De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20200712
Adviseur duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 juli 2020
Uren: 36
Je zult hier samen met een directe collega het voortouw nemen voor de alliantie HWBP. Daarnaast werk je nauw samen met de begeleidingsteams van het HWBP en gaat de projecten helpen met de duurzaamheidsthema’s zoals 'klimaat en energie' en 'circulaire economie'.


Bekijk vacature
Directeur
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 augustus 2020
Uren: 36
Voel jij je als een vis in het water in een organisatie met een eeuwenlange geschiedenis en belangrijke maatschappelijke opdracht? Wil je een bijdrage leveren aan een organisatie die volop in beweging is? Heb je als directeur natuurlijk gezag en veel ervaring in sturen op resultaten en processen?


Bekijk vacature
Junior Adviseur Klimaatadaptatie
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 18
Je draagt bij aan stedelijke klimaatadaptatie (afkoppelen, ontstenen en vergroenen) voor een klimaatrobuuster Limburg. In je dagelijkse werk zet je je vooral in om lopende de stimuleringsregeling ‘afkoppelen verhard oppervlak private terreinen’ tot een succes te maken.


Bekijk vacature
Tactisch Peilbeheerder
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Je stelt de tactische plannen voor peilbeheer op en beheert ze, waaronder het stuwenboek, een plan voor referentiewaterstanden en het tactisch plan ‘Optimaal Waterbeheer in de Landbouw’. Daarnaast stel je scenario’s op die ondersteunend zijn in het maken van keuzes in het peilbeheer.


Bekijk vacature
Beheerder CRK
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling CRK 2020-2023. Je hebt een aanjaagfunctie in de doorontwikkeling naar een data gedreven organisatie. Je verzorgt de dashboards voor het CRK en integreert data en voorspelmodellen van het watersysteem.


Bekijk vacature
Adviseur Asset datamanagement
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Je bent binnen het cluster programmering, planning en financiën (PPF) verantwoordelijk voor en coördineert de ontwikkeling van beleid, processen en modellen bij asset datamanagement en de implementatie daarvan. Je zorgt daarnaast voor het integreren van informatie en het analyseren van gegevens.


Bekijk vacature
Adviseur Ecologie
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Je taken bestaan uit het formuleren van adviezen voor het bestuur over plannen rond schoon en gezond water/ecologie. Het opstellen van soortbeschermings- plannen en plannen voor omgang met ongewenste soorten. De vertaalslag maken van doelen/plannen van natuurbeleid naar uitvoering.


Bekijk vacature
Gebiedsmakelaar
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Contacten leggen in en onderhouden met de streek om te komen tot realisatie van beekdalontwikkeling, zowel met (agrarische) bedrijven, particulieren, stakeholders als overheden. Je legt verbindingen tussen gebruiker in beekdal en WL specialisten en beheerders.


Bekijk vacature
Adviseur Water
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Je taken bestaan uit opbouwen en in stand houden van een relevant netwerk met partners in het stroomgebied aan beide zijden van de grens. Je onderzoekt besluitvormingstrajecten en weet waar mogelijkheden liggen en weet kansen te benutten om resultaat te bereiken op strategisch en tactisch niveau.


Bekijk vacature
Gebiedsadviseur
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Een belangrijk deel van de werkzaamheden speelt zich zich af rondom de agrarische sector. Voor het waterschap is de landbouw van een belangrijke partner bij het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit. Denk bijvoorbeeld aan uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.


Bekijk vacature
Technisch onderhoudsmedewerker (Elektrotechniek/- Procesautomatisering)
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 augustus 2020
Uren: 36
Het onderhouden van onze RWZI’s, stuwen, rioolpersgemalen en oppervlaktegemalen, vanuit je vakgebied elektrotechniek/- procesautomatisering, is voor jou een uitdaging. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je complexe storingen verhelpt, renovaties en in bedrijfsstellingen uitvoert.


