De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20171021
Beleidsmedewerker Waterkwantiteit
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 november, 2017
Uren: 36
Als beleidsmedewerker Waterkwantiteit werk je samen met collega’s aan het verzamelen en vastleggen van primaire informatie over het watersysteem. Je inventariseert de bestaande toestand van het watersysteem, overlegt met belanghebbenden en vertaalt beleidsvoornemens naar concrete activiteiten.


Bekijk vacature
Ondersteuner Vastgoed
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 november, 2017
Uren: 36
Je bereidt de verkoop van percelen voor en stelt pacht-, huur- en gebruiksovereenkomsten op. Deze overeenkomsten verwerk je in een database. Ook bereken je de jaarlijkse vergoedingen, behandel je verjaringszaken en handel je vragen van belanghebbenden af. Je bent communicatief sterk.


Bekijk vacature
Toekomstbouwer / Toekomstvoorspeller
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: %
Sluitingsdatum:
Uren: 36
Waterwegen is de denktank van de waterschappen. Zij verkennen hoe de verschillende waterschapstaken en daaraan gerelateerde thema’s er in de verre toekomst uit zouden kunnen of moeten zien. Daarbij is het credo: "Anders denken, anders doen". 

Handhaver
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 23 oktober, 2017
Uren: 32 - 26
Je voert controlewerkzaamheden uit bij grote projecten, zoals bijvoorbeeld A13/A16 of de herinrichting van een woonwijk of natuurgebied. Je hebt neemt deel aan bouwoverleggen met aannemers en je signaleert knelpunten. Ook hou je toezicht op het naleven van wet- en regelgeving.


Bekijk vacature
Vakspecialist Procesautomatisering
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 29 oktober, 2017
Uren: 36
De technisch specialist moet in staat zijn om het onderhoudsteam bij complexe storingen in het veld te ondersteunen. Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je eindverantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering.


Bekijk vacature
Toezichthoudend kantonnier waterbeheer
Scheldestromen
Standplaats: Terneuzen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 oktober, 2017
Uren: 36
Als toezichthoudend kantonnier waterbeheer voer je kleine onderhoudswerkzaamheden en inspecties aan watersystemen uit en houd je toezicht op de werkzaamheden van derden. Je wordt aangesteld in het werkgebied Midden-Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer nodig help je collega's in andere werkgebieden.


Bekijk vacature
Werkvoorbereiders (2 fte)
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 oktober, 2017
Uren: 36
Als werkvoorbereider maak je onder andere begrotingsplannen, ontwerpnota's, bestekken en contracten, kostenramingen en overeenkomsten voor projecten. Ook zet je opdrachten en onderzoeken uit bij bedrijven. Je communiceert met belanghebbenden, ingenieursbureaus, leveranciers en andere overheden.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur Waterkwaliteit
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 21 oktober, 2017
Uren: 16
Je gaat je bezighouden met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en ontwikkelt beleid voor onderwerpen als nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, opkomende nieuwe stoffen, microplastics en zwerfafval. Het gaat om een detachering vanuit een waterschap.


Bekijk vacature
Programmamanager NWB Fonds
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 01 november, 2017
Uren: 18
Je informeert en adviseert waterschappen over de financieringsmogelijkheden van het NWB Fonds en andere financieringsbronnen voor internationale samenwerking. Je begeleidt, toetst en beoordeelt projectvoorstellen en financieringsaanvragen en voert het secretariaat van de programmacommissie.


Bekijk vacature
Hogere veiligheidskundige
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 oktober, 2017
Uren: 36
De Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel, en Brabantse Delta werken op diverse terreinen samen. Een voorbeeld daarvan is het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn. Om hier een nieuwe stap in te zetten, wordt gezocht naar een Hogere Veiligheidskundige.


Bekijk vacature
Stage toolboxen-bibliotheek arbo-veiligheid
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 25 oktober, 2017
Uren: 36
De opdracht is onderdeel van een lopend traject voor standaardisatie en uniformering van arbo-beleid op de zuiveringslocaties. De huidige toolboxen-bibliotheek dient aangevuld en aangepast te worden met kwalitatief goede presentaties (in Powerpoint), met de juiste informatie.


Bekijk vacature
Sr. engineer Werktuigbouwkunde
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: %
Sluitingsdatum:
Uren: 36
Je wordt ingezet op meerdere projecten, die meestal uitgevoerd worden in vak overschrijdende projectteams. Daarbij ben je verantwoordelijk voor initiatie-, voorbereiding- en begeleidingswerkzaamheden van werktuigbouwkundige onderdelen van projecten/objecten.


Bekijk vacature
Scrummaster
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 36
Digitalisering binnen Waternet vindt plaats binnen domeinen. De kerntaak van de digitale domeinen is het realiseren van toonaangevende digitale dienstverlening. De domeinen zijn een verandermodel waarbij gewerkt wordt met de Agile Scrum project- en voortbrengingsmethode.


Bekijk vacature