De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190517
Medewerker financiële administratie
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni, 2019
Uren: 36
De belangrijkste taak van de medewerker financiële administratie is het bewerken en muteren van de crediteuren, debiteuren- grootboekadministratie. Je wilt een bijdrage leveren aan ‘inzicht in de financiën’, je bent cijfermatig, gestructureerd en punctueel en je bent een teamspeler.


Bekijk vacature
Financieel medewerker
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni, 2019
Uren: 36
Je zorgt voor het beheer, de inrichting, de optimalisering en het op orde houden van de administratie. Je stelt mede de jaarrekening en kwartaalrapportages op, zorgt voor de technische maandafsluiting, en bewaakt de balans(posten).


Bekijk vacature
Senior Handhaver
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 mei, 2019
Uren: 36
Je houdt toezicht op en adviseert over de naleving van de Waterwet en de daarmee samenhangende regelgeving, zoals de Keur en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook pas je indien nodig (juridische) maatregelen toe, zodat de veiligheid en waterkwaliteit in ons beheergebied bevorderd wordt.


Bekijk vacature
Medewerker financiële informatie
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni, 2019
Uren: 25
In deze functie maak je de verbinding tussen de financiële administratie en het financiële beleid. Dit doe je door het leveren van juiste, tijdige en volledige financiële informatie. Analyse van en controle op juistheid en volledigheid van informatie zijn de kerntaken van de functie.


Bekijk vacature
Adviseur/Rioleur
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
In deze functie focus je op samenwerking binnen het vakgebied riolering. Doel is om de samenhang van riolering, zuivering en oppervlaktewaterkwaliteit continu te optimaliseren. Hierbij werk je samen met collega’s binnen het waterschap en adviesbureaus, maar vooral met collega rioleurs van gemeentes.


Bekijk vacature
Coördinerende procestechnoloog
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
In de functie focus je met name op het beoordelen en vertalen van gegevens naar adviezen die leiden tot een beter functioneren van de zuiveringen. Je vervult binnen de afdeling Onderzoek en Advies, naast je inhoudelijke werkzaamheden, ook de rol van coördinator van de vakgroep Waterketen.


Bekijk vacature
Beheertechnoloog
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
Je gaat vanuit je vakkennis samen met de procesoperators, beheerders en of andere betrokkenen, procesverstoringen verhelpen of optimaliseren. Je initieert of neemt deel aan (innovatieve) onderzoeks- of pilotprojecten en je neemt deel aan projectteams. Ook neem je deel aan aanbestedingstrajecten.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur waterketen
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juni, 2019
Uren: 36
Je neemt deel aan afvalwaterteams, waarin we per zuiveringskring samen met gemeentes werken aan optimalisatie en modernisering van de (afval)waterketen. Je brengt vakkennis in op het gebied van rioolbeheer en/of afvalwatertransport. Ook draag je bij aan de implementatie van assetmanagement.


Bekijk vacature
Vacature adviseur omgevingsbeleid
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 mei, 2019
Uren: 32
Waterschap Noorderzijlvest bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Daarom maken we ons beleid actueel en omgevingswetproof. Hierbij speel jij een centrale rol. Met gemeenten en provincies maak je afspraken over hoe het aspect water in in hun Omgevingsvisies geïntegreerd wordt.


Bekijk vacature
Medewerker toezicht en handhaving
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 21 mei, 2019
Uren: 36
Je houdt toezicht en oefent controle uit op lozingen bij agrarische bedrijven, grondwateronttrekkingen en vergunningen. Deze vergunningen worden verleend voor activiteiten bij watergangen en dijken. Je behandelt handhavingszaken op het gebied van watervervuiling en Keurovertredingen.


Bekijk vacature
Ervaren Adviseur HRM
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 20
Als adviseur HRM adviseer en ondersteun je het management in de uitvoering van hun integrale HRM-taken. Dat doe je op een proactieve en klantgerichte manier met oog voor detail. Je hebt samen met je collega’s een integrale blik over de gehele organisatie en weet wat er speelt.


Bekijk vacature
Teamleider Onderhouden
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 juni, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks mechanisch en elektrisch onderhoud in je regio, zowel correctief als preventief. Je stuurt vakmensen aan in het dagelijkse werk en op het gebied van veilig werken, netheid, kwaliteit en kostenbeheersing.


Bekijk vacature
Inkoopadviseur
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 juni, 2019
Uren: 32-36
Het is jouw rol om gevraagd en ongevraagd te adviseren over diverse inkoopaangelegenheden, aanbestedingen en contractmanagement. Daarnaast begeleid je aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten. Ook speel je een rol in zaken als inkoopanalyses opzetten en uitvoeren.


Bekijk vacature
Adviseur aquatische ecologie
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 21 mei, 2019
Uren: 28,8 - 36
Als aquatisch ecoloog adviseer je bij projecten die gaan over de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem met focus op de stroomgebieden van de Raam en de Hertogswetering. Jij bent daarbij de verbindende schakel tussen binnen (beleid en plannen) en buiten (beheer).


