De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.

Medewerker onderhoud BBL

Noorderzijlvest
Standplaats: Onderdendam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 11 juli 2024
Uren: 32-36
Je onderhoudt de watergangen vanaf april t/m december met diverse machines. Je doet kleinschalige 1e lijns onderhoudswerkzaamheden aan materieel en materiaal. In de wintermaanden pak je allerlei onderhoudswerkzaamheden op zoals snoeiwerk, duikers doorspuiten, beschoeiing plaatsen etc.


Bekijk vacature

Programmamanager ICT

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 36
Verantwoordelijk voor het realiseren van een veranderopgave waar ICT-projecten en lijnactiviteiten onderdeel van uitmaken. Het inspireren, motiveren, organiseren en afstemmen van de projecten binnen je programma, het opstellen van een roadmap, het samenstellen van de teams en nieuwe werkwijze.


Bekijk vacature

Privacy Officer

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 juli 2024
Uren: 36
Je voert zelfstandig en in goede samenwerking met jouw collega's alle verschillende werkzaamheden uit die horen bij de rol van privacy officer. Zoals het uitvoeren van DPIA's, het beheren van het Information Security Management System en het bijhouden van het verwerkingenregister.


Bekijk vacature

Jurist waterkwaliteit actualisatie directe lozingen

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 juli 2024
Uren: 28-36
Als jurist waterkwaliteit ligt jouw focus op het project actualisatie directe lozingen. Je gaat werken binnen een deskundig en ervaren team van 12 juristen. Je adviseert voornamelijk over onderwerpen die op het snijvlak liggen van bestuursrecht, waterregelgeving en overig omgevingsrecht.


Bekijk vacature

Medewerker toetsen en vergunnen

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 juli 2024
Uren: 24
Als medewerker toetsen en vergunnen ben je de ondersteunende factor als het gaat om het proces van vergunning- verlening. Je werkt nauw samen met de adviseurs toetsen en vergunnen en de juristen in ons team. Je zorgt voor een zorgvuldige en klantvriendelijke afhandeling van de vergunning- aanvragen.


Bekijk vacature

Adviseur Areaalbeheer Data

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 juni 2024
Uren: 36
Opstellen van visie en strategie voor de ontwikkeling van datamanagement binnen areaalbeheer. Coördineren, uitvoeren en monitoren van datamanagementactiviteiten. Realiseren van draagvlak op alle niveaus en verbinden van verschillende disciplines. Analyseren van de informatiebehoefte.


Bekijk vacature

Vakspecialist Inspecteren en Aanspreekpunt

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 03 juli 2024
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van watersysteem en waterkeringen. Je voert preventieve onderhouds- en knelpunteninspecties uit, bedient stuwen en neemt waterpeilen op. Je bent als inspecteur het eerste aanspreekpunt van het waterschap in de omgeving.


Bekijk vacature

Adviseur Ecohydrologie / Adviseur Watersysteem

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 36
Als adviseur volg je politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van waterkwaliteit, klimaat, landbouw en natuur op de voet. Zie je de samenhang tussen deze beleidsvelden en draagt dit proactief uit. Daarnaast weet je als geen ander wat er speelt vanuit de ‘Kaderrichtlijn Water’.


Bekijk vacature

Medewerker grondzaken

Rivierenland
Standplaats: Tiel - thuis
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 36
Bureau onderzoek naar grondgebruik. Inventarisatie van gronden. Het opstellen van (beheer) overeenkomsten. Publicatie van deze overeenkomsten. Beantwoording van vragen van gebruikers van gronden. Verwerken van de overeenkomsten in onze vastgoedapplicatie. Overige voorkomende werkzaamheden.


Bekijk vacature

Projectleider ICT

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 30 juni 2024
Uren: 36
Het opstellen van een projectplan. Het aansturen van projectleden. Het (dagelijks) aansturen en toezicht houden op meerdere ICT-projecten. De communicatie naar stakeholders van het project. Toetsen op het gebruik van wet- en regelgeving en beleid op gebied van informatievoorziening.Bekijk vacature

Adviseur grondwaterkwaliteit

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 juli 2024
Uren: 36
Jouw werkzaamheden draaien om het geven van advies op het grensvlak van grondwaterkwaliteit en water- kwantiteit. Van monitoring en watersysteemanalyses tot onderzoek naar de ontwikkelingen van de grondwaterkwaliteit. Je richt je voornamelijk op collega’s binnen onze organisatie.


Bekijk vacature

Businesscontroller

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 03 juli 2024
Uren: 32-36
Als Business Controller werk je richtinggevend en constructief met teammanagers, opdrachtgevers en andere (interne) klanten aan financiële (beleids)vraagstukken. Je bent in staat om het grotere geheel te overzien en vindt het leuk om verbinding te leggen met de rest van de organisatie.


