De waterschappen zijn altijd op zoek naar betrokken en deskundige mensen. Wil jij met ons meewerken aan een veilig en duurzaam Nederland? De waterschappen bieden goede arbeidsvoorwaarden en er zijn ook mogelijkheden voor stages.
Vandaag is 20190524
Beleidsadviseur Zuiveren
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 juni, 2019
Uren: 36
Wil jij aan het stuur zitten om de waterketen voor 2030 – 2050 vorm te geven? Wil jij onderzoeken hoe de wereld er uit gaat zien, bepalen welke transitie daarvoor doorgemaakt moet worden, je richten op scenario’s om energiefabriek of grondstoffenfabriek te worden? Dan horen we graag van je!


Bekijk vacature
Werkvoorbereider
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 11 juni, 2019
Uren: 36
Je clustert en plant de werkzaamheden in die in het onderhoudsbeheerssysteem staan en voorbereid moet worden. Dit doe je in nauw overleg met de onderhoudsmonteur en procesoperator. Je zorgt dat de voorziene capaciteitsbehoefte inzichtelijk is en maakt SMART afspraken met de (interne) leverancier.Bekijk vacature
Senior medewerker documentenbeheer DHI
Rijnland
Standplaats: Leiden
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 juni, 2019
Uren: 36
Je bent mede verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement van document- en informatiebeheer in MyCorsa NxT en vak applicaties. Ook heb je een coördinerende taak binnen het documentbeheer DHI en je bent klankbord voor medewerkers DHI. Daarnaast maaak je het maandelijkse managementoverzicht DHI.Bekijk vacature
Gebiedsregisseur
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
Standplaats: Amsterdam
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 10 juni, 2019
Uren: 36
Met de komst van de Omgevingswet heb jij de taak om het strategisch beleid op watergebied in integrale gemeentelijke omgevingsvisies goed te borgen. Je zorgt ervoor dat bij de ontwikkeling van deze visies, onze waterschapsopgaven en -ambities een plek krijgen.


Bekijk vacature
Adviseur beheer
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juli, 2019
Uren: 36
Als Adviseur beheer werk je in het westelijke deel van ons beheergebied. Vanuit je kennis van watersystemen en beheer, kun je adviezen goed koppelen aan beleid, beheer of projecten. Daarbij moet je goed kunnen schakelen en op verschillende niveaus je advies onderbouwen en uitleggen.


Bekijk vacature
HR adviseur
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 04 juni, 2019
Uren: 32
Jouw hoofdthema wordt leren en ontwikkelen. Voldoende toegerust zijn in de uitdagingen die op ons afkomen vraagt van medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. We zoeken iemand die integraal naar de veranderprogramma's kan kijken. Je begint met het inventariseren van de behoeftes van de programma’s


Bekijk vacature
Projectleider
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 14 juni, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor projecten die er uiteindelijk voor zorgen dat het waterschap zijn doelen haalt. Je brengt als projectleider mensen bij elkaar en zorgt dat het project volgens plan wordt uitgevoerd. Hier vallen ook de verantwoording voor het budget en de planning onder.


Bekijk vacature
Onderhoudsmonteur mechanisch
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 06 juni, 2019
Uren: 36
Je werkt in het werkgebied in de regio Apeldoorn op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de objecten van de watersystemen. Je bent belast met het technisch onderhoud aan de installaties in de regio. Je controleert de goede werking van de installaties. Ook doe je mee aan de storingswachtdienst.


Bekijk vacature
Adviseur Regulering en Vergunningen
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 03 juni, 2019
Uren: 36
Als particulieren, bedrijven of overheidsinstanties iets willen wat water en dijken raakt, krijgen ze te maken met ons. En dus met jou als adviseur Regulering en Vergunningen. Dat kan gaan over de bouw van een woonwijk langs een dijk, het graven van water of de aanleg van kabels of leidingen.


Bekijk vacature
Medewerker financiële administratie
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni, 2019
Uren: 36
De belangrijkste taak van de medewerker financiële administratie is het bewerken en muteren van de crediteuren, debiteuren- grootboekadministratie. Je wilt een bijdrage leveren aan ‘inzicht in de financiën’, je bent cijfermatig, gestructureerd en punctueel en je bent een teamspeler.


Bekijk vacature
Financieel medewerker
Schieland en de Krimpenerwaard
Standplaats: Rotterdam
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni, 2019
Uren: 36
Je zorgt voor het beheer, de inrichting, de optimalisering en het op orde houden van de administratie. Je stelt mede de jaarrekening en kwartaalrapportages op, zorgt voor de technische maandafsluiting, en bewaakt de balans(posten).


