De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20181114
Kwartiermaker informatiemanagement
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 29 november, 2018
Uren: 24
Je bent de kwartiermaker, sparringpartner en het aanspreekpunt voor de informatiecoördinatoren van de verschillende afdelingen. Je vertaalt strategische doelstellingen op het vlak van informatievoorziening naar een informatieplan voor de organisatie.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker waterveiligheid
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 14 december, 2018
Uren: 36
Samen met betrokkenen van andere afdelingen geef je invulling aan het programma Waterveiligheid binnen het waterschap. In jouw functie adviseer je collega’s, bestuur en management vanuit overzicht en inzicht in wat er speelt op het gebied van waterveiligheid.


Bekijk vacature
Afdelingshoofd Onderhouden
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 23 november, 2018
Uren: 36
Je wordt hoofd van de afdeling die procesgericht werkt aan het onderhouden van de assets van het waterschap. Je bent integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en het opleveren van de afgesproken producten op het gewenste kwaliteitsniveau.


Bekijk vacature
Senior adviseur landbouw en water
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 november, 2018
Uren: 36
Vanuit een goed gevoel voor de omgeving , bestuurlijk samenspel, samenwerking en met een flexibele instelling en stevig adviseurschap ga je mede vormgeven aan het realiseren van een robuust waterwatersysteem dat in balans is met de ontwikkelingen van de agrarische sector in de regio.


Bekijk vacature
Manager Beheer watersysteem
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 28 november, 2018
Uren: 36
Als manager ben jij er verantwoordelijk voor dat de procesresultaten worden behaald. Je zorgt voor een goede bezetting en inrichting van het proces én voor verbinding tússen processen. Je coacht en stimuleert de medewerkers in hun werk en bij hun ontwikkeling.


Bekijk vacature
Procesmanager
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 25 november, 2018
Uren: 36
Je ondersteunt de manager van de unit Projecten bij de primaire processen van die afdeling. Je stuurt het organisatieonderdeel Unitsturing + Projectcontrol aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inrichting en naleving van de primaire (werk)processen.


Bekijk vacature
Managementondersteuner
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Detachering / Uitzendbasis
Sluitingsdatum: 23 november, 2018
Uren: 36
Jouw belangrijkste taak is de ondersteuning van de directie en het managementteam. Door jou loopt het programma op rolletjes. Je beheert de agenda’s, bereidt dossiers voor en zorgt ervoor dat overleggen en bijeenkomsten worden gepland. Ook schuif je regelmatig aan om te notuleren.


Bekijk vacature
Senior communicatieadviseur
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Detachering / Uitzendbasis
Sluitingsdatum: 23 november, 2018
Uren: 36
Als senior communicatieadviseur ga je een rol spelen bij de uitwerking van de corporate strategie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en draag je bij aan het versterken van het alliantie-gevoel. De focus ligt op de rol en invulling van de bestuurlijke communicatiemomenten.


Bekijk vacature
Technisch onderhoudsmedewerker
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 30 november, 2018
Uren: 36
Je verhelpt complexe storingen en voert renovaties uit in rioolwaterzuiveringsinstallaties, stuwen, rioolpersgemalen en oppervlaktegemalen. Ook verricht je storingsanalyses en doe je inspecties en metingen


Bekijk vacature
Contractbeheerder
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 21 november, 2018
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het contractmanagement en beheer van overeenkomsten met opdrachtnemers. Je informeert en ondersteunt de contractmanager door het beheren, bewaken, managen en implementeren van contracten en draagt daarmee de verantwoording over zijn contracten.


Bekijk vacature
Proces -en projectmanager
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 26 november, 2018
Uren: 36
Als proces- en projectmanager stuur je meerdere samenhangende projecten als een programma aan. Je combineert de ontwikkelopgaven van het waterschap met de belangen en doelen van andere stakeholders en creëert breed gedragen oplossingen.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur externe financiering en Europa
Unie van Waterschappen
Standplaats: Den Haag
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 19 november, 2018
Uren: 36
Wil jij de leefomgeving verbeteren en een bijdrage leveren aan het leren omgaan met en tegengaan van klimaatverandering? Lijkt het jou een uitdaging om samen met de waterschappen kansen te creëren en invloed uit te oefenen op de nationale en Europese financieringsmogelijkheden?


