De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20200531
Vakspecialist Hydrologie (fs12)
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 juni 2020
Uren: 36
Formuleren en doen uitvoeren van beleid op het gebied van peilbeheer. Strategisch adviseren binnen de crisisorganisatie en ten tijde van droogte over peilbeheer. Adviseren in en richting geven aan strategische vraagstukken rond peilbeheer en verdrogingsbestrijding.


Bekijk vacature
Adviseur Buitenlandcoördinatie én Strategisch omgevingsmanagement
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 juni 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor twee aandachtsgebieden: internationale samenwerking van het waterschap in het kader van de Blue Deal samenwerking én de regie op gebiedsgericht relatiemanagement en de bestuurlijke en corporate vertaling van signalen uit de vier werkgebieden van het waterschap.


Bekijk vacature
Adviseur Innovatie en Duurzaamheid
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 juni 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het implementeren, operationaliseren en borgen van het duurzaamheids- programma. Je volgt en analyseert ontwikkelingen en ontwikkelt beleid en plannen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.


Bekijk vacature
Adviseur Landelijk Gebied
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 juni 2020
Uren: 36
In hoofdlijn ben je in staat om de samenwerking met sectoren verder uit te breiden, te voeden, te ondersteunen en vorm te geven. Je verbindt de doelen en opgaven van het waterschap en de belangen van de stakeholders in het buitengebied en de landbouw in het bijzonder.


Bekijk vacature
Strategisch Planadviseur
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 22 juni 2020
Uren: 36
Je voert de regie op en coördineert de ontwikkeling van beleid inzake complexe processen en vraagstukken die om integraliteit vragen. Je draagt het beleid, de doelen en de taken van het waterschap uit en zorgt voor verankering in plannen en kaders van andere overheden.


Bekijk vacature
Senior Communicatie- adviseur
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 juni 2020
Uren: 36
Je gaat werken in een team van ongeveer tien communicatie professionals. In jouw rol ondersteun je de teamleider in het opstellen van de pc-cyclus, voorbereiding van rapportages, het budgetbeheer. Je zorgt er met (interne) communicatie voor dat de koers van de organisatie goed wordt gecommuniceerd.


Bekijk vacature
Werkvoorbereider
Hollandse Delta
Standplaats: Hellevoetsluis
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 juni 2020
Uren: 36
Je bent aanspreekpunt voor collega’s en derden. Gedurende de week deel en plan je de werkzaamheden in die in het onderhoudsbeheerssysteem staan en voorbereid moeten worden. Je maakt de benodigde capaciteitsbehoefte inzichtelijk en maakt SMART afspraken met de (interne) leverancier.


Bekijk vacature
Beleidsmedewerker aquatische ecologie
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg/Terneuzen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 15 juni 2020
Uren: 36
Als aquatisch ecoloog ben je mede verantwoordelijk om onze watersystemen ecologisch gezond te maken en te houden. Je draagt bij aan het initiëren en uitvoeren van onderzoek, studies en adviezen op het gebied van ecologische water- systeemkwaliteit.


Bekijk vacature
Onderhoudsmonteur Elektrotechniek
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 15 juni 2020
Uren: 36
Je gaat aan de slag op de water- zuiveringsinstallaties in de regio Apeldoorn. Je hoeft dus niet het hele land door, maar hebt wel de afwisseling van verschillende werkplekken. Onze zuiveringsinstallaties zijn voorzien van de nieuwste techniek op gebied van waterzuivering.


Bekijk vacature
Adviseur beheer en onderhoud
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 juni 2020
Uren: 36
Je gaat adviseren over hoe het watersysteem moet worden onderhouden en/of gerealiseerd. Hierbij sluit je aan op de beleidskaders, waarbij je het beleid naar de uitvoering vertaalt en creëer je randvoorwaarden voor een goed beheer conform de principes van Asset Management.


Bekijk vacature
Specialist elektrotechniek
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 juli 2020
Uren: 36
Je bent in staat zelfstandig de eisen waaraan het systeem moet voldoen te formuleren, selecteert mede de te gebruiken elektrotechnische installaties; werkt dit uit in functionele beschrijvingen en/of bestekken en evalueert de werking van deze installaties.


Bekijk vacature
Gebiedsadviseur
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juni 2020
Uren: 32-36
Je bent op tactisch/strategisch niveau de spil tussen waterschap en gebiedspartners. Je hebt de ruimte en verantwoordelijkheid hierover goed met bestuurders/bestuur af te stemmen. Met interne/externe partners zoek je proactief naar kansen voor cofinanciering voor watergerichte gebiedsontwikkeling.


Bekijk vacature
Vakspec. toezicht en handhaving Waterkeringen en Civiele Techniek
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 juni 2020
Uren: 36
Het uitvoeren van controles en de handhaving van de watergerelateerde regelgeving en het behandelen van incidentmeldingen. Je doet onderzoek naar, beoordeelt en behandelt omgevingsmeldingen (klachten) en bepaalt de maatregelen die genomen dienen te worden.