Bekijk vacature
Adviseur hydrologie
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 mei, 2019
Uren: 28,8-36
Als Hydroloog adviseer je bij projecten die gaan over de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem. Jij bent daarbij de verbindende schakel tussen binnen (beleid en kennis) en buiten (beheer). Vanzelfsprekend ben je handig met allerlei software die in de hydrologie gebruikt worden.


Bekijk vacature
Projectmanager Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP)
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 juni, 2019
Uren: 36
Waterschap Rijn en IJssel de komende decennia tientallen kilometers dijk versterken. Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat, binnen de randvoorwaarden van tijd en geld. Maar voor jou is een project pas echt succesvol als het extra maatschappelijke waarde toevoegt.


Bekijk vacature
Handhaver/Buitengewoon opsporingsambtenaar
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 06 juni, 2019
Uren: 36
Je doet onderzoek op het gebied van onder meer scheepvaart, waterkwaliteit, -kwantiteit, grondwater en keringen. Je hebt oog voor de belangen van juiste waterschapsheffingen. Je treedt als toezichthouder binnen het proces op tegen overtreders en past zo nodig spoedeisende bestuursdwang toe.


Bekijk vacature
Hydroloog
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 mei, 2019
Uren: 36
Het accent van jouw werkzaamheden ligt op het geven van hydrologische adviezen. Je beoordeelt ruimtelijke en planologische ontwikkelingen op het gebied van waterkwantiteit en adviseert daarover. Je adviseert op diverse beleidsthema’s zoals het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).


Bekijk vacature
Projectleider informatietransitie
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 21 mei, 2019
Uren: 36
Je geeft sturing aan de implementatie van een nieuwe digitale samenwerkomgeving en het zaakgericht werken. Binnen het programma digitalisering is het doel niet om de huidige processen te digitaliseren, maar om echt anders te gaan werken.


Bekijk vacature
Adviseur waterbeheer
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 19 mei, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de programmering van werkzaamheden op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, kunstwerken of vaarwegen. Je verbindt informatie over processen van het waterschap met externe informatie.


Bekijk vacature
Senior procestechnoloog afvalwaterketen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 26 mei, 2019
Uren: 36
Je signaleert en anticipeert op ontwikkelingen, innovaties en technologieën die de afvalwaterketen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties raken. Daarmee lever je ook een bijdrage aan thema’s als energietransitie en circulaire economie.


Bekijk vacature
Documentbeheerder
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 21 mei, 2019
Uren: 26
Een groot deel van de functie bestaat uit registratie- en archiveringswerkzaamheden. Zo moeten alle projectdocumenten worden vastgelegd in het Document Management Systeem Verseon. Vervolgens koppel je deze aan het juiste projectnummer en projectcategorie.


Bekijk vacature
Adviseur aquatische ecologie
Aa en Maas
Standplaats: 's-Hertogenbosch
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 21 mei, 2019
Uren: 28.8 - 36
Als aquatisch ecoloog adviseer je bij projecten die gaan over de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem. De focus ligt op de stroomgebieden van de Raam en de Hertogswetering. Jij bent daarbij de verbindende schakel tussen binnen (beleid en plannen) en buiten (beheer).


Bekijk vacature
Techncus BBL niveau 4
Aa en Maas
Standplaats: Regio Aarle-Rixtel of Oijen
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 30 mei, 2019
Uren: 32
BBL (beroeps begeleidende leerweg) houdt in dat je 4 dagen in de week werkt en 1 dag per week een opleiding volgt in de richting mechatronica. Tijdens het praktijkgedeelte leer je het wat het werk van een technicus op een zuiveringsinstallatie inhoudt.


Bekijk vacature
Junior personeelsadviseur
Scheldestromen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
Je gaat je verdiepen in de in- en doorstroom binnen het waterschap. Er zijn ongeveer 460 medewerkers bij het waterschap en daar vinden regelmatig verschuivingen plaats. Jouw taak is om ondersteuning te bieden bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers of het begeleiden van verzuimtrajecten.


Bekijk vacature
Communicatiemedewerker/ online specialist
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Detachering / Uitzendbasis
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
Jij bent dé online specialist, die weet hoe je de kanalen optimaal inzet en je bent een kei in content. Je benut onze mediakanalen optimaal om meer bewustwording en bekendheid te creëren voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en denkt mee over het realiseren van een sterke online branding.


Bekijk vacature
Online marketeer
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Detachering / Uitzendbasis
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
Jij draagt direct bij aan de bewustwording van het belang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) door de externe communicatie voor je rekening te nemen en de programmadirectie daarin te adviseren en te ondersteunen. Je adviseert op het gebied van digitale communicatie en marketing.


Bekijk vacature
Teammanager Begeleiden
HWBP
Standplaats: Utrecht
Dienstverband: Detachering / Uitzendbasis
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
Ben jij de teammanager die bij projectbegeleiders van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) het beste naar boven haalt? Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van een team van 9 projectbegeleiders. Je bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.


