Wist je dat...


Waterschappen ervoor zorgen dat het water in sloten en meren schoon blijft? Als het kan proberen de waterschappen ook iets extra’s voor de natuur te doen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat bepaalde gebieden aantrekkelijker worden voor bijzondere dieren en planten.

Zondag 30 april is het weer zover: gemaal Van Sasse in Grave en museumgemaal Caners in Gewande zijn weer geopend voor het publiek. Iedere laatste zondag van de maand worden er van 13:00 – 17:00 rondleidingen gegeven door deze bijzondere gemalen.

Lees bericht

Een natuurlijk schoolplein waar het prettig en uitdagend spelen is en waar rekening wordt gehouden met het klimaat. Dat is wat basisschool Slingerbos uit Diepenveen wil creëren. Samen met waterschap Drents Overijsselse Delta en milieu-educatiecentrum de Ulebelt werden onlangs de eerste stappen gezet.

Lees bericht

De waterschappen roepen tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 20 maart op tot een actief klimaatbeleid. Het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven moeten samen echt werk maken van klimaatverandering. Anders leveren wateroverlast en droogte tot 2050 ruim 71 miljard euro schade op.

Lees bericht