Juridisch Adviseur

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juni, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning en advisering aan de bestuurders en ambtenaren. Je bent een sterke gesprekspartner voor zowel bestuur, directie, management als collega’s die dagelijks met hun laarzen in het water staan. Je bekleedt hierin een diverse rol.


Bekijk vacature

Maintenance engineer / Assetbeheerder

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 27 mei, 2021
Uren: 36
WDODelta heeft 16 RWZI’s (3 met een slibverwerkingsinstallatie). Je bent op tactisch niveau bezig met beheer van onze procesinstallaties. Ook ben je aanspreekpunt voor het team Onderhoud dat het operationele onderhoud verzorgt. Je bent verant- woordelijk voor ontwikkeling onderhoudsconcepten.


Bekijk vacature

Veldanalist

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 19 mei, 2021
Uren: 36
Als veldanalist voer je zelfstandig bemonsteringen en analyses van (grond)water en waterbodem uit volgens voorgeschreven normen en protocollen. Je beoordeelt veldwerk-zaamheden en analyses en rapporteert over bevindingen. Je zorgt voor het juiste kwaliteitsniveau van het onderzoek door validatie.


Bekijk vacature

Projectleider peilbesluiten

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 17 mei, 2021
Uren: 32-36
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het peilbesluit. Hierbij combineer je inhoudelijke analyses van het watersysteem met een participatie- proces in het gebied. Je stuurt project-medewerkers aan die je ondersteunen bij het verzamelen van de benodigde informatie en het maken van analyses.


Bekijk vacature

Project assistenten extern

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 17 mei, 2021
Uren: 28-32
Als project assistent ben je inzetbaar voor meerdere teams binnen het wetterskip. Je maakt (complexe) afspraken met (externe) partijen en verzorgt correspondentie, (project) dossiers en (digitale) archivering. Je organiseert, plant en bereidt bijeenkomsten voor en maakt indien nodig actielijsten.


Bekijk vacature

IT Infrastructuur specialist

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 17 mei, 2021
Uren: 36
Je doet de eerste en tweede lijn ondersteuning op systeem- en netwerkbeheer. Werkplekbeheer en servicedesk vallen onder het servicepunt. Je ondersteunt hen bij complexe incidenten en het standaardiseren van oplossingen. Daarnaast zorg je voor een goed verloop van het dagelijks beheer van systemen.


Bekijk vacature

Applicatiebeheerder GIS

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 30 mei, 2021
Uren: 32-36
Behandelen en oplossen van tweede en derde lijn tickets. Zorgdragen voor continuïteit van de applicatie: beschik- baarheid, performance, veiligheid en bedrijfszekerheid. Relaties opbouwen en onderhouden met zowel business als leveranciers. Vragen en problemen vanuit de business concreet vertalen.


Bekijk vacature

Adviseur Waterkwantiteit

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 mei, 2021
Uren: 36
Je gaat het team beleid en advies versterken in de vakgroep waterkwantiteit. Als adviseur waterkwantiteit houd je je bezig met dossiers van wateroverlast, peilbeheer en klimaatadaptatie. Door jouw senioriteit en ervaring ben je het inhoudelijk aanspreekpunt en de adviseur voor complexere processen.


Bekijk vacature

Directiesecretaris

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 14 mei, 2021
Uren: 36
Je fungeert als stevige sparringpartner voor directie en bestuur. Je speelt een coördinerende rol bij het opstellen van de strategische agenda. Je denkt strategisch en inhoudelijk mee over bestuurlijke vraagstukken en geeft vorm aan de agendering en besluit- vormingsprocessen.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur vergunningen, toezicht en handhaving

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 11 mei, 2021
Uren: 36
Je maakt deel uit van het beleidsteam van de afdeling en ben je samen verantwoordelijk voor het op orde houden van de beleidsstukken. Je signaleert ontwikkelingen en adviseert gevraagd en ongevraagd het afdelings- management over de ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van VTH-taken.


Bekijk vacature

Senior adviseur financiën

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 mei, 2021
Uren: 28.8
Je bent verantwoordelijk voor trekken en begeleiden van beleidsmatige en strategische vraagstukken. Je bent aanjager en sparringspartner op gebied van fiscale beheersing, financieel beleid en projectsturing en -beheersing. Je levertkwaliteitsimpuls aan verder vormgeven data/informatiemanage- ment.


Bekijk vacature

Versneller slimme keten/Adviseur digitale transformatie

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 mei, 2021
Uren: 36
Je bent in staat de strategische doelen van de digitale transformatie te vertalen in een realistische meerjaren- planning met projecten en mijlpalen en doorziet hierin de samenhang met dagelijkse processen, volgordelijkheid en kansen voor vernieuwing. Je beschikt over essentiële (technische) kennis.


Bekijk vacature

Leerling-medewerker beheer en onderhoud

Aa en Maas
Standplaats: Lith
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 29 mei, 2021
Uren: 36
Jouw werk is net zo afwisselend als de natuur in Oost-Brabant. De ene dag sta je met je laarzen in het water om te checken of sloten en duikers niet verstopt zitten, een dag later informeer je agrariërs dat onze maaimachines over hun land moeten om de sloot- kanten te maaien.


