GA NAAR JOUW
WATERSCHAP
Sluiten

GA NAAR JOUW
WATERSCHAP

Er zijn 21 waterschappen verspreid door heel Nederland. Vul je postcode in en ontdek welk waterschap zorgt voor schoon en voldoende water bij jou in de buurt.

Vul je postcode in.

Transcript: alle Waterbazen. Bedankt!

Word ook een waterbaas

Bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt! Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Hieronder delen we wat tips, om je alvast op weg te helpen.

Zorg voor een
gezonde bodem
Als je tegels uit je tuin haalt, zorg dan ook voor een gezonde bodem. Graaf het zand af en vul de tuin aan met goede tuinaarde en eventueel klei. Een goed waterdoorlatende en watervasthoudende bodem waar planten goed op groeien is een bodem met voldoende luchtgangen, bodemleven en voedingsstoffen.
Laat je hond
niet graven op een dijk
Je hond uitlaten tijdens een mooie dijkwandeling? Heerlijk natuurlijk! Maar laat je hond niet graven in de dijk. Dat kan schade opleveren en de dijk verzwakken. Ook de grasmat verstevigt de dijk en mag dus niet kapot. Laat je hond lekker rennen, maar hou ‘m in de gaten.
Hou je van eendjes?
Voer ze dan geen brood
Eendjes voeren is leuk, maar brood is helaas schadelijk voor de waterkwaliteit. Voedingsstoffen uit brood lossen op, waardoor het water voedselrijker wordt. Dat kan blauwalg, kroos en zelfs vissterfte als gevolg hebben. Ook voor eenden is brood niet goed: het is te eenzijdig en zout. Eenden die brood eten, laten ander voedsel staan, waardoor ze veel voedingsstoffen missen. Ook trekt het overgebleven brood ratten aan.
Iedereen
een ton!
Besproei je plantjes als het droog is met zelf gespaard regenwater. Vang hoosbuien op in bijvoorbeeld een regenton of een waterbergende schutting. En gebruik het water op droge dagen om de plantjes water te geven. Zo help je ook nog eens voorkomen dat het riool overstroomt. Dubbel goed bezig, dus!
Was je auto
in de wasstraat
Als je je auto op straat wast, kunnen resten van zeep, olie en andere schadelijke stoffen in het riool spoelen, en soms zelfs in de sloot terecht komen. De producten die in de wasstraat gebruikt worden zijn afbreekbaar, het water wordt zoveel mogelijk hergebruikt en afvalwater wordt volgens de milieuregels afgevoerd. In sommige gemeenten is je auto op straat wassen zelfs verboden.
Maak (samen met je buren)
de wijk waterproof
Je kunt veel doen om je wijk waterproof te maken! Vervang bijvoorbeeld je tegels voor groen, zodat het regenwater de grond in kan zakken en de riolen niet overlopen. Of plaats allemaal een regenton. Zo ontlasten jullie het riool en kun je regenwater gebruiken om planten water te geven. Lees hier wat je nog meer kunt doen tegen wateroverlast en droogte in jouw wijk.

Gooi geen aquariumplanten
in de sloot
Veel aquariumplanten komen van oorsprong niet in de Nederlandse wateren voor. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ kunnen inheemse soorten verdringen, zorgen voor een te laag zuurstofgehalte in het water en belemmeren de doorstroming. Gooi ze daarom in de GFT-bak en niet in de sloot.
Houd watergangen
vrij van blad en planten
Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg. Haal daarom overhangende begroeiing, ingevallen blad en het teveel aan waterplanten weg. Is de watergang niet jouw eigendom? Meld het dan bij jouw waterschap.
Waterdiertjes tellen.
Help je mee?
Ook benieuwd naar de kwaliteit van de vijver in je tuin of buurt? Doe mee aan het project waterdiertjes.nl en help onderzoekers om een beter beeld te krijgen van het waterleven. Zij kunnen dan beter bepalen waar ze maatregelen moeten nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Vang waterdiertjes en voer ze in op waterdiertjes.nl
Scheppen voor schoon water

De waterschappen zijn blij met elke Waterbaas die meehelpt om het water in de natuur schoon en afvalvrij te houden. De actie Scheppen voor schoon water was in samenwerking met World Cleanup Day. Tussen 13 september en 10 oktober 2021 zijn 8.141 stuks afval geraapt door Waterbazen.

