De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.

Toezichthouder onderhoud watersystemen en -keringen

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 18 april 2023
Uren: 36
Je bent de technisch onderlegde persoon die toezicht houdt op onderhoudsbestekken voor dijken en watergangen. Je denkt mee met gebiedsbeheerder en aannemer en je zorgt ervoor dat onderhoudswerk goed en ordentelijk gebeurt. Je voelt je verantwoordelijk voor ons gebied en de inwoners daarvan.


Bekijk vacature

Toezichthouder / Handhaver (BOA) – Domein II

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 17 april 2023
Uren: 36
Je hebt ervaring met handhavings- processen en een moeilijk gesprek voeren gaat je gemakkelijk af. Je kiest bewust voor handhaving bij het waterschap, omdat je affiniteit met de natuur en water hebt. Het geeft niet wanneer je inhoudelijk binnen dit domein de expertise nog niet hebt.


Bekijk vacature

Senior adviseur proces- en bedrijfsvoering

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 april 2023
Uren: 36
Een functie met impact en dat zie je terug in jouw werk waarbij je beleidsmatige ontwikkelingen vertaalt naar initiatieven en uitvoeringskaders voor de operationele bedrijfsvoering van het zuiveringsbeheer. Je behartigt de belangen van de operationele bedrijfsvoering in overleggen.


Bekijk vacature

Senior Analist Organische Chemie

Aquon
Standplaats: Tiel (op termijn Houten) en Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Laboratorium
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 36
Je voert complexe analyses van gewasbeschermingsmiddelen in water en waterbodem analyses uit op GC-MS/MS, LC-MS/MS, GC-FID en HPLC. Daarnaast ben je voor collega’s het vakinhoudelijk aanspreekpunt en adviseer je het team in de volle breedte van het vakgebied.


Bekijk vacature

Analist Organische Chemie

Aquon
Standplaats: Tiel (op termijn Houten) en Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Laboratorium
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 36
Je voert voorbewerking, analyses en verwerking van de analyses uit. Je voert vakinhoudelijke werkzaamheden uit en lost storingen op. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een professionele analist met de ambitie om actief mee te werken aan productie en bewaking van de kwaliteit van de analyses.


Bekijk vacature

Chief Information Security Officer (CISO)

Aquon
Standplaats: Tiel (op termijn Houten) en Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 36
Jouw inzet is breed. Je bent de spin in het web als het gaat om de bescherming tegen specifieke dreigingen, informatiebeveili- gingsrisico’s en toezicht op de omgang met persoonsgegevens. Je beweegt je op het strategische, het tactische en het operationele vlak.


Bekijk vacature

Specialist groenonderhoud

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 08 mei 2023
Uren: 36
Je vindt het een uitdaging om de groenelementen, in samenspraak met de planner-werkvoorbereiders van het bedrijfsbureau en de uitvoerders van onze 5 stroomgebieden, op een efficiënte wijze te beheren en te onderhouden. Een vraag is hoe we onze biodiversiteit als waterschap kunnen versterken.


Bekijk vacature

Projectleider Waterkwaliteit

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 april 2023
Uren: 36
De focus van jouw rol ligt momenteel bij de opgaves van Waterkwaliteit. Om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water realiseert Delfland een ecologisch netwerk. Dit netwerk bouw je als projectleider Waterkwaliteit samen met andere projectleiders en adviseurs op.


Bekijk vacature

INKOPER

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 32-36
Je stelt het inkoopplan op en adviseert de projectmanager over de vorm en de stappen van de aanbesteding(en) van ‘werken’ en goederen en diensten. Je stelt op basis van het aanbestedings- beleid en het inkoopplan de gunningscriteria en de geschikt- heidseisen op.


Bekijk vacature

Enterprise architect (EA)

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 14 april 2023
Uren: 36
Je houdt je bezig met Enterprise-architectuur, waarbij je missie, visie en strategie vertaalt naar samenhangende en consistente principes en standaarden die richting geven aan het ontwerp van de onderneming als geheel. Je geeft leiding en functionele sturing aan het architectenteam.