Bekijk vacature

RAYONBEHEERDER

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 30 juni 2024
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van de vastgestelde peilen in jouw rayon. Je inspecteert onder andere gemalen, keringen, stuwen en inlaten. En je coördineert werkzaamheden. signaleert, registreert en onderzoekt afwijkingen op de Legger.


Bekijk vacature

Adviseur Waterhuishouding

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 32-36
Als (senior) adviseur waterhuishouding reken je aan het watersysteem en voer je modelanalyses uit. Daarmee ga je na hoe het watersysteem erbij staat en welke knelpunten en wateropgaves er zijn in een gebied. Deze vertaal je naar mogelijke oplossingen.


Bekijk vacature

Adviseur gegevensbeheer

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 32-36
Als adviseur gegevensbeheer werk je aan actuele, betrouwbare en complete gegevens voor de dijken, duinen en watergangen in Delfland. Je voorziet jouw collega’s van verschillende afdelingen van de gegevens en gegevensbeheerproducten die zij nodig hebben.


Bekijk vacature

Adviseur Waterkwaliteit

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 32-36
Als adviseur draag je bij aan projecten voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doe je onder meer door monitoring, data- en systeem- analyse, onderzoek, toetsing en rapportage. Jouw focus ligt op stoffen en stofgedrag, maar je begrijpt ook hoe die stoffen doorwerken op de aquatisch ecologie.


Bekijk vacature

Adviseur – Contractmanager HV

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 32
Je begeleidt op tactisch/strategisch niveau een deel van de bestaande contractpartijen bij de totstandkoming van hun dienstverlening conform de contractafspraken en KPI’s. Het betreft specifiek de huisvesting technisch contracten en wat daar logisch aanpalend aan is;


Bekijk vacature

Specialist toezicht en handhaving

Rivierenland
Standplaats: Hybride: Tiel - thuis - in het veld
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 juli 2024
Uren: 36
Je trekt agrarische toezichts- en handhavingsprojecten en monitort behaalde resultaten. Hierdoor draag je bij aan de verbetering van de werkprocessen van jouw én andere taakvelden. Continu schakel je tussen beleidsadviseurs, handhavers en het management.


Bekijk vacature

Contractadviseur

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 36
Als contractadviseur vertaal je de eisen en wensen naar eenduidige contractvoorwaarden en -specificaties in de vorm van aanbestedings- en contractdocumenten. Je zorgt voor kwalitatief goed beheersbare overeenkomsten. Je bewaakt de voortgang binnen de overeenkomsten.


Bekijk vacature

Support Engineer

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 36
Je bent het eerste aanspreekpunt voor al onze medewerkers, zowel telefonisch, aan de servicebalie, als via e-mail. Je diagnoseert en lost uiteenlopende hardware- en softwareproblemen op en werkt hierbij nauw samen met collega's van de 2e en 3e lijn om de klanttevredenheid te waarborgen.


Bekijk vacature

Projectleider

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 32-36
Als projectleider werk je met verschillende collega's in een IPM (light) structuur aan verschillende projecten. Vanaf ontwerpfase tot en met nazorgfase stuur je op tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie, communicatie en risico’s. Eindverantwoordelijk voor te behalen successen binnen project.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 juli 2024
Uren: 32-35
De projecten bij team waterkeringen zijn uitdagend in een watervolle polder als de Krimpenerwaard en het stedelijk gebied als Rotterdam; technisch eenvoudig tot middelzware projecten, elk met hun eigen uitdagingen op het gebied van wetgeving, vergunningen en soms strakke deadlines.


Bekijk vacature

Contractmanager

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 juli 2024
Uren: 32-36
Simpelweg zorg je als Contractmanager voor een volledige en correcte voorbereiding, beheersing en onderhoud van alle contracten met aannemers en ingenieursbureaus. Maar zo simpel is dat niet. Van start contract tot het naleven van  gemaakte afspraken, zorg je voor de gewenste dienstverlening.


Bekijk vacature

Technisch Adviseur Waterveiligheid

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 04 juli 2024
Uren: 32-36
Je maakt samen met de andere IPM-managers dé vertaalslag van plannen naar de concrete uitvoering van projecten. Als sleutelfiguur in het IPM-team zorg je voor de coördinatie en kwaliteit van ontwerpen, contracten en uitvoering. Daarnaast werk je nauw samen met aannemers en ingenieursbureaus.


