De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190325
Toezichthouder Wegen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 13 april, 2019
Uren: 36
Als toezichthouder stem je het werk af met de aannemers en controleer je of de werkzaamheden uitgevoerd zijn zoals in het bestek is opgenomen. Jouw werkgebied is 600 km openbare weg buiten de bebouwde kom van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (rijks- en provinciale wegen vallen hier niet onder).


Bekijk vacature
Projectleider
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 15 april, 2019
Uren: 36
Als projectleider leidt je projectteams van de afdeling Grondzaken en Inrichting. Je zorgt ervoor dat de projecten waar je aan werkt gerealiseerd worden binnen gestelde tijd, budget, kwaliteit en randvoorwaarden. Je werkt samen met verschillende adviseurs binnen het waterschap.


Bekijk vacature
Planner
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 april, 2019
Uren: 28-36
Je stelt (gestandaardiseerde) planningstemplates op en beheert ze. Ook stel je de projectplanning op en actualiseert en beheer ze. Je verzorgt intagrale planningssessies en toetst planningen van externe partijen aan de hand van planningsmanagementeisen.Bekijk vacature
Adviseur Waterveiligheid
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 april, 2019
Uren: 36
Je bent de kennisleider op het gebied van operationeel onderhoud aan keringen. Je bent de kennisleider op het gebied van operationeel onderhoud aan keringen. En je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de voorjaarsinspecties waarbij 1280 kms kades per jaar geïnspecteerd worden.


Bekijk vacature
Programmabeheerser
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Detachering / Uitzendbasis
Sluitingsdatum: 10 april, 2019
Uren: 36
Ben jij de beheerser die kan begeleiden en faciliteren zonder de verantwoordelijkheid over te nemen? Dan zoeken we jou voor het team Programmabeheersing van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Je houdt je onder meer bezig met alle beheersingsactiviteiten (scope, tijd geld).


Bekijk vacature
Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 april, 2019
Uren: 32-36
Je adviseert de leden over de inhoud en vormgeving van arbeidsvoorwaarden voor waterschappen. Je positioneert en profileert de Vereniging werken voor waterschappen als een logische partner op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur / projectmanager Online
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 32-36
Heb jij een sterke visie op online communicatie? Weet je alles over het maken, beheren en verbeteren van online middelen? En heb je brede kennis en kunde op het gebied van web en vormgeving? Dan ben jij wellicht de gedreven, enthousiaste en ervaren 'digital producer' die wij zoeken.


Bekijk vacature
Technicus
Aa en Maas
Standplaats: Aarle-Rixtel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
Je verricht 1e en 2e lijns onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van rioolgemalen, de zuiveringsinstallatie en slibverwerkingsinstallatie. Daarnaast registreer je relevante gegevens op werkorders na afronding van je werkzaamheden.


Bekijk vacature
Juridisch Adviseur
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 08 april, 2019
Uren: 36
Je adviseert over privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aangelegenheden. Je adviseert onder meer over (samenwerkings-)overeenkomsten en beantwoordt vragen bijvoorbeeld aanbestedingsrecht en privacy. Daarnaast behandel je Wob-verzoeken.


Bekijk vacature
Operationeel Adviseur regionale keringen
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 april, 2019
Uren: 36
Als operationeel adviseur ben jij het aanspreekpunt voor primaire en regionale keringen. Je brengt verschillende disciplines, zoals operationeel beheer, beleid, assetmanagement en onderhoud samen. Je zorgt voor een optimale samenwerking waarin jij de belangen van Watersystemen vertegenwoordigt.


