Wist je dat...


De Nederlandse waterschappen ook andere landen helpen met het oplossen van problemen rond waterbeheer? Daarnaast leren de waterschappen zelf ook heel veel door in het buitenland samen aan projecten te werken.

Door de aanhoudende droogte en hitte verslechtert de waterkwaliteit in rivieren, beken, meren en sloten. Hierdoor hebben veel vissen het moeilijk. Zie je dode of zieke vissen? Meld het dan bij het waterschap!

Lees bericht

Door de droogte zijn sommige routes voor de pleziervaart aangepast en gaan de sluizen minder vaak open. Daar gaan je leuke plannen op het water. Wat is er aan de hand?

Lees bericht

Het neerslagtekort is de afgelopen week in heel Nederland verder toegenomen. Sinds vandaag is voor de Rijn code geel van kracht: dreigend watertekort. De waterschappen nemen maatregelen om voor voldoende zoet water te zorgen. Hier vind je een overzicht van de droogtesituatie in Nederland.

Lees bericht