Wist je dat...


De Nederlandse waterschappen ook andere landen helpen met het oplossen van problemen rond waterbeheer? Daarnaast leren de waterschappen zelf ook heel veel door in het buitenland samen aan projecten te werken.

In heel Nederland is sprake van toenemende droogte. De waterschappen treffen voorbereidingen om snel in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt. De belangrijkste aandachtsgebieden van de waterschappen bij droogte zijn het aanvoeren van zoetwater en op niveau houden van het waterpeil, het tegengaan van verzilting en extra controle van veendijken en boezemkades.

Lees bericht

Op 23 juni vindt de landelijke zandkastelenwedstrijd ‘Battle of the Beach’ weer plaats. Op 3 locaties gaan basisschoolleerlingen de strijd aan met de zee: bij de Hondsbossche zeewering in Petten, op de Langevelderslag in Noordwijkerhout en op het Nollestrand in Vlissingen.

Lees bericht

Van 16 tot en met 25 juni is het de Week van de Invasieve Exoten. Invasieve exoten zijn planten of dieren die van nature niet in Nederland voorkomen. Deze exoten kunnen veel schade veroorzaken.

Lees bericht