De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190616
Vacature WTB engineer
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 juli, 2019
Uren: 36
Ter versterking van het team Technisch Onderhoud zijn wij op zoek naar jou! Als WTB engineer draag je vanuit de assetmanagementsystematiek bij aan het verder optimaliseren van onze bestaande en nieuw te bouwen assets.


Bekijk vacature
Senior Handhaver
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 27 juni, 2019
Uren: 36
Je houdt toezicht op en adviseert over de naleving van de Waterwet en de daarmee samenhangende regelgeving, zoals de Keur en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook pas je indien nodig (juridische) maatregelen toe, zodat de veiligheid en waterkwaliteit in ons beheergebied bevorderd wordt.


Bekijk vacature
Senior Capaciteitsplanner
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 juli, 2019
Uren: 32-36
Je brengt capaciteitsvraag en aanbod bij elkaar voor de projectorganisatie van HDSR. Daarbij maak je gebruik van Primavera en de bestaande projectplanningen. Je bent de verbindende schakel tussen projecten met een capaciteitsvraag en lijnmanagement met het capaciteitsaanbod.


Bekijk vacature
Handhaver
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 juni, 2019
Uren: 36
Je verricht bedrijfs- of locatiebezoeken, inventariseert en gaat op onderzoek uit. Je wijst op de gewenste mogelijkheden, controleert op ongewenste situaties en de naleving van wet- en regelgeving, beleid en voorschriften. Je treedt, indien nodig, handhavend op.


Bekijk vacature
Senior Beleidsadviseur HRM
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 juni, 2019
Uren: 36
Als senior beleidsadviseur HRM stimuleer je duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en de blijvende ontwikkeling van medewerkers binnen Delfland. Hiervoor ben je onder andere projectleider voor strategisch personeelsmanagement. Binnen dit project vallen de ontwikkeling van een nieuwe gesprekscyclus.


Bekijk vacature
Leerling Technicus
Aa en Maas
Standplaats: Aarle-Rixtel of Oijen
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 32
Het dagelijks onderhoud van alle installaties in de zuiveringsregio Aarle-Rixtel of Oijen is in handen van jou en je collega’s. Af en toe kijk je mee met een ervaren technicus of procesoperator, maar vaak ga je zelfstandig aan de slag met opdrachten die je krijgt. Zoals het repareren van een pomp.


Bekijk vacature
Gebiedsbeheerder
Aa en Maas
Standplaats: Deurne
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 16 juni, 2019
Uren: 36
Samen met team Boven Aa ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het watersysteem. Je coördineert het dagelijks waterbeheer en onderhoudswerk, dat zowel in eigen beheer als door externen (aannemers) wordt uitgevoerd. Je bent opdrachtgever en sparringpartner voor aannemers.


Bekijk vacature
Leerling-medewerker beheer en onderhoud
Aa en Maas
Standplaats: Loosbroek
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 07 juli, 2019
Uren: 32
De hele dag binnen op kantoor zitten? Nee, dat is niks voor jou. Jij bent een buitenmens en staat het liefst op het land of in het water. In deze functie ga je de boer op: je legt proactief contact met agrariërs, want veel sloten, beken, stuwen en duikers grenzen aan hun terrein.


Bekijk vacature
Ontwerpspecialist waterkeringen
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 19 juni, 2019
Uren: 36
• Werk je samen met een ontwerpteam aan ontwerpkeuzes, alternatieven en de voortgang van de werkzaamheden.
• Voer je dimensioneringsberekeningen uit van waterkeringen met softwareprogramma’s.
• Ben je kwalitatief verantwoordelijk voor het ontwerpresultaat.
• Controleer je de technische aspecten.


Bekijk vacature
Cultuurtechnisch medewerker
Brabantse Delta
Standplaats: Raamsdonksveer
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 18 juni, 2019
Uren: 36
In de functie van cultuurtechnisch medewerker voer je onderhoudswerkzaamheden uit aan watergangen en kunstwerken; handmatig of machinaal met een kraan of maaiboot. Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het maaien van beken, sloten en terreinen en het herstellen van oevers.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptie
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 17 juni, 2019
Uren: 36
Als beleidsadviseur zorg je samen met je collega’s voor een goede inbreng van het waterbelang in ruimtelijke plannen van gemeenten en derden. Als eerste aanspreekpunt van 3 tot 5 gemeenten weet je feilloos wat er speelt en hoe we doelen en opgaven kunnen verbinden.


Bekijk vacature
Schouwcoördinator
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 juni, 2019
Uren: 36
Samen met een team van collega’s verzorg jij de schouw voor het dagelijks en buitengewoon onderhoud. Jij bent hierbij verantwoordelijk voor de coördinatie, de procesbewaking en het verwerken van de gegevens in geautomatiseerde systemen.