Bekijk vacature

Functioneel beheerder Gisib

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 26 juni 2024
Uren: 36
Als Functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het pakket Gisib. Dit pakket omvat het Onderhouds Beheers Systeem voor onze collega’s in het veld. Alle onderhoudsvraagstukken binnen Gisib ligggen bij de beheerders. Hierbij kan je denken aan het maken van (API) koppelingen.


Bekijk vacature

Operator procestechniek afvalwaterzuivering

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 25 juni 2024
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de technische installaties. Je checkt de voortgang, doet controles en als dat nodig is grijp je in en stuur je bij. Als je ziet dat iets beter kan of er ergens een tekortkoming is, doe je daar een voorstel voor.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur KAM

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 26 juni 2024
Uren: 36
Als Beleidsadviseur Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) richt je je op het coördineren en analyseren van de omstandigheden rondom veiligheid, arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Alle zaken die zich rond deze onderwerpen voltrekken vallen onder jouw aandacht.Bekijk vacature

Contractmanager onderhoud

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 32-36
Als contractmanager manage je van A tot Z de contracten voor de technische onderhoudsteams en begeleid je alle processen hieromheen. Je doet de aanbesteding, contractvoorbereiding en contractbeheersing richting verschillende marktpartijen, zoals aannemers en leveranciers.


Bekijk vacature

Beleidsadviseur Waterketen

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 36
Als Beleidsadviseur Waterketen heb je een brede blik op het speelveld van de (afval)waterketen. Samenwerking zowel intern (speelveld van bestuur tot beheer) als extern met gemeenten en andere partijen (collega waterschappen, kennisinstituten, adviesbureaus, aannemers) is van groot belang.


Bekijk vacature

Adviseur procesautomatisering waterketen / Specialist projecten

De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 juni 2024
Uren: 36
Als PA-adviseur ben je dé specialist op het gebied van procesautomatisering binnen projecten. Je geeft PA-advies tijdens een project. Het einddoel is het in gebruik nemen van een werkende PA-installatie die aan de opgestelde technische standaard (TSPA) voldoet.


Bekijk vacature

Projectbeheerser Planvorming

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 36
Het coördineren van de voortgang van de projecten in de voorbereidingsfase (planvorming) en het opzetten van instrumentarium daarvoor. Het helpen van de projectleiders in projectmatig werken. Het bewaken en beheersen van de projecten in de planvormingsfase.


Bekijk vacature

Coördinator risicomanagement

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 juni 2024
Uren: 36
Je bent, samen met concerncontroller en adviseur concernstaf, verant- woordelijk voor totstandkoming en functioneren van risicomanagement- proces. Dit is het proces waarmee risico’s worden geïnventariseerd, gekwantificeerd, beheerst (door beheersmaatregel), geëvalueerd en over wordt gerapporteerd.


Bekijk vacature

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 juni 2024
Uren: 36
Je gaat je bezighouden met de Waterschapsverordening. Je gaat meeschrijven aan beleidsregels of andere wet- en regelgeving. Iedere werkdag is anders. Zo adviseer je vandaag over vergunnings- en handhavingsvraagstukken en ben je morgen verwerend jurist in een bezwaar- of beroepsprocedure.


Bekijk vacature

Juridisch Adviseur

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 juni 2024
Uren: 32-36
Als juridisch adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland heb je adviserende functie waarbij je jouw juridische kennis optimaal inzet. Je bent in staat om zelfstandig en proactief vraagstukken op te pakken, kansen en risico’s helder in kaart te brengen en met organisatie brede blik te adviseren.


Bekijk vacature

Data Steward waterveiligheid

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 26 juni 2024
Uren: 36
Je regisseert en draagt zorg voor beschikbaarheid en optimalisatie van gegevensmanagement voor het domein waterveiligheid. Je creëert overzicht, samenhang en uniformiteit binnen het gegevensmanagement voor het domein van waterveiligheid o.a. door initiëren en (laten) opstellen en beheren modellen.


Bekijk vacature

Technisch Architect

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 32-36
Als technisch architect bij waterschap Brabantse Delta zit je met je hoofd in de technische ICT-infrastructuur en met je hart in het water! Je zit boven op de technologische ontwikkelingen en vertaalt deze naar technisch beleid en kaders. Dit beïnvloedt de langetermijnstrategie van het waterschap.


Bekijk vacature

Informatieadviseur

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 32-36
Als informatieadviseur bij waterschap Brabantse Delta zit je met je hoofd in de ICT en met je hart in het water! Je zit boven op de (landelijke) technologische ontwikkelingen en de behoeftes binnen ons waterschap. Dit vertaal je naar begrijpelijke maatregelen voor onze collega’s.


