De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20180813
Toezichthouder Complex
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 05 september, 2018
Uren: 36
Toezicht houden en handhavend optreden behoren tot jouw takenpakket. Je pakt projectleiderschap van complexe zaken op en bestuurlijke dossiers die het domein van VTH overstijgen. Vanuit jouw senioriteit begeleid jij ook collega’s in hun werk. Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthouders.


Bekijk vacature
Vergunningverlener
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 augustus, 2018
Uren: 36
Als een bedrijf, burger of gemeente werkzaamheden wil uitvoeren bij een dijk of langs een watergang wordt contact opgenomen met jou. Als vergunningverlener zorg je dat deze plannen, bijvoorbeeld het bouwen van een complete woonwijk of het aanleggen van kabels en leidingen, worden getoetst.


Bekijk vacature
Adviseur waterbeheer
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 augustus, 2018
Uren: 36
Als junior adviseur zet je jouw kennis om in vraagstukken op het gebied van zoetwatervoorziening, wateroverlast, integrale watersysteemanalyses, klimaatadaptatie en oppervlakte- en grondwaterbeheer op te lossen. Bij calamiteiten neem je deel aan de calamiteitenorganisatie.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur projecten
Aa en Maas
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2018
Uren: 32
Als communicatieadviseur Projecten houd je meerdere ballen voor allerlei projecten in de lucht. Je werkt in een dynamische omgeving met veel verschillende mensen aan diverse onderwerpen. In deze functie werk je voor projecten van afdelingen van de clusters Zuiveringsbeheer en Watersystemen.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2018
Uren: 28-32
Je adviseert over uiteenlopende dossiers en projecten. Ook vertaal je de communicatievisie naar de praktijk. Verder maak je omgevingsanalyses en communicatieplannen. Je werkt graag samen en weet actuele en bestuurlijke vraagstukken snel te doorgronden.


Bekijk vacature
Muskusrattenbestrijder
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 augustus, 2018
Uren: 36
Als muskusrattenbestrijder houd je de populatie muskusratten in een bepaald gebied op een zo laag mogelijk niveau. Je houdt digitaal de administratie van de vangsten bij en rapporteert deze aan de rayonleider. Ook maak en repareer je vangmiddelen.


Bekijk vacature
Senior adviseur kabels en leidingen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 19 augustus, 2018
Uren: 36
Je stelt adviezen op, berekent kabel- en leidingentrajecten door en coördineert de afstemming met alle partijen. Hierbij sta je dagelijks in contact stakeholders zoals kabel- en leidingeigenaren en adviesbureaus.


Bekijk vacature
Medewerkers Onderhoud (2 fte)
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 augustus, 2018
Uren: 36
Je voert onderhoudswerkzaamheden uit aan watergangen, waterkeringen, beplantingen, kleine kunstwerken en terreinen. Ook voer je kleinschalig onderhoud uit aan machines en gereedschappen. Verder signaleer je achterstallige of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.


Bekijk vacature
Hydroloog
Aa en Maas
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 augustus, 2018
Uren: 36
Je houd je bezig met de beleidsthema's peilbeheer en watervoorziening. Zo vertaal je beleid naar de praktijk. Ook leid je tactische projecten en beoordeel je plannen en projecten van derden. Daarnaast zorg je voor verbinding tussen bestuurlijke besluitvorming en het operationele beheer.


Bekijk vacature
Webredacteur
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 25 augustus, 2018
Uren: 24-32
Je bent verantwoordelijk voor optimale content. De Unie heeft meerdere websites in eigen beheer en brengt ook nieuwsbrieven en e-zines uit. Een groot deel van de digitale middelen wordt volledig intern geproduceerd. Ook brengt de Unie het tijdschrift Het Waterschap uit.


Bekijk vacature
Manager Inkoop, Juridische Zaken, Grondzaken
Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 31 augustus, 2018
Uren: 36
Een uitdagende leidinggevende positie waarin wordt ingezet op ontwikkeling en innovatie. Het management heeft een actieve en integrale rol bij de verbetering van de bedrijfsvoering en bij de organisatieontwikkeling.


