De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20200119
Learning & Development Officer
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 07 februari 2020
Uren: 18
Je bent verantwoordelijk voor het interne opleidingsprogramma met trainingen en intervisiesessies, waarbij je nuttige onderwerpen op een inspiratievolle manier over brengt. Daarnaast ontwikkel je beleid voor thema’s waar de teams in kunnen professionaliseren, zoals veiligheid of gender.


Bekijk vacature
Onderhoudsspecialist, aandachtsgebied grond-, weg- en waterbouw
Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 28 januari 2020
Uren: 36
Als onderhoudsspecialist doe je je werk volgens onderhoudsplannen en vanwege storingen, lever je op verzoek procesgegevens aan. Tevens doe je voorstellen voor verbeteringen in het onderhoudsproces.


Bekijk vacature
Inkoopadviseur
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 februari 2020
Uren: 36
Jouw rol is het gevraagd en ongevraagd adviseren over diverse inkoopaangelegenheden, aanbestedingen en contractmanagement en daarnaast het begeleiden van aanbestedingen voor zowel werken, leveringen als diensten. Ook speel je een rol in zaken als inkoopanalyses opzetten en uitvoeren.


Bekijk vacature
Teammanager Keringen & Vaarwegen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 26 januari 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de instandhouding van keringen en vaarwegen én de operationele calamiteitenbestrijding binnen het proces Onderhouden. Daarbij hoort ook de samenwerking met alle betrokken interne en externe spelers en de doelmatige inzet van het exploitatiebudget ween/keringen.


Bekijk vacature
Senior adviseur waterbeheer (ecologie)
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 10 februari 2020
Uren: 32-36
Je bent werkzaam over de totale breedte van het vakgebied. Je zet in de rol van adviseur voor de hele organisatie je specialistische kennis in bij vraagstukken zoals monitoring, verbetering van de waterkwaliteit, inrichtingsprojecten, watersysteemanalyses of bestrijdingvan exoten.


Bekijk vacature
Procesoperator
Delfland
Standplaats: Vlaardingen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 februari 2020
Uren: 36
Als Procesoperator ga je alle primaire en secundaire processen binnen de zuiveringstechnische werken (zuiveringsinstallaties en rioolgemalen) aansturen, de hiervoor benodigde apparatuur bedienen, procesgegevens verzamelen en procesrapportages opstellen.


Bekijk vacature
Zuiveringstechnicus (regio Amersfoort)
Vallei en Veluwe
Standplaats: Amersfoort
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 januari 2020
Uren: 36
Als zuiveringstechnicus werk je in het hele beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Je bedient en beheert de aan jou toegewezen zuiveringstechnische installaties en controleert of ze goed werken. Je voert het zuiveringsproces uit.


Bekijk vacature
Senior cultuurtechnisch medewerker
Brabantse Delta
Standplaats: Heerle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 februari 2020
Uren: 36
Je krijgt een gebied toegewezen waarin je verantwoordelijk bent voor het cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud aan waterlopen, groenelementen en kunstwerken. Met de peilbeheerder stem je af over het te voeren waterpeil en bedien je de handmatige gemalen, stuwen en inlaten.


Bekijk vacature
Procesbeheerder inspecties waterkeringen
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 februari 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale proces van waterkeringinspecties en monitoring. Je zorgt voor de vastlegging van gegevens en zorgt samen met collega’s van team Waterkeringen voor de interpretatie van de gegevens.


Bekijk vacature
Procesoperator RWZI Oijen
Aa en Maas
Standplaats: Oijen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 februari 2020
Uren: 36
Je bedient de installaties, controleert het procesverloop en de werking van de installaties met behulp van geautomatiseerde besturingssystemen. Je signaleert en analyseert afwijkingen in de water- en sliblijn en lost effectief storingen op.


Bekijk vacature
Senior besturingstechniek
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 januari 2020
Uren: 36
Je bent een ervaren en gedreven procesautomatiseerder. Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en een opleiding op het gebied van procesautomatisering, meet- en regeltechniek of industriële automatisering, aangevuld met relevante proceskennis en enkele jaren relevante ervaring.


Bekijk vacature
Marketing & communicatieadviseur Klimaatadaptatie
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 03 februari 2020
Uren: 36
Je geeft actief invulling aan de identiteit van het merk ‘Klimaatkrachtig Delfland’. Je biedt laagdrempelige contactmogelijkheden voor initiatiefnemers, inspiratie en een podium voor voorbeeldprojecten en initiatieven door communicatie en marketinguitingen. Lef en enthousiasme zijn key-elementen.


