Senior Adviseur Communicatie Hoogwaterbeschermings- programma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 juli, 2021
Uren: 36
Je geeft communicatieadvies op (bestuurlijke) dossiers binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Waterschap Limburg. Je maakt de opgave van het HWBP in Limburg zichtbaar. Je ondersteunt het bestuur en management in contacten met de pers en adviseert programma- directeur en managers.


Bekijk vacature

Jurist

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 16 augustus, 2021
Uren: 36
Je vertaalt complexe informatie naar begrijpelijke taal. Je bent direct in je communicatie (in woord en geschrift) en durft hierbij gevraagd, maar ook ongevraagd advies te geven. Je hebt oog voor politieke ontwikkelingen en verhoudingen binnen organisaties en bent bestuurlijk sensitief.


Bekijk vacature

Financieel medewerker / Junior administrateur

Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 12 juli, 2021
Uren: 36
Je fungeert als de rechterhand van de administrateurs. Samen met het team zorg je voor het complete beheer van de financiële administratie. Hierbij draag je zorg voor juistheid, volledigheid én actualiteit van gegevens. Ook stel je mede jaarrekening en kwartaal- rapportages op.


Bekijk vacature

Directievoerder

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 10 augustus, 2021
Uren: 32-36
Je vormt samen met de toezichthouder een eenheid op de bouwplaats bij grotere projecten. Bij kleinere projecten vervul je beide rollen. Je geeft geza- menlijk leiding aan uitvoeringsproces, onder regie van projectleider of technisch manager. Als directievoerder ben je beheerder van het contract.


Bekijk vacature

Werkvoorbereider hoofdkantoor en buitenlocaties

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Binnendienst
Sluitingsdatum: 05 juli, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de tactische en operationele E/W-werkzaamheden (zoals object- beveiliging, toegangscontrole, monitoren van GBS hoofdkantoor, E/W-opdrachten wegzetten n.a.v. inspecties en offertes van contractpartijen) en aanpassing werkruimten hoofdkantoor in post corona tijdperk.


Bekijk vacature

Junior juridisch adviseur

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 17 juli, 2021
Uren: 36
Je adviseert over uiteenlopende privaatrechtelijke en bestuursrechte- lijke aangelegenheden. Specifieke onderdelen van deze veelzijdig functie zijn: behandeling van verzoeken om informatie waaronder verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de behandeling van aansprakelijkstellingen.


Bekijk vacature

Data-analist

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 12 juli, 2021
Uren: 36
Je bent een professional die data kan interpreteren en verwerken tot gedegen adviezen. Je voert de data-analyses uit zoals we die binnen het Regionaal Meetsysteem in het jaarplan hebben benoemd. Je stelt de analyses op en bespreekt deze met de ketenpartners en adviseurs waterketen.


Bekijk vacature

Beleidsmedewerker waterkwaliteit en emissies

Scheldestromen
Standplaats: Terneuzen, (werkplekken Terneuzen en Middelburg)
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 08 juli, 2021
Uren: 36
Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en actueel houden van beleidskaders op het gebied van waterkwaliteit en emissies. Je adviseert over te behalen resultaten en maatregelen voor emissies die van invloed zijn op de waterkwaliteit en initieert het daarvoor noodzakelijke onderzoek.


Bekijk vacature

Adviseur Reststoffen

Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 22 augustus, 2021
Uren: 36
Je draagt bij aan de ambities van het waterschap rondom duurzaamheid en een circulaire economie. Je bent als budgethouder verantwoordelijk voor het contractbeheer en de financiële administratie. Je werkt vanuit de bedoeling en weet onze unit- en organisatiedoelen te vertalen naar jouw eigen taken.


Bekijk vacature

Senior controller programma Sterke Lekdijk

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 07 juli, 2021
Uren: 32-36
Je bent verantwoordelijk voor de tweede lijnscontrol volgens het Three Lines of Defence-model. Je toetst of de risicoinschatting van het programma realistisch is. Je controleert de effectiviteit van de geplande beheers- maatregelen en de haalbaarheid van de doelstellingen van het HWBP.


Bekijk vacature

Medewerker groenbeheer

Vallei en Veluwe
Standplaats: Rayon Oost/standplaats Twello
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst natuur
Sluitingsdatum: 01 juli, 2021
Uren: 32
Je voert met een collega werk- zaamheden uit op het gebied van groenonderhoud volgens instructie. Je bent aanspreekpunt voor het team. Het team bestaat uit twee personen. Je verricht opruimwerkzaamheden. Je meldt gebreken. Je bedient materieel volgens instructie.


Bekijk vacature

Centraal functioneel beheerder

Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 29 juni, 2021
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de door de business gestelde behoeften op het gebied van enkele benoemde informatiesystemen/- applicaties. Je bent een pionier op het koppelvlak van commercie en de ambtelijke wereld. Je hebt te maken met gebruikers, IT-afdelingen en leveranciers.