Bekijk vacature
Stagiair Proces Flow Diagrammen
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum:
Uren: 36
We zoeken een stagiair op MBO-niveau (civiele techniek, werktuigbouw, procestechniek). Je inventariseert en stelt Proces Flow Diagrammen op van al onze Rioolwaterzuiveringsinstallaties en bijbehorende transportstelsels.
Bekijk vacature
Strategisch adviseur
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 19 november, 2018
Uren: 36
Je wordt strategisch adviseur voor nieuwe verbindingen tussen de omgeving en water. Je adviseert vanuit goed gevoel voor omgeving, bestuurlijk samenspel en samenwerking over het realiseren van de strategische doelen van het waterschap in de regio.


Bekijk vacature
Zuiveringstechnicus
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 14 november, 2018
Uren: 36
Je zorgt voor het dagelijks onderhoud en controleert het functioneren van de mechanische en elektrotechnische zuiveringsinstallaties. Je krijgt hiervoor een interne opleiding.


Bekijk vacature
Adviseur ARBO en veiligheid
Hollands Noorderkwartier
Standplaats: Heerhugowaard
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 14 november, 2018
Uren: 32
Je optimaliseert het beleid rondom gezondheid, veiligheid en vitaliteit van werknemers. Je werkt daarbij nauw samen met andere P&O-adviseurs. Je bent aanspreekpunt voor het gezondheidsbeleid voor de gehele organisatie en helpt collega’s om daarin de juiste verantwoordelijkheid te nemen.


Bekijk vacature
Stage HR / Communicatie
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 29 november, 2018
Uren: 36
Je draait mee in het I-bewust team en denkt mee over hoe we medewerkers zo goed mogelijk kunnen meenemen in ontwikkelingen op digitaal vlak. Je ondersteunt leden van het project Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen.


Bekijk vacature
Mbo stagiair(e) ICT
Vechtstromen
Standplaats: Almelo
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 31 december, 2018
Uren: 24-36
Als stagiair op de ICT ServiceDesk ben je verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning van medewerkers en bestuurders. Dit bestaat onder meer uit het verwerken van meldingen in TOPDesk, installeren van en uitleg geven over laptops, tablets en mobiele telefoons, oplossen van storingen.


Bekijk vacature
Leer/werkplek procestechniek
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 31 december, 2018
Uren: 36
De afdeling Zuiveren van het hoogheemraadschap van Rijnland beheert 20 afvalwaterzuiverings-installaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.


Bekijk vacature
Senior Engineer WTB
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 28 december, 2018
Uren: 36
Je hebt ruime ervaring met het werken in multidisciplinaire projectteams. Jij bent eindverantwoordelijk voor jouw vakdiscipline in alle fasen van het project, van initiatief tot en met de nazorgfase. Je stuurt in grotere projecten een werktuigbouwkundig team aan.


Bekijk vacature
Cateringmedewerker
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum:
Uren: 10
Dit is een functie in het kader van de Participatiewet. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het bereiden van belegde broodjes, salades, dranken etc. Daarnaast help je bij voorkomende werkzaamheden in het bedrijfsrestaurant en bedien je onze gasten.


Bekijk vacature
BBL-plek cultuurtechniek
Vallei en Veluwe
Standplaats: Barneveld
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 01 januari, 2019
Uren: 36
Onderhoud aan en inspectie van beschoeiingen, watergangen en waterkeringen. Onderhoud aan landschappelijke beplanting, waterpartijen en oeverstroken, zowel in het buitengebied als in de dorpen en steden. Inventarisaties en verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen.


Bekijk vacature
BBL-plek cultuurtechniek
Vallei en Veluwe
Standplaats: Baarn
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 01 januari, 2019
Uren: 36
Onderhoud aan en inspectie van beschoeiingen, watergangen en waterkeringen. Onderhoud aan landschappelijke beplanting, waterpartijen en oeverstroken, zowel in het buitengebied als in de dorpen en steden. Inventarisaties en verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen.


Bekijk vacature