Bekijk vacature

Contractmanager Facilitaire zaken

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 14 april 2023
Uren: 36
Je realiseert dat we in control zijn op onze facilitaire contracten, mede vanuit goede forecasting. Je zorgt voor een goede marktverkenning en intern inventariseer je de vereisten. Je neemt deel aan het aanbestedingsteam en bent verantwoordelijk voor de grote contracten met bijbehorende leveranciers


Bekijk vacature

Contractmanager (Beheer Waterketen)

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 april 2023
Uren: 36
Als contractmanager ben je onderdeel van de afdeling Beheer Waterketen en ben je verantwoordelijk voor het gehele contractenproces. Van aanbesteding tot monitoring en evalueren van de contractafspraken, optimaal benutten van de overeenkomsten en waar nodig maatregelen treffen.


Bekijk vacature

Functioneel beheerder Onderhouds- beheersystemen

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 06 april 2023
Uren: 36
Als functioneel beheerder Onderhoudsbeheersystemen (OBS) werk je aan ontwikkelen, instandhouden, verbeteren en vernieuwen van informatievoorziening voor OBS applicaties binnen de afdeling. Je bent belangrijke speler in de afdeling voor het verder professionaliseren en faciliteren van digitalisering.


Bekijk vacature

GIS dataverwerker/adviseur

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 21 april 2023
Uren: 36
Je zorgt voor verbeteringen in de datastructuren, het ontsluiten van de data én je zet je in om het digitaal werken met de data naar een volgende stap te brengen. Je werkt vanuit het prachtige Bouvigne samen met de onderhoudsadviseurs uit je eigen team en met de collega's van geo-/gegevensteams.


Bekijk vacature

SENIOR MILIEU-INSPECTEUR

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 36
Je verricht controles bij bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen op naleving van milieuwet- en regelgeving en vergunnings- voorwaarden. Je voert toezicht uit bij agrarische bedrijven met bijdrage aan samenwerkingsprojecten om emissies van nutriënten en gewasbescherming te verminderen.


Bekijk vacature

Procesleider landelijk gebied

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 april 2023
Uren: 32-36
Overzien van samenhang en krachtenveld in landelijke en provinciaal speelveld en onze eigen ambities en belangen hierin. Bewaken kwaliteit van onze processen en beleid en hierover adviseren aan management of bestuur. Zorgdragen voor overzicht van bestuurlijke thema’s/processen aan bestuurders.


Bekijk vacature

Secretaris bezwaarschriften- commissie

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 april 2023
Uren: 32-36
Als secretaris ondersteun je de bezwaarschriftencommissie, de klachtencommissie en de nadeelcompensatiecommissie. Het zwaartepunt ligt bij de bezwaarschrif- tencommissie. Je bent betrokken bij het gehele proces van een bezwaar of klacht en iedere zaak is uniek. Hierdoor is er veel afwisseling.


Bekijk vacature

Portfoliomanager

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 03 april 2023
Uren: 36
Als portfoliomanager ga je aan de slag in het domein van de informatievoor- ziening, informatietechnologie en operationele technologie (IV/IT/OT). Je inventariseert de organisatiewens op het gebied van de IV/IT/OT-programma’s, -projecten en -activiteiten. Je richt het proces in en creëert draagvlak.


Bekijk vacature

Medewerker grondzaken

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 02 april 2023
Uren: 36
Bijdrage leveren aan Servicedesk Grondzaken, waarbij je verantwoor- delijk bent voor teamtelefoon en mailbox. Administratieve werkzaam- heden op gebied van verkoop, verhuur, (reguliere) pacht en openbare inschrijvingen in onze vastgoed- applicatie. Contractbeheer over bestaande overeenkomsten.