Bekijk vacature
Technisch manager Hoogwaterbeschermings- programma
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 februari 2020
Uren: 36
In een nieuw en energiek team breng je ruime ervaring in op zowel het werken met grootschalige ruimtelijke opgaves als het werken in IPM-rollen. Naast je opdracht binnen het HWBP lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de unit Projecten en de vakgroep Technisch management.


Bekijk vacature
Bestuursadviseur
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 13 februari 2020
Uren: 36
Als bestuursadviseur ondersteun je een directielid en een of meer bestuurders bij het uitvoeren van hun taak in een van de commissies en zorg je voor de verbinding met de organisatie. Je zorgt voor een goede voorbereiding en beheer van het besluitvormingsproces voor dagelijks en algemeen bestuur.


Bekijk vacature
Coördinator Procesautomatisering (PA) met ICT kennis
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 januari 2020
Uren: 36
Je richt je in deze functie op de ontwikkelingen van PA/ICT waterschapsbreed. Binnen Vechtstromen bestaat er een beheerteam PA, bestaande uit PA- en ICT specialisten. Je bent functionele trekker en coördinator van dit team. Je spreekt de taal van procesautomatisering, maar ook van programmaleiders.


Bekijk vacature
Teammanager strategie Onderhouden
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 januari 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de strategie van het proces Onderhouden en uitwerking van dit proces in deelprocessen en werkinstructies. Samen met het team werk je aan het door-ontwikkelen van de organisatie in de lijn van organisatievisie ‘Buiten Gewoon Doen’.


Bekijk vacature
Gegevensbeheerder waterketen en zuiveringen
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 19 januari 2020
Uren: 36
Jij zorgt ervoor dat informatie up-to-date is en aansluit op de wens van diverse klanten. Jij bent de spin in het web die zorgt voor afstemming aan de inwin kant en aan de rapportage kant. Jij vormt de brug tussen technische systemen (Historian / Scada en de rapportage tools zoals FEWS en Z-INFO).


Bekijk vacature
Secretaris-directeur
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 31 januari 2020
Uren: 36
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zoekt een secretaris-directeur. De secretaris-directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij als eerste adviseur bij de uitoefening van hun taak.


Bekijk vacature
Inkoopadviseur leveringen en diensten
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 februari 2020
Uren: 36
Je adviseert onder meer P&O, ICT en communicatie bij aanbestedingsprojecten voor ICT -producten en -diensten of bij dienstverlening van inhuur. Je begeleidt het inkoopproces en draagt bij aan de ontwikkeling van inkooptools. Je bent ook een vraagbaak en adviesorgaan voor collega’s.


Bekijk vacature
Inkoopadviseur werken
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 februari 2020
Uren: 36
Jouw talent voor slimme afspraken maken heeft impact op de leefbaarheid en waterveiligheid van onze regio. Je zorgt letterlijk voor schoon water, droge voeten en behoud van de natuur door het dirigeren van (Europese) inkoop- en aanbestedingstrajecten voor GWW-projecten.


Bekijk vacature
plv. voorzitter en lid voor de onafhankelijke bezwaarschriftencie.
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 20 januari 2020
Uren:
Ten aanzien van de plaatsvervangend voorzitter wordt verwacht dat hij/zij het vermogen heeft om de vergaderingen van de bezwaarschriften- (en klachten) commissie te leiden en sturing te geven aan de besluitvorming en het werk van de bezwaarschriften- (en klachten) commissie.


Bekijk vacature
Onderhoudsmanager Watersysteem
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 februari 2020
Uren: 36
Je draagt verantwoordelijkheid voor het evenwicht tussen prestaties en kosten. Hierin ben je budgetverantwoordelijk, stel je MJP en begrotingen op en bewaak je de kosten voor onderhoud.
Jij coördineert de ontwikkelingen voor onderhoud aan het watersysteem op tactisch en strategisch niveau.


Bekijk vacature
Onderhoudsmanager afvalwaterketen
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 februari 2020
Uren: 36
Je draagt verantwoordelijkheid voor het evenwicht tussen prestaties en kosten. Hierin ben je budgetverantwoordelijk, stel je MJP en begrotingen op en bewaak je de kosten voor onderhoud.
Jij coördineert de ontwikkelingen voor onderhoud aan de afvalwaterketen op tactisch en strategisch niveau.


Bekijk vacature