Door het afval dat je raapt te registreren in de gratis app van Litterati draag je bij aan het oplossen van het wereldwijde plasticsoep-probleem.

Hoe registreer je afval?
Download de gratis app Litterati in de Appstore (Apple) of de Play Store (Android) , en vul bij ‘Uitdaging’ de code WATERBAZEN in. Registreer je vangst in de app en draag zo bij aan het oplossen van het zwerfafvalprobleem.

Waterbazenvragen

Ben jij benieuwd wat de waterschappen doen voor schoon en voldoende water? Waterbazenreporter Suzanne zocht het uit.

Transcript regenwater vasthouden
Waterschapper Maarten vertelt wat waterschappen doen om regenwater langer vast te houden.
Transcript bloemrijke dijken
Waterschapper Claudia legt uit waarom een bloemrijke dijk goed is voor de bloemetjes en bijtjes én voor de dijk.
Transcript water afvalvrij maken
Waterschapper Roy legt uit hoe de Bubble Barrier werkt en zwerfafval in het water verzamelt.

Transcript rioolwater
Waterschapper Enna legt uit hoe rioolwater wordt schoongemaakt en hoe waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen.
Transcript hoosbuien opvangen
Waterschapper Daan legt uit hoe een speelplein een grote regenton wordt bij een hoosbui.
Heb jij ook een Waterbazenvraag?
Laat het ons weten
Naam
Weet jij het antwoord op deze vragen?

Waterschappers Joep, Ernst, Marilinde, Auke, Aiske en Floris laten zien waarom jouw bijdrage belangrijk is.

Waterschapper Joep vertelt waarom bestrijdingsmiddelen slecht kunnen zijn voor planten, dieren en onszelf.
Transcript bestrijdingsmiddelen
Waterschapper Floris legt uit dat alleen de 3p’s in het toilet horen: poep, plas en papier (toiletpapier).
Transcript billendoekjes

Waterschapper Aiske legt uit waarom microplastics slecht zijn voor de waterkwaliteit.
Transcript microplastics
Waterschapper Ernst legt uit waarom je hondenpoep langs de waterkant beter kan verwijderen.
Transcript hondenpoep aan de waterkant
Waterschapper Marilinde vertelt hoe een tuinpad van grind bijdraagt aan voldoende water.
Transcript tuinpad van grind
Waterschapper Auke laat zien hoe je scheuren in dijken kan herkennen.
Transcript scheuren in de dijk
In jouw buurt

Weten wat je in jouw buurt kan doen voor schoon en voldoende water? Klik rechts de tabel ‘Ga naar jouw waterschap’ aan, vul je postcode in en vind jouw waterschap.

Doe mee met Waterbazen Wandelingen

Word al wandelend een Waterbaas! Download de gratis Doe & ontdek-gids en ga aan de slag met opdrachten en waterweetjes. Kies zelf waar je gaat wandelen: op de dijk, in de natuur of in de stad.

WATERBAZEN

VAN DE WATERSCHAPPEN

Bij de waterschappen zijn we ontzettend blij met alle Waterbazen. Want hoe meer waterbewuste mensen, hoe beter. Zelf werken we ook elke dag hard aan
schoon en voldoende water, én veilige dijken. Meer weten over ons werk? Ontdek de verhalen van onze eigen Waterbazen Daniël, Robbert en Wijnand.

Transcript Waterbaas Daniël
Waterbaas Daniël houdt regenwater langer vast. Zo zorgt hij voor voldoende water.

Transcript Waterbaas Wijnand
Waterbaas Wijnand controleert de dijken op schade na hoog water.
Transcript Waterbaas Robbert
Waterbaas Robbert meet de waterkwaliteit en draagt zo bij aan schoon water.

WAT IS SCHOON

EN VOLDOENDE WATER EIGENLIJK?

Veel mensen kennen de waterschappen van de dijken. Maar we doen meer. Naast dijken onderhouden en verstevigen, zorgen we ook voor schoon water én voldoende water. Zo zuiveren we rioolwater, zorgen we dat planten en dieren goed kunnen leven in het water en houden we het water op peil. Meer weten? Kijk dan hier.

Ontdek hoe de waterschappen zorgen voor

voldoende water, schoon water en veilige dijken.

Op de site van Ons Water vind je nog meer tips van alle waterorganisaties in Nederland.