan in de processen en plannen.


Bekijk vacature
Adviseur (afval)waterketen
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 36
Je neemt deel in een aantal (afval)waterteams om knelpunten te signaleren en programma’s op te stellen om zo doelen te realiseren. Je zoekt naar kansen voor het verminderen van wateroverlast en vuilemissie in stedelijk gebied en optimale aanvoer van afvalwater voor een efficiënt zuiveringsproces.


Bekijk vacature
Manager Advies en Strategie
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 36
De manager stuurt op verbinding met de programma's waterketen, waterveiligheid en watersysteem en ook op de bijdrage aan de organisatiebrede veranderopgaven, zoals omgevingsgerichtheid, strategisch denken en handelen, resultaatgericht werken, en risico- en informatiemanagement.


Bekijk vacature
Teamleider Onderhoud
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 36
Het team Onderhoud zorgt voor de dagelijkse uitvoering van het onderhoud aan het watersysteem en de waterkeringen. Het team onderhoudt de watergangen, de waterkeringen, de vaarwegen, de kunstwerken, de beplantingen en de overige terreinen van het waterschap.


Bekijk vacature
Adviseur Communicatie
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 13 december, 2017
Uren: 36
Je bent eerste aanspreekpunt voor de hoogheemraden voor de communicatie over hun portefeuille, je geeft advies over (politiek gevoelige) dossiers, je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe (online)communicatiemiddelen en je maakt deel uit van de calamiteitenorganisatie.


Bekijk vacature
Teamleider communicatie
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 36
Het team Communicatie maakt momenteel een transitie door van een taakgerichte werkwijze naar een meer strategische werkwijze met één beleidsmatig vertrekpunt. Coaching en begeleiding van deze transitie staan dan ook de eerste tijd centraal.


Bekijk vacature
Onderzoeksopdracht betrokken inwoners
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Afstudeeropdracht
Sluitingsdatum: 08 januari, 2018
Uren: 32
Sinds het ontstaan van de waterschappen heeft het waterschap de taak om namens inwoners de waterhuishouding te regelen. De omgeving waarin wij als waterschap werken verandert. Ben jij die topstudent die onderzoek wil doen op het vlak van modern zeggenschap?


Bekijk vacature
Medewerker Cultuurtechniek
Vallei en Veluwe
Standplaats: Twello
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 01 januari, 2018
Uren: 36
Je verricht onderhoudswerkzaamheden aan watergangen of waterkeringen, je handelt klachten en meldingen af en je hebt contact met bewoners. Je voert inventarisaties uit op het gebied van het watergangen en waterkeringen en je signaleert storingen in het watersysteem en voert onderhoud uit.


Bekijk vacature
Sr. adviseur Geotechniek Waterkeringen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 07 januari, 2018
Uren: 36
Ben jij die adviseur die onze projecten kan adviseren in het brede spectrum van waterkeringen en geotechniek? En kun jij complexe geotechnische vraagstukken vertalen naar concrete versterkingsopties die uitvoerbaar, maakbaar en betaalbaar zijn?


Bekijk vacature
Adviseur Ruimtelijke Adaptatie en Omgevingswet
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 32
Door jouw inzet komen de plannen uit de wereld van water en die van ruimtelijke ordening dichter bij elkaar. Je bent het gezicht van het waterschap voor initiatiefnemers tijdens watertoetsprocessen van plannen op het gebied van ruimte en infrastructuur.


Bekijk vacature
Engineer werktuigbouw
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 36
De techniek bij Waternet is niet nieuw voor jou. Je hebt ruime ervaring met het werken in multidisciplinaire projectteams. Jij bent eindverantwoordelijk voor jouw vakdiscipline in alle fasen van het project, van initiatief tot en met de nazorgfase.


Bekijk vacature
Werkvoorbereider Elektrotechniek
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 14 december, 2017
Uren: 36
Als Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het opnemen van materiaal, begroten, voorbereiden en plannen van onderhoudswerkzaamheden aan elektrotechnische installaties. Ook een aantal facilitaire gebouwen wordt door de afdeling onderhouden.