Bekijk vacature
Adviseur Technisch Manager
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 14 juni 2020
Uren: 36
Verzorgen van de technische producten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van de verschillende werken (PvE, ontwerp, bestek etc). Het aanleveren van technische informatie aan de contractmanager voor het opstellen en controleren van contractstukken, zoals RAW en UAV-gc.


Bekijk vacature
Werkvoorbereider/ Directievoerder UAV
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 21 juni 2020
Uren: 36
Je clustert en plant de werkzaamheden in die in het onderhoudsbeheers- systeem staan en voorbereid moet worden. Dit doe je in nauw overleg met de interne klant. De werkzaamheden betreffen civiel bouwkundige onderhoudswerkzaamheden van o.a. zuiveringen, rioolpersgemalen en persleidingen.


Bekijk vacature
Vakspecialistisch medewerker monitoring
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 16 juni 2020
Uren: 32-36
Meetnet- en databeheer: dagelijkse controle op functioneren van het meetnet (niveaumetingen in gemeentelijk rioolstelsel). Meehelpen met het opstellen van meetplannen waarbij met name de doorvertaling van meetdoelen naar concrete meetpunten van belang is en doorvertaling meetdata naar informatie.


Bekijk vacature
Onderhoudsmonteur Elektrotechniek
Vallei en Veluwe
Standplaats: Ede
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 30 juni 2020
Uren: 36
Als Onderhoudsmonteur ga je aan de slag op de waterzuiveringsinstallaties en de objecten van de watersystemen zoals stuwen, sluizen en gemalen in de regio Ede. Je hoeft dus niet het hele land door, maar hebt wel de afwisseling van verschillende werkplekken.


Bekijk vacature
Technisch (applicatie)beheerder
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 09 juni 2020
Uren: 36
Beheren van applicaties op gebied van AO, business rapportage. Beheren van koppelingen tussen informatiesystemen in welke vorm dan ook (XML, webservers, SOAP, ODBC) en gebruik van ook FME. Beheren en bewaken van ontwikkelingen op het gebied van internet browsers en keuze van beste browser.


Bekijk vacature
Adviseur beheer waterkeringen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 15 juni 2020
Uren: 36
Je werkt graag met cijfers, kaarten en tabellen, bent zorgvuldig en hebt oog voor detail. Je bent vaardig in het analyseren van data en je weet verschillende soorten data (inspectiedata, beoordelingsdata) met elkaar te combineren tot nieuwe informatie. Daarbij monitor je ook de prestaties.


Bekijk vacature
Assetmanager watersystemen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 15 juni 2020
Uren: 36
Je brengt het functioneren van de assets binnen watersystemen in verbinding met de toestand van onze assets. Vanuit een integrale visie op watersystemen adviseer je over de programmering van onze opgaven op het gebied van watersystemen. Hierbij hou je rekening met de lange termijn doelen.


Bekijk vacature
Assetmanager waterveiligheid
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 15 juni 2020
Uren: 36
Je brengt het functioneren van de assets binnen waterveiligheid in verbinding met de toestand van onze assets. Vanuit een integrale visie op waterveiligheid adviseer je over de programmering van onze opgaven op het gebied van waterveiligheid. Hierbij hou je rekening met de lange termijn doelen.


Bekijk vacature
Technisch pers- en rioolleiding beheerder (90% rioolbeheer)
Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 juni 2020
Uren: 36
Samen met je duo partner lever je elke dag een bijdrage aan het riool- en de persleidingen beheer binnen het werkgebied Flevoland. De gehele operatie stemmen jullie samen af en vervolgens voer je de rioolbeheer werkzaamheden zelfstandig uit.


Bekijk vacature
Functioneel beheerder e-HRM
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond en Amersfoort
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 juni 2020
Uren: 36
Vanuit Het Waterschapshuis ben je verantwoordelijk voor het fungeren als klankbord voor lokale beheerders. Vanuit Waterschap Limburg ben je verantwoordelijk voor een goed functionerend e-HRM systeem binnen Waterschap Limburg en een correcte en tijdige afstemming van beheerszaken op landelijk niveau.


Bekijk vacature
Gegevensbeheerder
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 juni 2020
Uren: 36
Als gegevensbeheerder ben je medeverantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van onze kernregistraties. Dit zijn de centraal geregistreerde geografische gegevens en kenmerken van onze assets die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze waterschapstaken.


Bekijk vacature
Onderhoudstechnicus
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 07 juni 2020
Uren: 36
De werkzaamheden zijn van elektrotechnische en werktuigbouw- kundige aard en bestaat onder andere uit onderhouds- en herstelwerk- zaamheden, controles en signalering (gevraagd en ongevraagd) over gebreken. Je verwerkt gegevens binnen ontvangen Ultimo-jobs, noteert bevindingen en handelt deze af.


Bekijk vacature
Adviseur elektrotechniek
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 juni 2020
Uren: 36
Jouw werkzaamheden variëren tussen het controleren of schrijven op het hoofdkantoor van een bestek en praat je mee over de standaardisatie van het Algemeen Programma van Eisen. Verder vergelijk je bij een zuivering de installatie ten opzichte van het elektrische schema.