Bekijk vacature
Adviseur waterketen
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 17 juni, 2019
Uren: 36
Je adviseert over de ontwikkeling en realisatie van beleid en hieraan gerelateerde waterketen- en rioleringsvraagstukken. Daarnaast initieer en verricht je inventarisaties en onderzoeken in de waterketen. Ook
signaleer en adviseer je over risico’s, verbeter- en/of knelpunten in de waterketen.Bekijk vacature
Projectmanager
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 juni, 2019
Uren: 36
In deze functie krijg je naast het Hoogwaterbeschermingsproject Geertruidenberg Amertak ook de verantwoordelijkheid over andere projecten of dijkversterkingsopgaven. Je managet deze projecten en legt daarbij verantwoording af aan de interne opdrachtgever.


Bekijk vacature
HR-businesspartner
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 36
Samen met de HR-adviseurs geef je uitvoering aan en bewaak je het meerjarenorganisatieplan. Je draagt zorg voor het Management Development traject. Ook adviseer en begeleid je het MT, in nauwe samenwerking met het adviesbureau.


Bekijk vacature
Programmabegeleider
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 36
Je bent het eerste aanspreekpunt van de Programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de beheerders. Je stuurt een integraal begeleidingsteam aan en analyseert de gegevens op kwaliteit en juistheid.
Je beschikt over een integrale blik en je kunt rolvast zijn.Bekijk vacature
Innovatiecoördinator
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de kennis- en innovatieprocessen binnen de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Je neemt op innovatiegebied het voortouw en neemt je directe HWBP-collega’s en alle alliantiepartners daarin mee. Je werkt midden in het netwerk van de waterveiligheid.


Bekijk vacature
Senior communicatieadviseur
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 36
Je bent samen met je collega's verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de communicatiestrategie. Je vindt met gemak een weg in onze politiek gevoelige organisatie en inhoudelijk complexe materie, waarbij je op alle niveaus het gesprek aangaat en communicatiekansen signaleert.


Bekijk vacature
Senior programmabeheerser
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 36
Je bent lid van een integraal begeleidingsteam voor de projecten van de beheerders. In die rol ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de beheerders op het onderdeel projectbeheersing. Hierbij ligt de focus onder meer op het gebied van risicomanagement en planningsmanagement.


Bekijk vacature
Gebiedsadviseur
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 16 juni, 2019
Uren: 36
Je gaat meewerken in ons gebiedsteam voor Rotterdam, Lansingerland en Zoetermeer. Als gebiedsadviseur ben je de verbinding tussen externe partijen en je collega's. Je integreert onze wateropgaven in plannen en projecten van onze samenwerkingspartners.


Bekijk vacature
Cultuurtechnisch medewerker
Brabantse Delta
Standplaats: Raamsdonkveer
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 19 juni, 2019
Uren: 36
voer je onderhoudswerkzaamheden uit aan watergangen en kunstwerken; handmatig of machinaal met een kraan of maaiboot. Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het maaien van beken, sloten en terreinen, het herstellen van oevers en het plaatsen van noodpompen.


Bekijk vacature
Proces operator B
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 juni, 2019
Uren: 36
Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse proces- en bedrijfsvoering van het afvalwatertransportsysteem, een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. Jij bent het aanspreekpunt in het proceswerkveld bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen.


Bekijk vacature
Adviseur beheer
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 16 juni, 2019
Uren: 36
Starters op de arbeidsmarkt zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren. Als Adviseur Beheer ben je een nieuwsgierige spin in het web. Je zorgt voor overzicht en inzicht in de lopende en te plannen werkzaamheden. Je werkt graag met cijfers, kaarten en tabellen, en hebt oog voor detail.


Bekijk vacature
Subsidieadviseur
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 18 juni, 2019
Uren: 36
Wij zoeken een stevige en enthousiaste subsidieadviseur die ons bestuur, management en collega’s adviseert over cofinancierings- en subsidiemogelijkheden. Samen met een collega draag jij zorg voor een optimale benutting van (EU/overheids)fondsen en subsidies bij de uitvoering van onze watertaken.


Bekijk vacature
Junior Adviseur (afval)waterketen
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 16 juni, 2019
Uren: 32
Als junior Adviseur (afval)waterketen werk je in de afwaterketengroep van team Vergunningverlening en Handhaving Noord. De groep bestaat uit 3 ervaren adviseurs. We breiden de groep graag uit met een junior Adviseur. Eerst ga je de adviseurs ondersteunen, maar al snel pak je zelf adviestaken op.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur Zuiveren
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 juni, 2019
Uren: 36
Wil jij aan het stuur zitten om de waterketen voor 2030 – 2050 vorm te geven? Wil jij onderzoeken hoe de wereld er uit gaat zien, bepalen welke transitie daarvoor doorgemaakt moet worden, je richten op scenario’s om energiefabriek of grondstoffenfabriek te worden? Dan horen we graag van je!


Bekijk vacature
Adviseur beheer
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 36
Als Adviseur beheer werk je in het westelijke deel van ons beheergebied. Vanuit je kennis van watersystemen en beheer, kun je adviezen goed koppelen aan beleid, beheer of projecten. Daarbij moet je goed kunnen schakelen en op verschillende niveaus je advies onderbouwen en uitleggen.


Bekijk vacature