De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20170823
Strategisch juridisch adviseur
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 07 september, 2017
Uren: 24 - 36
Vanuit een juridisch perspectief en tegelijkertijd met een brede blik adviseer je op strategisch niveau bestuur, directie, projectleiders en andere stakeholders binnen het waterschap. Je adviseert over kwesties die spelen in het bestuurlijke domein en over ontwikkeling en uitvoering van beleid.


Bekijk vacature
Adviseurs Hydrologie (3 fte)
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 10 september, 2017
Uren: 36
Je werkt mee aan projecten, levert advies over vergunningaanvragen en signaleert kansen voor beleidsontwikkeling. Je maakt veel modelberekeningen die je vervolgens vertaalt naar praktische toepassingen. Ook vertegenwoordig je het waterschap in interne en externe overleggen.


Bekijk vacature
Directiesecretaris
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 17 september, 2017
Uren: 36
De unit bestuurlijke juridische zaken ondersteunt directie en bestuur op juridisch, procedureel en secretarieel gebied. De directiesecretaris functioneert als sparringpartner voor directie en bestuur en geeft vorm aan de agendering en besluitvormingsprocessen.


Bekijk vacature
Senior adviseur Juridisch advies
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 augustus, 2017
Uren: 18
Je werkt aan projecten waarin regelmatig op het snijvlak van publiek- en privaatrecht wordt gehandeld. Je bent de vraagbaak voor het projectteam en staat het bestuur en de directie ter zijde. Je begrijpt wat bestuurlijke sensitiviteit betekent en kunt goed onder druk werken.


Bekijk vacature
Projectleider
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 augustus, 2017
Uren: 36
Als projectleider weet je verbinding te leggen tussen de beheer- en projectorganisatie en de ambitie van opdrachtgever. je wordt technisch manager in een groot en complex innovatieproject. Daarnaast geef je leiding aan kleinere, minder complexe beheerprojecten.


Bekijk vacature
Kraanmachinist
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 september, 2017
Uren: 36
Je werkt volgens onderhoudsplannen en verhelpt verstoringen aan waterkeringen, waterlopen, duikers, gemalen en stuwen. Je legt onder andere de uitgevoerde werkzaamheden vast, levert procesgegevens aan en stelt verbeteringen voor. Je hebt geen 8 tot 5-mentaliteit en bent zelfstandig.


Bekijk vacature
Manager energietransitie
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 augustus, 2017
Uren: 36
Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van deze opgave en coördineert processen waarin innovaties en grootschalige, complexe en politieke onderwerpen samenkomen. Hiervoor neem je deel aan het overleg met vertegenwoordigers uit de regio.


Bekijk vacature
Projectleider civiel- en cultuurtechniek
Aa en Maas
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 30 augustus, 2017
Uren: 32
Als projectleider richt je je op het stedelijk en landelijk waterbeheer. Je vertaalt het beleid en de maatregelen uit het Waterbeheersplan en het Bestuursakkoord in concrete projecten. Je stelt projectteams op die je zelf leidt en zorgt ervoor dat een project op zorgvuldige wijze wordt doorlopen.


Bekijk vacature
Projectleider planvorming
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 27 augustus, 2017
Uren: 32
Je bereidt integrale waterbeheerprojecten voor tot de uitvoeringsfase. Daarbij stel je integrale adviezen op en maak je projectplannen om de effecten en praktische haalbaarheid van plannen te toetsen. De uitwerking van de plannen zet je intern uit. Je bewaakt de voortgang en rapporteert hierover.


Bekijk vacature
Adviseur Watersysteem en Waterveiligheid
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 09 september, 2017
Uren: 36
Je gaat aan de slag met beleidsmatige vraagstukken rond de waterveiligheidsopgave langs de Maas die voortkomen uit het Deltaprogramma. Ook draag je bij aan de wateraanvoervraagstukken binnen het waterschap. Zo verzorg je de totstandkoming van waterakkoorden met gemeenten en Rijkswaterstaat.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker Waterkeringen
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 september, 2017
Uren: 36
Je werkt mee aan de toetsing en beoordeling van de dijken. Daarnaast adviseer je over dijkversterkingsprojecten en ondersteun je de technisch manager van het waterschap. Ook interpreteer je gegevens en voer je op een gestructureerde manier modelberekeningen uit.


Bekijk vacature
Trainees Waterschapstalent
Rivierenland
Standplaats: Nederland
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 30 september, 2017
Uren: 36
Waterschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland, Delfland, Rivierenland en Hollandse Delta zoeken 20 ambitieuze trainees voor het 2-jarige traineeprogramma Waterschapstalent. Je bent niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd, houdt van netwerken en hebt affiniteit met techniek of water.


Bekijk vacature
Omgevingsmanager
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2017
Uren: 36
Als senior omgevingsmanager ben je (mede)verantwoordelijk voor de omgevingsaspecten van grote dijkversterkingsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen projectteams werk je nauw samen met interne en externe partijen zoals collega-overheden, particulieren en bedrijven.


Bekijk vacature
Projectleider
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2017
Uren: 32
Je geeft leiding aan planvormingsprojecten in het landelijk gebied. Deze projecten richten zich op de uitvoering van maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit en ecologie. Je transformeert globale projectideeën tot concreet uitvoerbare projecten. Ook begeleid je adviesbureaus.


Bekijk vacature
Sr. engineer Werktuigbouwkunde
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: %
Sluitingsdatum:
Uren: 36
Je wordt ingezet op meerdere projecten, die meestal uitgevoerd worden in vak overschrijdende projectteams. Daarbij ben je verantwoordelijk voor initiatie-, voorbereiding- en begeleidingswerkzaamheden van werktuigbouwkundige onderdelen van projecten/objecten.


Bekijk vacature
Stage Marketing en Communicatie
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 augustus, 2017
Uren: 36
Je volgt een HBO opleiding in de richting van Media en Communicatie, Multimedia Design of een andere geschikte studierichting. Je bent creatief met beeld en taal, zelfstandig en op internet als een vis in het water. Ook belangrijk: je hebt een politieke antenne.


Bekijk vacature
Scrummaster
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 36
Digitalisering binnen Waternet vindt plaats binnen domeinen. De kerntaak van de digitale domeinen is het realiseren van toonaangevende digitale dienstverlening. De domeinen zijn een verandermodel waarbij gewerkt wordt met de Agile Scrum project- en voortbrengingsmethode.


Bekijk vacature