Bekijk vacature
Teamleider Uitvoering
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 36
Als teamleider Uitvoering Leidingwerken ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een team van 35 personen. Het is een uitvoerend team met buitenmedewerkers en daarnaast ook opzichters / coördinatoren, waarbij de focus ligt op het verder ontwikkelen van de medewerkers.


Bekijk vacature
Medewerker Hydraulische Analyses
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 17 december, 2017
Uren: 36
Als (startend) medewerker Hydraulische Analyses zorg je ervoor dat de waterketen goed functioneert. GIS analyses komen hierbij goed van pas. Je stelt dimensies van leidingsstelsels vast (pompcapaciteit, diameter, hemelwaterafvoer, brandkraanopbrengst, leidingconfiguratie).


Bekijk vacature
Senior adviseur Geotechniek / Waterkeringen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 07 januari, 2018
Uren: 36
Je begeleidt dijkversterkingsprojecten in de verkennings-, planuitwerking- en realisatiefase. Je focus hierbij ligt op het adviseren over uitwerkingsvraagstukken en het bewaken van een consistente toepassing van regelgeving. Je begeleidt ingenieursdiensten en ontwerpt ook zelf keringen.


Bekijk vacature
Mbo-stage ICT
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 24-36
Als stagiair(e) op de ICT ServiceDesk ben je verantwoordelijk voor de 1e lijns ondersteuning van de medewerkers en de bestuurders. Dit bestaat onder meer uit het verwerken van meldingen in TOPDesk, het te woord staan van klanten en het installeren van en uitleg geven over verschillende devices.


Bekijk vacature
Hbo-stage civiele techniek
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 24-36
Als stagiair(e) bij het team Projecten help je mee met het ontwerpen en uitwerken van een aantal afvalwaterzuiverings-installaties, zoals het ontwerpen van civieltechnische installaties in zowel Autocad als Revit (3D) en het uitwerken van deze installaties tot tekeningen benodigd voor de bouw ervan.


Bekijk vacature
Hbo-stage servicemanagement
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 36
Je ondersteunt de projectleider van het project “Verbeteren Service Management”. Dit project bestaande uit 3 plateaus en heeft tot doel de professionaliteit van de IT-organisatie te verhogen door processen volgens ITIL en op basis van LEAN-principes in te richten.


Bekijk vacature
Stage / afstudeeropdracht mbo 3e/4e jaar
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: In overleg
Van jou wordt verwacht dat je alle overhoeken bezoekt, beoordeelt welke natuur- en landschapswaarden aanwezig zijn en een beheerplan schrijft of het bestaande beheerplan (indien nodig) aanpast op basis van je bevindingen in het veld.


Bekijk vacature
Stage hbo 3e/4e jaar
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: In overleg
Je volgt momenteel een hbo-studie in watermanagement/bouw, bedrijfskunde of (civiele) techniek. Je opdracht richt zich op het onderzoek van het optimum in de bagger- en maaifrequentie. Daarbij kijken naar financiën, ecologie en overige voor- en nadelen.


Bekijk vacature
Sr. engineer Werktuigbouwkunde
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: %
Sluitingsdatum:
Uren: 36
Je wordt ingezet op meerdere projecten, die meestal uitgevoerd worden in vak overschrijdende projectteams. Daarbij ben je verantwoordelijk voor initiatie-, voorbereiding- en begeleidingswerkzaamheden van werktuigbouwkundige onderdelen van projecten/objecten.


Bekijk vacature
Scrummaster
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 36
Digitalisering binnen Waternet vindt plaats binnen domeinen. De kerntaak van de digitale domeinen is het realiseren van toonaangevende digitale dienstverlening. De domeinen zijn een verandermodel waarbij gewerkt wordt met de Agile Scrum project- en voortbrengingsmethode.


Bekijk vacature