Bekijk vacature
Hoger Veiligheidskundige
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 maart, 2019
Uren: 36
Je begeleidt projecten en onderhoudswerkzaamheden, en adviseert erover. Je voert controle uit op borging van veiligheid en de machinerichtlijn in contracten. Ook geef je interne veiligheidstrainingen en audit je veiligheidsdossiers en projecten in uitvoering volgens SCB-systematiek.Bekijk vacature
Informatiecoördinator
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 maart, 2019
Uren: 36
Het waterschap maakt gebruik van verschillende informatiebronsystemen, zoals een geografisch informatiesysteem, een onderhoudsbeheerssysteem en een financieel systeem. Je initieert, adviseert, structureert, verzamelt, veredelt en verifieert relevante informatie en gegevens binnen het proces.


Bekijk vacature
Onderhoudsmedewerker maaiboot en truxormachinist
Rivierenland
Standplaats: Arnhem
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 13 april, 2019
Uren: 36
Vanaf de Duitse grens tot en met Kinderdijk zorg jij er samen met ons voor dat alle inwoners droge voeten houden. Hoe? Jij gaat met de Truxor (amfibievoertuig) op pad en onderhoudt watergangen, dijken en terreinen. Ook noteer je je werk in verschillende applicaties, zoals de maai-app.


Bekijk vacature
Manager Communicatie
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 03 april, 2019
Uren: 36
Je geeft leiding aan het team Communicatie en het Klantcontactteam.Je bouwt in een periode van drie jaar een team dat gesteld staat voor zijn taak en anticipeert op de taken die gaan komen.
Ook ontwikkel je een professionaliseringsprogramma gericht op het vergroten van de impact van het team.


Bekijk vacature
Medewerker GIS
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 maart, 2019
Uren: 36
Als GIS-Medewerker werk je voor projecten en processen in de gehele organisatie. Jij bent verantwoordelijk voor het vervaardigen van GIS-producten, zoals kaarten en storymaps, het toegankelijk maken van data en het verbeteren van datakwaliteit van onze kerngegevens en de uitlevering van gegevens.


Bekijk vacature
Adviseur programmeren
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 maart, 2019
Uren: 36
Je vertaalt beleidsdoelstellingen naar maatregelen binnen de processen bedienen, onderhouden, bouwen en monitoren. Je brengt het functioneren van het watersysteem in verbinding met de toestand van onze assets, en je adviseert ove rde programmering van onze opgaven.


Bekijk vacature
Teamleider Contractmanagement & Projectbeheersing
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 maart, 2019
Uren: 36
Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het optimaal functioneren van het Project Management Bureau en je neemt deel aan het Managementoverleg. Je staat aan het roer om samen met het andere management de ingezette manier van werken door te ontwikkelen.


Bekijk vacature
Clustermanager Strategie & Communicatie
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
Als clustermanager geef je daadkrachtig richting aan het nieuwe cluster Strategie & Communicatie. Je weet duidelijke lijnen uit te zetten en resultaten te boeken in het neerzetten van een stevig strategisch team. Je werkt hierin nauw samen met de andere clusters.


Bekijk vacature
Clustermanager Areaalbeheer
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
Als clustermanager geef je daadkrachtig richting aan het nieuwe cluster Areaalbeheer. Je weet duidelijke lijnen uit te zetten en resultaten te boeken in het neerzetten van een stevige, soepel opererende beheerorganisatie. Je werkt hierin nauw samen met de andere clusters.


Bekijk vacature
Senior adviseur beheren
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
In deze strategische functie geef je vorm en inhoud aan het proces van assetmanagement binnen de waterketen. Je regisseert de totstandkoming van het programma voor het organisatiedeel Waterketen waarin instandhouding, ontwikkeling, innovatie en nieuwe beleid evenwichtig aan bod komen.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker waterkwaliteit en emissies
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 maart, 2019
Uren: 36
Samen met collega’s werk je aan integraal beheer van de watersystemen, waarbij moet worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals toenemende wateroverlast, verzilting, droogte en nieuwe probleemstoffen in het water. Dit vraagt om een goed inzicht in het functioneren van deze watersystemen.