Bekijk vacature
Senior Handhaver
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 mei, 2019
Uren: 36
Je houdt toezicht op en adviseert over de naleving van de Waterwet en de daarmee samenhangende regelgeving, zoals de Keur en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook pas je indien nodig (juridische) maatregelen toe, zodat de veiligheid en waterkwaliteit in ons beheergebied bevorderd wordt.


Bekijk vacature
Medewerker financiële informatie
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 02 juni, 2019
Uren: 25
In deze functie maak je de verbinding tussen de financiële administratie en het financiële beleid. Dit doe je door het leveren van juiste, tijdige en volledige financiële informatie. Analyse van en controle op juistheid en volledigheid van informatie zijn de kerntaken van de functie.


Bekijk vacature
Beleidsadviseur waterketen
Vallei en Veluwe
Standplaats: Apeldoorn
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 01 juni, 2019
Uren: 36
Je neemt deel aan afvalwaterteams, waarin we per zuiveringskring samen met gemeentes werken aan optimalisatie en modernisering van de (afval)waterketen. Je brengt vakkennis in op het gebied van rioolbeheer en/of afvalwatertransport. Ook draag je bij aan de implementatie van assetmanagement.


Bekijk vacature
Vacature adviseur omgevingsbeleid
Noorderzijlvest
Standplaats: Groningen
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 mei, 2019
Uren: 32
Waterschap Noorderzijlvest bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Daarom maken we ons beleid actueel en omgevingswetproof. Hierbij speel jij een centrale rol. Met gemeenten en provincies maak je afspraken over hoe het aspect water in in hun Omgevingsvisies geïntegreerd wordt.


Bekijk vacature
Ervaren Adviseur HRM
Drents Overijsselse Delta
Standplaats: Zwolle
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 20
Als adviseur HRM adviseer en ondersteun je het management in de uitvoering van hun integrale HRM-taken. Dat doe je op een proactieve en klantgerichte manier met oog voor detail. Je hebt samen met je collega’s een integrale blik over de gehele organisatie en weet wat er speelt.


Bekijk vacature
Teamleider Onderhouden
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 juni, 2019
Uren: 36
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks mechanisch en elektrisch onderhoud in je regio, zowel correctief als preventief. Je stuurt vakmensen aan in het dagelijkse werk en op het gebied van veilig werken, netheid, kwaliteit en kostenbeheersing.


Bekijk vacature
Inkoopadviseur
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 05 juni, 2019
Uren: 32-36
Het is jouw rol om gevraagd en ongevraagd te adviseren over diverse inkoopaangelegenheden, aanbestedingen en contractmanagement. Daarnaast begeleid je aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten. Ook speel je een rol in zaken als inkoopanalyses opzetten en uitvoeren.


Bekijk vacature
Adviseur hydrologie
Aa en Maas
Standplaats: Den Bosch
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 29 mei, 2019
Uren: 28,8-36
Als Hydroloog adviseer je bij projecten die gaan over de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem. Jij bent daarbij de verbindende schakel tussen binnen (beleid en kennis) en buiten (beheer). Vanzelfsprekend ben je handig met allerlei software die in de hydrologie gebruikt worden.


Bekijk vacature
Projectmanager Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP)
Rijn en IJssel
Standplaats: Doetinchem
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 10 juni, 2019
Uren: 36
Waterschap Rijn en IJssel de komende decennia tientallen kilometers dijk versterken. Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat, binnen de randvoorwaarden van tijd en geld. Maar voor jou is een project pas echt succesvol als het extra maatschappelijke waarde toevoegt.


Bekijk vacature
Handhaver/Buitengewoon opsporingsambtenaar
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Projectbasis (tijdelijk)
Sluitingsdatum: 06 juni, 2019
Uren: 36
Je doet onderzoek op het gebied van onder meer scheepvaart, waterkwaliteit, -kwantiteit, grondwater en keringen. Je hebt oog voor de belangen van juiste waterschapsheffingen. Je treedt als toezichthouder binnen het proces op tegen overtreders en past zo nodig spoedeisende bestuursdwang toe.


Bekijk vacature
Hydroloog
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 31 mei, 2019
Uren: 36
Het accent van jouw werkzaamheden ligt op het geven van hydrologische adviezen. Je beoordeelt ruimtelijke en planologische ontwikkelingen op het gebied van waterkwantiteit en adviseert daarover. Je adviseert op diverse beleidsthema’s zoals het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).


