De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190220
Financieel controller
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 11 maart, 2019
Uren: 18
Twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Dat is de ambitieuze gedachte achter de Blue Deal. Zou jij graag bijdragen aan het programmabureau Blue Deal en samen met het team een succes maken van de Blue Deal?


Bekijk vacature
Adviseur Monitoring en Evaluatie
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 11 maart, 2019
Uren: 18
Twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Dat is de ambitieuze gedachte achter de Blue Deal. Zou jij graag bijdragen aan het programmabureau Blue Deal en samen met het team een succes maken van de Blue Deal?


Bekijk vacature
Configuratiemanager
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 maart, 2019
Uren: 28-36
Je zorgt voor het up-to-date brengen én houden van het gegevensmodel dat gebruikt wordt voor de processen binnen de onderhouds- en beheerorganisatie. Dit gegevensmodel bestaat uit technische documentatie, stamkaartgegevens, P&ID’s en de decompositiestructuur binnen het onderhoudsbeheersysteem (OBS).


Bekijk vacature
Senior waterketentechnoloog
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 maart, 2019
Uren: 32-36
Je signaleert en anticipeert op ontwikkelingen, innovaties en technologieën en levert een bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van beleid en strategie. Zo ben je betrokken bij gebiedsontwikkelingen met impact op de waterketen.


Bekijk vacature
Specialist watersysteem (onderhoud)
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 maart, 2019
Uren: 32
Als specialist watersysteemonderhoud ben je bezig met het bedenken, borgen en bewaken van goed onderhoud aan onze waterlopen. Vanuit je rol als specialist breng je de collega’s en externe partners met elkaar in verbinding. Je begeleidt aanbestedingen van werkplannen en bestekken.


Bekijk vacature
Afdelingshoofd Strategie en Beleid
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 maart, 2019
Uren: 36
De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid van het waterschap voor de drie kerntaken watersysteem, waterveiligheid en de waterketen. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het beïnvloeden van het beleid van andere organisaties. Er werken 40 mensen.


Bekijk vacature
Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 maart, 2019
Uren: 36
De afdeling Bestuur en Organisatie geeft advies en ondersteuning aan bestuur, directie en organisatie. De kerntaken: bestuurszaken, relatiebeheer, crisisbeheer, communicatie, HRM, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, KAM, facilitaire zaken, klantcontactcentrum en business support.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur Grote Projecten
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 15 maart, 2019
Uren: 32-36
Je bent de schakel tussen de corporate communicatie en de projectcommunicatie. In eerste instantie zijn de werkzaamheden vooral gericht op de dijkversterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Je adviseert over de communicatie met relevante doelgroepen over de voortgang.


Bekijk vacature
Procesbegeleider baggeren en omgeving
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 maart, 2019
Uren: 36
Je zorgt voor een goed en tijdig doorlopen baggerproces. Daarnaast stem je af over de manier van samenwerken met de gemeenten. Voor het baggeren ben je samen met de contractmanager verantwoordelijk voor het verloop van de baggerwerkzaamheden.


Bekijk vacature
Projectmanager Informatievoorziening
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 25 februari, 2019
Uren: 36
Het managen van projecten op het gebied van DIV (Documentaire Informatievoorziening) en e-Overheid is jouw hoofdverantwoordelijkheid. Het is zaak dat jij snel de roadmap voor e-Overheid gaat implementeren in verband met wettelijke verplichtingen.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur Crisisbeheersing
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 24 februari, 2019
Uren: 36
De veelzijdige functie van beleidsadviseur Crisisbeheersing bestaat uit diverse beleidstaken en een rol in de crisisstructuur. Je zorgt voor beleidsontwikkeling en -advisering op het gebied van crisisbeheersing. Je stemt hierbij af met netwerkpartners en fungeert als in- en extern aanspreekpunt.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur afvalwaterketen
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 24 februari, 2019
Uren: 36
Jij bent de adviseur op het gebied van de technologie van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Je adviseert over de te nemen maatregelen bij calamiteiten, grote verstoringen op awzi’s en bij complexe problemen over de procesvoering. Je initieert, coördineert, begeleidt en verricht onderzoek.


Bekijk vacature
Medewerker vergunningen
Hunze en Aa's
Standplaats: Veendam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 04 maart, 2019
Uren: 36
Je adviseert en geeft technische ondersteuning bij de behandeling van zienswijzen, bezwaar en beroep. Ook lever je je bijdrage bij het opstellen van de Keur. Met de omgevingswet in aantocht ga je een belangrijke rol spelen in de implementatie van deze nieuwe wet binnen vergunningverlening.


Bekijk vacature
Projectleider civiele- en cultuurtechniek
Hunze en Aa's
Standplaats: Veendam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 03 maart, 2019
Uren: 36
In deze functie geef je leiding aan complexe multidisciplinaire projecten, waarbij de focus vooral ligt op het watersysteem. Binnen het team Projecten werken we aan de bouw van dijken en (boezem)kades en leggen we natuurvriendelijke oevers aan.


