Democratiegame

De Unie van Waterschappen en ProDemos hebben een gastles met interactief spel ontwikkeld. Leerlingen stemmen in het spel op partijen in het waterschapsbestuur. Daarna nemen ze als bestuur van een waterschap beslissingen in een aantal casussen. Bijvoorbeeld om te investeren in duurzaamheid of te bezuinigen op dijkonderhoud.

Doelgroep

De gastles is in twee versies beschikbaar: een versie voor de bovenbouw van het vmbo en een versie voor de bovenbouw havo/vwo. De game is ook geschikt voor het onderdeel burgerschap in het MBO.

Gastdocent of zelf les geven

De lessen kunnen worden gegeven door gastdocenten van de waterschappen. De gastlessen duren twee keer 45 minuten. Docenten maatschappijleer of burgerschapsvorming kunnen de lessen ook zelf geven. In dat geval krijgt de docent informatie over de waterschappen, en verwerkt hij of zij die zelf in een les.

Aanvragen

Wilt u de game in uw klas spelen en bijbehorend lespakket ontvangen? Vraag ze gratis aan via onderstaand formulier. U kunt ook aangeven of u een gastdocent wilt uitnodigen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Democratiegame

  • contactpersoon van de onderwijsinstelling.