Jan Schuurman, muskusrattenbestrijder bij waterschap Drents Overijsselse Delta, controleert een zgn. aangepaste duikerfuik, geplaatst in een duiker onder de Leidijk nabij Wezep.