Bekijk vacature

Projectmanager Waterketen

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 36
Dankzij jou krijgen nieuwe technologische ontwikkelingen vorm in waterketenprojecten. Je werkt hiervoor samen met waterketentechnologen en andere waterschappen. Je geeft leiding aan projectteam en daarmee leid je grote of kleinere, complexe projecten. Dit kunnen verschillende soorten projecten zijn.


Bekijk vacature

Adviseur Monitoring Waterketen

Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 32-36
Je zorgt dat het uitvoeren van onze waterschapstaken, en specifiek die van de afvalwaterketen, makkelijker wordt door datagedreven werken. Je verbetert werkprocessen. Je kijkt hoe je data en informatietechnologie zinvol in kunt zetten voor het transporteren en zuiveren van afvalwater.


Bekijk vacature

Datasteward

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 02 juli 2024
Uren: 36
Je wordt aanspreekpunt binnen het team data- en gegevensbeheer als het gaat om definities en de kwaliteit van gegevens binnen het waterschap. Je speelt een centrale rol in het programma datagedreven werken. Je zorgt ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment in de systemen beschikbaar zijn.


Bekijk vacature

Teamleider Zuiveringen

Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 26 juni 2024
Uren: 36
Als teamleider geef je functioneel leiding aan het procesteam Zuiveringen, bestaande uit 20 operators. Samen met jouw team geef je invulling aan het clusterplan en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse proceswerkzaamheden en besturing van 15 rioolwaterzuiveringen, van Zaandam tot Texel.


Bekijk vacature

Handhaver/BOA

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 juni 2024
Uren: 32-36
Jouw taak is om er voor te zorgen dat wetten en regels rond (grond)water en waterkeringen worden nageleefd. Je doet dit niet alleen door toezicht te houden op verleende vergunningen en uitvoeren van periodieke bedrijfs- controles maar je stelt je ook dienstverlenend op om naleefgedrag te stimuleren.


Bekijk vacature

Projectvoorbereider met GIS geo kennis

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 27 juni 2024
Uren: 36
Je verwerkt, beheert, analyseert en presenteert gegevens. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het uitvoeren van GIS-analyses en het maken van rapportages uit de geo informatiesystemen. Het verwerken van 3D metingen en het berekenen van volumes (in Autocad en ArcGIS).


Bekijk vacature

Projectleider

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 30 juni 2024
Uren: 36
Je stuurt een intern projectteam aan, zorgt voor juiste draagvlak intern en extern en je zorgt dat maatregelen worden voorbereid. Je zorgt voor een goede projectbeheersing op tijd, geld en risico's en rapporteert hierover. Als projectleider ga je aan de slag met de opgaven van waterschap en derden.


Bekijk vacature

Energiemanager

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 juni 2024
Uren: 36
Samen met de coördinator klimaatneutraal en energie adviseer je over onze energiestrategie. Je bent de schakel tussen ons waterschap, de drie netbeheerders in ons gebied en onze energieleveranciers. Jouw expertise zorgt voor een optimale in- en verkoop van onze energie.


Bekijk vacature

Juridisch Adviseur (FJ&I)

Vechtstromen
Standplaats: Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo en/of Emmen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 30 juni 2024
Uren: 28
Als juridisch adviseur FJ&I ben je generalist. Je eerste uitdaging bij ons vind je in digitalisering, archief en privacy. We vragen verder een brede blik van je, waarbij je proactief zowel bestuurs- als civielrechtelijke juridische onderwerpen oppakt. Je voelt je comfortabel in een breed speelveld.


Bekijk vacature

Corporate recruiter

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli 2024
Uren: 32-36
Als Corporate recruiter bij het waterschap ben je verantwoordelijk voor de regie van het gehele wervingsproces van vacatures. Onze vacatures zijn heel breed: van juristen tot onderhoudsmonteurs, van IT tot HR en van strategische beleidsmakers tot praktische uitvoerders.


Bekijk vacature

Adviseur waterveiligheid en geotechniek

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 10 juli 2024
Uren: 36
Je voert hoogte-, piping- en stabiliteitsberekeningen uit. Je maakt ondersteunende kaarten in ArcGIS. Je adviseert bij dijkversterkingen, vergunningen en bij werkzaamheden om onze legger- en beheerregister actueel te houden. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus.


Bekijk vacature

Systeembeheerder OT netwerk/infra

Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 01 september 2024
Uren: 36
Als systeembeheerder OT netwerk/infra ben je degene die ervoor zorgt dat alle systemen, netwerken en servers op het Operationele Techniek (OT) domein soepel draaien. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle vragen vanuit het cluster OT met betrekking tot netwerken en servers.


Bekijk vacature