Bekijk vacature
Medewerker onderhoud
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 20 augustus, 2018
Uren: 36
Je voert onderhoudswerkzaamheden uit aan watergangen, waterkeringen, beplantingen, kleine kunstwerken en terreinen. Ook verzorg je kleinschalig onderhoud aan machines en gereedschappen. Je signaleert ook achterstallige of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.


Bekijk vacature
Specialist onderhoud
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 20 augustus, 2018
Uren: 36
Je neemt jaar- en separate opdrachten aan zoals maaionderhoud, herstel watergangen en waterkeringen, onderhoud van kunstwerken en groenelementen en peilbeheer. Je bewaakt de voortgang van de opdrachten en voert voortgangsoverleg met de opdrachtgevers en maakt hiervoor rapportages.


Bekijk vacature
Muskusrattenbestrijder
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 augustus, 2018
Uren: 36
Je houdt de populatie muskusratten in een gebied zo laag mogelijk. Je houdt digitaal de administratie van de vangsten bij en rapporteert deze aan de rayonleider. Je maakt en repareert vangmiddelen en je handelt klachten en meldingen van inwoners af.


Bekijk vacature
Hydrologisch adviseur
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 01 september, 2018
Uren: 36
Je brengt als hydroloog de hydrologische effecten van ingrepen in het watersysteem helder in beeld en je verricht hydraulische berekeningen ten behoeve van beekherstelprojecten, inrichtingsplannen en vergunningverlening. Je voert monitoringonderzoek uit en adviseert in nieuwe ontwikkelingen.


Bekijk vacature
Programmaleider Waterbeleid
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: %
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2018
Uren: 36
Heb jij goede ideeën om het waterbeleid in Nederland naar een hoger plan te tillen? Wil je meedenken om ons land droge voeten te laten houden en over schoon en voldoende water te laten beschikken?


Bekijk vacature
Programmaleider Moderne Overheid
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2018
Uren: 36
Zet jij de waterschappen op de kaart als organisaties die continu inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen? Ga je graag aan de slag met onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, digitale
transformatie en goed opdrachtgeverschap? En wil je het bestuur van de Unie van Waterschappen hierover informeren?


Bekijk vacature
Plaatsvervangend hoofd Bedrijfsvoering
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 augustus, 2018
Uren: 24
Zorg jij dat de dienstverlening binnen de Unie van Waterschappen op rolletjes loopt? Lijkt het je uitdagend om leiding te geven aan de organisatieonderdelen die hieraan meehelpen? En zit je vol goede plannen om de bedrijfsvoering, samen met je collega’s, naar een hoger plan te tillen?


Bekijk vacature
Verkeerskundige
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: %
Sluitingsdatum: 20 augustus, 2018
Uren: 36
Je draagt bij aan de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid én leefbaarheid van de provincie Zeeland. Je stelt verkeersbesluiten op in overleg met gemeenten en politie. Je maakt ontheffingen voor gebruikers. Je plant verkeerstellingen in.


Bekijk vacature
Elektrotechnisch constructeur
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: %
Sluitingsdatum:
Uren: 36
Je beheert en onderhoudt de Eplan P8 applicatie. Je construeert elektrische installaties en houdt rekening met de daarvoor geldende normen en interne voorschriften. Je stelt elektrotechnische schema’s op en ondersteunt bij het opstellen van bestekken.


Bekijk vacature
Senior plantoetser / vergunningverlener
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 augustus, 2018
Uren: 32-36
Je informeert en adviseert initiatiefnemers en aanvragers van vergunningen en voert (voor)overleg over de mogelijkheden. Het goed functioneren van het watersysteem en veiligheid staan hierbij voorop. Binnen het waterschap vraag je zo nodig advies aan andere specialisten.


