De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20170327
Grondmakelaar
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 april, 2017
Uren: 36
Ben jij een kei in onderhandelen? Als grondmakelaar zorg je onder andere voor de aan- en verkoop van gronden en het beheren van waterschapseigendommen. Je hebt ruime kennis van het verbintenissenrecht, onteigeningsprocedures, aan- en verkoopprocedures en pachtprocedures.


Bekijk vacature
Omgevingsmanager A
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 maart, 2017
Uren: 36
Je houdt je primair bezig met het goed op elkaar afstemmen van de belangen vanuit de omgeving. Je houdt daarbij steeds het overzicht en de regie. Je weet op operationeel, tactisch en strategisch niveau de visie en belangen van de organisatie goed weer te geven en bent het aanspreekpunt voor alle omgevingstaken. Binnen je eigen team geef je het goede voorbeeld.


Bekijk vacature
Systems Engineer
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 maart, 2017
Uren: 36
Je zorgt voor het opstellen van en neemt beslissingen over de realisatie van de klant-eisenspecificatie, systeemspecificaties en de vraagspecificatie-eisen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor verificatie en validatie van de projecteisen. Je bwaakt de integrale consistentie en juistheid van de eisen en rapporteert aan het IPM-team.


Bekijk vacature
Contractmanager A
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 31 maart, 2017
Uren: 36
Je bent het eerste aanspreekpunt voor opdrachtnemers. Al dan niet in samenspraak met de technisch manager beslis je over de acceptatie van documenten en verzoeken tot wijziging van opdrachtnemers en het opleggen van boetepunten, inhoudingen of beloningen. Ook ben je verantwoordelijk voor het financieel beheer van de bij jou ondergebrachte contracten.


Bekijk vacature
Technisch medewerker elektrotechniek
Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Warmenhuizen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 maart, 2017
Uren: 36
Je verricht elektrotechnisch onderhoud aan zuiveringsinstallaties, riool- of peilgemalen, boezemobjecten en calamiteitenpompen. Je onderzoekt storingen, verricht metingen en voert modificaties in complexe installaties. Ook stuur je aannemers aan, beheer je voorraden en registreer je werkzaamheden en gegevens in een geautomatiseerd systeem.


Bekijk vacature
Hoofd Communicatie
Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 april, 2017
Uren: 36
Heb je plezier in leidinggeven aan 'haaibaaien' én 'stille krachten'? Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoekt een hoofd Communicatie voor een enthousiast, professioneel en veelzijdig communicatieteam van 19 fte dat werkt aan het vergroten van waterbewustzijn, naams- en taakbekendheid en de reputatie van het waterschap. Het waterschap zet hier onder meer omgevingsonderzoek, Factor C en moderne communicatiemiddelen voor in.


Bekijk vacature
Adviseur Hydrologie
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 03 april, 2017
Uren: 36
Waterschap De Dommel zoekt 2 adviseurs Hydrologie. Als adviseur Hydrologie geef je specialistische adviezen op het terrein van het operationeel waterbeheer. Je adviseert over en maakt hydrologische (ontwerp)berekeningen voor inrichtings- en beheerprojecten. Ook begeleid je extern uitgezette opdrachten. Je werkt intensief samen met collega’s in multidisciplinaire teams.


Bekijk vacature
Senior engineer werktuigbouwkunde en procestechniek
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 31 maart, 2017
Uren: 36
Je werkt aan meerdere projecten, die meestal worden uitgevoerd in vakoverschrijdende projectteams. Daarbij ben je verantwoordelijk voor initiatie-, voorbereiding- en begeleidingswerkzaamheden van technische projecten en objecten. Ook lever je technische adviezen en stel je beleids- en onderzoeknota’s en rapportages op.


Bekijk vacature
Assistent Sectorcontroller
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 04 april, 2017
Uren: 36
Je signaleert relevante ontwikkelingen en wijzigingen in het werkveld, vertaalt in- en externe ontwikkelingen naar beleidsvorming, formuleert (beleids)plannen en -nota's en adviseert over beleid. Daarnaast kun je binnen Waternet breed worden ingezet om financiële vraagstukken in goede banen te leiden.


