Stromend water bij een stuw in het Kanaal van Deurne, nabij Neerkant.