Bekijk vacature
Junior communicatiemedewerker
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juni 2020
Uren: 36
Iedere werkweek ziet er anders uit. Je loopt dagelijks de communicatie- mailbox door en handelt acties en verzoeken zo veel mogelijk zelf af. Waar nodig, schakel je collega’s in. Je plaatst regelmatig artikelen op intranet en website en schrijft op verzoek artikelen, nieuwsbrieven en persberichten.


Bekijk vacature
Operationeel Adviseur Watersystemen
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 mei 2020
Uren: 32-36
Als operationeel adviseur zie jij het belang in, dat er in de huidige tijd sprake moet zijn van integraal waterbeheer. In de uitvoering van het operationeel beheer borg jij dat waterkwantiteit en waterkwaliteit twee belangrijke aspecten zijn in het waterbeheer.


Bekijk vacature
Cultuurtechnisch medewerker
Brabantse Delta
Standplaats: Heerle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 juni 2020
Uren: 36
Je voert onderhoudswerkzaamheden uit aan watergangen en kunstwerken; handmatig of machinaal met een kraan of maaiboot. Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het maaien van kreken en sloten, het herstellen van oevers en stuwen, snoeiwerk en het plaatsen van noodpompen.


Bekijk vacature
Communicatieadviseur (voor projecten)
Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 15 juni 2020
Uren: 32-36
De werkzaamheden zijn breed en variëren van schrijven van persberichten en nieuwsbrieven, organiseren van opleveringen van beken, communicatie rond nieuwe prestatiecontract Maai/Groen, communicatie over Maaswerken tot het (laten) produceren van filmpjes en infographics en de inzet van social media.


Bekijk vacature
Manager Programmabeheersing
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 mei 2020
Uren: 36
Je ben als onafhankelijke sparringpartner de coördinerende spin in het web voor de omvangrijke programma’s. Een invloedrijke en cruciale positie waarin je nauw samenwerkt met andere IPM rolhouders binnen programma’s en projecten. Je zorgt ervoor dat de beheersing van de programma’s op orde is.


Bekijk vacature
Manager Projectbeheersing
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 mei 2020
Uren: 36
Je bent de spin in het web binnen het project en zorgt er voor om samen met de andere teamleden tot een positief eindresultaat te komen. Bij het uitvoeren van deze projecten is het van belang dat je als manager projectbeheersing vooruitkijkt om het project onder controle te hebben.


Bekijk vacature
Service- en Contractmanager
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 12 juni 2020
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van beleidsresultaten met betrekking tot de ICT service operatie. Je treedt als intermediair op tussen Waterschap Rivierenland en leveranciers en bewaakt de afstemming tussen behoeftes van collega’s en de contractafspraken.


Bekijk vacature
Senior technicus werktuigbouwkunde
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 08 juni 2020
Uren: 36
Je begeleidt je collega’s vakinhoudelijk en stuur je ze functioneel aan. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband. Je loopt wacht- en storingsdiensten en kunt worden ingezet in het gehele verzorgingsgebied van Waterschap Rivierenland.


Bekijk vacature
Technisch manager waterveiligheid
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni 2020
Uren: 36
Je geeft sturing aan de vertaling van technische aspecten als nieuwe veiligheidsnormen, innovaties, beleidsveranderingen en ontwerprichtlijnen naar kaders en uitgangspunten voor dijkversterkings- projecten. Je zorgt voor de inhoudelijke onderbouwing bij keuzes.


Bekijk vacature
Verwijderen medicijnresten afvalwater RWZI (Afstudeerstage)
Aa en Maas
Standplaats: Vinkel
Dienstverband: Afstudeeropdracht
Sluitingsdatum: 10 juni 2020
Uren: 36
Via afvalwater komen medicijnresten (microverontreinigingen) op zuiveringen terecht. In huidige (biologische) zuiveringen wordt 40% van de medicijnresten verwijderd. Er zijn verschillende technieken die als aanvulling op de biologische zuivering microverontreinigingen uit afvalwater kunnen halen.


Bekijk vacature
Informatieanalist/ Businessanalist
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni 2020
Uren: 32-36
Jij bent een van de drijvende krachten achter het realiseren van oplossingen voor informatievraagstukken bij aterschap Aa en Maas. Van beter grip krijgen op subsidieaanvragen tot het overzichtelijk bewaren en toegankelijk maken van de documenten rond onze assets. Een hele klus.


Bekijk vacature
Stage aquatische ecologie
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Stage
Sluitingsdatum: 10 juni 2020
Uren: 36
Een natuurlijkvriendelijke oever en schapen die het gras maaien: daar worden de natuur én wij blij van. Maar wat zijn eigenlijk de effecten van de natuurherstelmaatregelen die ons waterschap neemt? Dat mag jij ons vertellen! En onze ecologen hebben nog vele andere interessante onderzoeksvragen.


Bekijk vacature