Bekijk vacature
Teamleider Rayon Alblasserwaard
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
We zoeken een leider die goed om kan gaan met mensen én de natuur, om onze organisatie naar een nieuw niveau te tillen. Je bent teamleider, dus je stuurt jouw medewerkers aan in het doorvoeren en verbeteren van onze werkwijze. Jij legt de verbinding tussen jouw team en de collega's op kantoor.


Bekijk vacature
Senior procestechnoloog afvalwaterketen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 mei, 2019
Uren: 36
Je signaleert en anticipeert op ontwikkelingen, innovaties en technologieën die de afvalwaterketen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties raken. Daarnaast initieer, begeleidt én voer je optimalisaties uit voor onze afvalwaterzuiveringen. Je bent verantwoordelijk voor de procestechnologische inbreng.


Bekijk vacature
Deelprojectleider/ Contractmanager
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing van het gehele inkoopproces binnen het domein Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Ook de beheersing van al afgesloten contracten valt onder jouw verantwoordelijkheid.


Bekijk vacature
Teamleider Bestuurs- en Juridische Zaken
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Moeiteloos schakelen tussen bestuur en organisatie en aan beide kanten ondersteuning bieden? Als teamleider Bestuurs- en Juridische Zaken bij Waterschap Rivierenland heb jij het benodigde schakelvermogen en de expertise.


Bekijk vacature
Adviseur KAM
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Ben jij de nieuwe adviseur KAM bij Waterschap Rivierenland en maak jij iedereen bewust van een goede en veilige werkomgeving? Als onze nieuwe adviseur KAM ondersteun je de organisatie bij de voorkoming en beheersing van Arbo- en milieurisico’s.


Bekijk vacature
Adviseur Waterveiligheid
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Je bent een waardevolle toevoeging in het team voor Waterveiligheid en Geotechniek. Je voert technische toetsingen uit en beoordeelt waterkeringen, waarbij de techniek centraal staat (Wettelijke Beoordeling Instrumentarium WBI). Je ondersteunt collega’s bij het geven van advies.


Bekijk vacature
Deelprojectleider/ Contractmanager
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing van het gehele inkoopproces binnen het domein Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Ook de beheersing van al afgesloten contracten valt onder jouw verantwoordelijkheid.


Bekijk vacature
Asset Beheerder
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Je bent er op gericht om de strategische doelen te vertalen in concrete resultaten. Je bent actief aan de slag om het Asset Management binnen team Zuiver verder door te ontwikkelen. Je professionaliseert voortgangsrapportages richt ze slimmer in zodat we hiervan leren.


Bekijk vacature
Senior Vergunningverlener
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 24
Je behandelt complexe watervergunningen vanaf het eerste contact met de aanvrager tot en met de ondertekening en eventuele bezwaar- en beroepsprocedure. Je zorgt voor een goed proces met alle betrokkenen zodat er een vergunning komt waarmee de aanvrager uit de voeten kan.


Bekijk vacature
Adviseur Informatiebeheer
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 32-36
We gaan een nieuwe informatieomgeving (content suite) inrichten en implementeren. We voeren meerdere projecten uit op het gebied van digitale archivering. Jij pakt bij deze ontwikkelingen een actieve rol op in relatie tot mensen, applicaties en werkprocessen.


Bekijk vacature
Assistentbeheerder wegen
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 21 mei, 2019
Uren: 36
Je werkt samen in een team met collega-beheerders en inspecteurs aan het planmatig beheren en onderhouden van de wegen in de Krimpenerwaard. Het team zorgt voor de monitoring, dagelijks en buitengewoon onderhoud van de wegen.


Bekijk vacature
BBL-onderhoudsmonteur
Vallei en Veluwe
Standplaats: Regio Ede
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 20 mei, 2019
Uren: 36
De functie biedt een combinatie van werken en leren om je te bekwamen in het technisch onderhoud van rioolwaterzuiveringsinstallaties en objecten van de watersystemen. De duur is 3 jaar. Je bent belast met het technisch onderhoud aan de installaties en controleert of ze goed werken.


Bekijk vacature
Afstudeerstage Vermindering emissie broeikasgas
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Afstudeeropdracht
Sluitingsdatum: 23 mei, 2019
Uren: 36
Voor de emissiereductie van lachgas (N2O) ga je aan de slag met de aanbevelingen uit een eerste succesvol onderzoek naar het verminderen van de vorming van lachgas in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook onderzoek je of het onderzoek reproduceerbaar is op andere installaties.


Bekijk vacature
Beheerder Grondzaken
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 17 mei, 2019
Uren: 32 - 36
We zoeken een Rentmeester / Beheerder Grondzaken /Taxateur. Binnen het team Grondzaken houd je je bezig met onze grondeigendommen en het vastgoed. Je vervult een coördinerende rol als het gaat om de grondzaken in onze grote projecten.


Bekijk vacature