Bekijk vacature
Senior functioneel beheerder GIS
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 maart, 2019
Uren: 36
Je bent aanspreekpunt voor het GIS-landschap en coördineert de GIS-werkzaamheden tussen de beheerders van het GIS platform. Samen met de functioneel beheerders ben je verantwoordelijk voor het functioneel beheer (specifiek voor Geonis en referentiedata) en de continuïteit van onze GIS-omgeving.


Bekijk vacature
Stagiair kwaliteitssysteem
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 maart, 2019
Uren: 36
Voor de KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu)-certificering van Zuiveren draag je bij aan het 'lean' (efficiënter) maken van de processen van het KAM-systeem. Ook ontwikkel je een gebruiksvriendelijke methode voor het actualiseren en ontsluiten en implementeren van procesbeschrijvingen.


Bekijk vacature
Directeur
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
Je hebt ervaring met de waterveiligheidsopgave en openbaar bestuur. Jij weet soepel te schakelen tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Je hebt ervaring met het aansturen van projecten, programma’s en/of beheer en onderhoud. Je bent doelgericht en resultaatgericht, maar ook verbindend.


Bekijk vacature
Energiecoördinator
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 04 april, 2019
Uren: 36
Je wordt energiecoördinator en asset engineer werktuigbouwkunde. Je zorgt dat het energiebeheer volgens de geldende wet- en regelgeving tot uitvoering wordt gebracht. Daarnaast houd je je bezig met het verder professionaliseren van werktuigbouwkundig onderhoud en beheer.


Bekijk vacature
Senior medewerker Personeels- en salarisadministratie
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 28 maart, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse vakinhoudelijke aansturing van de medewerkers op het gebied van de personeels- en salarisadministratie. Je houdt je bezig met salaristechnische vraagstukken, houdt wijzigingen in wet- en regelgeving bij en vertaalt cao-wijzigingen naar de organisatie.


Bekijk vacature
Senior vakspecialist elektrotechniek
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 15 mei, 2019
Uren: 36
Samen met het projectteam werk je aan de nieuwbouw en renovatie van rioolwaterzuiveringen, gemalen, stuwen en andere objecten. Met betrekking tot de elektrotechniek en de technische automatisering ben jij de spil in het project.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur participatie en communicatie
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 31 maart, 2019
Uren: 36
Als ´Beleidsadviseur strategisch advies en uitvoering participatie en communicatie´ probeer je door middel van participatie bewoners en bedrijven actiever bij het werk van het waterschap te betrekken. Je zet strategische communicatiemiddelen in om dit doel te bereiken.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker Keringen en Veiligheid
Hunze en Aa's
Standplaats: Veendam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
Jij bent de adviseur op het vakgebied waterkeringen en geotechniek. Vanuit je kennis op het grensvlak van grond en water bereken je de sterkte van dijken, dammen en kades en rapporteer je hierover. Verder ben je betrokken in alle projectfasen vanaf de eerste onderzoeken tot en met de detaillering.


Bekijk vacature
Onderhoudsmonteur
Vallei en Veluwe
Standplaats: Ede
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
Je werkt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de objecten van de watersystemen. Ook ben je belast met het technisch onderhoud aan de installaties in de regio. Je controleert de goede werking van de installaties en je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderhoudssysteem.


Bekijk vacature
Adviseur inkoop
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 maart, 2019
Uren: 36
Je bent sparringpartner voor budgethouders bij operationele inkoopvraagstukken. Daarnaast ondersteun je de adviseurs inkoop en ben je verantwoordelijk voor de interne beheersing van de inkoopprocessen. Je draagt actief bij aan de optimalisering van de administratieve organisatie.


Bekijk vacature
Omgevingsmanager HWBP
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 25 maart, 2019
Uren: 36
Er zijn 5 kleine en middelgrote Hoogwaterbeschermingsprogramma-projecten in voorbereiding. Voor een daarvan ben jij verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van projectdoelen. Ook zorg je ervoor dat de maximaal haalbare maatschappelijke waarde wordt toegevoegd.


Bekijk vacature