Wat doen de waterschappen? Om een indruk te geven van ons werk hebben we een aantal projecten uitgelicht.
Veilige dijken

Een groot gedeelte van Friesland ligt onder zeeniveau. Veilige dijken zijn daarom erg belangrijk. Wetterskip Fryslân beheert ongeveer 210 kilometer primaire keringen. Ze beschermen Friesland tegen overstromingen.

Bekijk project
Schoon water

In opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt de rivier de Vecht schoongemaakt. Ook al was het misschien niet direct te zien, het was hard nodig. In de afgelopen jaren is de Vecht vervuild geraakt.

Bekijk project
Voldoende water

De natuur op de Strabrechtse Heide is de afgelopen decennia verdroogd. Dit heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren die hier leven. Waterschap De Dommel pakt de verdroging van het gebied aan.

Bekijk project
Energie en grondstoffen

Waterschappen zuiveren het afvalwater. Dat zit vol met schaarse en waardevolle grondstoffen. In rioolwaterzuiveringen wordt steeds vaker energie en grondstoffen uit afvalwater gewonnen.

Bekijk project
Natuurvriendelijk waterbeheer

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die ook rekening houden met de natuur en het landschap. Planten en dieren voelen zich hier meer thuis dan bij een traditionele oever. En dat heeft weer een gunstige invloed op de kwaliteit van het water.

Bekijk project
Water en recreatie

De Blauwe Verbinding is een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding legt tussen de verschillende groengebieden.

Bekijk project
Muskusrattenbestrijding

De schade aan dijken die door muskusratten veroorzaakt wordt, is op dit moment alleen te voorkomen door de muskusratten te vangen en door de populatie zo klein mogelijk te houden. Dit is een taak van de waterschappen.

Bekijk project
Water en de stad

Langs de oevers van de Vecht werkt waterschap Vechtstromen aan een rivierenlandschap: het Vechtpark. Het Vechtpark verbindt de stad Hardenberg weer met de rivier de Vecht.

 

Bekijk project
Gezonde visstand

Een gezond en leefbaar watersysteem is mede afhankelijk van de visstand. Een gezonde visstand ontstaat als de vissen hun leefgebieden goed kunnen bereiken.

Bekijk project
Regionaal waterbeheer

Samen met bewoners, gebruikers en partnerorganisaties uit het gebied werkt waterschap Vechtstromen aan een mooier Reggedal, waar iedereen van kan meegenieten.

Bekijk project
Biologische waterzuivering

Nereda is een biologische zuiveringstechnologie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. In Epe bouwde waterschap Vallei en Veluwe de eerste Nereda-installatie ter wereld voor het schoonmaken van stedelijk afvalwater.

Bekijk project
Ruimte voor de Rivier

Samenwerken om inwoners van Nederland te beschermen tegen overstromingen: daar draait het bij Ruimte voor de Rivier om. De rivier krijgt meer ruimte. Ook wordt er gezorgd voor meer natuur en recreatie.

Bekijk project
Waterberging

Waterbergingsgebieden zijn gebieden die onder water kunnen worden gezet als er te veel water is. Het gebied Panjerd-Veeningen in waterschap Drents Overijsselse Delta is een voorbeeld van zo’n waterbergingsgebied.

Bekijk project
Zwakke schakels

Wonen in Zeeland lijkt zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken en duinen blijft het niet lang droog. Sterke waterkeringen zijn dan ook belangrijk om veilig te kunnen blijven wonen.

Bekijk project
Van rioolwater naar puur water

In de Puurwaterfabriek in Emmen wordt gezuiverd rioolwater getransformeerd tot ultrapuur water. Ultrapuur water is zo zuiver dat er zelfs geen mineralen en kalk in voorkomen. 

Bekijk project