Bekijk vacature
Senior procestechnoloog afvalwaterketen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Vaste aanstelling
Sluitingsdatum: 26 mei, 2019
Uren: 36
Je signaleert en anticipeert op ontwikkelingen, innovaties en technologieën die de afvalwaterketen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties raken. Daarmee lever je ook een bijdrage aan thema’s als energietransitie en circulaire economie.


Bekijk vacature
Techncus BBL niveau 4
Aa en Maas
Standplaats: Regio Aarle-Rixtel of Oijen
Dienstverband: Leerwerkplek / BBL
Sluitingsdatum: 30 mei, 2019
Uren: 32
BBL (beroeps begeleidende leerweg) houdt in dat je 4 dagen in de week werkt en 1 dag per week een opleiding volgt in de richting mechatronica. Tijdens het praktijkgedeelte leer je het wat het werk van een technicus op een zuiveringsinstallatie inhoudt.


Bekijk vacature
Teamleider Rayon Alblasserwaard
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
We zoeken een leider die goed om kan gaan met mensen én de natuur, om onze organisatie naar een nieuw niveau te tillen. Je bent teamleider, dus je stuurt jouw medewerkers aan in het doorvoeren en verbeteren van onze werkwijze. Jij legt de verbinding tussen jouw team en de collega's op kantoor.


Bekijk vacature
Senior procestechnoloog afvalwaterketen
Brabantse Delta
Standplaats: Breda
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 26 mei, 2019
Uren: 36
Je signaleert en anticipeert op ontwikkelingen, innovaties en technologieën die de afvalwaterketen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties raken. Daarnaast initieer, begeleidt én voer je optimalisaties uit voor onze afvalwaterzuiveringen. Je bent verantwoordelijk voor de procestechnologische inbreng.


Bekijk vacature
Deelprojectleider/ Contractmanager
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing van het gehele inkoopproces binnen het domein Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Ook de beheersing van al afgesloten contracten valt onder jouw verantwoordelijkheid.


Bekijk vacature
Teamleider Bestuurs- en Juridische Zaken
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Moeiteloos schakelen tussen bestuur en organisatie en aan beide kanten ondersteuning bieden? Als teamleider Bestuurs- en Juridische Zaken bij Waterschap Rivierenland heb jij het benodigde schakelvermogen en de expertise.


Bekijk vacature
Adviseur KAM
Rivierenland
Standplaats: Tiel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Ben jij de nieuwe adviseur KAM bij Waterschap Rivierenland en maak jij iedereen bewust van een goede en veilige werkomgeving? Als onze nieuwe adviseur KAM ondersteun je de organisatie bij de voorkoming en beheersing van Arbo- en milieurisico’s.


Bekijk vacature
Adviseur Waterveiligheid
Hollandse Delta
Standplaats: Ridderkerk
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Je bent een waardevolle toevoeging in het team voor Waterveiligheid en Geotechniek. Je voert technische toetsingen uit en beoordeelt waterkeringen, waarbij de techniek centraal staat (Wettelijke Beoordeling Instrumentarium WBI). Je ondersteunt collega’s bij het geven van advies.


Bekijk vacature
Deelprojectleider/ Contractmanager
Delfland
Standplaats: Delft
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing van het gehele inkoopproces binnen het domein Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Ook de beheersing van al afgesloten contracten valt onder jouw verantwoordelijkheid.


Bekijk vacature
Asset Beheerder
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 36
Je bent er op gericht om de strategische doelen te vertalen in concrete resultaten. Je bent actief aan de slag om het Asset Management binnen team Zuiver verder door te ontwikkelen. Je professionaliseert voortgangsrapportages richt ze slimmer in zodat we hiervan leren.


Bekijk vacature
Senior Vergunningverlener
De Dommel
Standplaats: Boxtel
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 24
Je behandelt complexe watervergunningen vanaf het eerste contact met de aanvrager tot en met de ondertekening en eventuele bezwaar- en beroepsprocedure. Je zorgt voor een goed proces met alle betrokkenen zodat er een vergunning komt waarmee de aanvrager uit de voeten kan.


Bekijk vacature
Adviseur Informatiebeheer
De Stichtse Rijnlanden
Standplaats: Houten
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
Sluitingsdatum: 24 mei, 2019
Uren: 32-36
We gaan een nieuwe informatieomgeving (content suite) inrichten en implementeren. We voeren meerdere projecten uit op het gebied van digitale archivering. Jij pakt bij deze ontwikkelingen een actieve rol op in relatie tot mensen, applicaties en werkprocessen.


Bekijk vacature