Bekijk vacature
Contractmanager
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 02 maart, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de inkoopbehoefte tot en met de uiteindelijke contractbeheersing. Daarnaast stel je de benodigde plannen en documenten op en zorgt voor het managen van het contract met de contractpartner.


Bekijk vacature
Waterbouwkundig ingenieur
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 februari, 2019
Uren: 36
Je bent de inhoudelijke specialist die primaire keringen kan beoordelen en ontwerpen op de relevante waterbouwkundige faalmechanismen. Je stelt veiligheidsrapportages op, legt de achtergronden vast en beheert de beoordeling en het ontwerp gebruikte data en uitgangspunten.Bekijk vacature
Contractmanager
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 17 maart, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersing richting verschillende marktpartijen (aannemer en ingenieursbureau). Je zorgt dat de eisen van techniek en omgeving goed vertaald worden in het contract.


Bekijk vacature
HR-adviseur
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 februari, 2019
Uren: 32-36
Je bent verantwoordelijk voor alle HR-aangelegenheden voor één of meerdere organisatie-onderdelen. In nauwe samenwerking met je HR-collega’s ben je sparringpartner van de leidinggevenden op het volledige HR-terrein, gericht op talent-, performance-, vitaliteitsmanagement en recruitment.


Bekijk vacature
Specialist waterkeringen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 28 februari, 2019
Uren: 36
Je werkt samen met je collega’s aan de verbetering en de toetsing van de regionale keringen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Je voert zelf berekeningen uit met geotechnische modellen en je bent in staat onderzoeken en toetsopdrachten zelf uit te voeren en inhoudelijk te begeleiden.


Bekijk vacature
Adviseur geotechniek/ waterkeringen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 28 februari, 2019
Uren: 36
Je begeleidt de dijkversterkingsprojecten in de verkennings-, planuitwerking- en realisatiefase. Je adviseert over uitwerkingsvraagstukken rondom het ontwerpinstrumentarium en wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Je bewaakt een consistente toepassing hiervan over de projecten heen.Bekijk vacature
Business controller
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 24 februari, 2019
Uren: 36
Als business controller sta je midden in de organisatie en heb je zicht op hoe de organisatie er voor staat. In een vroeg stadium geef je advies over actuele bedrijfsvoeringsvraagstukken. In plaats van audits achteraf, treed je proactief op. Je denkt na over issues die spelen en komt met adviezen.


Bekijk vacature
Vakspecialist elektrotechniek & automatisering
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 20 februari, 2019
Uren: 36
Je werkt aan de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van projecten, samen met je projectteam. Samen werken jullie aan de nieuwbouw en renovatie van rioolwaterzuiveringen, gemalen, stuwen en andere objecten. Alles onder leiding van een projectleider. Ook stel je technische adviezen op.


Bekijk vacature
Basisoperator Zuiveringen
Rivierenland
Standplaats: Arnhem
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 23 februari, 2019
Uren: 36
Vanuit rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Arnhem Zuid ga je aan de slag in het Rijk van Nijmegen, de Betuwe en het land van Maas en Waal. Hier voer je alle voorkomende proces-, service- en onderhoudswerkzaamheden uit. Aan de hand van bemonstering en analyse stuur je het zuiveringsproces.


Bekijk vacature
Adviseur inkoop en aanbestedingen
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 25 februari, 2019
Uren: 36
Je bent een net afgestudeerde professional. Persoonlijke ontwikkeling zal in je werk centraal staan. Samen met een team van enthousiaste en ervaren collega's, die jou graag alles over het vak leren, lever je een bijdrage aan een duurzaam, innovatief en circulair Delfland.


Bekijk vacature
Hydroloog
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 februari, 2019
Uren: 32
Je beantwoordt gebiedsgerichte vraagstukken en draait mee als hydrologisch expert in diverse lopende projecten. Daarnaast voer je onder andere complexe watertoetsen uit, ondersteun je collega hydrologen op het grondwaterdossier, innovatief bodemonderzoek en het Deltaprogramma Zoetwater.


Bekijk vacature
Adviseur Risicomanagement
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 februari, 2019
Uren: 36
Jij staat stevig in je laarzen als risicoadviseur van het project Sterke Lekdijk. Je zet risicomanagement vakkundig op de kaart bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit doe je door de projectteamleden continu te inspireren, te motiveren en in beweging te krijgen.


Bekijk vacature
Manager Projectbeheersing
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 februari, 2019
Uren: 36
We zoeken een manager Projectbeheersing voor project Dijkversterking Salmsteke en programma Watersysteemverbetering regio Oude Rijn. Wil jij verantwoordelijk zijn voor alle beheer aspecten in een project, zoals tijd, geld en kwaliteit? Wij gaan graag in gesprek met jou!


Bekijk vacature
Adviseur Inkoop en Aanbesteden
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 februari, 2019
Uren: 36
Wil jij een belangrijke rol spelen in een organisatie die in beweging is? En wil jij je verder ontwikkelen tot een deskundige op het gebied van inkoop, contracten en aanbesteding? Dan zou jij heel goed de juiste persoon voor deze vacature kunnen zijn!


Bekijk vacature