Zuiveringstechnicus aan het werk op rioolwaterzuiveringsinstallatie in waterschap Rijnland