Bekijk vacature

Adviseur KAM

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 april 2023
Uren: 36
Je werkt doelgericht aan verbeteren en borgen van de beheersing van de arbeidsomstandigheden en de milieuzorg. Denk hierbij aan het uitvoeren van risicobeoordelingen, advisering over organisatorische en operationele beheermaatregelen en aan het vaststellen van werkwijzen binnen Arbo- en milieuzorg.


Bekijk vacature

Senior adviseur assets waterveiligheid

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 april 2023
Uren: 36
Als senior adviseur voor de assets van waterveiligheid lever je een directe bijdrage aan het beheer van onze dijken, duinen en sluizen (de assets) en daarmee de waterveiligheid van Delflands gebied. Dit doe je door de strategische doelen van Delfland met de praktijk te verbinden.


Bekijk vacature

Stagiair(e) Kwaliteitzorg

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Stage
Sluitingsdatum: 19 april 2023
Uren: 32-36
Je werkt samen met je directe collega’s aan het borgen en continu verbeteren van onze dienstverlening. Je helpt bijvoorbeeld met het beschrijven van diensten en processen op het gebied van privacy en veiligheid. Ook onderzoek je of we normen, wet- en regelgeving voldoende toepassen in ons werk.


Bekijk vacature

Privacy officer

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 19 april 2023
Uren: 16
Faciliteert de clusters en geeft privacy-adviezen waarmee de zelfredzaamheid op het gebied van privacy wordt bevorderd. Zorgt voor de dooront- wikkeling van het privacy-groeimodel. Bent op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving en doet voorstellen voor beleidsaanpassingen.


Bekijk vacature

Bestuursadviseur

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 april 2023
Uren: 36
Als bestuursadviseur werk je op het grensvlak tussen organisatie, bestuur en politiek. Je werkt voor een of meerdere hoogheemraden en bent een verbindende schakel met de organisatie van Delfland. Binnen jouw werkzaam- heden is er veel afwisseling.


Bekijk vacature

Ondersteunend beleidsadviseur bedrijfsvergelijkingen

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 09 april 2023
Uren: 16-20
Wil jij bijdragen aan een mooier en beter Nederland? Vind je ook dat inzicht in de prestaties en kosten van de waterschappen daarbij kan helpen? Lijkt het jou een uitdaging om gegevens daarover te analyseren, te duiden en te rapporteren. zodat van elkaar kunnen leren? Lees dan de vacaturetekst!


Bekijk vacature

Technicus

Aa en Maas
Standplaats: Oijen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 11 april 2023
Uren: 36
Je verricht 1e en 2e lijns onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van rioolgemalen, zuiveringsinstallatie en slibverwerkingsinstallatie. Verder begeleid je (externe) onderhouds- technici bij installeren en in bedrijf stellen van installaties.


Bekijk vacature

Themaleider Duurzaamheid

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 32
Je wordt verantwoordelijk voor inhoudelijke ontwikkelopgave voor Duurzaamheid. Je geeft invulling aan themasturing door opstellen themaplan waarin concrete doelen en inspanningen zijn geformuleerd. In goede samenwerking en verbinding met bestuur, directie en collega’s uit de hele organisatie.


Bekijk vacature

Operator procestechniek waterzuiverings- installaties

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 17 april 2023
Uren: 36
Als operator procestechniek beheer je de aan jou toegewezen technische installaties. Je controleert de voortgang van het proces en voert controles uit. Ook grijp je in als dat nodig is. Klein onderhoud voer je zelf uit en groter werk wordt door de collega’s van onderhoud gedaan.


Bekijk vacature

Medewerker ecologie

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 april 2023
Uren: 32
Je hebt een belangrijke rol in de praktische begeleiding van beheer. Hierbij kun je o.a. denken aan ecologisch advies rondom het onderhoud van watergangen en waterkeringen, insectvriendelijk maaibeheer en maaien volgens ecologische protocollen. Je zet flora en fauna onderzoek uit bij adviesbureaus.