Bekijk vacature
Beheerder Zuiveringen en Gemalen
Rijnland
Standplaats: Haarlem en/of Zwaanshoek
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 april, 2017
Uren: 36
Je controleert en inspecteert technische installaties op zuiveringen, riooltransportgemalen en leidingen. De controle- en inspectiegegevens verwerk je in een onderhoudssysteem. Ook bedenk je verbeteringen voor het beheer van de installaties. Deze verbeteringen voer je samen met collega's van beheer- en bedieningsteams door.


Bekijk vacature
MBO stage ICT
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 24-36
Als stagiair op de ICT ServiceDesk ben je verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning van medewerkers en bestuurders. Dit bestaat onder meer uit het aannemen en verwerken van meldingen in TOPDesk, het te woord staan van klanten en het installeren van en uitleg geven over verschillende devices.


Bekijk vacature
HBO stage civiele techniek
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2017
Uren: 24-36
Je helpt mee met het ontwerpen en uitwerken van installaties op het gebied van het transport en het zuiveren van afvalwater, zoals het ontwerpen van civieltechnische installaties in zowel Autocad als Revit (3D), het uitwerken van deze installaties tot tekeningen benodigd voor de bouw ervan, en het houden van toezicht op de bouw.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker Discrepantie
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 27 maart, 2017
Uren: 36
De beleidsmedewerker discrepantie geeft invulling aan de bestuurlijke ambitie om de discrepantie op een zo laag mogelijk niveau te brengen en te houden. Dit betekent dat de kwaliteit van de metingen op de rwzi’s moet worden geborgd en dat de volledigheid en juistheid van de heffing moet worden gegarandeerd.


Bekijk vacature
Projectleider
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 07 april, 2017
Uren: 36
Je fungeert als projectleider bij de voorbereiding en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan watergangen. Het accent zal hierbij op het baggeren en herprofileren van watergangen liggen. Je zorgt ervoor dat onderhoudsprojecten op professionele wijze tot een positief resultaat komen.
Bekijk vacature
Adviseur communicatie
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 29 maart, 2017
Uren: 36
Je bent zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief en in staat om zowel bij in- als externen de belangen van het waterschap te behartigen. Je hebt veel gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, bent op de hoogte van projecten en weet deze met elkaar en met het algemene strategische beleid van het waterschap te verbinden.


Bekijk vacature
Senior technisch specialist waterkeringen
Delfland
Standplaats: Kijkduin / Delft
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 31 maart, 2017
Uren: 36
Binnen het team Onderhoud Waterkeringen en Watergangen worden inspecties en onderhoud aan de waterkeringen uitgevoerd. Als senior ben je verantwoordelijk voor de onderhoudsprocessen. Je werkt nauw samen met de directe collega's om het onderhoud aan de waterkeringen te realiseren.


Bekijk vacature
Stage Social Media
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 30 april, 2017
Uren: 36
Via social media gaan we in gesprek en laten we zien wat Waternet allemaal doet. Je verzint creatieve manieren om via onze social media kanalen organisatiedoelstellingen te ondersteunen. Je denkt en werkt mee aan social advertising en online campagnes. Ook belangrijk: je analyseert en signaleert.


Bekijk vacature
Werkvoorbereider WTB
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 27 maart, 2017
Uren: 36
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het opnemen van materiaal, begroten, voorbereiden en plannen van onderhoudswerkzaamheden aan werktuigbouwkundige installaties. Je wijst het werk toe aan de monteurs. Je overlegt met de rayonleider tijdens de voorbereiding en verzorgt de inkoop van diensten en materialen.


Bekijk vacature
Zuiveringstechnoloog
Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Vaste aanstelling (e.v.t. proeftijd)
Sluitingsdatum: 29 maart, 2017
Uren: 36
Je adviseert bij de exploitatie, verbetering en vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties en draagt bij aan optimale benutting van de capaciteit en aan kwaliteitsborging op technologisch vlak. Adviseert over aanpassingen en geeft randvoorwaarden aan voor het rioleringsbeleid.


Bekijk vacature