Bekijk vacature

Contractmanager Hoogwaterbeschermings- programma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 juli, 2021
Uren: 36
Je gaat fungeren voor een van de IPM-projectteams binnen het HWBP, waarbij ieder IPM-team momenteel werkt aan minimaal 2 tot maximaal 4 dijkver- sterkingsprojecten. Je bent verant- woordelijk voor de opzet, voorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing van de realisatiecontracten.


Bekijk vacature

Omgevingsmanager Hoogwaterbeschermings- programma

Waterschap Limburg
Standplaats: Roermond
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 06 juli, 2021
Uren: 36
Je gaat fungeren als voor een van de IPM-projectteams binnen het HWBP. Je zorgt voor het oplossen van issues binnen projecten en vertaalt technische en/of juridische programma- en projectinformatie naar omgevings- partijen en bestuurders. Je bent verantwoordelijk voor aansturen omgevingsmanagement.


Bekijk vacature

Assistent basisoperator waterzuivering

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 28 juni, 2021
Uren: 36
Je controleert installaties en leidingen die voor het zuiveringsproces zorgen. Nadat jij en je teamgenoten (14 operators en beheerders) ’s morgens de taken hebben verdeeld, ga je op pad en ben je – hoe lekker is dat? – een groot deel van de dag buiten. Via de iPad check je wat je moet doen.


Bekijk vacature

Basisoperator waterzuivering

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 28 juni, 2021
Uren: 36
Als basisoperator waterzuivering optimaliseer je het zuiveringsproces en installatieonderdelen. Je stuurt het proces aan door het nemen en analyseren van monsters in overleg met senior operator en regiekamer. Je voert proces-, service- en onderhoudswerk- zaamheden uit.


Bekijk vacature

Medewerker aanbesteden en contracteren

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 24 juni, 2021
Uren: 36
Je doet zelfstandig aanbestedings- meldingen in opdracht van de contractmanager, inclusief het verzorgen van motiveringen. Je laat secundaire uitvragen – hoofdzakelijk op het gebied van diensten en leveringen – opstellen, controleren en verzorgen. Je zorgt voor een passende financiële raming.


Bekijk vacature

Medewerker contractbeheersing

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 24 juni, 2021
Uren: 36
Je zorgt voor de voorbereiding van en afstemming over het toetsingsproces voor primaire en secundaire uitvragen, waaronder alle inkopen – vooral diensten en leveringen – die vallen buiten de primaire realisatieovereen- komst. Je bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van registraties.


Bekijk vacature

Technicus

Zuiderzeeland
Standplaats: Lelystad
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Buitendienst techniek
Sluitingsdatum: 29 juni, 2021
Uren: 36
Bij ons team Zuiveringen kun jij je technische kennis en ervaring inzetten en er voor zorgen dat de mensen in ons beheergebied veilig kunnen wonen en werken. Als technicus verzorg je het technisch beheer en onderhoud op zuiveringen en rioolgemalen. Je verricht operationele technische werkzaamheden.


Bekijk vacature

Vergunningverlener afvalwaterlozingen

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 juni, 2021
Uren: 36
Je beoordeelt vergunningaanvragen voor lozingen van afvalwater. Je beoordeelt hierbij het afvalwater van kleine en grote bedrijven en stelt watervergunningen (Waterwet) en adviezen (Wabo) op. Daarnaast adviseer je aanvragers, partners en collega’s over afvalwaterlozingen. Je behandelt meldingen.


Bekijk vacature

Vergunningverlener Keur

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 24 juni, 2021
Uren: 36
Je behandelt vergunningaanvragen en meldingen op basis van de Keur (waterschapsverordening) en Algemene regels. Je beoordeelt aanvragen om een vergunning of melding op waterstaat- kundige aspecten. Daarbij toets je aan beleidsregels en criteria. Je adviseert aanvragers van een vergunning.


Bekijk vacature

Senior Bestuursadviseur

Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 juni, 2021
Uren: 32-36
Je adviseert twee leden van het DB over de uitoefening van hun taak en het invullen van hun rol als bestuurder. Je signaleert trends en ontwikkelingen en betrekt dit bij je advisering. Ook weet jij contacten te leggen met vakinhoude- lijke collega’s en het goede gesprek te voeren.


Bekijk vacature

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) – domein 2

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli, 2021
Uren: 36
Je inspecteert bij bedrijven of ze de regelgeving en vergunningsvoor- waarden naleven. Je onderhandelt en treedt op als buitengewoon opsporings- ambtenaar. Je adviseert over ontwikkelingen betreffende de taken van het waterschap en te nemen maatregelen met het oog op handhaving en toezicht.