Bekijk vacature

Specialist civiel (objectbeheerder watersysteem)

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 april 2023
Uren: 36
Je zorgt er voor dat bij jou ondergebrachte stuwen, gemalen, watergangen, beschoeiingen et cetera goed blijven functioneren. Hierbij werk je nauw samen met andere collega’s binnen programma watersysteem. Je zorgt ervoor dat ervaringen van gebiedsbeheerders worden vertaald naar plannen.


Bekijk vacature

Adviseur onderhouden

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 13 april 2023
Uren: 36
Je richt je op het watersysteem en vaarwegen en stippelt de strategische lijnen uit voor het stedelijk en landelijk baggeronderhoud, het onderhoud van de oeverbescherming en de vaarwegen. Je ontwikkelt meerjaren onderhouds- plannen en adviseert bij relevante ontwikkelingen over de instand- houding.


Bekijk vacature

Projectleider in de rol van contractmanager 

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 13 april 2023
Uren: 32-36
Je bepaalt in overleg met het projectteam wat er moet worden uitbesteed, welke contractvorm daarvoor het beste werkt en welke aanbestedingsprocedure wordt gevolgd. Uiteraard ken je de geldende kaders en richtlijnen en pas je deze toe, maar weet hierin ook gemotiveerd ruimte te vinden.


Bekijk vacature

Coördinator internationale samenwerking

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 05 april 2023
Uren: 32
Je bent binnen de organisatie een belangrijke schakel tussen het internationale werk en de doelen die we ons als waterschap hebben gesteld. Je weet je collega’s te enthousiasmeren, te betrekken en in te zetten in de projecten waarvan Waterschap Noorderzijlvest penvoerder is.


Bekijk vacature

Muskusrattenbestrijder

Brabantse Delta
Standplaats: Regio West-Brabant
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 02 april 2023
Uren: 36
Als muskusrattenbestrijder krijg je een bestrijdingsgebied toegewezen waarin je verantwoordelijk bent om de populatie muskusratten op een zo laag mogelijk niveau te krijgen en te houden. Je voert zelfstandig digitaal de administratie van de vangsten en rapporteert deze aan de rayonleider.


Bekijk vacature

Projectmanager ICT

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 04 april 2023
Uren: 36
Je stelt het projectplan op voor realisatie van multidisciplinaire projecten. Je draagt zorg voor het binnen scope, geld, tijd en kwaliteit afronden van projecten en processen. Je coördineert werkzaamheden (van derden) en bewaakt voortgang, financiën en kwaliteit van in uitvoering zijnde projecten.


Bekijk vacature

Functioneel Beheerder

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Roterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 03 april 2023
Uren: 36
Het team financiële administratie valt onder afdeling Bedrijfsvoering en bestaat uit vijftien betrokken collega’s. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de financiële administratie van de hoogheem- raadschappen Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland.


Bekijk vacature

Omgevingsadviseur

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 03 april 2023
Uren: 36
Je coördineert benodigde condi- tionerende onderzoeken. Je werkt voor een project een vergunningenscan uit en vraagt vergunningen aan, waarbij je vooraf juiste partijen informeert en betrekt. Je maakt een omgevingsscan d.m.v. een stakeholder analyse. Je voert keukentafelgesprekken met stakeholders.


Bekijk vacature

Opdrachtgever watersystemen

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 36
De opdrachtgever voelt eigenaarschap voor de wateropgave en heeft een centrale rol in het regisseren, organiseren en aansturen van de gebiedsprocessen en investerings- projecten. De regie op de gebieds- uitvoering ligt bij de opdrachtgever, in afstemming met onder meer de beleidsadviseur.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur externe financiering en Europa

Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 april 2023
Uren: 36
Heb jij een passie voor water en wil je echt verschil maken? Lijkt het jou een uitdaging om samen met de waterschappen kansen te creëren en invloed uit te oefenen op de nationaal en Europees beleid en de financieringsmogelijkheden daarvan? Solliciteer dan op deze vacature!


Bekijk vacature