Bekijk vacature

Projectleider legger

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 16 mei, 2021
Uren: 32-36
Als projectleider (beheerder) ben je verantwoordelijk voor het beheer van de Legger Delfland. Je zorgt ervoor dat de gegevens die in legger worden vastgelegd correct en betrouwbaar zijn. Je werkt als meewerkend voorman/-vrouw binnen het ‘leggerteam’. Het leggerteam is een groep van 5 tot 7 collega’s


Bekijk vacature

Werkvoorbereider civiele techniek

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 26 mei, 2021
Uren: 36
Plannen en clusteren van de werkzaamheden die in het onderhoudsbeheerssysteem staan en voorbereid moet worden. Dit doe je in nauw overleg met de interne klant. De werkzaamheden betreffen civiel bouwkundige onderhoudswerk- zaamheden van onder andere zuive- ringen, pompen en (rioolpers)gemalen.


Bekijk vacature

Manager Projectbeheersing Hoogwaterbeschermings- programma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 18 mei, 2021
Uren: 36
Je versterkt het programma HWBP en de uitvoeringsorganisatie van het waterschap in de projectbeheersing en bent verantwoordelijk voor het financieel management, waarbij je zorgt dat het projectteam kan sturen op de eindresultaten. Je vervult een rol bij het aanvragen van subsidies en bijdragen.


Bekijk vacature

Junior Manager Projectbeheersing Hoogwaterbeschermings- programma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 18 mei, 2021
Uren: 36
Je versterkt het programma HWBP en de uitvoeringsorganisatie van het waterschap in de projectbeheersing en bent verantwoordelijk voor het financieel management, waarbij je zorgt dat het projectteam kan sturen op de eindresultaten. Je vervult een rol bij het aanvragen van subsidies en bijdragen.


Bekijk vacature

Voorzitter Rekenkamercommissie

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 11 mei, 2021
Uren: 15 uur per maand
Je bent verantwoordelijk voor een goede interne organisatie en binding van het team. Met jouw aansturing komt de Rekenkamercommissie tot kwalitatief goede producten. Je onderhoudt de relatie met de Algemene Vergadering, het college van Dijkgraaf en Heemraden en de organisatie.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 10 mei, 2021
Uren: 36
Je voert omgevingsanalyses uit om beeld te krijgen van de omgevings- belangen die er spelen voor en tijdens de uitvoering van projecten. Je zorgt dat deze belangen in de scope en planning van het project zijn opgenomen. Je stuurt onderzoeken aan op het gebied van conditionering.


Bekijk vacature

Servicedeskmedewerker

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 10 mei, 2021
Uren: 18
Je bent specialist en eerste aanspreek- punt op het gebied van ICT voor gebruikers van de WL ICT-omgeving. Je beheert de binnenko- mende verzoeken, coördineert de afhandeling en bewaakt de samenhang met diensten van derden. Je bent sparringpartner voor ICT- beheer en zet tweedelijns verzoeken door.


Bekijk vacature

Technisch Manager Verkenningsfase

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 10 mei, 2021
Uren: 36
Je stuurt intern de technische disciplines aan, zoals ecologie, hydrologie en areaalbeheer. Je bent verantwoordelijk voor de technisch-inhoudelijke inbreng en borgt dat alle relevante input op de juiste wijze in de plannen wordt verwerkt. Jedraagt zorg voor een goede informatievoorziening.


Bekijk vacature

Gis-specialist (geo-medewerker) 2 FTE

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 14 mei, 2021
Uren: 36
Je zorgt dat geografische informatie over waterstaatkundige objecten, vooral watergangen of keringen, aansluit op de wensen van de klant. Je onderhoudt de kernregistratie over de werkelijke toestand van deze objecten in het GIS en levert daaruit o.a. het product legger voor werkprocessen.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager Verkenningsfase

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 10 mei, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor een goedlopend gebieds- en participatie- project, haalt ideeën, wensen en (klant)eisen op bij stakeholders en brengt deze in bij het project en/of programma. Je bent de spil binnen integrale gebiedsprocessen en acteert op diverse niveaus met stakeholders.


Bekijk vacature

Procesoperator C

Scheldestromen
Standplaats: rwzi Sint Maartensdijk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 06 mei, 2021
Uren: 36
Je zorgt voor het ongestoord transporteren van afvalwater door afvalwatertransportleidingen en van oppervlaktewater via stuwen, polder- en uitwateringsgemalen. Je hebt een belangrijke rol bij het oplossen van storingen. Je assisteert bij diverse werkzaamheden op de rioolwater- zuiveringen.


Bekijk vacature

Teammanager ICT

Brabantse Delta
Standplaats: Noord-Brabant
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 08 mei, 2021
Uren: 36
Samen met de manager Facilitair en ICT en de servicecoördinator ga je aan de slag om het team ICT als echte serviceverlener efficiënt en effectief vorm te geven en verder door te ontwikkelen. Samen met jouw team draag je bij aan de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie.


Bekijk vacature