Bekijk vacature

Medewerker grond/eigendommen- beheer

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Administratief
Sluitingsdatum: 01 juli, 2021
Uren: 36
Het behandelen van in- en externe verzoeken tot het aangaan van overeenkomsten voor het gebruik van grond of de niet projectmatige aan- of verkoop van grond. In- en extern overleg over de mogelijkheid van in gebruik geven of aan- of verkoop van grond. Opstellen van overeenkomsten.


Bekijk vacature

Grondmakelaar

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 01 juli, 2021
Uren: 36
Je onderhandelt en sluit overeenkomsten voor de koop en verkoop van gronden voor waterschapsprojecten, voor het vestigen en ontbinden van zakelijk rechten en voor het aangaan of ontbinden van huur- en pacht- overeenkomsten. Je coördineert en geeft opdrachten aan externe deskundigen.


Bekijk vacature

Toezichthoudend kantonnier waterbeheer

Scheldestromen
Standplaats: Steunpunt Eindewege
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 juni, 2021
Uren: 36
Je controleert of er voldaan wordt aan de verplichtingen van de onderhouds- bestekken en werkplannen. Je voert overleg met de aannemer om gebreken te laten verhelpen en bespreekt de voortgang. Je stelt weekrapporten op om afspraken en gesprekken vast te leggen en verzamelt revisiegegevens.


Bekijk vacature

Specialist chemie

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 juni, 2021
Uren: 36
Als specialist chemie adviseer en coördineer je specialistische werk- zaamheden binnen het laboratorium. Je werkt actief mee aan plannen en ont- werpen van de monitoring. Je speelt in op technologische ontwikkelingen of verschuivingen in waterschapsbeleid door specialistische chemische advisering.


Bekijk vacature

Specialist chemie

Wetterskip Fryslân
Standplaats: Leeuwarden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 25 juni, 2021
Uren: 36
Als specialist chemie adviseer en coördineer je specialistische werkzaamheden binnen het anorganisch onderzoek van het laboratorium. Je werkt actief mee aan plannen en ontwerpen van de monitoring en voert analyses uit o.b.v. spectrometrie, elektrometrie, otentiometrie en ionchromatografie.


Bekijk vacature

Ervaren verkeerskundige

Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 juni, 2021
Uren: 36
Je beoordeelt beleidsdocumenten van andere overheden en instanties en geeft hierover advies in relatie tot onze taken. Je implementeert provinciaal en landelijk beleid en richtlijnen. Je stelt beleidsnotities over verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit op. Je adviseert hierover overtuigend.


Bekijk vacature

Functionaris Gegevensbescherming

Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 29 juni, 2021
Uren: 18
Je informeert en adviseert de verwerkingsverantwoordelijke en collega’s die persoonsgegevens verwerken over naleving van AVG en overige wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Je ziet toe op naleving van de AVG en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


Bekijk vacature

Technisch manager

Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 24 juni, 2021
Uren: 36
Je stuurt als meewerkend voorman een team van technisch specialisten aan binnen een projectteam. Met dit projectteam werk je samen aan het realiseren van Grond- Weg- en Waterbouw. Je helpt hierbij om de klanteisen- en organisatiedoelen te vertalen naar goede technische ontwerpen.


Bekijk vacature

Functioneel Beheerder Exxellence

De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: ICT
Sluitingsdatum: 27 juni, 2021
Uren: 36
Exxellence functioneel en technisch beheren en de regie hierop voeren richting de externe leverancier. Hieronder vallen o.a. gebruikersonder- steuning, het oplossen van incidenten, autorisatiebeheer, instructies en handleidingen, onderhouden en aanpassen van formulieren en processen/zaaktypen.


Bekijk vacature

Strategisch omgevingsmanager

Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 28 juni, 2021
Uren: 32-36
Je hebt regie op voorbereiding diverse bestuurlijke agenda’s met o.a. gemeenten, belangenorganisaties en andere relaties. Voor jou is het vanzelfsprekend dat je gemaakte afspraken, gedane toezeggingen bewaakt en waar nodig zelf uitvoering geeft aan afspraken. Je voert actief regie op relatiebeheer.


Bekijk vacature

Adviseur Waterkwantiteit

Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Beleid en Advies
Sluitingsdatum: 31 juli, 2021
Uren: 36
Door jouw senioriteit aan ervaring ben je het inhoudelijke aanspreekpunt en de adviseur voor de complexere gebied- en ruimtelijke ordeningsprocessen. Je levert een bijdrage aan de plan-, strategie-, en beleidsvorming en vormt een belangrijke schakel tussen de inhoud, beleid en bestuur.


Bekijk vacature

Projectmanager dijk- en kadeversterkings- projecten

Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Functietype: Management
Sluitingsdatum: 25 juni, 2021
Uren: 36
Je bent het boegbeeld van de projectorganisatie. Hierin stuur je medewerkers functioneel aan van zowel Waterschap Rivierenland als adviesbureau en aannemer. Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van het gewenste projectresultaat, binnen de afgesproken tijd én volgens de afgesproken kwaliteit.


Bekijk vacature