Bekijk vacature
Applicatiebeheerder
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 augustus 2020
Uren: 36
Je beheert samen met Technisch Beheerders het Microsoft Online en Office 365 platform en applicaties als Teams, Sharepoint en Intune (on premise en online). Je beheert een set aan applicaties die raakvlakken heeft met het Office 365 platform en/of Microsoft.


Bekijk vacature
Adviseur ruimtelijke plannen
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 21 augustus 2020
Uren: 36
Als adviseur ruimtelijke plannen ben je er samen met het team verant- woordelijk voor dat het waterbelang expliciet en op evenwichtige wijze wordt meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen in ons werkgebied. Dit doe je onder meer door het opstellen van adviezen over ruimtelijke plannen.


Bekijk vacature
Technisch administratief medewerker A
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 13 juli 2020
Uren: 36
Je bedient informatiesystemen (waaronder het Onderhouds Beheer Systeem (OBS)) en je stemt hierover af met andere afdelingen. Opstellen van overzichten, calculaties, normen en kengetallen vanuit diverse geautomatiseerde systemen. Je controleert aangeleverde gegevens op tijdigheid en correctheid


Bekijk vacature
Voorzitter bezwaarcommissie
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 20 juli 2020
Uren: Variabel
De persoon die wij zoeken heeft kennis van en ervaring in de wereld van grootschalige publieke investeringen in infrastructuur. Iemand die de kunst van het luisteren verstaat en de juiste vragen stelt aan bezwaarmakers en andere belanghebbenden.


Bekijk vacature
Technisch onderhoudsmedewerker (Werktuigbouwkunde)
Vechtstromen
Standplaats: Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo, Vriezenveen en Emmen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 augustus 2020
Uren: 36
Het onderhouden van onze RWZI’s, stuwen, rioolpersgemalen en oppervlaktegemalen, vanuit je vakgebied werktuigbouwkunde, is dit jou niet vreemd. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je o.a. complexe storingen verhelpt, renovaties en in bedrijfsstellingen uitvoert.


Bekijk vacature
Vergunningverlener
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 augustus 2020
Uren: 36
Je voert vooroverleg met klanten. Je toetst aanvragen aan wet- en regelgeving en beleid. Je beoordeelt aanvragen en schrijft vergunningen, brieven en adviezen. Je denkt mee over beleid/projecten/programma’s en voert vooroverleg met klanten. Je toetst aanvragen aan wet- en regelgeving en beleid.Bekijk vacature
Juridisch adviseur
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 21 juli 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor onze juridische kwaliteit en je verzorgt bestuursrechtelijke handhavings- beschikkingen. Je handelt bezwaarschriften af en vertegen- woordigt het waterschap in (hoger) beroepszaken. Ook ben je adviseur en sparringpartner voor collega’s en bestuur.


Bekijk vacature
Informatie adviseur
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 13 juli 2020
Uren: 36
Je bent de adviseur en gesprekspartne op tactisch en operationeel niveau voor de vakafdeling. Je bent proces- verantwoordelijk in projecten als het gaat om informatie- en document- management. En je bent een adviseur die communicatief sterk is en ervaring heeft met veranderingstrajecten.


Bekijk vacature
Senior Technicus Zuiveren
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 17 juli 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de meer complexere (technische) werkzaamheden binnen het zuiveringsproces. Je springt op de diverse locaties bij in de procesvoering en neemt vooral deel in nieuwbouw-, modificatie- en renovatieprojecten. Met deelname in werkgroepen/projecten.


Bekijk vacature
Juridisch adviseur vastgoed
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 13 juli 2020
Uren: 36
De toenemende taken op het gebied van vastgoed maken het nodig de bezetting uit te breiden. De helft van de tijd zal je besteden aan het afwikkelen van de vele vastgoeddossiers. Dat kan soms soepel en snel gaan, maar andere keren kost die afwikkeling veel meer tijd.


Bekijk vacature