Bekijk vacature
Junior adviseur Grondzaken en Vastgoed
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 17 september, 2018
Uren: 32-36
Je maakt overeenkomsten voor aankoop, verkoop, zakelijke rechten, pacht, huur, bruikleen en jachthuur. Ook behandel je verzoeken voor gewasschadevergoeding, organiseer je openbare verkopen en verpachtingen en adviseer je interne en externe klanten over eenvoudige vraagstukken.


Bekijk vacature
Contractmanager (projecten)
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 01 september, 2018
Uren: 36
Je bent als contractmanager binnen een IPM-team verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersing richting verschillende marktpartijen (aannemer en ingenieursbureau). Je zorgt dat de eisen van techniek en omgeving goed vertaald worden in het contract.


Bekijk vacature
Teamleider/ programmamanager
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 22 augustus, 2018
Uren: 36
Je wordt teamleider/programmamanager van de afdeling Integrale Plannen en Projecten. Deze afdeling voert de projecten en programma’s van het waterschap uit in opdracht van de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers. Dit zijn met name technische projecten en programma’s.


Bekijk vacature
Assistent beheerder waterkeringen
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 03 september, 2018
Uren: 36
Je werkt samen in een team aan het planmatig beheren en onderhouden van de waterkeringen. Het team zorgt voor de monitoring, dagelijks en buitengewoon onderhoud van de waterkeringen. Jij beheert en vertaalt de ambities uit het beheer en onderhoudsplan naar een onderhoudsstrategie.


Bekijk vacature
Senior systeem- en netwerkbeheerder
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 augustus, 2018
Uren: 36
Samen met de huidige senior systeem- en netwerkbeheerder / security specialist ben je verantwoordelijk voor de hoge continuïteit en de (informatie)veiligheid van de ICT systemen en netwerken. Zowel voor de kantoorautomatisering als voor de procesautomatisering.


Bekijk vacature
Coördinator grondverwerving
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 15 augustus, 2018
Uren: 36
Voordat het startsein gegeven wordt voor realisatie van onze projecten moeten we eerst een enorme hoeveelheid grond verwerven. Jij bent de bruggenbouwer tussen de externe grondverwervers en de interne opdrachtgevers. Je zorgt ervoor dat alle verwervers over de juiste informatie beschikken.


Bekijk vacature
Inkoopadviseur
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 05 oktober, 2018
Uren: 36
Je bent een inkoopadviseur met een visie op inkopen en aanbesteden. Je hebt gevoel voor bestuur en organisatie. Je adviseert de interne klant vanuit de inkoopstrategie, het inkoopbeleid en de ontwikkelingen binnen de markt en de organisatie.


Bekijk vacature
MBO stagiair(e) ICT
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2018
Uren: 24 / 36
Je loopt stage op de ICT ServiceDesk. Daar ben je verantwoordelijk voor de eerstelijns- ondersteuning van medewerkers en bestuurders. Je neemt meldingen aan in TOPDesk en staat klanten te woord. Ook zoek je oplossingen voor storingen.


Bekijk vacature
Watervrijwilliger
Vallei en Veluwe
Standplaats: Werkgebied Vallei en Veluwe
Dienstverband: Vrijwilligerswerk
Sluitingsdatum: 31 december, 2018
Uren: Eigen invulling
Werken als watervrijwilliger is hartstikke leuk. Sluit je bijvoorbeeld aan bij een beekwerkgroep. Geef een rondleiding aan scholieren op een van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Help bij het inventariseren van dieren- en plantensoorten. Of meld jouw eigen initiatief bij ons.


Bekijk vacature
Sr. engineer Werktuigbouwkunde
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 12 december, 2018
Uren: 36
Je wordt ingezet op meerdere projecten, die meestal uitgevoerd worden in vak overschrijdende projectteams. Daarbij ben je verantwoordelijk voor initiatie-, voorbereiding- en begeleidingswerkzaamheden van werktuigbouwkundige onderdelen van projecten/objecten.


Bekijk vacature